Biografija

Bálint Pásztor (Balint Pastor), pravnik, narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje rođen je 3. januara 1979. g. u Subotici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, februara 2002. g. Na istom fakultetu je oktobra 2011. g. stekao akademski naziv master, iz ustavnopravne naučne oblasti. Novembra 2011. g. upisao je doktorske studije na beogradskom Pravnom fakultetu.

Od aprila 2002. bio je pravni savetnik subotičkog D.o.o. za konsalting Pannon Invest Consortium, a od januara 2004. do februara 2007. g. bio je direktor ovog privrednog društva.

Od 19. oktobra 2002. do 30. juna 2010. bio je član Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Od 6. decembra 2002. do 11. decembra 2009. bio je predsednik Izvršnog odbora NSMNM-a.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 13. septembra 2000. g. Tokom izbora 2000. g. bio je član Centralnog izbornog štaba Demokratske opozicije Srbije (DOS), delegiran od strane SVM-a. Od maja 2007. član je Predsedništva SVM-a.

Od 14. februara 2007. je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Zakonodavnog odbora Narodne skupštine.

Od 11. juna 2008., u drugom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Odbora za finansije Narodne skupštine.

Od 31. maja 2012., u trećem mandatu je narodni poslanik, predsednik samostalne Poslaničke grupe SVM, koja je ponovo obrazovana nakon više od deset godina, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

Od 16. aprila 2014., u četvrtom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe SVM, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Od septembra 2014. asistent je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija (predmeti: Ustavno pravo; Uvod u pravo).

Od 3. juna 2016., u petom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Oženjen je, otac jednog sina.

Očima karikaturiste:

14.09.2009.- Večernje novosti - Karikatura

Iz ugla novinara:

05.04.2012. - Danas - Ličnost u centru kampanje
09.05.2009. - Blic - Portret
15.12.2008. - Danas - Jedan dan s poslanikom
05.12.2008. - Danas - Ličnost Danasa
29.10.2007. - Politika - Upoznaj svog poslanika
02.07.2007. - Danas - Jedan dan s poslanikom

Video:

07. 03. 2009. - B92 - Dvougao

22. decembar 2017.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

27. decembar 2017.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

28. decembar 2017.

09,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

18,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

12. januar 2018.

19,00 - Senta - Centralna vojvođanska manifestacija povodom Dana mađarske kulture

15. januar 2018.

12,30 - Subotica - Intervju za dnevni list "Danas"

19. januar 2018.

10,00 - Székesfehérvár (Mađarska) - Konferencija o stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih

19,00 - Székesfehérvár (Mađarska) - Humanitarni bal Privredne komore Županije Fejér

23. januar 2018.

14,30 - Subotica - Intervju za Dnevnik RTS-a

2. februar 2018.

18,00 - Dan grada Novog Sada, svečana manifestacija

6. februar 2018.

10,00 - Budimpešta - Sednica Radne grupe za društvene organizacije Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

7. februar 2018.

12,00 - Subotica - Konferencija za štampu u vezi Subotičkog polumaratona

8. februar 2018.

18,00 - Budimpešta - Plenarna sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

9. februar 2018.

09,00 - Budimpešta - Plenarna sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

13. februar 2018.

17,00 - Beograd - Tribina SVM

21. februar 2018.

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

22. februar 2018.

17,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Szubjektív" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

27. februar 2018.

16,00 - Subotica - Svečanost povodom osnivanja Udruženja mladih preduzetnika Vojvodine

28. februar 2018.

18,00 - Senta - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

3. mart 2018.

11,00 - Feketić - "Nacija bira" - konferencija u organizaciji Omladinskog foruma SVM

5. mart 2018.

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

6. mart 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

7. mart 2018.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

9. mart 2018.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. mart 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Kanjiža - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

15. mart 2018.

15,00 - Stara Moravica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

18,00 - Subotica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

16. mart 2018.

18,00 - Palić - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

22. mart 2018.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

16,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Mérleg" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)