Popunite odgovarajuća polja i kliknite na dugme Pošalji, koje se nalazi na dnu strane. Ukoliko Vaše pitanje nije uvredljive sadržine odgovor ćete dobiti u roku od nekoliko dana.

Napomena: Poštovani posetioci, u budućnosti neću biti u prilici da odgovaram na pitanja u vezi sticanja državljanstva Mađarske. Zainteresovanim građanima preporučujem da pogledaju dosadašnje odgovore u vezi te teme.

Vaše ime:  * ?
   
Vaša e-mail adresa:  * ?
   
Pitanje:
 

 * - Popunjavanje polja označenog zvezdicom je obavezno.