Postavite pitanja Bálintu Pásztoru ovde >>


Branislav, 19.12.2015.:

Postovani gospodine Balint da li pratite situaciju u vezi trenutnog smanjivanja radnika u javnoj sluzbi? Ljudima se preti urucivanjem otkaza, a ujedno veci broj tih ljudi kojima preti otkaz nisu nikada krivicno ili prekrsajno osudjivani, nisu disciplinski kaznjavani, a veliki broj njih su pripadnici raznih nacionalnih manjina.Da li se moze dati smernice tim drzavnim ustanovama da prilikom smanjenja radnika obrate paznju na broj radnika koji pripadaju nacionalnim manjinama, a koji dosadasnjim radnom nikada nisu ucilnili nikakve greske u poslu.Obracam vam se jer samo vi hrabro i glasno zastupate pravo svih manjina u Srbiji na nacin da se ne osecamo stranci u nasoj drzavi gde smo rodjeni. Hvala vam

P.B., 20.12.2015.:

Poštovani Branislave,

Naše je da pravni okvir bude odgovarajući, a koliko je moguće, pratimo i implementaciju. Letos je prihvaćen naš amandman prema kojem je u procesu određivanja maksimalnog broju zaposlenih država u obavezi da vodi računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju jezika koji se govori na području državnog organa, javne službe, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.


Vadim Sabitov, 09.09.2015.:

Dobar dan, poštovani gospodine Pastor! Hteo sam se obratiti ka vama kao narodnom poslaniku od Vojvodine u Skupštine. Ja nisam državljanin Srbije, živim ovde 4 godine, dobijem privremeni borovak po osnovu školovanja(član 31 Zakona o strancima), moji roditelji žive 3 godine, dobijaju borovak po osnovu otvaranja biznesa i obavljanja profesionalne delatnosti(član 30 Zakona o strancima). Ja sam student medicinskog fakulteta(plaćam 4000 euro školarine godišnje), roditelji su otvorili firmu u Novom Sadu, redovno plaćaju sve poreze, imaju radne dozvole. Takođe imamo privatnu imovinu za sopstvene potrebe(stan gde živimo i lokal za profesionalnu delatnost). Imam pitanje u vezi stalnog nastanjenja stranca u RS. Suština pitanja je u tome da po Zakonu o strancima(član 37): stalno nastanjenje može da se odobri strancu: 1) koji je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak. Strancu kome je privremeni boravak u Republici Srbiji odobren u svrhe iz čl. 30. i 31. ovog zakona, u vreme potrebno za odobrenjе stalnog nastanjenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana računa se polovina vremena provedenog u Republici Srbiji. I zato imam pitanje ka Vama, kao predstavniku Skupštine, Skupština to tumači kao 10 godina ili kao 2,5 godine? Za koga je onda 5 godina? U Policijskoj Upravi su nama rekli da biznes je usporavajući i negativan faktor. U Evropi otkriće biznesa, plaćanje poreza i školovanje su ubrzavajući i pozitivni faktori. U MUPu Novog Sada su rekli da ako podnesemo zahtev za stalno nastanjenje posle 5 godina boravka nama će njega odbiti u svakom slučaju, jer mi nismo ispunili svi uslovi. Kada sam pitao koji uslovi - ništa nisu odgovorili. Ako ovaj član zapravo označava 10 godina, hoće li biti reforma zakona? U PU Novog Sada inspektorka je rekla da za 5 godina dobiće stalni boravak samo ljudi koji poseduju nekretninu(kuću, stan) i po osnovu toga dobijaju privremene boravke. Većina stranaca dolaze, kupuju imovinu, ne plaćaju porezi(čak ni svakogodišnji porez na imovinu), onda šalju decu u besplatne državne škole. Ali postoji stranci iz Rusije koji ni dobijaju ni privremene boravke, samo svaki 30 dana izlaze i ulaze u Srbiju tokom cele godine. Oni ovde se bavi ovde neoprezovanom i nelegalnom aktivnošću. A na kraju svi mi tretiramo se isto. Kada smo planirali naš dolazak u Srbiju, mi smo prvo proćitali taj Zakon o strancima i mislili smo da zaisto je potrebno maksimalno 5 godina za stalni boravak(kako se i piše tamo), došli smo sa nadom u budućnost i glavenstvo zakona. Zbog toga i obraćam se vama kao narodnom poslaniku, čekam Vaš odgovor.

P.B., 09.09.2015.:

Poštovani G-dine Sabitov,

Parlament ne tumači i ne primenjuje zakone, tako da ne mogu da dam odgovor na Vaše pitanje. Trenutno nemam informaciju o tome da bi se Zakon o strancima uskoro menjao. Predlažem Vam da angažujete advokata i da se on raspita u PU Novi Sad vezano za Vaš konkretan slučaj, nakon što se detaljno upozna sa Vašim slučajem i dokumentacijom.


Petar Janković, 03.08.2015.:

Poštovani gospodine Pastor, vezano za vaše komentare o izbegličkoj krizi, mislim da je krajnje neumesno ceniti nečiju muku na osnovu materijalnog stanja ili obrazovanja. Moja rodbina je bila vrlo imućna u Hrvatskoj, najimućnija u svom kraju, držali su zemlju, proizvodnju, ugostiteljski objekat, trgovinu. I opet su bili izbeglice jer ih je neko odatle izbacio, pritom pola ih pobivši. Vi imate dovoljno godina da se sećate onog talasa iz 1995. mada ja konkretno govorim o onom iz 1941. Dakle sasvim je moguće da je neko u Siriji imao sve, i novac i visoko obrazovanje ali da je opet izbeglica jer je tamo u toku rat širokih razmera. Što se tiče pitanja zašto ne ostanu u Grčkoj, iako je to načelno pitanje za državne organe koji učestvuju u proceduri donošenja odluke po zahtevu tražioca azila u državi u kojoj se nalazi a ne za nas, ipak pošto ste pravnik savetujem vam da pročitate presudu u slučaju M.S.S. protiv Belgije i Grčke pa ćete videti da bi svaka država EU koja nekoga vrati u Grčku bila u velikom problemu. Što se tiče toga da među njima ima ekonomskih migranata, u pravu ste, ali znam da ste se sami borili godinama za ukidanje kolektivne presude mađarskom narodu za zločine iz 2SR, pa vas molim da sada ne učestvujete u generalizaciji izbeglica, neki jesu izbeglice, neki nisu, i za to i služi postupak utvrđivanja statusa. Drago mi je da ste se uključili u diskusiju o ovom problemu ali treba imati u vidu njegovu kompleksnost pre iznošenja zaključaka. Isto tako mi je jasno da je za stanovnike Kanjiže novonastala situacija teška ali sumnjam da je neko potegao put od više hiljada kilometara kako bi nekome bezobzirno gazio kukuruz, ubeđen sam da ni njima nije prijatno što se tu nalaze. Na kraju krajeva iako možda zvuči surovo, subjektivni problemi Kanjižana zbog gužve u prevozu nemaju prednost u odnosu na međunarodnopravne obaveze Republike Srbije. U nadi da će se pronaći skoro rešenje za umanjenje posledica izbegličke krize pozdravljam vas.

P.B., 03.08.2015.:

Poštovani G-dine Jankoviću,

Zahvaljujem Vam se što ste ovde napisali Vaše mišljenje. Ja nisam izneo komentar, već sam u Narodnoj skupštini ministru Vulinu postavio neka, po meni vrlo aktuelna pitanja. Ako niste videli ili pročitali moje skupštinsko obraćanje, to možete učiniti na ovom linku. Slažem se da je problem kompleksan, ali ja niti sam generalizovao izbeglice, niti sam iznosio zaključke. Mislim da ovu situaciju ne treba dovoditi u vezu ni sa izgilacama iz devedetesetih, ni sa ukidanjem kolektivne krivice vojvođanskih Mađara.