Obraćanje dr Balinta Pastora, predsednika Skupštine grada Subotice povodom Dana grada (2023)

Poštovani gosti Grada Subotice, uvažene dame i gospodo,

Septembar je važan mesec u istoriji našeg Grada.

Danas, 1. septembra obeležavamo 244 godine od kada je na svečanosti elibertacije pročitana Povelja kojom je Subotica odlikovana titulom slobodnog, kraljevskog grada. Grad je tada, kako dolikuje statusu, dobio i kraljevsko ime - Maria Theresiopolis. 

90 godina kasnije, 11. septembra 1869, u subotičku železničku stanicu je ušao voz iz Segedina. Istorija našeg grada potvrđuje da je urbani život, kulturni i tehnološki razvoj, prihvatanje novih naučnih dostignuća, povezivanje sa svetom – svaki segment napretka vezan za razvoj železnice. Konačno, i površina grada oivičena je prugama sa severa, istoka i juga.

Septembarskim savezničkim bombama 1944, delimično su uništena i železnička postrojenja i oko hiljadu objekata, ali najveći gubitak je bila smrt više stotina Subotičana.

Cenu pobede nove ideologije platili su i građani mađarske, srpske, hrvatske, bunjevačke, jevrejske i nemačke nacionalnosti, koji su streljani 1944-45, bez suđenja; prvi predsednik Vlade Srbije koji je doneo cvet na parcelu 44 kod spomenika „Ptica slomljenih krila“ i imao hrabrosti da oda poštu stradalima, a čije ime stoji i na Rešenju – koje je Vlada donela na zahtev SVM-a - o ukidanju odlukâ iz 1945. godine, kojima su Mađari primenom principa kolektivne odgovornosti proglašeni ratnim zločincima, bio je tadašnji predsednik Vlade Aleksandar Vučić. Taj čin je predstavljao jedan od prvih koraka u izgradnji srpsko-mađarskog poverenje i prijateljstva.

Septembarskim bombama je srušen ali nije zaboravljen svet prazničnog 17-og septembra 1903, kada je pre 120 godina nova Sinagoga predata na korišćenje, a na svečanom otvaranju uz gradonačelnika dr Karolja Biroa bio je prisutan i arhitekta Deže Jakab, koji je predsedniku crkvene opštine, dr Gezi Blau predao pozlaćeni ključ Sinagoge.

Gabor Demeter, vrsni poznavalac zavičajne istorije, sačuvao je od zaborava opis tog događaja kao “sveti osećaj bratstva koji je pozlatio svečanost, te ovaj dan nije bio obeležen samo kao obično posvećenje crkve, ili svečanost samo jedne verske zajednice, već je značio praznikom cele Subotice.”

115 godina kasnije, 2018-te, Subotica je slavila još jedan praznik - otvaranje obnovljene Sinagoge. Iako je izgradnja Sinagoge trajala svega tri godine, radovi na njenoj restauraciji trajali su skoro 40; i iako su se države i ideologije menjale, u jednom nije bilo razlike: uvek je manjkalo sredstava i političke volje, i dok stigne naredna donacija propadne i ono što je prethodno popravljeno.

Loša beskonačnost se ponavljala sve do 2014. kada su Mađarska i njen predsednik Vlade odlučili da finansiraju restauraciju, a uz posredovanje SVM-a sa tadašnjim predsednikom Vlade Srbije napravljen je dogovor: obnavljanje unutrašnjosti objekta u celosti će biti finansirano sredstvima vlade Mađarske, dok će spoljašnje fasade biti obnovljene zajedničkim sredstvima Grada Subotice, Pokrajine, Republike i međunarodnih fondova. Zahvaljujući činjenici da je Aleksandar Vučić prihvatio našu argumentaciju, subotička Sinagoga je sačuvana kao jedina sinagoga u svetu građena u stilu secesije.

Sačuvati sećanje na generacije koje su živele i radile u Subotici, koje su gradile i razvijale naš grad, nije bilo lako. Jer, samo u periodu: kraj 19-og i prva polovina 20-og veka, što je vreme života i rada dve generacije, promenilo se pet državno-političkih oblika i dva ekonomska sistema.  Grad i njegovi stanovnici su preživeli dva svetska rata, epidemije i brojne socijalne i političke nemire.

I ne samo grad, već i ovi vitraži u Velikoj većnici Gradske kuće, koji predstavljaju zlatni period umetnosti mađarskog vitraža, svedočili su rađanju novih svetova i ideologija, pa su tako, nakon što su u dva navrata kao umetničko-ideološki nepodobni vađeni i posle Prvog i posle Drugog svetskog rata - tek 26-og septembarskog dana 1977. vraćeni u svečanu salu, zahvaljujući našem počasnom građaninu, nedavno preminulom Beli Duranciju.

Uvažene dame i gospodo,

Grad je kraljevski kada je posvećen zaštiti istorijskog nasleđa ali još više kada u njemu uspešni, ambiciozni i preduzetni pronađu saradnike, sagovornike i prijatelje, koji ih podstiču na što vrednija postignuća i motivišu da uporno i strpljivo grade viziju: prosperiteta svog i života svoga grada. 

Takvo okruženje, prijatelje i saradnike je pre 100 godina u Subotici pronašao i Himet Nezirović, koji se preselio iz Beograda i otvorio poslastičarnicu Pelivan. U tih 100 godina promenili su se milenijum, vek i doba, u ime naroda oduzeta je i imovina, ali niko porodici Nezirović nije mogao oduzeti ime, znanje i posvećenost vlastitom i napretku svoga grada.

Subotica je potvrdila status kraljevskog grada u onom istorijskom trenutku kada se, u Evropi odškolovana nova generacija doktora, pravnika, arhitekata, profesora, zanatlija.., počinje vraćati i prenositi znanja i iskustva sa evropskih klinika, projektnih biroa i univerziteta.

U jednom drugom vremenu, sa kvalifikacijom „summa cum laude“ iz Evrope se vratio i dr Nandor Šejmeši, rođen u Bajmoku, uvodeći hirurške prakse koje su značile primenu najnovijih medicinskih postignuća ne samo u Opštoj bolnici u Subotici već i u Srbiji, povezujući našu Opštu bolnicu sa klinikama u srednjeevropskom regionu.

  U svim vremenima Grad je ostao slobodan i kraljevski, iz prostog razloga jer nije samo koristio privilegije već je posvećeno i odgovorno ispunjavao obaveze utvrđene elibertacionom Poveljom i gradio institucionalnu i normativnu infrastrukturu, usaglašenu sa standardima tadašnje Evrope.

Jedina privilegija koju je Subotica prisvojila, i slobodan sam reći ljubomorno je čuva i danas, je pravo da autonomno formuliše odgovore na pitanja: šta je naš grad danas, šta želi postati, u kom smeru se želi dalje razvijati?

To je pitanje, uvažene dame i gospodo, na koje i danas u 21. veku naša generacija traži odgovor.

Jer grad zahteva ne samo gradnju novih objekata, ulica, ne samo obnovu i sanaciju postojećeg, više od svega, grad zahteva i danas, kao u svakom vremenu, viziju. Kao što je izgradnji Gradske kuće, secesijskog kompleksa na Paliću, Sinagoge, pruge Subotica-Segedin.. prethodila vizija Lazara Mamužića, Karolja Biroa, Titusa Mačkovića, Dežea Jakaba, Marcela Komora, Ferenca Rajhla.

I kao što su, uvažene dame i gospodo, naši prethodnici verovali da je Subotica, rečima našeg sugrađanina, velikog Dežea Kostolanjija, više od “prašnjavog vinskog grada”, u prethodne tri godine i mi smo se trudili da Grad vratimo tamo gde svojom tradicijom i pripada: srednjeevropskom kulturnom krugu, uz očuvanje arhitektonskog nasleđa, razvoj Palića, uravnoteženi razvoj gradskih i prigradskih mesnih zajednica, završetak velikih infrastrukturnih ulaganja.

Uvažene dame i gospodo,

U Subotici se realizuje nekoliko investicija, koje predstavljaju kapitalne projekte za Republiku Srbiju i svakako najveća infrastrukturna ulaganja u istoriji grada: to su radovi na završetku izgradnje Narodnog pozorišta koji bi ostali samo fatamorgana na horizontu, da Vlada Aleksandra Vučića nije razumela 2014. godine argumentaciju SVM-a: da je Subotica bez pozorišta samo palanka bez identiteta i da nije prekinuta praksa po kojoj od 2007. Republika nije opredelila ni dinara, uprkos svojim ugovornim obavezama; i da 2016. godine, prilikom razgovora o formiranju Vlade, nismo sa Aleksandrom Vučićem u sali 1 Doma Narodne skupštine razgovarali o važnosti završetka višedecenijskog projekta izgradnje Y kraka, koja je počela 1990, a u narednih 26 godina nije urađena ni polovina - ne bismo uspeli da za svega tri godine uz podršku od 30 miliona evra, završimo ne samo obilaznicu već i natputnjake na Pačirskom i Meljkutskom putu. Sećam se, kao da je juče bilo, kako smo crtajući na papiru objašnjavali zašto nazvan „Y“ krakom i šta njegova izgradnja znači za građane i privredu.

Nakon pet godina, uz zajedničku podršku i opredeljenih 15 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Subotice, otvara se i Wellness Spa centar sa Akva parkom na Paliću.

Za Suboticu je razvijanje železničkog saobraćaja od vitalnog značaja: rekonstrukcijom i modernizacijom železničkog koridora Beograd-Budimpešta, obnavljanjem rada pruge Subotica – Segedin, za koju je prethodno već bilo predviđeno uklanjanje, te rekonstrukcijom pruge prema Senti, uz prugu ka Somboru i planovima da se obnovi pruga ka Baji, Subotica postaje, nakon Beograda, najznačajniji železnički čvor u zemlji.

Uvažene dame i gospodo,

Da li je od nekadašnjeg sjaja titule – slobodni, kraljevski grad - nešto ostalo i danas, u trećoj dekadi 21. veka?  Usudiću se reći - ali uz diskretnu rezervu - da, Suboticu nosi tu prestižnu odliku, ali samo kada se sa dužnim  poštovanjem odnosi prema Subotičanima koji su svoje delo zauvek ugradili u zavičajnu istoriju, u duh grada i generacijske anegdote.

Jer Grad koji ne uvažava i ne čuva legat svojih sugrađana ne može biti ni slobodan ni prosperitetan. A najmanje može biti kraljevski.

A legat poslastičarnice Pelivan, plod istrajnosti tri generacije oca, sina i unuka, Himeta, Bajrama i Ismaila Nezirovića, je već ceo jedan vek deo ne samo zavičajne istorije, već i porodičnih albuma Subotičana i gostiju našeg grada.

Dozvolite mi malu digresiju: Čehov je kao student medicine počeo da piše književne tekstove i da ih objavljuje pod raznim pseudonimima, a jedan od njih je bio i “Doktor koji je izgubio svoje pacijente”.

Ovogodišnjem dobitniku nagrade Pro Urbe, doktoru Nandoru Šejmešiju – urologu specijalisti, nekadašnjem direktoru naše bolnice, na žalost i na sreću u 40-godišnjoj karijeri pacijenata nije manjkalo. U biografiji dostojnoj dužnog poštovanja, možda je najvažnije - da iako je mnogo toga uradio sam i prvi – uvek je stajao uz svoje kolege, uz pacijente, uz njihove porodice. Uvek je stajao uz svoj Grad.

Uz naš grad je stajao i Aleksandar Vučić, jer iako nije bio prvi predsednik Republike kome smo se u Narodnoj skupštini obratili za pomoć u realizaciji projekata Narodnog pozorišta, Y-kraka, Sinagoge, pruge Subotica-Segedin-Baja, jednom rečju, poduhvata koji određuju budućnost Subotice, bio je jedini koji je razumeo našu ambiciju, i rekao: uradićemo to. I uradili smo.

Zahvaljujući urađenom, iako grad pogranične geografije Subotica nije više grad sa periferije. Realizovani projekti donose boljitak za građane, ali su vrednosti boljeg života ugrožene ako država ne može da jemči zaštitu najosnovnije potrebe, a to je bezbednost i sigurno okruženje. Zbog toga, u svetlu ozbiljnih incidenta i sve češćih oružanih sukoba među migrantima, nužno je monopolom fizičke prinude garantovati bezbednost naših državljana, kao temeljnu vrednost. Kao što smo to činili svih ovih godina, i ovom prilikom apelujem na državne organe da osiguraju mir i uslove za normalan i bezbedan svakodnevni život naših građana.

Čestitam ovogodišnjim dobitnicima priznanja „Pro Urbe“ kao i počasnom građaninu grada Subotice predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

Čestitke nagrađenima, a građanima, sa kojima gradimo viziju Subotice po meri čoveka,  čestitam Dan našeg grada!

1. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

4. mart 2024.

13,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Politika”

16,00 - Senta - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

5. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

6. mart 2024.

08,00 - Budimpešta - sastanak sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom 

09,00 - Budimpešta - održavanje predavanja na Sastanku sa šefovima diplomatskih misija u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu 

10,00 - Budimpešta - sastanak sa državnim sekretarom u parlamentu, zamenikom ministra za spoljne poslove Leventeom Mađarem

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list  "Magyar Szó“

7. mart 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 44. sednica Skupštine Grada Subotice

12,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“ 

11. mart 2024.

17,00 - Bečej - Obeležavanje 125. godišnjce smrti Mora Tana

12. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" Subotičkog mađarskog radija

10,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

13. mart 2024.

13,30 - Subotica - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, poverenikom Vlade za ekonomski razvoj južne Mađarske, Gaborom Banjaijem

18,00 – Palić - svečani prijem u čast mađarske revolucije i borbe za slobodu 1848/49 godine u organizaciji Generalnog konzulata Mađarske

14. mart 2024.

11,00 - Bački Vinogradi - svečano otkrivanje biste Šandora Petefija

12,00 - Bački Vinogradi - Susret sa državnim sekretarom za nacionalnu politiku Mađarske, Janošom Arpadom Potapijem

15. mart 2024.

10,00 - Novi Itebej - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

15,00 - Stara Moravica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

17,00 - Subotica - sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Mađarske, dr Martonom Palom Nobilisom

18,00 - Subotica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

16. mart 2024.

16,00 - Ostojićevo - Svečani program i otkrivanje spomen ploče Ištvanu Pastoru

18,30 - Torda - Polaganje venaca i svečani program

18. mart 2024.

09,00 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet“

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. mart 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Srba iz Mađarske

20. mart 2024.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

21. mart 2024.

17,00 - Palić - sastanak sa Filipom Rakaijem

18,00 - Palić - vojvođanska svečana premijera filma „Most vagy soha!“

25. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa potpredsednicima SVM-a

10,00 - Subotica - Sastanak sa zamenikom ministra u Kabinetu premijera Mađarske Miklošem Panjijem, županom Županije Čongrad-Čanad, Laslom Šalgo i zamenikom državnog sekretara za koordinaciju strateških pitanja, dr Adamom Čepetijem

 

26. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Senta - Izborna skupština Saveza agrarnih udruženja Vojvodine

27. mart 2024.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije „U sred srede“ na TV Subotica (na programu danas u 19,00 časova)

28. mart 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Subotica - Sastanak sa Kristoferm R. Hilom, ambasadorom SAD u Beogradu

13,30 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveta SVM-a

2. april 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Čongorom Čakijem, predsednikom Saveza „Rakoci“

3. april 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Temerin - poseta Andrašu Agoštonu

4. april 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 45. sednica Skupštine Grada Subotice

13,00 - Bačka Topola - Sastanak sa poverenikom ministra u vladi Mađarske, Đulom Dalošem

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

9. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

13. april 2024.

10,00 - Beregovo (Ukrajina) - 34. Skupština Mađarskog kulturnog saveza u Ukrajini

15. april 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Délvidék ma” Televizije M1 (na mađarskom jeziku, na programu 16. aprila i u emisiji „Közügyek” TV Pannon 16. aprila, u 18,10 časova)

16. april 2024.

19,00 - Segedin - Univerzitet nauka u Segedinu, svečana večera u čast dobitnice Nobelove nagrade, dr Katalin Kariko

18. april 2024.

09,30 - Subotica - Sastanak sa predsednikom Paraolimpijskog komiteta Mađarske, Laslom Saboom

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

19. april 2024.

10,00 - Subotica - Konferencija za medije u SVM-u

20. april 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa glavnim savetnikom premijera Mađarske, dr Katalin Sili

10,00 - Subotica - Gostovanje na društvenoj tribini Udruženja hrišćanskih intelektualaca

22. april 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizacije SVM u Subotici

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. april 2024.

09,00 - Subotica - sastanak sa predsednikom Demokratske stranke vojvođanskih Mađara, Belom Čorbom i predsednikom Stranke mađarskog jedinstva, Zoltanom Smieškom

11,30 - Subotica - Sastanak sa članovima Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

25. april 2024.

13,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

17,30 - Budimpešta - Svečani prijem premijera Mađarske, Viktora Orbana, povodom Konferencije CPAC Hungary

18,30 - Budimpešta - sastanak sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom

19,00 - Budimpešta - Gala večera u organizaciji „Alapjogokért Központ“ i „New York Young Republican Club“ povodom Konferencije CPAC Hungary

26. april 2024.

09,00 - Budimpešta - Učešće na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

10,00 - Budimpešta - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, glavnim savetnikom premijera Viktora Orbana, Žoltom Njitraijem

15,50 - Budimpešta - Učešće u panel diskusiji „United We Stand“ na 3. evropskoj Konferenciji konzervativne političke akcije - CPAC Hungary

28. april 2024.

08,15 - Subotica - potpis podrške listi SVM 

29. april 2024.

09,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

14,00 - Subotica - Svečanost povodom uručenja državnog priznanja povodom nacionalnog praznika Mađarske u Generalnom konzulatu Mađarske

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji „Közügyek” na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

1. maj 2024.

12,00 - Beograd - Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Na dnevnom redu: Izbor Vlade

17,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. maj 2024.

09,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,50 - Beograd - Dan za glasanje (Prva posebna sednica Narodne skupštine u XIV sazivu - Izbor Vlade)

6. maj 2024.

17,00 - Hajdukovo - sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

7. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító“ (na mađarskom jeziku uživo)

09,00 - Subotica - Razgovor sa polaznicima Mathias Corvinus Collegium-a (MCC)

18,00 - Senta - Sastanak kordinatora, aktivista i kandidata SVM-a

8. maj 2024.

10,00 - Subotica - Obilazak investicije na Vodozahvatu 1

10,45 - Subotica - Obilazak radova na asfaltiranju Cvetne ulice, MZ Mali Radanovac

12,00 - Majdan - Obilazak Vizitorskog centra

12,40 - Banatsko Aranđelovo - Obilazak Doma kulture

13,20 - Novi Kneževac - Obilazak obnovljene zgrade Narodne biblioteke i crkve

16,00 - Martonoš - Obilazak obnovljenih javnih objekata

17,00 - Male Pijace - Obilazak Doma kulture

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima, projekcija filma

9. maj 2024.

11,00 - Pačir - Obilazak Eko česme i Termalne banje

12,00 - Stara Moravica - Obilazak sale za fizičko vaspitanje OŠ „Stari Kovač Đula“

12,40 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi velike terase doma kulture

13,00 - Stara Moravica - Obilazak radova na obnovi ulice Grofa Ištvana Sečenjija

19,00 - Hajdukovo - Sastanak sa građanima, projekcija filma

10. maj 2024.

10,00 - Čoka - Obilazak Rkt. Crkve Svetog Trojstva

10,30 - Čoka - Obilazak pristupnog puta do reciklažnog dvorišta

11,15 - Ostojićevo - Obilazak pristupnog puta Ostojićevo-Jazovo

11,30 - Jazovo - Obilazak doma Udruženja za očuvanje mađarske nacionalne tradicije „Sent Ištvan Kiralj”

12,15 - Sajan - Obilazak Doma kulture

13,00 - Kikinda - Obilazak OŠ “Klara Feješ”

13,50 - Nova Crnja - Obilazak Doma kulture

16,20 - Torda - Poseta Domu Civilnih organizacija

17,20 - Zrenjanin - Obilazak Salona „Tina“ d.o.o.

17,45 - Zrenjanin - Obilazak Osnovne škole „Sonja Marinković“

18,20 - Mužlja - Obilazak Sportskog centra „Lehel“

19,00 - Mužlja - Sastanak sa građanima

11. maj 2024.

09,30 - Gunaroš - Proslava 100. godišnjice DVD u Gunarošu

10,15 - Bačka Topola - Uređenje obale jezera

11,15 - Subotica - Porodično prepodne u MZ Novo Selo

11,45 - Subotica - Sportski teren (Stipe Grgića 60.) - uređivanje okoline

12. maj 2024.

14,30 - Bačka Topola - Sastanak sa Žigmondom Barnom Palom, zamenikom ministra za poslove Evropske Unije, poslanikom u parlamentu Mađarske

17,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak preduzeća Gemini-GM

18,10 - Bečej - Obilazak Rolometal d.o.o.

19,00 - Bečej – Sastanak sa građanima

13. maj 2024.

13,45 - Beograd - Sastanak sa Peterom Sijartom, ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

17,30 - Bačka Topola - Obilazak bazena 

18,00 - Bačka Topola - Sastanak sa građanima

14. maj 2024.

11,00 - Bačka Topola - Otvaranje Mentorskog programa Fondacije „Prosperitati”

14,00 - Palić - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima ustanovama i udruženjima po konkursu NSMNM

17,00 - Subotica - Otvaranje izložbe Remek dela umetničke kolonije Nađbanja iz privatnih zbirki

18,00 - Subotica - Obilazak Sinagoge i sastanak sa komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje, Oliverom Varheljijem

15. maj 2024.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji „Hangadó Szerda” Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Subotica - Koncert orkestra “Hot Jazz Band”-a u Subotičkoj sinagogi

16. maj 2024.

11,00 - Mol - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Kulturnog društva “Čoboljo”

11,30 - Ada - Obilazak obnovljene zgrade sedišta Društva za negovanje tradicije “Vadvirag” i obilazak Biblioteke “Sarvaš Gabor“

12,45 - Senta - Hala sportova - Prezentacija projekta termalnog jezera

18,00 - Kanjiža - Sastanak sa građanima

17. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak OŠ „Miroslav Antić“

10,15 - Palić - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

10,45 - Palić - Obilazak Vikend naselja

11,20 - Šupljak - Obilazak Kostolanji kuće

11,40 - Obilazak puta Šupljak-Male Pijace

14,00 - Subotica - Sastanak sa Tamašom Dajčom, nosiocem liste Fides-KNDP na izborima u Mađarskoj za Evropski parlament

15,25 - Kanjiža - Obilazak Vojvođanske rvačke akademije

18,00 - Bačka Topola - Obilazak TSC Fudbalske akademije

19,30 - Palić - Sastanak sa građanima

18. maj 2024.

10,00 - Mali Iđoš - Prva vojvođanska medijska konferencija

12,30 - Hajdukovo - Obilazak uređenja teniskog terena, parka i sportskog centra

19. maj 2024.

09,00 - Šupljak - Sveta misa na praznik Pedesetnice, nakon toga sastanak sa građanima

16,00 - Bački Vinogradi - Svečani program povodom Dana majki

20. maj 2024.

09,30 - Palić - Obilazak tabli na šetalištu postavljene u čast Lajošu Vermešu

10,30 - Subotica - Obilazak konzervatorskih radova na Rajhlovoj palati, zgradi Savremene galerije

18,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Zorka

19,00 - Kelebija – Obeležavanje Pedesetnice

21. maj 2024.

09,00 - Subotica - Šetnja ulicom Braće Radića od evangelističke crkve, konferencija za medije u ulici Matije Gupca ispred poslastičarnice „Daraboš” i poseta Pozorištu „Deže Kostolanji”

10,30 - Subotica - Poseta Zubotehničkoj laboratoriji „G-dent“

16,00 - Feketić - Doček Ištvana Holika, poslanika Fides-KDNP u Parlamentu Mađarske i obilazak radova na zgradi OŠ „Nikola Đuraković”

16,30 - Obilazak akumulacionog jezera „Potok” između Malog Iđoša i Lovćenca

17,15 - Mali Iđoš - Obilazak D.o.o. Wood and More

17,45 - Mali Iđoš - Obilazak Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“

18,00 - Mali Iđoš - Sastanak sa građanima u sali Pozorišta

22. maj 2024.

10,30 - Subotica - Poseta Vojvodini Odbora nacionalnog jedinstva Parlamenta Mađarske

11,30 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

14,00 - Senta - Obilazak atletske staze

16,15 - Senta - Otkrivanje biste Šandora Petefija u OŠ „Šandor Petefi”

17,20 - Kevi - Obilazak radova na asfaltiranju puta Kevi-Buranjšor

17,40 - Tornjoš – Obilazak OŠ „Temerkenj Ištvan“

18,10 - Čantavir - Oblizak završenih radova na objektu ogranka Gradske biblioteke

18,30 - Čantavir - Sastanak sa građanima, projekcija filma

23. maj 2024.

09,15 - Subotica - Sastanak sa Leventeom Mađarem, zamenikom ministra spoljnih i spoljnotrgovinskih poslova Mađarske

10,00 - Subotica - Obilazak HEPA projekta D.o.o. za industriju, građevinarstvo i trgovinu „Aktiv” i konferencija za medije

11,10 - Kanjiža - Svečano potpisivanje ugovora o dodeljenim sredstvima po konkursu Fondacije „Prosperitati” za kupovinu seoskih kuća, odnosno za preduzetništva

12,00 - Adorjan - Kontakt d.o.o., svečana predaja poljoprivrednog razvojnog projekta od velikog značaja

14,45 - Mol - Sastanak sa Balažem Đerfijem, predsednikom Nacionalne agrarne komore, kandidatom EP liste Fides-KDNP

15,00 - Mol - Obilazak poljoprivrednog gazdinstva

15,50 - Senta - Obilazak sedišta Saveza agrarnih udruženja Vojvodine, sastanak sa predstavnicima kancelarija domaćina sela

17,00 - Senta - Osnivačka sednica Udruženja mađarskih trenera Vojvodine

17,30 - Senta - Obilazak „Medica Netter” ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

18,00 - Senta - Sastanak sa građanima

24. maj 2024.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list “Magyar Szó” i nedeljnik Hét Nap”

11,00 - Subotica - Intervju za „Informer TV“

13,00 - Nosa - Obilazak gazdinstva poljoprivrednog proizvođača Andraša Kiš Torme

13,30 - Nosa - Obilak Doma kulture

17,00 - Budimpešta - Svečana dodela nagrade „Mladi za građansku Mađarsku“, dobitnik je Studentski dom „Evropa” iz Novog Sada

25. maj 2024.

09,30 - Palić - Sastanak sa Silardom Nemetom, potpredsednikom Fidesa, poverenikom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, predsednikom Mađarskog rvačkog saveza

10,00 - Palić - Palićke Olimpijske igre i Memorijalni dani „Lajoš Vermeš” – polaganje venaca kod spomenika Lajoša Vermeša

10,15 - Palić - Otvaranje izložbe u Eko centru

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Vojvođanskog galopa

14,00 - Subotica (Veliki Radanovac) - Porodični dan u organizaciji „Radio Marija“, glavni predavač: msgr. Laslo Felfeldi, biskup pečujski

18,00 - Subotica - Finale Vojvođanskog galopa i uručenje nagrada

20,00 - Bezdan - Svečana skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bezdan, povodom 145. godišnjice od osnivanja

26. maj 2024.

16,00 - Palić - Svečano otvaranje festivala folklorne muzike “Folk Music Fest”

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima u MZ Peščara

20,00 - Palić - Koncert Zvonka Bogdana

27. maj 2024.

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Obilazak ulice Ernesta Kuna

10,00 - Subotica - Otkrivanje spomen ploče Karolju Birou

17,00 - Čoka - Razgovor o sportu osoba sa invaliditetom u Kulturno obrazovnom centru sa Palom Sekerešem olimpijcem i kandidatom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament

18,00 - Čoka - Prisustvo treningu Stonoteniskog kluba

19,00 - Ada - Obilazak obnovljene Hale sportova i sastanak sa rukovodstvom Rukometnog kluba

19,30 - Ada - Sastanak sa građanima

28. maj 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija „Napindító” (na mađarskom jeziku, uživo)

10,00 - Sombor - Stručni sastanak sa rukovodiocima javnih obrazovnih ustanova

10,30 - Sombor - Obilazak radova na obnovi zgrade Doma zdravlja

11,30 - Telečka - Obilazak obnovljene zgrade Mesne zajednice i uvid u planove, obilazak crkve

13,20 - Bezdan - Svečani početak radova na zgradi doma kulture/pozorišta

16,00 - Kupusina - Obilazak radova na obnovi zgrade Rimokatoličke crkve Sv. Ana

17,00 - Sombor - Sastanak sa građanima

29. maj 2024.

09,00 - Subotica - Obilazak radova na obnovljenom igralištu u MZ Makova sedmica

10,00 - Bajmok - Svečanost povodom obnovljenog spomenika bitke kod Kaponje

10,30 - Bajmok - Obilazak Rimokatoličke crkve Svetog Petra i Pavla

11,00 - Bajmok - Sastanak sa građanima

12,00 - Subotica - Konferencija za medije u sedištu SVM-a

13,00 - Subotica - Snimanje intervjua za RTV YU ECO (na programu u četvrtak u 20,00)

17,00 - Novi Sad - Obilazak zgrade sedišta „Mađar soa”

17,40 - Novi Sad - Otkrivanje biste Petera Pazmanja u Studentskom domu „Evropa“

18,15 - Novi Sad - Sastanak sa građanima

30. maj 2024.

09,00 - Palić - Obilazak radova na Vodotornju 

09,20 - Palić - Sastanak sa Janošem Bokom, ministrom za evropske poslove u Vladi Mađarske

09,30 - Palić - Sastanak sa građanima na Velikoj terasi

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,30 - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet” iz Budimpešte

14,00 - Subotica - Sastanak sa Kingom Gal kandidatkinjom sa liste Fides-KDNP u Mađarskoj za Evropski parlament u sedištu SVM-a i šetnja centrom Subotice

15,10 - Subotica - Obilazak obnovljene zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

16,00 - Subotica - Predstavljanje rada institucija u okviru Mađarske medijske kuće

17,00 - Subotica - Sastanak sa građanima i završna manifestacija u izbornoj kampanji SVM-a

19,00 - Subotica - Koncert Zoltana Mage u Sinagogi

20,00 - Subotica - „Razgovor sa povodom“ na YU ECO TV

2. jun 2024.

07,30 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u