Blog

31. avgust 2015.

11,00 - Subotica - Intervju za političku emisiju "Napjaink" Drugog programa Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu večeras u 20 časova)

1. septembar 2015.

09,00 - Vrbas - Svečanost povodom otvaranja mađarske grupe u predškolskoj ustanovi

5. septembar 2015.

11,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

8. septembar 2015.

10,00 - Doroslovo - Sveti bunar - Proslava Male Gospe

10. septembar 2015.

18,00 - Mali Iđoš - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Feketić - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

14. septembar 2015.

09,15 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji na M1 Televiziji (na mađarskom jeziku, uživo)

16. septembar 2015.

19,00 - Bačka Topola - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18. septembar 2015.

19,00 - Subotica - Mali Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

21. septembar 2015.

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

19,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

22. septembar 2015.

18,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM-a

25. septembar 2015.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVII vanredna sednica)

28. septembar 2015.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

1. oktobar 2015.

09,30 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. oktobar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. oktobar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

6. oktobar 2015.

07,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu M1 Televizije (na mađarskom jeziku, uživo)

11,00 - Elemir (grad Zrenjanin) - centralna manifestacija povodom obeležavanja godišnjice pogubljenja mađarskih generala u Aradu 1849. godine (nacionalni dan žalosti)

7. oktobar 2015.

14,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

8. oktobar 2015.

19,00 - Subotica - Makova Sedmica - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

9. oktobar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

19,00 - Subotica - Mali Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

12. oktobar 2015.

19,00 - Subotica - Mali Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

13. oktobar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,30 - Beograd - Sastanak sa Draganom Popovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

14. oktobar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sastanak sa Atilom Pinter (Pintér Attila), ambasadorom Mađarske u Beogradu

15. oktobar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16. oktobar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sastanak sa Srđanom Mihajlovićem, generalnim direktorom RTV Vojvodine

19,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

20. oktobar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

21. oktobar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. oktobar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sastanak sa Ivanom Tasovcem, ministrom kulture i informisanja

23. oktobar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

17,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

20,00 - Hajdukovo - Sastanak sa Leventeom Mađarom (Magyar Levente), državnim sekretarom u Ministarstvu spoljnih poslova i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Mađarske

26. oktobar 2015.

15,00 - Bačka Topola - Sednica Predsedništva Opštinske organizacije SVM

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

2. novembar 2015.

09,00 - Mol - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

14,00 - Subotica - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

3. novembar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

17,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

4. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. novembar 2015.

11,00 - Subotica - Debata o posebnom Akcionom planu za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, u organizaciji Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

6. novembar 2015.

17,00 - Subotica - Otvaranje izložbe "Arhitektura mađarske secesije u Evropi"

9. novembar 2015.

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

10. novembar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,30 - Novi Sad - Konferencija "Položaj nacionalnih manjina u AP Vojvodini u kontekstu posebnog akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina" u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

12. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13. novembar 2015.

18,00 - Pačir - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

16. novembar 2015.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

17. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2015.

10,00 - Budimpešta - Sednica Radne grupe za društvene organizacije Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

19. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. novembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Novi Sad - Svečano otvaranje Studentskog doma "Evropa"

27. novembar 2015.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom otvaranja subotičkog predstavništva Mađarske nacionalne trgovačke kuće

15,00 - Stara Moravica -  Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

1. decembar 2015.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)