Postavite pitanja Bálintu Pásztoru ovde >>


Rade, 04.02.2009.:

Šta je cilj mađarske autonomije na severu Bačke?

P.B., 05.02.2009.:

Poštovani Rade,

Pravni sistem Republike Srbije poznaje udruživanje opština i gradova. Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi (čl. 13.), lokalne samouprave se mogu udružiti radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. To je racionalno učiniti kada se na takav način mogu delotvornije  rešiti određeni problemi. Prema koncepciji autonomije Mađarske koalicije oformila bi se multietnička regija devet opština na severu Vojvodine. Na izborima za organe te regionalne samouprave bi ravnopravno učestvovali svi stanovnici tih opština i gradova bez obzira na nacionalnu pripadnost. Regija bi imala nadležnosti između ostalih u oblasti razvoja infrastrukture, ekologije, poljoprivrede...