Blog

1. novembar 2014.

11,30 - Novi Sad - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

2. novembar 2014.

14,00 - Subotica - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

3. novembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

4. novembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

5. novembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,50 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

6. novembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

17,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Szubjektív" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

7. novembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

8. novembar 2014.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,00 - Beograd - Narodna skupština - nastavak glasanja (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

 

17. novembar 2014.

16,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

18. novembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,30 - Beograd - Sastanak sa Kori Udovički, potpredsednicom Vlade i ministrom državne uprave i lokalne samouprave

19. novembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. novembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. novembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

25. novembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

18,00 - Bačka Topola - Sednica Predsedništva Opštinske organizacije SVM

26. novembar 2014.

19,00 - Beograd - Sastanak sa Injigo Ramires de Aro Valdesom (Íñigo Ramírez de Haro Valdés), otpravnikom poslova ambasade Kraljevine Španije u Beogradu

27. novembar 2014.

12,00 - Budimpešta - Sednica Radne grupe za društvene organizacije Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

1. decembar 2014.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

4. decembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

17,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara (Trogodišnjica rada Beogradskog gradskog odbora SVM)

5. decembar 2014.

09,00 - Budimpešta - Plenarna sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

16,00 - Budimpešta - Snimanje političke emisije "Heti Hírmondó" na Duna Televiziji

8. decembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

10. decembar 2014.

17,00 - Bačka Topola - Sednica Predsedništva Opštinske organizacije SVM

11. decembar 2014.

09,15 - Interju za nedeljnik "Mađar forum" (Magyar Fórum)

12,00 - Beograd - Poseta đaka iz Skorenovca Narodnoj skupštini

13,00 - Beograd - Sastanak sa Atilom Pinter (Pintér Attila), ambasadorom Mađarske u Beogradu

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

21,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

15. decembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

16. decembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Panel diskusija "Zašto je potrebna promena Ustava" u organizaciji Evropskog pokreta

11,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na Pannon Televiziji (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18,00)

17. decembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,30 - Gunaroš - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18. decembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

17,00 - Bačka Topola - Intervju za Express Chanel

18,00 - Novo Orahovo - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Bačka Topola - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19. decembar 2014.

17,00 - Rusko Selo - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

20. decembar 2014.

18,00 - Stara Moravica - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Stara Moravica - Konstitutivna sednica Predsedništva Opštinske organizacije SVM

22. decembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,00 - Beograd - Sastanak sa Slobodanom Stuparom, pomoćnikom ministra prosvete i nauke

23. decembar 2014.

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 70 godina od izlaženja lista "Magyar Szó"

24. decembar 2014.

09,30 - Beograd - Snimanje gostovanja u Jutarnjem dnevniku RTS-a (emitovaće se: 25. decembra u 8 sati)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

26. decembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,00 - Beograd - Intervju za Novinsku agenciju "Tanjug"

27. decembar 2014.

14,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje kuglane

28. decembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

29. decembar 2014.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

15,00 - Bačka Topola - Sednica Predsedništva Opštinske organizacije SVM

30. decembar 2014.

17,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

18,00 - Subotica - Novogodišnji koktel u sedištu Savezu vojvođanskih Mađara

31. decembar 2014.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hét Nap"

5. januar 2015.

12,00 - Poseta Novom Orahovu

20,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

10. januar 2015.

12,00 - Subotica - Sastanak sa Jeneom Radeckijem (Radetzky Jenő), predsednikom Privredne komore županije Fejer (Mađarska)

12. januar 2015.

09,00 - Bačka Topola - Sastanak sa Dr Janošem Ađanskijem (Dr. Agyánszki János), direktorom Doma zdravlja "Dr Janoš Hadži"

15. januar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine (I vanredna sednica)

19. januar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I vanredna sednica)

16,00 - Sednica Narodne skupštine (II vanredna sednica)

21. januar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II vanredna sednica)

22. januar 2015.

13,00 - Sekešfehervar (Mađarska) - IV Ekonomski forum Karpatskog basena

23. januar 2015.

09,30 - Sekešfehervar (Mađarska) - Predavanje na IV Ekonomskom forumu Karpatskog basena

26. januar 2015.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine (IV vanredna sednica)

27. januar 2015.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na Panon Televiziji (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18,00)

28. januar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV vanredna sednica)

30. januar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine (V vanredna sednica)

31. januar 2015.

18,00 - Dan grada Novog Sada, svečana manifestacija