A kisebbségi nyelveken is sugárzó médiumok privatizációja ellen

PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem doktoru Vladanu Batiću. Po Poslovniku za reč se javio narodni poslanik Bálint Pásztor.
 
BÁLINT PÁSZTOR: Gospodine predsedniče, gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo, pozivam se na član 225. i 226. i izviniću se odmah što ću da zloupotrebim Poslovnik, ali želeo bih da iskoristim priliku da je tu sa nama gospodin ministar Dušan Petrović i gospođa Nada Kolundžija. Želeo bih da postavim jedno pitanje gospodinu Dušanu Petroviću, ne ministru pravde u Vladi Republike Srbije nego zameniku predsednika Demokratske stranke.
 
Tema je, naravno, radiodifuzija. Moraću malo da obrazložim o čemu se radi pre nego što postavim pitanje gospodinu Dušanu Petroviću. Narodni poslanici SVM su 19. juna podneli Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji. Predložili su da Narodna skupština stavi na dnevni red ovaj predlog zakona, da usvoji ovaj predlog zakona, a suština ovog predloga zakona jeste da se izuzmu iz procesa privatizacije oni mediji koji emituju programe na jezicija nacionalnih manjina, jer mi smatramo da prodajom tih medija koji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina bi došlo do smanjenja stečenog nivoa nacionalnih manjina na informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Tu sam već nekoliko puta obrazložio da ovo rešenje postoji i u praksi Mađarske, u praksi Rumunije, u praksi Slovačke. U zemljama koje su članice EU, postoje i dan-danas mediji čiji su vlasnici lokalne samouprave, obrazloženje je da je i ovakav zakon zbog OEBS-a i Saveta Evrope, jer su oni zabranili da lokalne samouprave budu vlasnici medija.

Mi mislimo da, ako može u Slovačkoj, može u Rumuniji, može u Mađarskoj da postoji ovakva praksa, onda bi trebalo da postoji i u Srbiji. 
 
Na žalost, predsednik Oliver Dulić nije ovaj naš predlog zakona stavio na dnevni red. Rezolucija o Kubi je bila važnija i još neke tačke dnevnog reda. Šta više, 29. oktobra je gospodin Oliver Dulić rekao da mi iz SVM, želi samo da pokaže da država ne želi da reši problem i da mi tu samo pravimo kampanju, što, naravno, nije istina, jer smo mi podneli predlog zakona još 19. juna, ali se ovaj problem može rešiti jedino u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 
 
Uspeli smo postići to što je 30. oktobra gospođa Nada Kolundžija, predsednik poslaničke grupe DS, rekla da je DS spremna...
 
Izvinjavam se, gospodine predsedniče, mogu li da završim, još minut mi treba, da se ne javljam ponovo.
 
PREDSEDNIK: Da vam kažem nešto. Prvo, javili ste se i pričate o nečem što nema veze sa dnevnim redom. Nije korektno. Jutros smo se dogovorili, kao i zadnjih nekoliko dana, da se ovakva pitanja postavljaju na kraju dana. Drugo, postavljate pitanje ministru, na taj način ste prkršili član 198. Poslovnika. Vi imate pravo da postavite pitanje ministru iz njegove nadležnosti, nemate pravo da mu postavljate pitanje kao potpredsedniku stranke. Naravno, izvolite, završite da se ne biste ponovo javljali, da ne bismo sada ovde pravili cirkus. Član 225. i 226. uvek ostavljamo za kraj radnog dana. Ministar će takođe biti tu. Sada ste prekinuli raspravu po amandmanu, pitanje nema nikakve veze sa dnevnim redom. 
 
BÀLINT PÀSZTOR: Gospodine predsedniče, odmah sam rekao da ću da zloupotrebim Poslovnik i da to nije dozvoljeno, ali moram da iskoristim priliku što je tu gospodin Petrović i da je tu gospođa Nada Kolundžija, ne znam da li će tu biti od 17,30 do 18,00 časova. Jednostavno, želim da stavimo tačku na ovaj problem koji se tu već proteže više od pola godine. 
 
Znači, Nada Kolundžija je obećala 30. oktobra da ćemo započeti razgovore između DS i SVM. Rekla je da će do tada biti obustavljen i proces privatizacije i da, ukoliko postignemo nekakav dogovor u vezi ovog pitanja, onda će se taj dogovor poštovati. Rekao sam da mi iz SVM možemo obezbediti većinu u Skupštini za usvajanje ovih izmena i dopuna, ali ako ne možemo staviti na dnevni red onda, naravno, ne možemo raspravljati o ovom pitanju i ovo se može rešiti samo u Narodnoj skupštini. 
 
Nas je, SVM, Demokratska stranka obmanula dva puta, 2002. godine, kada je ovaj zakon donet i kada je bilo obećano da će se ovo pitanje rešiti nekakvim propisima, a drugi put 30. oktobra kada je Nada Kolundžija obećala da ćemo započeti razgovore o ovoj temi. U međuvremenu su prodati Radio Kula, Radio Srbobran i Radio Sombor. Aukcijska prodaja je 23. novembra Radija u Bačkoj Topoli i Radija u Novom Bečeju. Radio Bačka Topola emituje program na srpskom, mađarskom, rusinskom i slovačkom jeziku i ukoliko se ovi mediji prodaju, političku odgovornost za ovo će snositi Demokratska stranka.
 
Molim vas, gospodine Petroviću, da kažete šta je stav DS o ovom pitanju. Mi smo otvoreni za saradnju, spremni smo za razgovore i spremni smo za saradnju. Molim vas da kažete da li ima smisla da mi o ovome govorimo. Još jednom ću da podvučem da mi ne pravimo kampanju. Ovaj problem želimo da rešimo. Mi smo podneli predlog zakona još 19. juna. Daću vam i predlog ovog zakona. Molim vas da kažete stav DS i da razgovaramo o ovom pitanju, da bismo mogli sačuvati medije koji emituju programe i na jezicima nacionalnih manjina.
 
Zahvaljujem se, gospodine predsedniče, što ste dozvolili da govorim šest minuta i da govorim o članu 225. i 226. Poslovnika. Više se neću javljati. 
 
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Reč ima ministar Dušan Petrović. 
 
DUŠAN PETROVIĆ: Gospodine Pásztor, vi da nećete da pravite kampanju vi biste mene pitali ovde kada smo se pozdravili, ušli ste pre 45 minuta u salu. Ja vam neću naravno u raspravi o zakonu o Ustavnom sudu odgovoriti na ova vaša pitanja. Ako želite da razgovarate možete da me dobijete kad vam je god volja. Znate i moj telefon, a znate i način na koji možete da dođete do mene. Mislim da zaista je van svake elementarne korektnosti da na ovakav način otvorite ovo pitanje ovde u parlamentu. 
 
PREDSEDNIK: Da li neko želi reč?
 
Reč ima narodni poslanik  László Varga.
  
LÁSZLÓ VARGA: Poštovani gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram 104. i 225., s jedne strane, gospodine predsedniče, vi se trudite da primenite Poslovnik samo kada je reč o malim opozicionim posalničkim gupama. Za vladajuću koaliciju, naravno ne važi Poslovnik. 
 
Odgovorite mi, molim vas, na pitanje koliko je puta gospođa Nada Kolundžija izlazila u poslednjih nekoliko nedelja po Poslovniku i raspravljala o raznim pitanjima koja se nisu nalazila na dnevnom redu? Sigurno se to desilo više desetina puta. Naravno od velikih opozicionih poslaničkih grupa imate strah, pa zato ne primenjujete Poslovnik. 
 
Sada 225. Jedno objašnjenje gsopodinu ministru. Gospodin Pásztor je postavio pitanje javno za ovom govornicom iz jednog jednoatavnog razloga, zato što  DS dogovore koji se postignu u četiri oka uvek prekrši.
 
To je uradila gospođa Nada Kolundžija, kada je obećala da će se postupci privatizacije ona tri medija o kojima je gospodin Pásztor govorio, obustaviti. Nisu se ti postupci obustavili i mediji su privatizovani.
 
Sada želim gospođi Kolundžiji da dam jedno obaveštenje. Tog 30. oktobra, kada smo se dogovorili da će se naš predlog izmena i dopuna zakona naći na dnevnom redu, onda smo mi njoj obećali da ćemo pružiti dokaz da ima primera u zemljama EU da su osnivači elektronskih medija manjinske samouprave. Ovom prilikom želim da pročitam jednu odredbu Zakona o radiodifuziji Republike Mađarske.
 
Prema tom zakonu, televizijske stanice nacionalnog ili regionalnog pokrivanja, odnosno radio stanice nacionalnog pokrivanja, mogu da budu organizovani u pravnoj formi akcionarskog društva ili javno korisnog društva, što znači javnog preduzeća čiji su osnivači lokalne ili regionalne samouprave ili samouprave nacionalnih manjina. Ovo znači da u Republici Mađarskoj, koja je članica i OEBS-a, Saveta Evrope, Evropske unije, ne da je zabranjeno da osnivači radio i televizijskih stanica budu lokalne samouprave, nego televizijske stanice sa nacionalnim ili regionalnim pokrivanjem, odnosno radio stanice sa nacionalnim pokrivanjem, mogu da budu organizovani isključivo u formi akcionarskog društva ili javnog preduzeća čiji su osnivači lokalne ili regionalne samouprave.
 
Dakle, u jednoj članici EU je isključena upravo ona forma prema kojoj se u Srbiji teži, znači da svi ti mediji budu društva sa ograničenom odgovornošću. Mislim da je ovo najbolji dokaz o kojoj se obmani godinama radi. Mislim da bi vredelo još jednom i ove argumente uzeti u obzir i staviti već jednom na dnevni red ovaj predlog izmena i dopuna zakona.
 
PREDSEDNIK: Da li se neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Ne.)

comments powered by Disqus

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)