Zakon o ustavnom sudu - rasprava o amandmanu SVM-a

PREDSEDAVAJUĆI: Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor, po amandmanu.
 
PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, prvo, nije mi jasno zašto nije tu gospodin ministar jer bih želeo da govorim prvenstveno gospodinu ministru, jer sam ubeđen, odnosno nadam se da još ima šanse da ministar u ime Vlade Republike Srbije prihvati ovaj naš amandman, ali ako nije prisutan onda ne može da izađe za ovu govornicu i kaže posle mog izlaganja da prihvata u ime Vlade Republike Srbije ovaj predloženi amandman. On to naravno može učiniti i kasnije u toku rasprave tako da se nadam da će prihvatiti u ime Vlade Republike Srbije ovaj amandman.
 
Pre nego što bih rekao nekoliko rečenica o amandmanu želeo bih da odgovorim gospođi Vjerici Radeti. Istina je da nisam u istoj  poslaničkoj grupi gde je gospodin Varga, ali smo u istoj stranci, u Savezu vojvođanskih Mađara, pa vam moram reći da su narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara glasali za vaš predloženi amandman kada je Narodna skupština raspravljala o Predlogu zakona o ministarstvima i nije dobro što kažete da nismo tako učinili i da nismo podržali taj amandman, jer to jednostavno nije tačno. Možete uzeti listing, pa možete proveriti da li je istina ovo što sada govorim. Narodni poslanici SVM su podržali amandman kojim je bilo predloženo da se formira posebno ministarstvo za manjinska prava. Neću da ulazim zbog čega je taj amandman vaša stranka predložila, ali smo mi glasali za taj predloženi amandman, a nismo glasali za izbor ove vlade iz četiri razloga. Prvi razlog je taj što ne postoji spomenuto ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Smatramo da ukoliko ova vlada ima 25 članova i ukoliko ova vlada ima 22 ministarstva, onda bi trebalo da ima i ministarstvo za manjinska prava, s obzirom na činjenicu da jednu trećinu stanovništva Republike Srbije čine pripadnici nacionalnih manjina.
 
Drugi razlog zbog kojeg nismo glasali za predloženi sastav Vlade je taj što jednostavno ova Vlada Republike Srbije neće da učini ništa u interesu poboljšanja položaja nacionalnih manjina i to možemo vrlo argumentovano da kažemo na primerima. Recimo, ja sam u petak govorio o privatizaciji elektronskih medija i sada ne želim da govorim o tom pitanju, jer jednostavno to pitanje sada nije na dnevnom redu. Isto tako postoji problem što u organima državne uprave praktično nema pripadnika nacionalnih manjina, ni u sudovima, ni u tužilaštvima, ni u policiji, ni u organu carine itd. i ne smatramo da pripadnici nacionalnih manjina jednostavno nisu dovoljno dobri stručnjaci da bi radili u tim organima, a četvrti razlog je taj što još uvek nije donet zakon o izboru i nadležnostima nacionalnih saveta. SVM se zalaže od 2003. godine za donošenje ovog posebnog zakona. Svakom nacionalnom savetu je istekao mandat, a na osnovu ovog sada važećeg bivšeg saveznog zakona jednostavno ne može da se obavi reizbor tih nacionalnih saveta.
 
Meni je poznata činjenica, naravno da je formirana radna grupa u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu za izradu tog zakona, ali republička Vlada vrlo mnogo kasni sa izradom tog vrlog važnog zakona za nacionalne manjine. Želeo bih da kažem gospodinu ministru da umesto toga da kaže da je Vlada Republike Srbije spremna da učini mnogo toga u interesu nacionalnih manjina, umesto toga da to ostane na ovakvom verbalnom nivou, bilo bi dobro da zajednički počnemo rešavati ove probleme koji tište pripadnike nacionalnih manjina, ne samo mađarske manjine, nego i ostalih manjina.
 
Kada smo već kod pitanja rešavanja problema nacionalnih manjina, stvarno mi nije jasno zašto gospodin Petrović u ime Vlade Republike Srbije nije prihvatio ovaj predloženi amandman. To još uvek nije kasno da učini i ja ga molim, apelujem na njega sa ovog mesta da to učini iz jednog jednostavnog razloga što ukoliko Vlada ne prihvati ovaj naš amandman ili kasnije skupštinska većina jednostavno bismo došli do smanjenja nivoa stečenih prava nacionalnih manjina. O čemu se radi? Nacionalni saveti, na žalost, nemaju mnogo nadležnosti iz prostog razloga što je još uvek na snazi bivši zakon savezni o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, što je jedan dobar okvirni zakon, ali fali zakon koji bi detaljnije regulisao nadležnosti nacionalnih saveta.
 
Sa druge strane, Vlada Republike Srbije time što nije prihvatila ovaj amandman, smanjuje i ono malo nadležnosti nacionalnih saveta koje su imali na osnovu dosada važećih zakona Republike Srbije. 
 
U članu 23. stav 2. još uvek važećeg Zakona o zaštiti prava i sloboda nacinalnih manjina je utvrđeno da se u skladu sa odredbama Zakona o Saveznom ustavnom sudu, nacionalni saveti nacionalnih manjina ovlašćeni da ulažu ustavnu žalbu Saveznom ustavnom sudu, u slučaju da procene da je došlo do povrede ustavnih prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina ili u slučaju da im se obrati pripadnik nacionalne manjine koji smatra da je povređen u svojim ustavnim pravima i slobodama.
 
Šta je suština? Ovaj zakon o pravima i slobodama nacionalnih manjina je još uvek važeći sada već republički zakon, ali ova odredba je neprimenjiva, iz prostog razloga što Savezni ustavni sud više ne postoji, jer nemamo saveznu državu.
 
Znači, mi smo predložili jedno rešenje koje je postojalo u našem pravnom sistemu, koje još uvek postoji u našem pravnom sistemu, ali je neprimenjivo. Znači, potrebno je da ova odredba bude sadržana i u sada važećem Zakonu o Ustavnom sudu, koji će Narodna skupština usvojiti za nekoliko dana, a u suprotnom će nacionalni saveti nacionalnih manjina izgubiti jednu nadležnost, i ne samo da ne dobijaju nove  nadležnosti, nego će izgubiti jednu nadležnost koja postoji. 
 
Moram da kažem gospodinu minisru da meni stvarno nije jasno zbog čega Vlada nije prihvatila ovaj amandman i zašto nije prihvatila jedno rešenje koje postoji u našem pravnom sistemu i dan danas, a sa druge strane, moram da kažem i to da trenutno postoji 14 nacionalnih saveta, 14 nacionalnih zajednica je formiralo svoje nacionalne savete i ukoliko se ovaj naš amandman ne usvoji, možete očekivati da će nacionalni saveti svih tih zajednica postaviti isto ovo pitanje Vladi Republike Srbije, zašto ukida neke nadležnosti nacionalnih saveta, umesto da predloži zakon kojim bi se detaljnije regulisala materija nadležnosti nacionalnih saveta, koji su ustavna kategorija prema sada važećem ustavu.
 
PREDSEDAVAJUĆI: Da li još neko želi reč? (Da)

comments powered by Disqus

20. decembar 2022.

11,00 - Subotica - Snimanje emisije "In medias res plus" na YU ECO TV (na programu u petak u 20 časova)

21. decembar 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

12,00 - Subotica - Snimanje emisije "U sred srede" na TV Subotica (na programu večeras u 20 časova)

22. decembar 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 30. sednica Skupštine Grada Subotice

23. decembar 2022.

09,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Mérleg" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; na programu danas u 14 časova)

11,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

26. decembar 2022.

07,40 - Subotica - Uključenje u Jutarnji program RTV-a (uživo)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

21,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

28. decembar 2022.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

29. decembar 2022.

08,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

09,00 - Subotica - Sednica Upravnog odbora Fondacije „Subotička Sinagoga“

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem za novinare, kamermane, fotografe, glavne i odgovorne urednike i direktore medijskih kuća

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Mađar so (Magyar Szó)

30. decembar 2022.

13,15 - Hajdukovo - Sastanak sa članovima Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

10. januar 2023.

11,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13,30 - Subotica - Snimanje emisije "Subjektív" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 19:30)

12. januar 2023.

13,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

14,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

16. januar 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Goranom Vesićem, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi R. Srbije

17. januar 2023.

12,00 - Šupljak - Obilazak završenih radova na delu Kanjiškog puta (lokalni put br. 5) 

18. januar 2023.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

19. januar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 31. sednica Skupštine Grada Subotice

25. januar 2023.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2023.

11,00 - Čantavir - Poseta OŠ „Janoš Hunjadi“

27. januar 2023.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

13,30 - Beograd - Sastanak sa Majom Popović, ministarskom pravde u Vladi Republike Srbije

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

31. januar 2023.

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

2. februar 2023.

10,00 - Beograd - Treća posebna sednica Narodne skupštine u Trinaestom sazivu (Izveštaj o Kosovu i Metohiji)

3. februar 2023.

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

21,50 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (Treća posebna sednica)

4. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I vanredna sednica)

13,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 18 časova)

5. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. februar 2023.

11,00 - Beograd - Sastanak sa Tomislavom Momirovićem, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi R. Srbije

7. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

8. februar 2023.

10,30 - Beograd - Sastanak sa predsednikom izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Darko Glišićem 

11,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

9. februar 2023.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I vanredna sednica)

14. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Majom Gojković, potpredsednicom Vlade i ministarkom kulture  

14,00 - Palić - Sastanak sa Janošem Lazarom (Lázár János), ministrom građevinarstva i saobraćaja u Vladi Mađarske

21. februar 2023.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. februar 2023.

07,30 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II vanredna sednica)

25. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Raúl Bartolomé Molina, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu i direktorom Instituta Servantes u Beogradu Hosep Maria de Sagarom (Josep Maria de Sagarra Àngel)

14,00 - Beograd - Sastanak sa Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II vanredna sednica)

28. februar 2023.

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

1. mart 2023.

18,00 - Subotica - Sastanak sa Goranom Vesićem, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi R. Srbije

2. mart 2023.

08,15 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 33. sednica Skupštine Grada Subotice

14,00 - Subotica - Sastanak sa dr Laurom Đenei (dr. Gyeney Laura), direktorkom Instituta za zaštitu prava manjina iz Budimpešte

3. mart 2023.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

5. mart 2023.

14,00 - kod Bajmoka - Obeležavanje godišnjice bitke kod Kaponje u toku revolucije 1848/49.

6. mart 2023.

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

14,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

9. mart 2023.

14,00 - Palić - Poseta OŠ „Miroslav Antić“

10. mart 2023.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom 100. godišnjice smrti Ernea Lanjija (Lányi Ernő)

11. mart 2023.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. mart 2023.

15,00 - Stara Moravica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

17,00 - Subotica - Sastanak sa Janošem Nađom (Nagy János), državnim sekretarom zaduženim za vođenje kabineta predsednika Vlade Mađarske

18,00 - Subotica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

16. mart 2023.

14,00 - Subotica - Sednica Upravnog odbora Fondacije „Subotička Sinagoga“

18. mart 2023.

11,00 - Subotica - Predavanje Lasla Tročanjija (Trócsányi László) stipendiranim studentima prava 

21. mart 2023.

09,00 - Subotica - Sastanak sa rukovodstvom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine