Blog

10. novembar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,30 - Novi Sad - Konferencija "Položaj nacionalnih manjina u AP Vojvodini u kontekstu posebnog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina" u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

12. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13. novembar 2015.

18,00 - Pačir - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

16. novembar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

17. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2015.

10,00 - Budimpešta - Sednica Radne grupe za društvene organizacije Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

19. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Novi Sad - Svečano otvaranje Studentskog doma "Evropa"

27. novembar 2015.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom otvaranja subotičkog predstavništva Mađarske nacionalne trgovačke kuće

15,00 - Stara Moravica -  Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

1. decembar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

17,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

2. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

4. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

7. decembar 2015.

18,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

8. decembar 2015.

12,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine 

13,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

15,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

9. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10. decembar 2015.

16,00 - Novi Sad - Predavanje Lasla Tročanjija (Trócsányi László), ministra pravde Mađarske u Domu studenata "Evropa"

19,00 - Novi Sad - Sastanak sa Laslom Tročanjijem (Trócsányi László), ministrom pravde Mađarske

11. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12,10 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

13,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

14. decembar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

15. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM-a

16. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

17. decembar 2015.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

21. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

22. decembar 2015.

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. decembar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

24. decembar 2015.

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

28. decembar 2015.

08,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Novogodišnji koktel u sedištu Savezu vojvođanskih Mađara

29. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

30. decembar 2015.

12,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Szubjektív" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu večeras u 19,30)

13,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

8. januar 2016.

09,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 17,30)

11. januar 2016.

20,45 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji "Fókuszban" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

12. januar 2016.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

18. januar 2016.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I vanredna sednica)

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

19. januar 2016.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

22. januar 2016.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

26. januar 2016.

07,50 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu "Ma reggel" Televizije M1 (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Snimanje emisije "Dvougao"

13,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I vanredna sednica)

14,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

16,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

27. januar 2016.

08,30 - Subotica - Intervju za Subotički mađarski radio (na mađarskom jeziku; uživo)

1. februar 2016.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II vanredna sednica)

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

2. februar 2016.

08,30 - Subotica - Intervju za Subotički mađarski radio (na mađarskom jeziku; uživo)

3. februar 2016.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

4. februar 2016.

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

17,40 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II vanredna sednica)

5. februar 2016.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III vanredna sednica)

19,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (III vanredna sednica)

8. februar 2016.

16,00 - Bezdan - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i Fondacije Prosperitati

18,00 - Sombor - Otvaranje kancelarije Fondacije Prosperitati 

18,30 - Sombor - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i Fondacije Prosperitati

9. februar 2016.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV vanredna sednica)

17,00 - Kanjiža - Otvaranje kancelarije Fondacije Prosperitati 

17,30 - Kanjiža - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i Fondacije Prosperitati

19,00 - Trešnjevac - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i Fondacije Prosperitati

10. februar 2016.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine