Biografija

Bálint Pásztor (Balint Pastor), pravnik, narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje rođen je 3. januara 1979. g. u Subotici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, februara 2002. g. Na istom fakultetu je oktobra 2011. g. stekao akademski naziv master, iz ustavnopravne naučne oblasti. Novembra 2011. g. upisao je doktorske studije na beogradskom Pravnom fakultetu.

Od aprila 2002. bio je pravni savetnik subotičkog D.o.o. za konsalting Pannon Invest Consortium, a od januara 2004. do februara 2007. g. bio je direktor ovog privrednog društva.

Od 19. oktobra 2002. do 30. juna 2010. bio je član Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Od 6. decembra 2002. do 11. decembra 2009. bio je predsednik Izvršnog odbora NSMNM-a.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 13. septembra 2000. g. Tokom izbora 2000. g. bio je član Centralnog izbornog štaba Demokratske opozicije Srbije (DOS), delegiran od strane SVM-a. Od maja 2007. član je Predsedništva SVM-a.

Od 14. februara 2007. je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Zakonodavnog odbora Narodne skupštine.

Od 11. juna 2008., u drugom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Odbora za finansije Narodne skupštine.

Od 31. maja 2012., u trećem mandatu je narodni poslanik, predsednik samostalne Poslaničke grupe SVM, koja je ponovo obrazovana nakon više od deset godina, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

Od 16. aprila 2014., u četvrtom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe SVM, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Od septembra 2014. asistent je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija (predmeti: Ustavno pravo; Uvod u pravo).

Od 3. juna 2016., u petom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Oženjen je, otac jednog sina.

Očima karikaturiste:

14.09.2009.- Večernje novosti - Karikatura

Iz ugla novinara:

05.04.2012. - Danas - Ličnost u centru kampanje
09.05.2009. - Blic - Portret
15.12.2008. - Danas - Jedan dan s poslanikom
05.12.2008. - Danas - Ličnost Danasa
29.10.2007. - Politika - Upoznaj svog poslanika
02.07.2007. - Danas - Jedan dan s poslanikom

Video:

07. 03. 2009. - B92 - Dvougao

18. april 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

25. april 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

13,15 - Beograd - Sastanak sa Katarinom Lalić Smajević, ambasadorkom Republike Srbije u Kraljevini Španiji

27. april 2018.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

9. maj 2018.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

12. maj 2018.

10,00 - Subotica - Sastanak sa volonterima 2. Subotičkog polumaratona

11,50 - Palić - Otvaranje 12. IAU Međunarodnog ultramaratona i državnog prvenstva Srbije

14. maj 2018.

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

16. maj 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

23. maj 2018.

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

28. maj 2018.

10,00 - Beograd - Petnaesta posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (izbor ministra finansija) 

29. maj 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje: Petnaesta posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (izbor ministra finansija)

1. jun 2018.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VI vanredna sednica)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

4. jun 2018.

16,00 - Bački Vinogradi - Svečanost povodom Dana mađarskog zajedništva

7. jun 2018.

10,30 - Beograd - Šesnaesta posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Andreja Danka, predsednika Parlamenta Republike Slovačke)

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

8. jun 2018.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI vanredna sednica)

12. jun 2018.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII vanredna sednica)

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

13. jun 2018.

09,30 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Novi dan" na TV N1

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,30 - Beograd - Snimanje emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu večeras u 20 časova)

14. jun 2018.

19,00 - Subotica - Mali Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

15. jun 2018.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII vanredna sednica - izbor guvernera Narodne banke Srbije)

 

20. jun 2018.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII vanredna sednica)

21. jun 2018.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII vanredna sednica)

22. jun 2018.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

25. jun 2018.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

20,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

26. jun 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

27. jun 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

28. jun 2018.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII vanredna sednica)

4. jul 2018.

10,00 - Mali Iđoš - Otvaranje XVI Vojvođanskog slobodnog univerziteta

13. jul 2018.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM-a

15. jul 2018.

11,00 - Hajdukovo - III Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

17. jul 2018.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX vanredna sednica)

18. jul 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

19. jul 2018.

11,00 - Beograd - Sedamnesta posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Ali Abdel Ala, predsednika Parlamenta Arapske Republike Egipat)