Biografija

Bálint Pásztor (Balint Pastor), pravnik, narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje rođen je 3. januara 1979. g. u Subotici.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, februara 2002. g. Na istom fakultetu je oktobra 2011. g. stekao akademski naziv master, iz ustavnopravne naučne oblasti. Novembra 2011. g. upisao je doktorske studije na beogradskom Pravnom fakultetu.

Od aprila 2002. bio je pravni savetnik subotičkog D.o.o. za konsalting Pannon Invest Consortium, a od januara 2004. do februara 2007. g. bio je direktor ovog privrednog društva.

Od 19. oktobra 2002. do 30. juna 2010. bio je član Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Od 6. decembra 2002. do 11. decembra 2009. bio je predsednik Izvršnog odbora NSMNM-a.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara od 13. septembra 2000. g. Tokom izbora 2000. g. bio je član Centralnog izbornog štaba Demokratske opozicije Srbije (DOS), delegiran od strane SVM-a. Od maja 2007. član je Predsedništva SVM-a.

Od 14. februara 2007. je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Zakonodavnog odbora Narodne skupštine.

Od 11. juna 2008., u drugom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe manjina, član Odbora za inostrane poslove i Odbora za finansije Narodne skupštine.

Od 31. maja 2012., u trećem mandatu je narodni poslanik, predsednik samostalne Poslaničke grupe SVM, koja je ponovo obrazovana nakon više od deset godina, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine.

Od 16. aprila 2014., u četvrtom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe SVM, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Od septembra 2014. asistent je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija (predmeti: Ustavno pravo; Uvod u pravo).

Od 3. juna 2016., u petom mandatu je narodni poslanik, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara - Partija za demokratsko delovanje, član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom.

Oženjen je, otac jednog sina.

Očima karikaturiste:

14.09.2009.- Večernje novosti - Karikatura

Iz ugla novinara:

05.04.2012. - Danas - Ličnost u centru kampanje
09.05.2009. - Blic - Portret
15.12.2008. - Danas - Jedan dan s poslanikom
05.12.2008. - Danas - Ličnost Danasa
29.10.2007. - Politika - Upoznaj svog poslanika
02.07.2007. - Danas - Jedan dan s poslanikom

Video:

07. 03. 2009. - B92 - Dvougao

19. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sastanak sa Mladenom Šarčevićem, ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

20. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V vanredna sednica)

21. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine ​

25. septembar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine ​

11,00 - Beograd - Sastanak sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

26. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine ​

27. septembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine ​

17,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (V vanredna sednica)

21,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

2. oktobar 2017.

18,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

3. oktobar 2017.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

4. oktobar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. oktobar 2017.

17,00 - Budimpešta - Prvi mađarski nacionalni molitveni doručak - konferencija

6. oktobar 2017.

08,00 - Budimpešta - Prvi mađarski nacionalni molitveni doručak

9. oktobar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

12. oktobar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

14. oktobar 2017.

10,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

17. oktobar 2017.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom spoljnih poslova Mađarske

23. oktobar 2017.

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

19,30 - Subotica - Sastanak sa Nandorom Čepregijem (Csepreghy Nándor), državnim sekretarom u Uredu predsednika Vlade Mađarske

24. oktobar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

25. oktobar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

26. oktobar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sastanak sa profesorima Parlamentarnog istraživačkog centra Pravnog fakulteta iz Đera (Győr, Mađarska)

27. oktobar 2017.

11,30 - Beograd - Obeležavanje krsne slave Srpske napredne stranke

28. oktobar 2017.

09,00 - Pačir - Takmičenje u besedništvu Omladinskog foruma SVM

19,00 - Titel - Svečanost povodom godišnjice osnivanja Mađarskog kulturnog centra

30. oktobar 2017.

13,00 - Beograd - Trinaesta posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Dimitri Glavčeva, predsednika Narodnog sobranja Republike Bugarske)

14,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

31. oktobar 2017.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

1. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Martonoš - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

2. novembar 2017.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Subotica - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

3. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

8. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

9. novembar 2017.

12,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

14. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

15. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

16. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

20. novembar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Četrnaesta posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Valentine Matvijenko, predsednice Saveta Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije)

21. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

23. novembar 2017.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

24. novembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

14,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

28. novembar 2017.

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

30. novembar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

4. decembar 2017.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

5. decembar 2017.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

6. decembar 2017.

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

7. decembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12. decembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13. decembar 2017.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

15. decembar 2017.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

17. decembar 2017.

19,00 - Subotica - Božićni program Saveza vojvođanskih Mađara

18. decembar 2017.

18,00 - Subotica - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a