Zakon o ustavnom sudu - rasprava o amandmanu SVM-a

PREDSEDAVAJUĆI: Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor, po amandmanu.
 
PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, prvo, nije mi jasno zašto nije tu gospodin ministar jer bih želeo da govorim prvenstveno gospodinu ministru, jer sam ubeđen, odnosno nadam se da još ima šanse da ministar u ime Vlade Republike Srbije prihvati ovaj naš amandman, ali ako nije prisutan onda ne može da izađe za ovu govornicu i kaže posle mog izlaganja da prihvata u ime Vlade Republike Srbije ovaj predloženi amandman. On to naravno može učiniti i kasnije u toku rasprave tako da se nadam da će prihvatiti u ime Vlade Republike Srbije ovaj amandman.
 
Pre nego što bih rekao nekoliko rečenica o amandmanu želeo bih da odgovorim gospođi Vjerici Radeti. Istina je da nisam u istoj  poslaničkoj grupi gde je gospodin Varga, ali smo u istoj stranci, u Savezu vojvođanskih Mađara, pa vam moram reći da su narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara glasali za vaš predloženi amandman kada je Narodna skupština raspravljala o Predlogu zakona o ministarstvima i nije dobro što kažete da nismo tako učinili i da nismo podržali taj amandman, jer to jednostavno nije tačno. Možete uzeti listing, pa možete proveriti da li je istina ovo što sada govorim. Narodni poslanici SVM su podržali amandman kojim je bilo predloženo da se formira posebno ministarstvo za manjinska prava. Neću da ulazim zbog čega je taj amandman vaša stranka predložila, ali smo mi glasali za taj predloženi amandman, a nismo glasali za izbor ove vlade iz četiri razloga. Prvi razlog je taj što ne postoji spomenuto ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Smatramo da ukoliko ova vlada ima 25 članova i ukoliko ova vlada ima 22 ministarstva, onda bi trebalo da ima i ministarstvo za manjinska prava, s obzirom na činjenicu da jednu trećinu stanovništva Republike Srbije čine pripadnici nacionalnih manjina.
 
Drugi razlog zbog kojeg nismo glasali za predloženi sastav Vlade je taj što jednostavno ova Vlada Republike Srbije neće da učini ništa u interesu poboljšanja položaja nacionalnih manjina i to možemo vrlo argumentovano da kažemo na primerima. Recimo, ja sam u petak govorio o privatizaciji elektronskih medija i sada ne želim da govorim o tom pitanju, jer jednostavno to pitanje sada nije na dnevnom redu. Isto tako postoji problem što u organima državne uprave praktično nema pripadnika nacionalnih manjina, ni u sudovima, ni u tužilaštvima, ni u policiji, ni u organu carine itd. i ne smatramo da pripadnici nacionalnih manjina jednostavno nisu dovoljno dobri stručnjaci da bi radili u tim organima, a četvrti razlog je taj što još uvek nije donet zakon o izboru i nadležnostima nacionalnih saveta. SVM se zalaže od 2003. godine za donošenje ovog posebnog zakona. Svakom nacionalnom savetu je istekao mandat, a na osnovu ovog sada važećeg bivšeg saveznog zakona jednostavno ne može da se obavi reizbor tih nacionalnih saveta.
 
Meni je poznata činjenica, naravno da je formirana radna grupa u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu za izradu tog zakona, ali republička Vlada vrlo mnogo kasni sa izradom tog vrlog važnog zakona za nacionalne manjine. Želeo bih da kažem gospodinu ministru da umesto toga da kaže da je Vlada Republike Srbije spremna da učini mnogo toga u interesu nacionalnih manjina, umesto toga da to ostane na ovakvom verbalnom nivou, bilo bi dobro da zajednički počnemo rešavati ove probleme koji tište pripadnike nacionalnih manjina, ne samo mađarske manjine, nego i ostalih manjina.
 
Kada smo već kod pitanja rešavanja problema nacionalnih manjina, stvarno mi nije jasno zašto gospodin Petrović u ime Vlade Republike Srbije nije prihvatio ovaj predloženi amandman. To još uvek nije kasno da učini i ja ga molim, apelujem na njega sa ovog mesta da to učini iz jednog jednostavnog razloga što ukoliko Vlada ne prihvati ovaj naš amandman ili kasnije skupštinska većina jednostavno bismo došli do smanjenja nivoa stečenih prava nacionalnih manjina. O čemu se radi? Nacionalni saveti, na žalost, nemaju mnogo nadležnosti iz prostog razloga što je još uvek na snazi bivši zakon savezni o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, što je jedan dobar okvirni zakon, ali fali zakon koji bi detaljnije regulisao nadležnosti nacionalnih saveta.
 
Sa druge strane, Vlada Republike Srbije time što nije prihvatila ovaj amandman, smanjuje i ono malo nadležnosti nacionalnih saveta koje su imali na osnovu dosada važećih zakona Republike Srbije. 
 
U članu 23. stav 2. još uvek važećeg Zakona o zaštiti prava i sloboda nacinalnih manjina je utvrđeno da se u skladu sa odredbama Zakona o Saveznom ustavnom sudu, nacionalni saveti nacionalnih manjina ovlašćeni da ulažu ustavnu žalbu Saveznom ustavnom sudu, u slučaju da procene da je došlo do povrede ustavnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina ili u slučaju da im se obrati pripadnik nacionalne manjine koji smatra da je povređen u svojim ustavnim pravima i slobodama.
 
Šta je suština? Ovaj zakon o pravima i slobodama nacionalnih manjina je još uvek važeći sada već republički zakon, ali ova odredba je neprimenjiva, iz prostog razloga što Savezni ustavni sud više ne postoji, jer nemamo saveznu državu.
 
Znači, mi smo predložili jedno rešenje koje je postojalo u našem pravnom sistemu, koje još uvek postoji u našem pravnom sistemu, ali je neprimenjivo. Znači, potrebno je da ova odredba bude sadržana i u sada važećem Zakonu o Ustavnom sudu, koji će Narodna skupština usvojiti za nekoliko dana, a u suprotnom će nacionalni saveti nacionalnih manjina izgubiti jednu nadležnost, i ne samo da ne dobijaju nove  nadležnosti, nego će izgubiti jednu nadležnost koja postoji. 
 
Moram da kažem gospodinu minisru da meni stvarno nije jasno zbog čega Vlada nije prihvatila ovaj amandman i zašto nije prihvatila jedno rešenje koje postoji u našem pravnom sistemu i dan danas, a sa druge strane, moram da kažem i to da trenutno postoji 14 nacionalnih saveta, 14 nacionalnih zajednica je formiralo svoje nacionalne savete i ukoliko se ovaj naš amandman ne usvoji, možete očekivati da će nacionalni saveti svih tih zajednica postaviti isto ovo pitanje Vladi Republike Srbije, zašto ukida neke nadležnosti nacionalnih saveta, umesto da predloži zakon kojim bi se detaljnije regulisala materija nadležnosti nacionalnih saveta, koji su ustavna kategorija prema sada važećem ustavu.
 
PREDSEDAVAJUĆI: Da li još neko želi reč? (Da)

comments powered by Disqus

27. novembar 2023.

14,00 - Stara Moravica - Pomen povodom godišnjice upokojenja Ferenca Čubele i Antala Kiša

16,00 - Kula - Poseta preduzetnika Imrea Blaška i obilazak realizovanih projekata Prosperitati Fondacije

16,30 - Kula - Obilazak investicije poljoprivrede i stočarstva koje sprovodila porodica "Körmőczy" kroz Fondacije Prosperitati

17,00 - Kula - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Srbobran - Susret sa predstavnicima udruženja građana

19,00 - Srbobran - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

28. novembar 2023.

05,10 - Segedin - Sastanak sa ministrom Janošem Lazarom

05,19 - Segedin - Putovanje prvom železničkom linijom između Segedina i Subotice

07,00 - Palić - Press konferencija

07,30 - Palić - Doručak i razgovor sa meštanima

08,45 - Horgoš - Obilazak industrijskog parka i razgovor o planu razvoja železnice

09,20 - Horgoš - Razgovor sa lokalnim stanovništvom  o migrantima, železnici i graničnim prelazima

10,30 - Kanjiža - Razgovor sa meštanima

13,10 - Novi Kneževac - Poseta nekadašnjoj zgradi Okružnog suda

13,25 - Novi Kneževac - Poseta spomeniku Emilu Talijanu

13,35 - Novi Kneževac - Obilazak nekadašnje vile grofa Maldegema i parka zamka

13,50 - Novi Kneževac - Poseta zamku "Schulpe"

15,15 - Bečej - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

29. novembar 2023.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u emisiji Radija Vojvodine 2 "Hangadó szerda" (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Novi Sad - Sastanak sa Goranom Karadžićem, generalnim direktorom RTV-a

11,30 - Novi Sad - Intervju za dnevni list "Politika"

18,00 - Subotica - Veče razgovora Adama Salaija

30. novembar 2023.

15,15 - Novi Sad - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi Ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

1. decembar 2023.

09,50 - Palić - Sastanak sa Pal Barna Žigmond, zamenikom ministra u Vladi Mađarske

10,00 - Palić - Obilazak realizovanih investicija OŠ Miroslav Antić

10,30 - Palić - Obilazak zgrade Mađarskog kulturnog centra Palić

11,00 - Palić - Razgovor o značaju EU projekata

11,30 - Subotica - Intervju za dnevni list "Večernje novosti"

18,00 - Ada - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

2. decembar 2023.

10,00 - Palić - Festival zimskih tradicija – Takmičenje u topljenju čvaraka

11,00 - Subotica - Predavanje profesora prava dr Emeda Vereša

13,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM-a

18,00 - Sombor - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

3. decembar 2023.

18,45 - Ada - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Ada - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

4. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za MTVA

10,00 - Subotica - Uticaj železnice na razvoj grada Subotice

15,00 - Subotica - Sastanak sa zamenicom ministra Žofijom Konc

16,00 - Subotica - Poseta porodici Sekereš

18,00 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak razvojnog centra "Tanoda"

18,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak zavičajne kuće

19,00 - Bačko Petrovo Selo - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

5. decembar 2023.

10,50 - Senta - Sastanak sa Balažom Orbanom, političkim direktorom premijera Mađarske

11,00 - Senta - Prezentacija Vojvođansko mađarske digitalne arhive 

11,30 - Senta - Poseta Gimnaziji za talentovane učenike "Boljai" 

12,00 - Senta - Tribina

12,30 - Senta - Poseta obnovljenoj Maloj sinagogi

16,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Janošom Bokom

17,00 - Novi Sad - Poseta domu studenata Evropa 

18,00 - Novi Sad - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

6. decembar 2023.

11,15 - Subotica - Intervju za "Subotičke novine"

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

19,45 - Budimpešta - Gostovanje u političkoj emisiji Hír TV (uživo)

7. decembar 2023.

07,18 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Košut (na mađarskom jeziku, uživo)

09,30 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu TV M1 (na mađarskom jeziku, uživo)

18,45 - Bačka Topola - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Bačka Topola - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

8. decembar 2023.

07,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

09,45 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hét Nap" 

15,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Gergeljom Guljašom 

15,45 - Novi Sad - Poseta Mađar sou

16,00 - Novi Sad - Tribina

17,30 - Zrenjanin - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

9. decembar 2023.

09,30 - Patince (Slovačka) - II Kongres partije Mađara iz Slovačke, "Szövetség"

15,45 - Ada - Omladinska konferencija

11. decembar 2023.

12,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom Janošem Nađom

12,50 - Čantavir - Poseta porodici Tinde Udvardi Kermeš

13,50 - Subotica - Poseta doo Scenso

14,30 - Subotica - Poseta Kulturnom društvu zanatlija „Erne Lanji“

14,40 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

12. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar nemzet"

14,00 - Beograd - Snimanje gostovanja u Magazinu Oko RTS-a (emitovaće se: 14. decembra u 18:25)

18,30 - Čantavir - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

13. decembar 2023.

09,20 - Čonoplja - Sastanak sa Žoltom Šemjenom, zamenikom premijera Mađarske

09,30 - Čonoplja - Sastanak sa meštanima

11,00 - Doroslovo - Sastanak sa meštanima

13,30 - Subotica- Press konferencija u SVM-u

14. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

12,15 - Ada - Sastanak sa ministrom Peterom Sijartom

12,45 - Ada - Sastanak sa Hunorom Kelemenom, predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

13.00 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Tosmasine 

13.40 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Eurotextil 

14,40 - Hajdukovo - Sastanak sa meštanima

17,00 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima Omladinskog foruma SVM

15. decembar 2023.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

16,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM-a

17,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

17. decembar 2023.

07,30 - Subotica - Glasanje

17,15 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

18. decembar 2023.

11,00 - Budimpešta - Izbori u Srbiji - press konferencija

16,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

19. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

20. decembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

11,00 - Subotica - Komemorativna sednica u čast dr Nandora Šejmešija

13,00 - Subotica - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

18,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

21. decembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 42. sednica Skupštine Grada Subotice

28. decembar 2023.

17,00 - Pačir - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

11. januar 2024.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

13,00 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“