Biografija

Dr. Bálint Pásztor (Balint Dr Pastor), pravnik, narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje rođen je 3. januara 1979. g. u Subotici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, februara 2002. g. Na istom fakultetu je oktobra 2011. g. stekao akademski naziv master, iz ustavnopravne naučne oblasti. Doktorsku disertaciju, pod naslovom „Ograničenja zakonodavne funkcije parlamenta u savremenoj državi”, odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 29. septembra 2018. godine i time stekao naučni naziv doktor pravnih nauka.

Od aprila 2002. bio je pravni savetnik subotičkog D.o.o. za konsalting Pannon Invest Consortium, a od januara 2004. do februara 2007. g. bio je direktor ovog privrednog društva.

Od 19. oktobra 2002. do 30. juna 2010. bio je član Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Od 6. decembra 2002. do 11. decembra 2009. bio je predsednik Izvršnog odbora NSMNM-a.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 13. septembra 2000. g. Tokom izbora 2000. g. bio je član Centralnog izbornog štaba Demokratske opozicije Srbije (DOS), delegiran od strane SVM-a. Od maja 2007. član je Predsedništva SVM-a.

Od 14. februara 2007. je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Zakonodavnog odbora Narodne skupštine.

Od 11. juna 2008., u drugom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Odbora za finansije Narodne skupštine.

Od 31. maja 2012., u trećem mandatu je narodni poslanik, predsednik samostalne Poslaničke grupe SVM, koja je ponovo obrazovana nakon više od deset godina, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

Od 16. aprila 2014., u četvrtom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe SVM, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Od septembra 2014. asistent je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija (predmeti: Ustavno pravo; Uvod u pravo).

Od 3. juna 2016., u petom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Oženjen je, otac jednog sina.

Očima karikaturiste:

14.09.2009.- Večernje novosti - Karikatura

Iz ugla novinara:

05.04.2012. - Danas - Ličnost u centru kampanje
09.05.2009. - Blic - Portret
15.12.2008. - Danas - Jedan dan s poslanikom
05.12.2008. - Danas - Ličnost Danasa
29.10.2007. - Politika - Upoznaj svog poslanika
02.07.2007. - Danas - Jedan dan s poslanikom

Video:

07. 03. 2009. - B92 - Dvougao

19. jul 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sedamnaesta posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Ali Abdel Ala, predsednika Parlamenta Arapske Republike Egipat)

11,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

20. jul 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

23. jul 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

13,00 - Beograd - Osamnaesta posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Demetrisa Silurisa, predsednika Predstavničkog doma Republike Kipar)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

24. jul 2018.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX vanredna sednica)

27. jul 2018.

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VI Festival mekike

29. jul 2018.

16,00 - Kod Novog Miloševa - Manifestacija kod benediktinske opatije Arač (iz XIII veka)

1. avgust 2018.

12,00 - Subotica - Konferencija za štampu u vezi II Subotičkog polumaratona

18. avgust 2018.

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

25. avgust 2018.

13,00 - Subotica (Makova Sedmica) - 5. Porodični dan

29. avgust 2018.

11,00 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju

11,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Pannon Presszó" na Radiju Pannon

18,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Razglednice" Televizije Vojvodine (uživo)

1. septembar 2018.

10,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

2. septembar 2018.

10,30 - Subotica - II Subotički polumaraton

7. septembar 2018.

19,00 - Feketić - Otvaranje 47. Berbanskih dana

13. septembar 2018.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

 

15. septembar 2018.

16,15 - Beograd - Devetnaesta posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini potpredsednika Indije i predsedavajućeg Saveta država M. Venkaja Naidua)

21. septembar 2018.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X vanredna sednica)

24. septembar 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

25. septembar 2018.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (X vanredna sednica)

26. septembar 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

27. septembar 2018.

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Fudbalske akademije TSC-a

2. oktobar 2018.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

16. oktobar 2018.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)