Protiv privatizacije medija na manjinskim jezicima

PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem doktoru Vladanu Batiću. Po Poslovniku za reč se javio narodni poslanik Bálint Pásztor.
 
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine predsedniče, gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo, pozivam se na član 225. i 226. i izviniću se odmah što ću da zloupotrebim Poslovnik, ali želeo bih da iskoristim priliku da je tu sa nama gospodin ministar Dušan Petrović i gospođa Nada Kolundžija. Želeo bih da postavim jedno pitanje gospodinu Dušanu Petroviću, ne ministru pravde u Vladi Republike Srbije nego zameniku predsednika Demokratske stranke.
 
Tema je, naravno, radiodifuzija. Moraću malo da obrazložim o čemu se radi pre nego što postavim pitanje gospodinu Dušanu Petroviću. Narodni poslanici SVM su 19. juna podneli Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji. Predložili su da Narodna skupština stavi na dnevni red ovaj predlog zakona, da usvoji ovaj predlog zakona, a suština ovog predloga zakona jeste da se izuzmu iz procesa privatizacije oni mediji koji emituju programe na jezicija nacionalnih manjina, jer mi smatramo da prodajom tih medija koji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina bi došlo do smanjenja stečenog nivoa nacionalnih manjina na informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Tu sam već nekoliko puta obrazložio da ovo rešenje postoji i u praksi Mađarske, u praksi Rumunije, u praksi Slovačke. U zemljama koje su članice EU, postoje i dan-danas mediji čiji su vlasnici lokalne samouprave, obrazloženje je da je i ovakav zakon zbog OEBS-a i Saveta Evrope, jer su oni zabranili da lokalne samouprave budu vlasnici medija.

Mi mislimo da, ako može u Slovačkoj, može u Rumuniji, može u Mađarskoj da postoji ovakva praksa, onda bi trebalo da postoji i u Srbiji. 
 
Na žalost, predsednik Oliver Dulić nije ovaj naš predlog zakona stavio na dnevni red. Rezolucija o Kubi je bila važnija i još neke tačke dnevnog reda. Šta više, 29. oktobra je gospodin Oliver Dulić rekao da mi iz SVM, želi samo da pokaže da država ne želi da reši problem i da mi tu samo pravimo kampanju, što, naravno, nije istina, jer smo mi podneli predlog zakona još 19. juna, ali se ovaj problem može rešiti jedino u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 
 
Uspeli smo postići to što je 30. oktobra gospođa Nada Kolundžija, predsednik poslaničke grupe DS, rekla da je DS spremna...
 
Izvinjavam se, gospodine predsedniče, mogu li da završim, još minut mi treba, da se ne javljam ponovo.
 
PREDSEDNIK: Da vam kažem nešto. Prvo, javili ste se i pričate o nečem što nema veze sa dnevnim redom. Nije korektno. Jutros smo se dogovorili, kao i zadnjih nekoliko dana, da se ovakva pitanja postavljaju na kraju dana. Drugo, postavljate pitanje ministru, na taj način ste prkršili član 198. Poslovnika. Vi imate pravo da postavite pitanje ministru iz njegove nadležnosti, nemate pravo da mu postavljate pitanje kao potpredsedniku stranke. Naravno, izvolite, završite da se ne biste ponovo javljali, da ne bismo sada ovde pravili cirkus. Član 225. i 226. uvek ostavljamo za kraj radnog dana. Ministar će takođe biti tu. Sada ste prekinuli raspravu po amandmanu, pitanje nema nikakve veze sa dnevnim redom. 
 
BÀLINT PÀSZTOR: Gospodine predsedniče, odmah sam rekao da ću da zloupotrebim Poslovnik i da to nije dozvoljeno, ali moram da iskoristim priliku što je tu gospodin Petrović i da je tu gospođa Nada Kolundžija, ne znam da li će tu biti od 17,30 do 18,00 časova. Jednostavno, želim da stavimo tačku na ovaj problem koji se tu već proteže više od pola godine. 
 
Znači, Nada Kolundžija je obećala 30. oktobra da ćemo započeti razgovore između DS i SVM. Rekla je da će do tada biti obustavljen i proces privatizacije i da, ukoliko postignemo nekakav dogovor u vezi ovog pitanja, onda će se taj dogovor poštovati. Rekao sam da mi iz SVM možemo obezbediti većinu u Skupštini za usvajanje ovih izmena i dopuna, ali ako ne možemo staviti na dnevni red onda, naravno, ne možemo raspravljati o ovom pitanju i ovo se može rešiti samo u Narodnoj skupštini. 
 
Nas je, SVM, Demokratska stranka obmanula dva puta, 2002. godine, kada je ovaj zakon donet i kada je bilo obećano da će se ovo pitanje rešiti nekakvim propisima, a drugi put 30. oktobra kada je Nada Kolundžija obećala da ćemo započeti razgovore o ovoj temi. U međuvremenu su prodati Radio Kula, Radio Srbobran i Radio Sombor. Aukcijska prodaja je 23. novembra Radija u Bačkoj Topoli i Radija u Novom Bečeju. Radio Bačka Topola emituje program na srpskom, mađarskom, rusinskom i slovačkom jeziku i ukoliko se ovi mediji prodaju, političku odgovornost za ovo će snositi Demokratska stranka.
 
Molim vas, gospodine Petroviću, da kažete šta je stav DS o ovom pitanju. Mi smo otvoreni za saradnju, spremni smo za razgovore i spremni smo za saradnju. Molim vas da kažete da li ima smisla da mi o ovome govorimo. Još jednom ću da podvučem da mi ne pravimo kampanju. Ovaj problem želimo da rešimo. Mi smo podneli predlog zakona još 19. juna. Daću vam i predlog ovog zakona. Molim vas da kažete stav DS i da razgovaramo o ovom pitanju, da bismo mogli sačuvati medije koji emituju programe i na jezicima nacionalnih manjina.
 
Zahvaljujem se, gospodine predsedniče, što ste dozvolili da govorim šest minuta i da govorim o članu 225. i 226. Poslovnika. Više se neću javljati. 
 
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Reč ima ministar Dušan Petrović. 
 
DUŠAN PETROVIĆ: Gospodine Pásztor, vi da nećete da pravite kampanju vi biste mene pitali ovde kada smo se pozdravili, ušli ste pre 45 minuta u salu. Ja vam neću naravno u raspravi o zakonu o Ustavnom sudu odgovoriti na ova vaša pitanja. Ako želite da razgovarate možete da me dobijete kad vam je god volja. Znate i moj telefon, a znate i način na koji možete da dođete do mene. Mislim da zaista je van svake elementarne korektnosti da na ovakav način otvorite ovo pitanje ovde u parlamentu. 
 
PREDSEDNIK: Da li neko želi reč?
 
Reč ima narodni poslanik  László Varga.
  
LÁSZLÓ VARGA: Poštovani gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram 104. i 225., s jedne strane, gospodine predsedniče, vi se trudite da primenite Poslovnik samo kada je reč o malim opozicionim posalničkim gupama. Za vladajuću koaliciju, naravno ne važi Poslovnik. 
 
Odgovorite mi, molim vas, na pitanje koliko je puta gospođa Nada Kolundžija izlazila u poslednjih nekoliko nedelja po Poslovniku i raspravljala o raznim pitanjima koja se nisu nalazila na dnevnom redu? Sigurno se to desilo više desetina puta. Naravno od velikih opozicionih poslaničkih grupa imate strah, pa zato ne primenjujete Poslovnik. 
 
Sada 225. Jedno objašnjenje gsopodinu ministru. Gospodin Pásztor je postavio pitanje javno za ovom govornicom iz jednog jednoatavnog razloga, zato što  DS dogovore koji se postignu u četiri oka uvek prekrši.
 
To je uradila gospođa Nada Kolundžija, kada je obećala da će se postupci privatizacije ona tri medija o kojima je gospodin Pásztor govorio, obustaviti. Nisu se ti postupci obustavili i mediji su privatizovani.
 
Sada želim gospođi Kolundžiji da dam jedno obaveštenje. Tog 30. oktobra, kada smo se dogovorili da će se naš predlog izmena i dopuna zakona naći na dnevnom redu, onda smo mi njoj obećali da ćemo pružiti dokaz da ima primera u zemljama EU da su osnivači elektronskih medija manjinske samouprave. Ovom prilikom želim da pročitam jednu odredbu Zakona o radiodifuziji Republike Mađarske.
 
Prema tom zakonu, televizijske stanice nacionalnog ili regionalnog pokrivanja, odnosno radio stanice nacionalnog pokrivanja, mogu da budu organizovani u pravnoj formi akcionarskog društva ili javno korisnog društva, što znači javnog preduzeća čiji su osnivači lokalne ili regionalne samouprave ili samouprave nacionalnih manjina. Ovo znači da u Republici Mađarskoj, koja je članica i OEBS-a, Saveta Evrope, Evropske unije, ne da je zabranjeno da osnivači radio i televizijskih stanica budu lokalne samouprave, nego televizijske stanice sa nacionalnim ili regionalnim pokrivanjem, odnosno radio stanice sa nacionalnim pokrivanjem, mogu da budu organizovani isključivo u formi akcionarskog društva ili javnog preduzeća čiji su osnivači lokalne ili regionalne samouprave.
 
Dakle, u jednoj članici EU je isključena upravo ona forma prema kojoj se u Srbiji teži, znači da svi ti mediji budu društva sa ograničenom odgovornošću. Mislim da je ovo najbolji dokaz o kojoj se obmani godinama radi. Mislim da bi vredelo još jednom i ove argumente uzeti u obzir i staviti već jednom na dnevni red ovaj predlog izmena i dopuna zakona.
 
PREDSEDNIK: Da li se neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Ne.)

comments powered by Disqus

20. decembar 2022.

11,00 - Subotica - Snimanje emisije "In medias res plus" na YU ECO TV (na programu u petak u 20 časova)

21. decembar 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

12,00 - Subotica - Snimanje emisije "U sred srede" na TV Subotica (na programu večeras u 20 časova)

22. decembar 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 30. sednica Skupštine Grada Subotice

23. decembar 2022.

09,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Mérleg" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; na programu danas u 14 časova)

11,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

26. decembar 2022.

07,40 - Subotica - Uključenje u Jutarnji program RTV-a (uživo)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

21,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

28. decembar 2022.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

29. decembar 2022.

08,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

09,00 - Subotica - Sednica Upravnog odbora Fondacije „Subotička Sinagoga“

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem za novinare, kamermane, fotografe, glavne i odgovorne urednike i direktore medijskih kuća

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Mađar so (Magyar Szó)

30. decembar 2022.

13,15 - Hajdukovo - Sastanak sa članovima Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

10. januar 2023.

11,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13,30 - Subotica - Snimanje emisije "Subjektív" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 19:30)

12. januar 2023.

13,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

14,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

16. januar 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Goranom Vesićem, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi R. Srbije

17. januar 2023.

12,00 - Šupljak - Obilazak završenih radova na delu Kanjiškog puta (lokalni put br. 5) 

18. januar 2023.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

19. januar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 31. sednica Skupštine Grada Subotice

25. januar 2023.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2023.

11,00 - Čantavir - Poseta OŠ „Janoš Hunjadi“

27. januar 2023.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

13,30 - Beograd - Sastanak sa Majom Popović, ministarskom pravde u Vladi Republike Srbije

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

31. januar 2023.

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

2. februar 2023.

10,00 - Beograd - Treća posebna sednica Narodne skupštine u Trinaestom sazivu (Izveštaj o Kosovu i Metohiji)

3. februar 2023.

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

21,50 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (Treća posebna sednica)

4. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I vanredna sednica)

13,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 18 časova)

5. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. februar 2023.

11,00 - Beograd - Sastanak sa Tomislavom Momirovićem, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi R. Srbije

7. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

8. februar 2023.

10,30 - Beograd - Sastanak sa predsednikom izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Darko Glišićem 

11,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

9. februar 2023.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I vanredna sednica)

14. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Majom Gojković, potpredsednicom Vlade i ministarkom kulture  

14,00 - Palić - Sastanak sa Janošem Lazarom (Lázár János), ministrom građevinarstva i saobraćaja u Vladi Mađarske

21. februar 2023.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

24. februar 2023.

07,30 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II vanredna sednica)

25. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. februar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Raúl Bartolomé Molina, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu i direktorom Instituta Servantes u Beogradu Hosep Maria de Sagarom (Josep Maria de Sagarra Àngel)

14,00 - Beograd - Sastanak sa Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II vanredna sednica)

28. februar 2023.

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

1. mart 2023.

18,00 - Subotica - Sastanak sa Goranom Vesićem, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi R. Srbije

2. mart 2023.

08,15 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 33. sednica Skupštine Grada Subotice

14,00 - Subotica - Sastanak sa dr Laurom Đenei (dr. Gyeney Laura), direktorkom Instituta za zaštitu prava manjina iz Budimpešte

3. mart 2023.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

5. mart 2023.

14,00 - kod Bajmoka - Obeležavanje godišnjice bitke kod Kaponje u toku revolucije 1848/49.

6. mart 2023.

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

14,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

9. mart 2023.

14,00 - Palić - Poseta OŠ „Miroslav Antić“

10. mart 2023.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom 100. godišnjice smrti Ernea Lanjija (Lányi Ernő)

11. mart 2023.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. mart 2023.

15,00 - Stara Moravica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

17,00 - Subotica - Sastanak sa Janošem Nađom (Nagy János), državnim sekretarom zaduženim za vođenje kabineta predsednika Vlade Mađarske

18,00 - Subotica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

16. mart 2023.

14,00 - Subotica - Sednica Upravnog odbora Fondacije „Subotička Sinagoga“

18. mart 2023.

11,00 - Subotica - Predavanje Lasla Tročanjija (Trócsányi László) stipendiranim studentima prava 

21. mart 2023.

09,00 - Subotica - Sastanak sa rukovodstvom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine