22. decembar 2017.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

27. decembar 2017.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

28. decembar 2017.

09,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

18,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

12. januar 2018.

19,00 - Senta - Centralna vojvođanska manifestacija povodom Dana mađarske kulture

15. januar 2018.

12,30 - Subotica - Intervju za dnevni list "Danas"

19. januar 2018.

10,00 - Székesfehérvár (Mađarska) - Konferencija o stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih

19,00 - Székesfehérvár (Mađarska) - Humanitarni bal Privredne komore Županije Fejér

23. januar 2018.

14,30 - Subotica - Intervju za Dnevnik RTS-a

2. februar 2018.

18,00 - Dan grada Novog Sada, svečana manifestacija

6. februar 2018.

10,00 - Budimpešta - Sednica Radne grupe za društvene organizacije Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

7. februar 2018.

12,00 - Subotica - Konferencija za štampu u vezi Subotičkog polumaratona

8. februar 2018.

18,00 - Budimpešta - Plenarna sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

9. februar 2018.

09,00 - Budimpešta - Plenarna sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

13. februar 2018.

17,00 - Beograd - Tribina SVM

21. februar 2018.

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

22. februar 2018.

17,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Szubjektív" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

27. februar 2018.

16,00 - Subotica - Svečanost povodom osnivanja Udruženja mladih preduzetnika Vojvodine

28. februar 2018.

18,00 - Senta - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

3. mart 2018.

11,00 - Feketić - "Nacija bira" - konferencija u organizaciji Omladinskog foruma SVM

5. mart 2018.

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

6. mart 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

7. mart 2018.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

9. mart 2018.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. mart 2018.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Kanjiža - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

15. mart 2018.

15,00 - Stara Moravica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

18,00 - Subotica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

16. mart 2018.

18,00 - Palić - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

22. mart 2018.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

16,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Mérleg" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)