Blog

27. novembar 2016.

15,00 - Stara Moravica -  Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2016.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

30. novembar 2016.

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

4. decembar 2016.

15,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

5. decembar 2016.

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Četvrta posebna sednica Narodne skupštine u 2016. godini - obraćanje Narodnoj skupštini Sabera Čavdrija (Saber Chowdhury), predsednika Interparlamentarne unije

6. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

7. decembar 2016.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

8. decembar 2016.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

9. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. decembar 2016.

09,00 - Beograd - Sastanak sa Vanjom Udovičićem, ministrom omladine i sporta 

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2016.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

15,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

18,30 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

17. decembar 2016.

19,00 - Feketić - Božićna manifestacija

18. decembar 2016.

18,30 - Subotica - Novogodišnji prijem Saveza vojvođanskih Mađara

20. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Peta posebna sednica Narodne skupštine u 2016. godini (obraćanje Narodnoj skupštini Nikolaosa Vucisa, predsednika Parlamenta Grčke)

10,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

21. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

22. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - nastavak glasanja (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

23. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Narodna skupština

12,00 - Beograd - Polaganje zakletve sudija Ustavnog suda

26. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Narodna skupština

27. decembar 2016.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Narodna skupština

28. decembar 2016.

12,10 - Beograd - Narodna skupština - nastavak glasanja (VII vanredna sednica)

18,00 - Kanjiža - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

12. januar 2017.

15,00 - Beograd - Snimanje emisije "Subjektív" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 17 časova)

19. januar 2017.

09,00 - Subotica - Prvi sastanak konsultativnog tela predsednika Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine o izmenama zakona o nacionalnim savetima

1. februar 2017.

12,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima lokalne samouprave

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

 

3. februar 2017.

13,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima 17 vojvođanskih lokalnih samouprava

14,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

 

7. februar 2017.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine

10. februar 2017.

19,00 - Subotica - Mali Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. februar 2017.

09,00 - Novi Sad - Skupština Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara

10,00 - Novi Sad - "Biti vojvođansko mađarski pravnik u Vojvodini" - konferencija u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara

13. februar 2017.

18,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

16. februar 2017.

10,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

18. februar 2017.

09,00 - Budimpešta - Održanje predavanja na konferenciji "Živeti u porodici i ostati Mađar na ognjištu" u organizaciji Saveza udruženja porodica Karpatskog basena

20. februar 2017.

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

22. februar 2017.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

28. februar 2017.

10,00 - Budimpešta - Sednica Radne grupe za društvene organizacije Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

1. mart 2017.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)