Postavite pitanja Bálintu Pásztoru ovde >>


Filip, 30.06.2014.:

Pozdrav gosp.Pastore, zanima me da li se nešto radi po pitanju mnogobrojnih grafita po gradu?Ne postoji fasada zgrade koja nije uništena grafitima, a sve je više i stambenih kuća koja su išarane.Kakva je tu kazna za grafitere po zakonu koji se verovatno ne primenjuje.Sve je više kriminala na ulicama Subotice sve se manje piše o tome kakvo je vaše saznanje u vezi toga?Čitao sam vaš odgovor u vezi pitanja izgradnje jeftinih stanova,tu se ne bi mogao složiti sa vašim odgovorom da ima dosta izgrađenih i neprodatih stanova iz razloga što je cena kvadrata preskupa,a i da se daju subvencije to znači bogate se samo investitori, a mi sa ogromnim kamatama jedva možemo da ih isplatimo.Jedno je kupiti kvadrat za 300e, a ne za 700e koliko sada traže za novogradnju.Sve najbolje za vas i dalje ću glasati za vas jer ste najiskreniji političar.

P.B., 02.07.2014.:

Poštovani Filipe,

Ne postoji lex specialis, niti podzakonski akt koji izričito određuje pitanje grafita. Na ovaj vid prouzrokovanja štete, rešenje možemo naći u opštim propisima. Konkretno, merodavno za ovo pitanje je Zakon o obligacionim odnosima i Krivični zakonik.

Član 154 ZOO glasi:

(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je, ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.

(2) Za štetu od stvari ili delatnosti, od kojih potiče povećana opasnost štete za okolinu, odgovara se bez obzira na krivicu.

(3) Za štetu bez obzira na krivicu odgovara se i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 212 KZ glasi: 

(1) Ko uništi, ošteti ili učini neupotrebljivom tuđu stvar, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. 

(2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine. 

(3) Ako je delom iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara ili je delo učinjeno prema kulturnom dobru, zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra, odnosno prema dobru koje uživa prethodnu zaštitu, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina. 

(4) Za delo iz st. 1. do 3. ovog člana, ako je oštećena stvar u privatnoj imovini, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi. 

Šta to u praksi znači? To znači da trebate podneti privatnu krivično prijavu mesno nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu. Tužilaštvo će nakon sprovedene tužilačke istrage, doneti odgovarajuću odluku. Pretpostavimo da je tužilaštvo sklopio sporazum o priznavanju krivice ili je sklopio tzv. oportunitet sa učiniocem krivičnog dela ili da je pokrenut krivični postupak i doneta je osuđujuća presuda u postupku gde ste Vi oštećeni.

Sa pravosnažnom odlukom, možete protiv učinioca podneti tužbu Osnovnom sudu, radi naknade materijalne štete. Nakon sprovede glavne rasprave doneće se presuda koja će obavezati tuženog da nadoknadi učinjenu štetu (eventualno i neke kamate i troškove sudskog postupka).

Drugo je pitanje kako naplatiti potraživanje na osnovu pravosnažne i izvršne presude. To se može ostvariti putem izvršnog postupka. Kao što vidite, u pravu ste, zakon je dobar, ali se u primeni javljaju ogromni problemi. Pored toga, trebalo bi povećati broj i efikasnost policije i komunalne policije.

U vezi izgradnje stanova, i dalje mislim da nije realno da država gradi jeftine stanove, već bi ponovo trebalo uvesti subvencionisane kredite. Svestan sam da je plaćanje kamate suviše veliki teret za ogroman broj građana, ali ipak nije svejedno da li se plaća 5-6 ili 1,5-2%.

Zahvaljujem Vam se na lepim rečima.


Djura, 29.06.2014.:

Poštovani, interesuje me sledeće:Predao sam papire za sebe i decu za Madjarsko drzavljanstvo, posto zivim u vanbracnoj zajednici iz Budimpeste su me pozvali da dodjem u Suboticu i potvrdim da nije bilo izmene u mom bracnom statusu. Ja sam trenutno na poslovnom terenu u inostranstvu i nemogu nikako da se javim.Pa me zanima da li znate sta se desava i da li ce me sada odbiti jer se nisam javio ili sta ce se vec desiti?Unapred zahvalan na odgovoru!!!

P.B., 29.06.2014.:

Poštovani,

To je pitanje za državne organe Mađarske. Predlažem Vam da pozovete Konzulat telefonom.


EnverKurtis, 11.06.2014.:

postovani gospodine imam pitanje... Da li je ukinuto dobijanje madjarskog drzavljanstva? jer mnogi kazu jeste dokneki kazu nije pa me zanima da li da pokrecem sve to za dobijanje drzavljanstva.. unapred zahvala..

P.B., 14.06.2014.:

Poštovani,

Mogućnost nije ukinuta.