A kisebbségi nyelveken is sugárzó médiumok privatizációja ellen

PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem doktoru Vladanu Batiću. Po Poslovniku za reč se javio narodni poslanik Bálint Pásztor.
 
BÁLINT PÁSZTOR: Gospodine predsedniče, gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo, pozivam se na član 225. i 226. i izviniću se odmah što ću da zloupotrebim Poslovnik, ali želeo bih da iskoristim priliku da je tu sa nama gospodin ministar Dušan Petrović i gospođa Nada Kolundžija. Želeo bih da postavim jedno pitanje gospodinu Dušanu Petroviću, ne ministru pravde u Vladi Republike Srbije nego zameniku predsednika Demokratske stranke.
 
Tema je, naravno, radiodifuzija. Moraću malo da obrazložim o čemu se radi pre nego što postavim pitanje gospodinu Dušanu Petroviću. Narodni poslanici SVM su 19. juna podneli Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji. Predložili su da Narodna skupština stavi na dnevni red ovaj predlog zakona, da usvoji ovaj predlog zakona, a suština ovog predloga zakona jeste da se izuzmu iz procesa privatizacije oni mediji koji emituju programe na jezicija nacionalnih manjina, jer mi smatramo da prodajom tih medija koji emituju programe na jezicima nacionalnih manjina bi došlo do smanjenja stečenog nivoa nacionalnih manjina na informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Tu sam već nekoliko puta obrazložio da ovo rešenje postoji i u praksi Mađarske, u praksi Rumunije, u praksi Slovačke. U zemljama koje su članice EU, postoje i dan-danas mediji čiji su vlasnici lokalne samouprave, obrazloženje je da je i ovakav zakon zbog OEBS-a i Saveta Evrope, jer su oni zabranili da lokalne samouprave budu vlasnici medija.

Mi mislimo da, ako može u Slovačkoj, može u Rumuniji, može u Mađarskoj da postoji ovakva praksa, onda bi trebalo da postoji i u Srbiji. 
 
Na žalost, predsednik Oliver Dulić nije ovaj naš predlog zakona stavio na dnevni red. Rezolucija o Kubi je bila važnija i još neke tačke dnevnog reda. Šta više, 29. oktobra je gospodin Oliver Dulić rekao da mi iz SVM, želi samo da pokaže da država ne želi da reši problem i da mi tu samo pravimo kampanju, što, naravno, nije istina, jer smo mi podneli predlog zakona još 19. juna, ali se ovaj problem može rešiti jedino u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 
 
Uspeli smo postići to što je 30. oktobra gospođa Nada Kolundžija, predsednik poslaničke grupe DS, rekla da je DS spremna...
 
Izvinjavam se, gospodine predsedniče, mogu li da završim, još minut mi treba, da se ne javljam ponovo.
 
PREDSEDNIK: Da vam kažem nešto. Prvo, javili ste se i pričate o nečem što nema veze sa dnevnim redom. Nije korektno. Jutros smo se dogovorili, kao i zadnjih nekoliko dana, da se ovakva pitanja postavljaju na kraju dana. Drugo, postavljate pitanje ministru, na taj način ste prkršili član 198. Poslovnika. Vi imate pravo da postavite pitanje ministru iz njegove nadležnosti, nemate pravo da mu postavljate pitanje kao potpredsedniku stranke. Naravno, izvolite, završite da se ne biste ponovo javljali, da ne bismo sada ovde pravili cirkus. Član 225. i 226. uvek ostavljamo za kraj radnog dana. Ministar će takođe biti tu. Sada ste prekinuli raspravu po amandmanu, pitanje nema nikakve veze sa dnevnim redom. 
 
BÀLINT PÀSZTOR: Gospodine predsedniče, odmah sam rekao da ću da zloupotrebim Poslovnik i da to nije dozvoljeno, ali moram da iskoristim priliku što je tu gospodin Petrović i da je tu gospođa Nada Kolundžija, ne znam da li će tu biti od 17,30 do 18,00 časova. Jednostavno, želim da stavimo tačku na ovaj problem koji se tu već proteže više od pola godine. 
 
Znači, Nada Kolundžija je obećala 30. oktobra da ćemo započeti razgovore između DS i SVM. Rekla je da će do tada biti obustavljen i proces privatizacije i da, ukoliko postignemo nekakav dogovor u vezi ovog pitanja, onda će se taj dogovor poštovati. Rekao sam da mi iz SVM možemo obezbediti većinu u Skupštini za usvajanje ovih izmena i dopuna, ali ako ne možemo staviti na dnevni red onda, naravno, ne možemo raspravljati o ovom pitanju i ovo se može rešiti samo u Narodnoj skupštini. 
 
Nas je, SVM, Demokratska stranka obmanula dva puta, 2002. godine, kada je ovaj zakon donet i kada je bilo obećano da će se ovo pitanje rešiti nekakvim propisima, a drugi put 30. oktobra kada je Nada Kolundžija obećala da ćemo započeti razgovore o ovoj temi. U međuvremenu su prodati Radio Kula, Radio Srbobran i Radio Sombor. Aukcijska prodaja je 23. novembra Radija u Bačkoj Topoli i Radija u Novom Bečeju. Radio Bačka Topola emituje program na srpskom, mađarskom, rusinskom i slovačkom jeziku i ukoliko se ovi mediji prodaju, političku odgovornost za ovo će snositi Demokratska stranka.
 
Molim vas, gospodine Petroviću, da kažete šta je stav DS o ovom pitanju. Mi smo otvoreni za saradnju, spremni smo za razgovore i spremni smo za saradnju. Molim vas da kažete da li ima smisla da mi o ovome govorimo. Još jednom ću da podvučem da mi ne pravimo kampanju. Ovaj problem želimo da rešimo. Mi smo podneli predlog zakona još 19. juna. Daću vam i predlog ovog zakona. Molim vas da kažete stav DS i da razgovaramo o ovom pitanju, da bismo mogli sačuvati medije koji emituju programe i na jezicima nacionalnih manjina.
 
Zahvaljujem se, gospodine predsedniče, što ste dozvolili da govorim šest minuta i da govorim o članu 225. i 226. Poslovnika. Više se neću javljati. 
 
PREDSEDNIK: Zahvaljujem. Reč ima ministar Dušan Petrović. 
 
DUŠAN PETROVIĆ: Gospodine Pásztor, vi da nećete da pravite kampanju vi biste mene pitali ovde kada smo se pozdravili, ušli ste pre 45 minuta u salu. Ja vam neću naravno u raspravi o zakonu o Ustavnom sudu odgovoriti na ova vaša pitanja. Ako želite da razgovarate možete da me dobijete kad vam je god volja. Znate i moj telefon, a znate i način na koji možete da dođete do mene. Mislim da zaista je van svake elementarne korektnosti da na ovakav način otvorite ovo pitanje ovde u parlamentu. 
 
PREDSEDNIK: Da li neko želi reč?
 
Reč ima narodni poslanik  László Varga.
  
LÁSZLÓ VARGA: Poštovani gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram 104. i 225., s jedne strane, gospodine predsedniče, vi se trudite da primenite Poslovnik samo kada je reč o malim opozicionim posalničkim gupama. Za vladajuću koaliciju, naravno ne važi Poslovnik. 
 
Odgovorite mi, molim vas, na pitanje koliko je puta gospođa Nada Kolundžija izlazila u poslednjih nekoliko nedelja po Poslovniku i raspravljala o raznim pitanjima koja se nisu nalazila na dnevnom redu? Sigurno se to desilo više desetina puta. Naravno od velikih opozicionih poslaničkih grupa imate strah, pa zato ne primenjujete Poslovnik. 
 
Sada 225. Jedno objašnjenje gsopodinu ministru. Gospodin Pásztor je postavio pitanje javno za ovom govornicom iz jednog jednoatavnog razloga, zato što  DS dogovore koji se postignu u četiri oka uvek prekrši.
 
To je uradila gospođa Nada Kolundžija, kada je obećala da će se postupci privatizacije ona tri medija o kojima je gospodin Pásztor govorio, obustaviti. Nisu se ti postupci obustavili i mediji su privatizovani.
 
Sada želim gospođi Kolundžiji da dam jedno obaveštenje. Tog 30. oktobra, kada smo se dogovorili da će se naš predlog izmena i dopuna zakona naći na dnevnom redu, onda smo mi njoj obećali da ćemo pružiti dokaz da ima primera u zemljama EU da su osnivači elektronskih medija manjinske samouprave. Ovom prilikom želim da pročitam jednu odredbu Zakona o radiodifuziji Republike Mađarske.
 
Prema tom zakonu, televizijske stanice nacionalnog ili regionalnog pokrivanja, odnosno radio stanice nacionalnog pokrivanja, mogu da budu organizovani u pravnoj formi akcionarskog društva ili javno korisnog društva, što znači javnog preduzeća čiji su osnivači lokalne ili regionalne samouprave ili samouprave nacionalnih manjina. Ovo znači da u Republici Mađarskoj, koja je članica i OEBS-a, Saveta Evrope, Evropske unije, ne da je zabranjeno da osnivači radio i televizijskih stanica budu lokalne samouprave, nego televizijske stanice sa nacionalnim ili regionalnim pokrivanjem, odnosno radio stanice sa nacionalnim pokrivanjem, mogu da budu organizovani isključivo u formi akcionarskog društva ili javnog preduzeća čiji su osnivači lokalne ili regionalne samouprave.
 
Dakle, u jednoj članici EU je isključena upravo ona forma prema kojoj se u Srbiji teži, znači da svi ti mediji budu društva sa ograničenom odgovornošću. Mislim da je ovo najbolji dokaz o kojoj se obmani godinama radi. Mislim da bi vredelo još jednom i ove argumente uzeti u obzir i staviti već jednom na dnevni red ovaj predlog izmena i dopuna zakona.
 
PREDSEDNIK: Da li se neko javlja za reč po ovom amandmanu? (Ne.)

comments powered by Disqus

2023. november 27.

14,00 - Bácskossuthfalva - Megemlékezés Csubela Ferenc és Kiss Antal esperes halálának évfordulóján

16,00 - Kúla - Blaskó Imre vállalkozó Prosperitati pályázat által megvalósított fejlesztéseinek megtekintése

16,30 - Kúla - Körmőczy család Prosperitati pályázat által megvalósított mezőgazdasági- és állattenyésztési fejlesztéseinek megtekintése

17,00 - Kúla - a VMSZ lakossági fóruma

18,30 - Szenttamás - Megbeszélés a szenttamási civil szervezetek veztőivel és a községi szervezet elnökségével

19,00 - Szenttamás - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 28.

05,10 - Szeged - Találkozó János Lázár miniszterrel

05,19 - Szeged - Utazás a Szeged-Szabadka vasútvonal elso járatával

07,00 - Palics - Sajtótájékoztató

07,30 - Palics - Reggeli és beszélgetés a polgárokkal

08,45 - Horgos - Ipari park, vasútfejlesztési tervek megtekintése

09,20 - Horgos - Beszélgetés a helyi emberekkel, civilekkel a migránsproblémákról, a vasútról és a határátlépésről

10,30 - Magyarkanizsa - Beszélgetés a járókelőkkel

13,10 - Törökkanizsa - A valamikori járási bíróság épületének megtekintése

13,25 - Törökkanizsa - Tallián Emil emlékmű megtekintése 

13,35 - Törökkanizsa - Az egykori gróf Maldeghem-kúria és a kastély park megtekintése

13,50 - Törökkanizsa - Schulpe kastély megtekintése

15,15 - Óbecse - a VMSZ lakossági fóruma

2023. november 29.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó szerda c. műsorában (élő)

11,00 - Újvidék - Találkozó Goran Karadžićtyal, az RTV vezérigazgatójával

11,30 - Újvidék - Interjú a Politika napilapnak

18,00 - Szabadka - Szalai Ádám beszélgető estje

2023. november 30.

15,15 - Újvidék - Interjú a Mandiner hetilapnak

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 "Pravi Ugao" c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2023. december 1.

09,50 - Palics - Találkozó Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettessel

10,00 - Palics - Miroslav Antić Általános Iskola fejlesztéseinek megtekintése

10,30 - Palics - Palics Magyar Művelődési Központ épületének megtekintése

11,00 - Palics - Kerekasztal beszélgetés az EU-s pályázatok fontosságáról

11,30 - Szabadka - Interjú a Večernje novosti napilapnak

18,00 - Ada - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 2.

10,00 - Palics - Téli Hagyományok Fesztiválja -Töpörtő sütőverseny 

11,00 - Szabadka - Dr. Veress Emőd jogászprofesszor előadása

13,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

18,00 - Zombor - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 3.

18,45 - Ada - Találkozó Mága Zoltánnal

19,00 - Ada - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 4.

09,30 - Szabadka - Interjú az MTVA részére

10,00 - Szabadka - A vasút hatása Szabadka város fejlődésére

15,00 - Szabadka - Találkozó Koncz Zsófia miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - a Szekeres család meglátogatása

18,00 - Péterréve - Tanoda Fejlesztő Központ megtekintése

18,30 - Péterréve - Tájház megtekintése

19,00 - Péterréve - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 5.

10,50 - Zenta - Találkozó Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával 

11,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Digitális Archívum bemutatója 

11,30 - Zenta - A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium megtekintése 

12,00 - Zenta - Közösségi beszélgetés 

12,30 - Zenta - a felújított Kiszsinagóga megtekintése

16,30 - Újvidék - Találkozó Bóka János miniszterrel

17,00 - Újvidék - az Európa Kollégium megtekintése 

18,00 - Újvidék - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 6.

11,15 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

19,45 - Budapest - Vendégszereplés a Hír TV Napi Aktuális c. műsorában (élő)

2023. december 7.

07,18 - Budapest - Vendégszereplés a Kossuth Rádio Jó reggelt, Magyarország c műsorában (élő)

09,30 - Budapest - Vendégszereplés az M1 ma reggel c. műsorában (élő)

18,45 - Topolya - Találkozó Mága Zoltánnal

19,00 - Topolya - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 8.

07,45 - Szabadka - a Hír FM Magyar Hangok c. műsorának felvétele

09,45 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak 

15,30 - Újvidék - Találkozó Gulyás Gergely miniszterrel

15,45 - Újvidék - A Magyar Szó megtekintése 

16,00 - Újvidék - Közösségi beszélgetés 

17,30 - Nagybecskerek - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 9.

09,30 - Pat (Szlovákia) - a Szövetség II. Országos Kongresszusa

15,45 - Ada - Vajdasági ifjúsági vezetőképző

2023. december 11.

12,00 - Szabadka - Találkozó Nagy János államtitkárral

12,50 - Csantavér - Udvardi Körmös Tünde és családja meglátogatása

13,50 - Szabadka - a Scenso Kft. meglátogatása

14,30 - Szabadka - a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület megtekintése

14,40 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 12.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

14,00 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Oko Magazin c. műsorában - felvétel (szerb nyelven; adásban: dec. 14-én 18:25-kor)

18,30 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 13.

09,20 - Csonoplya - Találkozó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel

09,30 - Csonoplya - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Doroszló - Találkozó a helyiekkel

13,30 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2023. december 14.

09,30 - Szabadka - Interjú az M1 TV részére (élő)

12,15 - Ada - Találkozó Szijjártó Péter miniszterrel

12,45 - Ada - Találkozó Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével

13.00 - Ada - A Tosmasine Kft. és a kiemelt jelentőségű közepes gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13.40 - Ada - Az Eurotextil Kft. és a kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,40 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

17,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

18,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2023. december 15.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. december 17.

07,30 - Szabadka - Szavazás

17,15 - Szabadka - Interjú az M1 TV részére (élő)

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2023. december 18.

11,00 - Budapest - Választások Szerbiában – magyar vonatkozások - beszélgetés Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. december 19.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

2023. december 20.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

11,00 - Szabadka - Gyászülés dr. Selymesi Nándor tiszteletére

13,00 - Szabadka - Találkozó Németh Szilárddal, Magyarország Honvédelmi Minisztériumának parlamenti államtitkárával (miniszterhelyettes)

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

18,45 - Szabadka - a Hír FM Magyar Hangok c. műsorának felvétele

2023. december 21.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 42. ülése

2023. december 28.

17,00 - Pacsér - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2024. január 11.

15,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2024. január 22.

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. január 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Újvidék - Szerződésaláírás a Magyar Szó épületében tervezett felújítési munkálatokkal kapcsolatban

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

13,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó