Amnezija?

Pre par nedelja me je neko pitao da li vidim smisao onoga što mi činimo u Parlamentu. Pitanje se može shvatiti na više načina. Moja prva pomisao je bila da čovek ko me je prepoznao i inicirao razgovor smatra da se mi u Beogradu borimo protiv vetrenjača. Ali je moguće i to da prati naš rad ali misli da je naš učinak nedovoljan ili nula. Siguran sam da ima i takvih mišljenja i ne smemo se uvrediti. Ali moramo nastojati da učinimo mnogo, bez obzira što nas je malo, i da što više ljudi bude upoznato sa rezultatima našeg rada. Vezano za to bi i mediji imali određene zadatke.

„Učiniti mnogo”. Opšte mesto, fraza. Šta možemo podrazumevati pod tim? Od jednog skupštinskog govora, podnetog amandmana ekonomski položaj vojvođanskih Mađara (i ne samo njih) neće se promeniti. Ali prihvaćeni amandmani mogu npr. doprineti tome da u većoj meri imamo osećaj ravnopravnosti. I da jednostavnije konzumiramo svoja prava.

Ali ne volim patetične rečenice. Pokušaću da sve ovo prikažem na jednom, konkretnom slučaju iz svoje prakse. Iz toga će se videti sva lepota i komplikovanost poslaničkog rada. I još mnogo toga.

Priča počinje 2009. godine. U aprilu te godine je bio organizovan probni popis stanovništva. Dnevni list „Borba”, koji je tada još postojao, izveštavao je o tome da su za razliku od prakse iz prethodnih decenija, građani kod pitanja o nacionalnoj pripadnosti i o maternjem jeziku mogli birati samo između „srpska” i ”druga”. U slučaju ovog drugog su imali mogućnost (ukoliko su o tome bili informisani od strane popisivača) da navedu šta u konkretnom slučaju pokriva „druga“ (npr. Mađar, Rumun, Slovak, Hrvat...).

U novembru 2009. je Narodna skupština vodila raspravu o Predlogu zakona o popisu stanovništva 2011. godine. Smatrali smo da je nedopustivo da se pravi popis odvija na način opisan u prethodnom pasusu. Bili smo ubeđeni, a i sada smo da je metodologija korišćena prilikom probnog popisa diskriminatorska, pošto favorizuje pripadništvo srpskom narodu i srpski jezik kao maternji i da nezavisno od namera, može predstavljati pritisak na pripadnike nacionalnih manjina.

Podneli smo amandman koji su potpisali i naše kolege iz poslaničke grupe, Bošnjaci i Albanci, ali bez obzira što je površni pratilac dešavanja mogao steći utisak da se radi samo o tehničkom pitanju koje nema političku konotaciju, postojao je ogroman otpor. Da naš amandman tada nije prihvaćen, metod po kojem je sprovođen probni popis mogao je dovesti do toga da se na pravom popisu mnogo manje ljudi izjasni kao pripadnik neke nacionalne manjine, nego što je to bio slučaj 2002. godine (17%).

Najveći otpor su pružali čelnici Republičkog zavoda sa statistiku (pretpostavljam zbog komplikovanije obrade podataka). Tada smo shvatili da skupštinski govor neće biti dovoljno sredstvo ubeđenja pa smo se obratili republičkom ombudsmanu, ko je nakon sastanka na nedvosmislen način stao na našu stranu. Krajnji rezultat je bio taj da konačna verzija usvojenog zakona sadrži naš predlog. U oktobru ove godine će svako slobodno, bez uticaja moći da se izjasni o nacionalnoj pripadnosti i o svom maternjem jeziku.

Zašto pišem sada o rezultatu, pobedi od pre godinu i po dana? Pre dve nedelje je Novinska agencija Tanjug organizovala okrugli sto na temu popisa stanovništva koji su u toku na više mesta u regionu. Da već nisam video što šta poslednjih godina u Beogradu, bio bih veoma iznenađen zbog onoga što su ministar dijaspore u Vladi Srbije i direktor Republičkog zavoda za statistiku tamo govorili. Ulinkovaću i članak i audio zapis, jer mnogo toga kazuju. Ovi ljudi posle godinu i po dana žele prikazati da je Srbija, zahvaljujući zakonu koji su izradili Vlada i Republički zavod za statistiku demokratičniji i više otvoren prema manjinama nego što je npr. Hrvatska. A prava istina je da se na probnom popisu stanovništva pre 2 godine i po originalnom predlogu zakona (što smo uspeli izmeniti našim amandmanom) bio korišćen ni više ni manje nego baš „hrvatski model”.

Iz ovog slučaja se vidi da ima smisla baviti se poslaničkim radom. A ponekad i rezultata. Ali nisam slučajno napisao u prvom pasusu da je velika uloga i medija. Sećati se i potsećati ljude! Ništa više od toga.

comments powered by Disqus

28. april 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica za vreme vanrednog stanja)

29. april 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20,05 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica za vreme vanrednog stanja)

4. maj 2020.

17,00 - Beograd - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

6. maj 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica za vreme vanrednog stanja)

20,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II sednica za vreme vanrednog stanja)

8. maj 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

13,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

10. maj 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

12. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

19,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

14. maj 2020.

17,00 - Čoka - Sastanak sa aktivistima SVM 

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa