Blog

3. jul 2014.

11,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

12,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (V vanredna sednica)

8. jul 2014.

11,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Poljskom u Narodnoj skupštini sa delegacijom Podlaske regije Poljske

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

11. jul 2014.

17,45 - Subotica - Gostovanje u emisiji Dnevnik Plus na Pannon Televiziji (uživo; na mađarskom jeziku)

14. jul 2014.

14,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

15. jul 2014.

10,00 - Sednica Narodne skupštine (VI vanredna sednica)

16. jul 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sastanak sa Kori Udovički, potpredsednicom Vlade i ministrom državne uprave i lokalne samouprave

13,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

16,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

17. jul 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. jul 2014.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI vanredna sednica)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Beograd - Narodna skupština - nastavak Dana za glasanje (VI vanredna sednica)

18,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

23. jul 2014.

09,00 - Beograd - Sastanak sa Ivanom Tasovcem, ministrom kulture i informisanja

28. jul 2014.

13,15 - Beograd - Sastanak sa Federikom Mogerini (Federica Mogherini), ministarkom spoljnih poslova Italije

29. jul 2014.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine (VII vanredna sednica - Zakon o privatizaciji, Zakon o stečaju, Medijski zakoni)

30. jul 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

31. jul 2014.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,30 - Beograd - Intervju za RTV Pannon

14,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

1. avgust 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Arturo Laclaustra Beltrán, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu

2. avgust 2014.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII vanredna sednica)

 

3. avgust 2014.

16,00 - Kod Novog Miloševa - Manifestacija kod benediktinske opatije Arač (iz XIII veka)

4. avgust 2014.

10,00 - Beograd - Peta posebna sednica Narodne skupštine u 2014. godini - Na dnevnom redu: Izbor ministra finansija

16,15 - Beograd - Dan za glasanje (Peta posebna sednica Narodne skupštine u 2014. godini - Izbor ministra finansija)

29. avgust 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine (VIII vanredna sednica)

30. avgust 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

31. avgust 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII vanredna sednica)

16,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Beograd - Narodna skupština - nastavak glasanja (VIII vanredna sednica)

1. septembar 2014.

10,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana grada

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

3. septembar 2014.

10,00 - Beograd - Šesta posebna sednica Narodne skupštine u 2014. godini - Na dnevnom redu: Izbor ministra privrede

15,45 - Beograd - Dan za glasanje (Šesta posebna sednica Narodne skupštine u 2014. godini - Izbor ministra privrede)

4. septembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Sednica Narodne skupštine (IX vanredna sednica)

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

19,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

5. septembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,45 - Beograd - Predaja izborne liste "Mađarska sloga" za izbore za Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

8. septembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

9. septembar 2014.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10. septembar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

16,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX vanredna sednica)

11. septembar 2014.

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

12. septembar 2014.

13,00 - Beograd - Sastanak sa Majklom Kirbijem (Michael Kirby), ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu

14. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

15. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

16. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

17. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

18. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

19. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

20. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

21. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

22. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

23. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

24. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

25. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

26. septembar 2014.

14. – 26. septembar - Washington DC i Hartford (Savezna država Connecticut): Studijska poseta narodnih poslanika Sjedinjenim američkim državama u okviru programa Open World („Otvoreni svet“) u organizaciji American Councils for International Educations. Profesionalno usavršavanje u sponzorstvu Kongresa SAD (Tema: Politički i izborni sistem SAD, sa posebnim osvrtom na zakonodavni postupak)

1. oktobar 2014.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

2. oktobar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,45 - Beograd - Telefonski intervju za nedeljnik "Nők Lapja"

3. oktobar 2014.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. oktobar 2014.

11,00 - Elemir (grad Zrenjanin) - centralna manifestacija povodom obeležavanja godišnjice pogubljenja mađarskih generala u Aradu 1849. godine (nacionalni dan žalosti)