Protiv privatizacije medija na manjinskim jezicima

PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem doktoru Vladanu Batiću. Po Poslovniku za reč se javio narodni poslanik Bálint Pásztor.
 
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine predsedniče, gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo, pozivam se na član 225. i 226. i izviniću se odmah što ću da zloupotrebim Poslovnik, ali želeo bih da iskoristim priliku da je tu sa nama gospodin ministar Dušan Petrović i gospođa Nada Kolundžija. Želeo bih da postavim jedno pitanje gospodinu Dušanu Petroviću, ne ministru pravde u Vladi Republike Srbije nego zameniku predsednika Demokratske stranke.
 
Tema je, naravno, radiodifuzija. Moraću malo da obrazložim o čemu se radi pre nego što postavim pitanje gospodinu Dušanu Petroviću. Narodni poslanici SVM su 19. juna podneli Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji. Predložili su da Narodna skupština stavi na dnevni red ovaj predlog zakona, da usvoji ovaj predlog zakona, a suština ovog predloga zakona jeste da se izuzmu iz procesa privatizacije oni mediji koji emituju programe na jezicija nacionalnih manjina, jer mi smatramo da prodajom tih medija koji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina bi došlo do smanjenja stečenog nivoa nacionalnih manjina na informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Tu sam već nekoliko puta obrazložio da ovo rešenje postoji i u praksi Mađarske, u praksi Rumunije, u praksi Slovačke. U zemljama koje su članice EU, postoje i dan-danas mediji čiji su vlasnici lokalne samouprave, obrazloženje je da je i ovakav zakon zbog OEBS-a i Saveta Evrope, jer su oni zabranili da lokalne samouprave budu vlasnici medija.

Mi mislimo da, ako može u Slovačkoj, može u Rumuniji, može u Mađarskoj da postoji ovakva praksa, onda bi trebalo da postoji i u Srbiji. 
 
Na žalost, predsednik Oliver Dulić nije ovaj naš predlog zakona stavio na dnevni red. Rezolucija o Kubi je bila važnija i još neke tačke dnevnog reda. Šta više, 29. oktobra je gospodin Oliver Dulić rekao da mi iz SVM, želi samo da pokaže da država ne želi da reši problem i da mi tu samo pravimo kampanju, što, naravno, nije istina, jer smo mi podneli predlog zakona još 19. juna, ali se ovaj problem može rešiti jedino u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 
 
Uspeli smo postići to što je 30. oktobra gospođa Nada Kolundžija, predsednik poslaničke grupe DS, rekla da je DS spremna...
 
Izvinjavam se, gospodine predsedniče, mogu li da završim, još minut mi treba, da se ne javljam ponovo.
 
PREDSEDNIK: Da vam kažem nešto. Prvo, javili ste se i pričate o nečem što nema veze sa dnevnim redom. Nije korektno. Jutros smo se dogovorili, kao i zadnjih nekoliko dana, da se ovakva pitanja postavljaju na kraju dana. Drugo, postavljate pitanje ministru, na taj način ste prkršili član 198. Poslovnika. Vi imate pravo da postavite pitanje ministru iz njegove nadležnosti, nemate pravo da mu postavljate pitanje kao potpredsedniku stranke. Naravno, izvolite, završite da se ne biste ponovo javljali, da ne bismo sada ovde pravili cirkus. Član 225. i 226. uvek ostavljamo za kraj radnog dana. Ministar će takođe biti tu. Sada ste prekinuli raspravu po amandmanu, pitanje nema nikakve veze sa dnevnim redom. 
 
BÀLINT PÀSZTOR: Gospodine predsedniče, odmah sam rekao da ću da zloupotrebim Poslovnik i da to nije dozvoljeno, ali moram da iskoristim priliku što je tu gospodin Petrović i da je tu gospođa Nada Kolundžija, ne znam da li će tu biti od 17,30 do 18,00 časova. Jednostavno, želim da stavimo tačku na ovaj problem koji se tu već proteže više od pola godine. 
 
Znači, Nada Kolundžija je obećala 30. oktobra da ćemo započeti razgovore između DS i SVM. Rekla je da će do tada biti obustavljen i proces privatizacije i da, ukoliko postignemo nekakav dogovor u vezi ovog pitanja, onda će se taj dogovor poštovati. Rekao sam da mi iz SVM možemo obezbediti većinu u Skupštini za usvajanje ovih izmena i dopuna, ali ako ne možemo staviti na dnevni red onda, naravno, ne možemo raspravljati o ovom pitanju i ovo se može rešiti samo u Narodnoj skupštini. 
 
Nas je, SVM, Demokratska stranka obmanula dva puta, 2002. godine, kada je ovaj zakon donet i kada je bilo obećano da će se ovo pitanje rešiti nekakvim propisima, a drugi put 30. oktobra kada je Nada Kolundžija obećala da ćemo započeti razgovore o ovoj temi. U međuvremenu su prodati Radio Kula, Radio Srbobran i Radio Sombor. Aukcijska prodaja je 23. novembra Radija u Bačkoj Topoli i Radija u Novom Bečeju. Radio Bačka Topola emituje program na srpskom, mađarskom, rusinskom i slovačkom jeziku i ukoliko se ovi mediji prodaju, političku odgovornost za ovo će snositi Demokratska stranka.
 
Molim vas, gospodine Petroviću, da kažete šta je stav DS o ovom pitanju. Mi smo otvoreni za saradnju, spremni smo za razgovore i spremni smo za saradnju. Molim vas da kažete da li ima smisla da mi o ovome govorimo. Još jednom ću da podvučem da mi ne pravimo kampanju. Ovaj problem želimo da rešimo. Mi smo podneli predlog zakona još 19. juna. Daću vam i predlog ovog zakona. Molim vas da kažete stav DS i da razgovaramo o ovom pitanju, da bismo mogli sačuvati medije koji emituju programe i na jezicima nacionalnih manjina.
 
Zahvaljujem se, gospodine predsedniče, što ste dozvolili da govorim šest minuta i da govorim o članu 225. i 226. Poslovnika. Više se neću javljati. 
 
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Reč ima ministar Dušan Petrović. 
 
DUŠAN PETROVIĆ: Gospodine Pásztor, vi da nećete da pravite kampanju vi biste mene pitali ovde kada smo se pozdravili, ušli ste pre 45 minuta u salu. Ja vam neću naravno u raspravi o zakonu o Ustavnom sudu odgovoriti na ova vaša pitanja. Ako želite da razgovarate možete da me dobijete kad vam je god volja. Znate i moj telefon, a znate i način na koji možete da dođete do mene. Mislim da zaista je van svake elementarne korektnosti da na ovakav način otvorite ovo pitanje ovde u parlamentu. 
 
PREDSEDNIK: Da li neko želi reč?
 
Reč ima narodni poslanik  László Varga.
  
LÁSZLÓ VARGA: Poštovani gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram 104. i 225., s jedne strane, gospodine predsedniče, vi se trudite da primenite Poslovnik samo kada je reč o malim opozicionim posalničkim gupama. Za vladajuću koaliciju, naravno ne važi Poslovnik. 
 
Odgovorite mi, molim vas, na pitanje koliko je puta gospođa Nada Kolundžija izlazila u poslednjih nekoliko nedelja po Poslovniku i raspravljala o raznim pitanjima koja se nisu nalazila na dnevnom redu? Sigurno se to desilo više desetina puta. Naravno od velikih opozicionih poslaničkih grupa imate strah, pa zato ne primenjujete Poslovnik. 
 
Sada 225. Jedno objašnjenje gsopodinu ministru. Gospodin Pásztor je postavio pitanje javno za ovom govornicom iz jednog jednoatavnog razloga, zato što  DS dogovore koji se postignu u četiri oka uvek prekrši.
 
To je uradila gospođa Nada Kolundžija, kada je obećala da će se postupci privatizacije ona tri medija o kojima je gospodin Pásztor govorio, obustaviti. Nisu se ti postupci obustavili i mediji su privatizovani.
 
Sada želim gospođi Kolundžiji da dam jedno obaveštenje. Tog 30. oktobra, kada smo se dogovorili da će se naš predlog izmena i dopuna zakona naći na dnevnom redu, onda smo mi njoj obećali da ćemo pružiti dokaz da ima primera u zemljama EU da su osnivači elektronskih medija manjinske samouprave. Ovom prilikom želim da pročitam jednu odredbu Zakona o radiodifuziji Republike Mađarske.
 
Prema tom zakonu, televizijske stanice nacionalnog ili regionalnog pokrivanja, odnosno radio stanice nacionalnog pokrivanja, mogu da budu organizovani u pravnoj formi akcionarskog društva ili javno korisnog društva, što znači javnog preduzeća čiji su osnivači lokalne ili regionalne samouprave ili samouprave nacionalnih manjina. Ovo znači da u Republici Mađarskoj, koja je članica i OEBS-a, Saveta Evrope, Evropske unije, ne da je zabranjeno da osnivači radio i televizijskih stanica budu lokalne samouprave, nego televizijske stanice sa nacionalnim ili regionalnim pokrivanjem, odnosno radio stanice sa nacionalnim pokrivanjem, mogu da budu organizovani isključivo u formi akcionarskog društva ili javnog preduzeća čiji su osnivači lokalne ili regionalne samouprave.
 
Dakle, u jednoj članici EU je isključena upravo ona forma prema kojoj se u Srbiji teži, znači da svi ti mediji budu društva sa ograničenom odgovornošću. Mislim da je ovo najbolji dokaz o kojoj se obmani godinama radi. Mislim da bi vredelo još jednom i ove argumente uzeti u obzir i staviti već jednom na dnevni red ovaj predlog izmena i dopuna zakona.
 
PREDSEDNIK: Da li se neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Ne.)

comments powered by Disqus

27. novembar 2023.

14,00 - Stara Moravica - Pomen povodom godišnjice upokojenja Ferenca Čubele i Antala Kiša

16,00 - Kula - Poseta preduzetnika Imrea Blaška i obilazak realizovanih projekata Prosperitati Fondacije

16,30 - Kula - Obilazak investicije poljoprivrede i stočarstva koje sprovodila porodica "Körmőczy" kroz Fondacije Prosperitati

17,00 - Kula - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Srbobran - Susret sa predstavnicima udruženja građana

19,00 - Srbobran - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

28. novembar 2023.

05,10 - Segedin - Sastanak sa ministrom Janošem Lazarom

05,19 - Segedin - Putovanje prvom železničkom linijom između Segedina i Subotice

07,00 - Palić - Press konferencija

07,30 - Palić - Doručak i razgovor sa meštanima

08,45 - Horgoš - Obilazak industrijskog parka i razgovor o planu razvoja železnice

09,20 - Horgoš - Razgovor sa lokalnim stanovništvom  o migrantima, železnici i graničnim prelazima

10,30 - Kanjiža - Razgovor sa meštanima

13,10 - Novi Kneževac - Poseta nekadašnjoj zgradi Okružnog suda

13,25 - Novi Kneževac - Poseta spomeniku Emilu Talijanu

13,35 - Novi Kneževac - Obilazak nekadašnje vile grofa Maldegema i parka zamka

13,50 - Novi Kneževac - Poseta zamku "Schulpe"

15,15 - Bečej - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

29. novembar 2023.

10,00 - Novi Sad - Gostovanje u emisiji Radija Vojvodine 2 "Hangadó szerda" (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Novi Sad - Sastanak sa Goranom Karadžićem, generalnim direktorom RTV-a

11,30 - Novi Sad - Intervju za dnevni list "Politika"

18,00 - Subotica - Veče razgovora Adama Salaija

30. novembar 2023.

15,15 - Novi Sad - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi Ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

1. decembar 2023.

09,50 - Palić - Sastanak sa Pal Barna Žigmond, zamenikom ministra u Vladi Mađarske

10,00 - Palić - Obilazak realizovanih investicija OŠ Miroslav Antić

10,30 - Palić - Obilazak zgrade Mađarskog kulturnog centra Palić

11,00 - Palić - Razgovor o značaju EU projekata

11,30 - Subotica - Intervju za dnevni list "Večernje novosti"

18,00 - Ada - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

2. decembar 2023.

10,00 - Palić - Festival zimskih tradicija – Takmičenje u topljenju čvaraka

11,00 - Subotica - Predavanje profesora prava dr Emeda Vereša

13,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM-a

18,00 - Sombor - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

3. decembar 2023.

18,45 - Ada - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Ada - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

4. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za MTVA

10,00 - Subotica - Uticaj železnice na razvoj grada Subotice

15,00 - Subotica - Sastanak sa zamenicom ministra Žofijom Konc

16,00 - Subotica - Poseta porodici Sekereš

18,00 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak razvojnog centra "Tanoda"

18,30 - Bačko Petrovo Selo - Obilazak zavičajne kuće

19,00 - Bačko Petrovo Selo - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

5. decembar 2023.

10,50 - Senta - Sastanak sa Balažom Orbanom, političkim direktorom premijera Mađarske

11,00 - Senta - Prezentacija Vojvođansko mađarske digitalne arhive 

11,30 - Senta - Poseta Gimnaziji za talentovane učenike "Boljai" 

12,00 - Senta - Tribina

12,30 - Senta - Poseta obnovljenoj Maloj sinagogi

16,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Janošom Bokom

17,00 - Novi Sad - Poseta domu studenata Evropa 

18,00 - Novi Sad - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

6. decembar 2023.

11,15 - Subotica - Intervju za "Subotičke novine"

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

19,45 - Budimpešta - Gostovanje u političkoj emisiji Hír TV (uživo)

7. decembar 2023.

07,18 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Košut (na mađarskom jeziku, uživo)

09,30 - Budimpešta - Gostovanje u jutarnjem programu TV M1 (na mađarskom jeziku, uživo)

18,45 - Bačka Topola - Sastanak sa Zoltanom Magom

19,00 - Bačka Topola - Adventski koncert Zoltana Mage u znak sećanja na Ištvana Pastora

8. decembar 2023.

07,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

09,45 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hét Nap" 

15,30 - Novi Sad - Sastanak sa ministrom u Vladi Mađarske Gergeljom Guljašom 

15,45 - Novi Sad - Poseta Mađar sou

16,00 - Novi Sad - Tribina

17,30 - Zrenjanin - Regionalna tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

9. decembar 2023.

09,30 - Patince (Slovačka) - II Kongres partije Mađara iz Slovačke, "Szövetség"

15,45 - Ada - Omladinska konferencija

11. decembar 2023.

12,00 - Subotica - Sastanak sa državnim sekretarom Janošem Nađom

12,50 - Čantavir - Poseta porodici Tinde Udvardi Kermeš

13,50 - Subotica - Poseta doo Scenso

14,30 - Subotica - Poseta Kulturnom društvu zanatlija „Erne Lanji“

14,40 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

12. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar nemzet"

14,00 - Beograd - Snimanje gostovanja u Magazinu Oko RTS-a (emitovaće se: 14. decembra u 18:25)

18,30 - Čantavir - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

13. decembar 2023.

09,20 - Čonoplja - Sastanak sa Žoltom Šemjenom, zamenikom premijera Mađarske

09,30 - Čonoplja - Sastanak sa meštanima

11,00 - Doroslovo - Sastanak sa meštanima

13,30 - Subotica- Press konferencija u SVM-u

14. decembar 2023.

09,30 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

12,15 - Ada - Sastanak sa ministrom Peterom Sijartom

12,45 - Ada - Sastanak sa Hunorom Kelemenom, predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

13.00 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Tosmasine 

13.40 - Ada - Svečanost povodom predaje realizovanih projekata doo Eurotextil 

14,40 - Hajdukovo - Sastanak sa meštanima

17,00 - Subotica - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara i predstavljanje kandidata

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima Omladinskog foruma SVM

15. decembar 2023.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

16,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM-a

17,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

17. decembar 2023.

07,30 - Subotica - Glasanje

17,15 - Subotica - Intervju za M1 TV (uživo)

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

18. decembar 2023.

11,00 - Budimpešta - Izbori u Srbiji - press konferencija

16,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

19. decembar 2023.

07,25 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

20. decembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

11,00 - Subotica - Komemorativna sednica u čast dr Nandora Šejmešija

13,00 - Subotica - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so"

18,45 - Subotica - Snimanje emisije "Magyar Hangok" na Hír FM 

21. decembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 42. sednica Skupštine Grada Subotice

28. decembar 2023.

17,00 - Pačir - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

11. januar 2024.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

13,00 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“