Tegyen fel kérdéseket Pásztor Bálintnak itt >>


ottó, 2012.11.17.:

Tisztelt Képviselő úr! Az előző parlamenti ciklusnak tagja volt a Szerb Radikális Párt, a mostaninak viszont nem. Ennek fényében szeretném kérdezni, hogy vajon ez a helyzet megkönnyítette-e a parlamenti munkát. Tudjuk azt, hogy a szélsőséges párt képviselői viselkedésükkel folyton akadályozták a törvényhozást. Köszönöm megtisztelő válaszát!

P.B., 2012.11.18.:

Tisztelt Ottó!

Nem könnyítette meg, de mindenestre fölgyorsította. Most nics olyan párt, amely minden idejét kihasználva szándékosan lassítja a munkát. Viszont vannak új gátló körülmények. A jelenlegi ciklusban ugyanis 13 frakció működik, szemben az eddigi tízzel. Az azonban egyértelmű, hogy némileg civilizáltabbá vált a légkör. Az igazság kedvéért azt is hozzá kell fűznöm, hogy az előző ciklusban egy konfliktusunk se volt a Szerb Radikális Párt képviselőivel. Tisztelték és méltányolták az elvszerűséget.

Ádám, 2012.11.06.:

Tisztelt uram! Szerbiai üzérkedésről részletes leirást szeretnék kapni.Mi számit annak?Az elkövető életkora,és a termék zárjegymentessége hogyan befolyásolja a büntetést? Előre is köszönöm válaszát.

P.B., 2012.11.07.:

Tisztelt Ádám!

Üzérkedés nevű bűncselekmény nálunk nincs. Azt hiszem az orgazdaságra gondolhat. Ezt a bűncselekményt a szerbiai jogrend a következőképpen szabályozza:

221. szakasz

(1) Aki tudja, hogy a dolog bűncselekményből származik, vagy ilyen dolog eladásából vagy elcseréléséből ered, de ennek ellenére rejtegeti, továbbadja, megveszi, zálogba veszi vagy más módon megszerzi, pénzbüntetéssel vagy három évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő, azzal, hogy büntetése nem lehet nagyobb a dologmegszerzés cselekményére előírt büntetésnél.

(2) Aki az 1. bekezdés szerinti cselekményt elköveti, habár tudhatta és tudnia kellett volna, hogy a dolog bűncselekményből származik, pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő.

(3) Aki azzal a szándékkal, hogy magának vagy másnak jogellenes vagyoni előnyt szerezzen, a bűncselekményből származó dolog visszatérítéséért térítést követel, habár tudta, tudhatta vagy tudnia kellett volna, hogy a dolog bűncselekményből származik, és ha ezzel nem valósította meg másik súlyosabb bűncselekmény jellegét, az elkövető pénzbüntetéssel vagy két évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő.

(4) Ha az elkövető az 1. és 3. bekezdés szerinti cselekménnyel foglalkozik, vagy ha az 1. bekezdés szerinti cselekményt csoport követi el, vagy ha az orgazdaság tárgyát képező dolog a kivételes vagy nagy jelentőségű kulturális javakhoz tartozik, illetve előzetes védelmet élvező javak, vagy az orgazdaság tárgyát képező dolgok értéke meghaladja a másfél millió dinárt, hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő.

Zoltán, 2012.10.22.:

Tisztelt Uram ! Egy kérdéssel szeretnék Önhöz fordulni. Egy bánsági községben örököltem egy bizonyos területű termőföldet. Az ingatlanra kivetett adót rendszeresen fizetem már évek óta. A múlt évben bevezették a helyi járulékot, és postázták az arról szóló végzéseket. Kérdésem az lenne, hogy tekintettel arra , hogy nincs bejelentett lakcímem a községben kell e fizetnem a helyi járulékot? Kérdésemet arra alapozom , hogy nem is volt beleszólásom a döntésbe a helyi járulékról szóló népszavazáson , hiszen nincs szavazati jogom a község területén. A másik kérdésem pedig az lenne , ha esetleg nem fizetném az említett járulékot, a község utólag rá e teheti az földadóra illetve amikor majd el szeretném adni ki e kell majd akkor fizetnem( persze kamatostul) a tartozásomat? Tisztelettel Zoltán

P.B., 2012.10.23.:

Tisztelt Zoltán!

A helyi járulékhoz kapcsolódó kérdésekben a helyi önkormányzatoknak nagy a szabadsága. Nincs olyan törvény, amely a helyi járulék témájának minden részletét szabályozná. A helyi járulék-fizetés általában az adott község területén állandó lakhellyel rendelkező polgárok kötelezettsége. Ebből az következik, hogy aki ingatlannal rendelkezik, de állandó lakhellyel nem az adott helyi közösség területén, nem köteles helyi járulékot fizetni és az nem is hajtható be rajta. Ez az elméleti helyzet. A végérvényes válasz megadásához viszont fontos lenne látni a helyi járulékról szóló határozatot. Abban szabályozzák pontosan, hogy a lakosság mely kategóriái kötelesek helyi járulékot fizetni ebben a bánáti községben. Ahogy az első mondatban is írtam, a helyzet az önkormányzatok között nagyban eltér.