Postavite pitanja Bálintu Pásztoru ovde >>


Katarina, 13.04.2014.:

Poštovani, čujem od prijatelja da su odbijenice masovno poslate iz Budimpešte za madjarsko državljanstvo ovih dana, s obzirom da se ja tek spremam da apliciram u ambasadi u Beogradu, zanima me da li posedujete neku nezvaničnu informaciju da će mogućnost dobijanja državljanstva po pojednostavljenom postupku biti ukinuta posle izbora? Hvala

P.B., 13.04.2014.:

Poštovana Katarina,

Mogućnost neće biti ukinuta. Ključ je u znanju jezika.

Vladimir, 12.04.2014.:

Poštovani gospodine Balint, Moje ime je Vladimir. Prikupio sam izvode iz matičnih knjiga rođenih od mojih predaka kako bi mogao da apliciram za mađarsko državljanstvo.Da li bi tu dokumentaciju mogao negde odneti na proveru stručnim licima i ako postoje neki nedostaci u izvodima, da me mogu posavetovati ako je potrebna neka dopuna ili prepravka, kako bi bio 100% siguran pre samog apliciranja da mi je dokumentacija korektna? Da li postoji neka kancelarija ili udruženje kojoj bi se mogao obratiti u vezi ove pravne pomoći? P.S Živim u Novom Sadu. Hvala unapred! S’ poštovanjem Vladimir

P.B., 12.04.2014.:

Poštovani Vladimire,

Možete da se obratite Udruženju CMH, koja ima kancelariju i u Novom Sadu (Svetozara Miletića 4.), ali Vam preporučujem da se dokumentima bavite samo ako na zadovoljavajućem nivou govorite mađarski jezik.

Marija Protic, 11.04.2014.:

Savet roditelja Član 58 Ustanova ima savet roditelja, osim škole za obrazovanje odraslih. U savet roditelja škole bira se po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja, odnosno vaspitne grupe ako škola ostvaruje predškolski program. U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje pripadnici nacionalne manjine, odnosno etničke grupe u savetu roditelja srazmerno su zastupljeni i predstavnici nacionalne manjine, odnosno etničke grupe. U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje deca i učenici sa smetnjama u razvoju, član saveta roditelja je i predstavnik roditelja dece, odnosno učenika sa smetnjama u razvoju. Savet roditelja: 1) predlaže predstavnike roditelja dece, odnosno učenika u organ upravljanja; 2) predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i u druge timove ustanove; 3) predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada; 4) učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika; 5) razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju; 6) razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove; 7) predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja; 8) razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika; 9) učestvuje u postupku propisivanja mera iz člana 42. ovog zakona; 10) daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju; 11) razmatra i druga pitanja utvrđena statutom. Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru i stručnim organima ustanove. Način izbora saveta roditelja ustanove uređuje se statutom ustanove, a rad poslovnikom saveta. ovo je clan 58.zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U njemu pise da clanovi Saveta roditelja nacionalnih manjina moraju biti zastupljeni u Savetu roditelja i da se to regulise poslovnikom rada saveta roditelja. Mene zanima ako to nije regulisano poslovnikom saveta roditelja kako se ti clanovi Saveta roditelja biraju, ko snosi, kako i koliko odgovornost? Hvala unapred, Marija Protic,

P.B., 12.04.2014.:

Poštovana Marija Protić,

Molim Vas da se ovim pitanjem obratite Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine.