Privatizacija medija - o stavljanju na dnevni red predloga zakona SVM-a

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA): Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici predsednik Narodne skupštine je prekršio više članova Poslovnika, najdrastičniji je član 90. koji se odnosi na proširenje dnevnog reda.
 
Naime, narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara su 19. juna podneli predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o radiodifuziji da se stavi na dnevni red naredne sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Mislim da ne postoji objašnjenje zašto se ovo danas ne nalazi na dnevnom redu, odnosno zašto se nije dalo na glasanje stavljanjem na dnevni red ovog predloga zakona. Nemojte predsedniče reći da nismo podneli ovaj predlog zakona u roku koji predviđa Poslovnik, tj. tri dana pre roka određenog za održavanje ove sednice, to naravno nije objašnjenje. Bolje priznajte da je za vas neprijatno da se stavi na dnevni red ovaj predlog zakona, posebno je naravno neprijatno za članove vašeg poslaničkog kluba koji pripadaju nacionalnim manjinama, jer biste morali priznati da ste svesni ozbiljnosti kršenja prava pripadnika nacionalnih manjina na javno informisanje, posebno elektronskim medijima. Ovo je za nas još jedan dokaz da Demokratska stranka i G17 plus računa samo na pripadnike nacionalnih manjina kada su izbori, a kada se rešavaju neka pitanja važna za njih, onda naravno pripadnici nacionalnih manjina uopšte nisu važni. Evo prilike da dokažete suprotno i da stavite na glasanje ovaj naš predlog zakona i da uvrstite u dnevni red ovog zasedanja. Hvala.
 
PREDSEDNIK: Hvala. Po Poslovniku se javio narodni poslanik Vladan Batić, pa potom narodni poslanik Rajko Đurić.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

PREDSEDNIK: Po Poslovniku se javio narodni poslanik Bálint Pásztor, pa potom narodni poslanik Vučić Aleksandar.
 
Da li ste zadovoljni sa odgovorom, gospodine Krasiću? Niste zadovoljni, dobro.
 
PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsednik je prekršio član 90. i član 104. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije i molim uvaženog predsednika Narodne skupštine da me sasluša, jer gospodina Vargu nije saslušao, a ja ću govoriti o sličnim stvarima. 
 
Član 90. je prekršen zbog toga što on predviđa da - narodni poslanici mogu predlagati izmene i dopune predloženog dnevnog reda u pisanoj formi. Narodni poslanici SVM su još 19. juna predložili Narodnoj skupštini da na sledećoj sednici po hitnom postupku odlučuje o predlogu izmena i dopuna Zakona o radiodifuziji i suština tog predloga je da oni mediji koji emituju programe na jezike nacionalnih manjina da se izuzmu iz privatizacije, iz obavezne privatizacije. 
 
Tada je gospodin predsednik rekao da nije moguće na vanrednoj sednici proširiti dnevni red, ali će se taj naš predlog naći pred poslanicima na prvoj sednici redovnog zasedanja, odnosno danas. Ovo obećanje je predsednik Dulić meni ponovio i početkom jula meseca, isto tako kako je ponovio i tokom prošle nedelje na konsultacijama šefova poslaničkih grupa. Pisani predlog za proširenje dnevnog reda postoji od 19. juna, znači, ne može biti objašnjenje da nije pred poslanicima ovaj naš predlog zakona, zbog toga što blagovremeno nismo dali u pisanoj formi predlog za proširivanje dnevnog reda. 
 
Meni stvarno nije jasno zašto se ovaj zakonski predlog nije našao pred poslanicima. Povređen je član 104. Poslovnika zbog toga što je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine. Ja se nadam, predsedniče, da ne mislite da ova skupština treba da služi samo kao glasačka mašinerija i da predlozi opozicije ne mogu da dođu na dnevni red. Ovde imamo 32 tačke i meni stvarno nije jasno zašto se ovaj zakonski predlog nije našao pred poslanicima. 
 
Republika Srbija, inače ima međunarodnu obavezu još od 2004. godine da menja Zakon o radiodifuziji na način da se mediji na jezicima nacionalnih manjina izuzmu iz privatizacije. To Vlada Srbije nije predložila tri godine. Mi smo predložili 19. juna i mislimo da je ovo rešenje jedino sistemsko, da se očuvaju stečena prava nacionalnih manjina  na informisanje na maternjem jeziku. 
 
Ja vas molim, gospodine predsedniče, još jedanput, da ovaj  naš predlog stavite na glasanje, da bi se videlo ko je za to da se ovaj predlog zakona uvrsti u dnevni red i da se potom u raspravi vidi ko je za usvajanje ovakvog predloga zakona. Hvala lepo.
 
PREDSEDNIK: Po Poslovniku se javio narodni poslanik Aleksandar Vučić, pa potom narodni poslanik Rajko Baralić.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREDSEDNIK: Po Poslovniku se javio László Varga, a potom narodni poslanik Šajn Srđan.
 
LÁSZLÓ VARGA: Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu člana 100. stav 3. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Naime, gospodin Pásztor i ja smo pre pola sata zatražili od predsednika Skupštine objašnjenje zašto se za izmene i dopune Zakona o radiodifuziji nije našao na dnevnom redu, odnosno zašto nije stavljen na glasanje proširenja dnevnog reda sa tim zakonom. Ovog puta bih želeo da ponovim pitanje i ponovo zatražim objašnjenje zašto predsedniče nište stavili na glasanje predlog da se sa tim predlogom zakona proširi dnevni red i kada ćete to učiniti?Hvala.
 
PREDSEDNIK: Predlog zakona koji ste podneli, koji je u skladu sa članom 90. ovog poslovnika biće na jednoj od narednih sednica.
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PREDSEDNIK: Po Poslovniku se javio narodni poslanik Bálint Pásztor. 
 
PÁSZTOR BÁLINT: Dame i gospodo narodni poslanici, izvinjavam se što sam i drugi put morao da se javim po Poslovniku, ali je prekršen član 92. Poslovnika, koji kaže - Narodna skupština odlučuje posebno o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda. O dnevnom redu u celini Narodna skupština odlučuje bez pretresa. 
 
Gospodine predsedniče, ne možemo biti zadovoljni vašim odgovorom da će Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji, koji su narodni poslanici SVM podneli još 19. juna na jednoj od sledećih sednica jer je Poslovnik jasan. Kada se radi o redovnom zasedanju onda se o svakom pismeno podnetom predlogu za proširenje dnevnog reda mora glasati. Ne možemo zbog ovog formalnog razloga biti zadovoljni vašim odgovorom, jer je vaš odgovor kršenje odredaba Poslovnika Narodne skupštine.
 
S druge strane, ne znam zašto bismo odlagali raspravu o ovom predlogu zakona o radiodifuziji. Nije mi jasno zbog toga što smo od Vlade čuli već nekoliko puta, od predstavnika vlade, da će Narodna skupština do novembra usvojiti 44 zakona, tzv. evropska zakona. Ti predlozi zakona nisu ni u skupštinskoj proceduri i nije mi jasno kako ćemo te predloge zakona usvojiti do novembra, kada još ni u skupštinskoj proceduri nisu. Kada već vlada ne radi svoj posao i kada poslanici ne mogu raspravljati o predlozima zakona Vlade Republike Srbije, onda vas molim, gospodine predsedniče, da stavite na dnevni red one zakonske predloge koje su poslanici opozicije podneli u skladu sa Poslovnikom pismenim putem. 
 
Ne znam zašto bismo odlagali promenu Zakona o radiodifuziji. Jasno mi je da se sprovodi Zakon o radiodifuziji, da se zakoni moraju sprovesti i da se ovih dana objavljuju javni pozivi za privatizaciju lokalnih medija koji emituju programe na jezicima manjina. Jasno mi je da se ovaj zakon sprovodi, jer je na pravnoj snazi, ali se u Narodnoj skupštini zakoni mogu promeniti. Za to je potrebna volja većine i molim vas, gospodine predsedniče, da omogućite da u toku ove sednice, u skladu sa Poslovnikom, narodni poslanici mogu raspravljati o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji, koji su, ponavljam još jednom, narodni poslanici podneli još 19. juna u potpunosti u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine.
 
PREDSEDNIK: Samo da bismo razrešili pitanje oko predloga zakona koji ste podneli. Kao što smo razgovarali i kao što sam vam ranije rekao, pošto je predlog zakona poslat vladi na mišljenje, još uvek nismo dobili mišljenje vlade. S obzirom da je predlagač zakona poslanička grupa, kada bude stiglo biće u proceduri.
Izvolite, javite se po Poslovniku. Možete da se javljate ceo dan, ja ću svaki put reći isti odgovor. 
 
LÁSZLÓ VARGA: Poštovani gospodine predsedniče, samo jedno kratko obaveštenje. Stiglo je mišljenje vlade i to mišljenje je negativno. Pre dva, tri meseca je stiglo to mišljenje, tako da to ne može da bude prepreka da se stavi na dnevni red.
 
PREDSEDNIK: Prelazimo na rad po dnevnom redu.

comments powered by Disqus

9. mart 2023.

14,00 - Palić - Poseta OŠ „Miroslav Antić“

10. mart 2023.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom 100. godišnjice smrti Ernea Lanjija (Lányi Ernő)

11. mart 2023.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. mart 2023.

15,00 - Stara Moravica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

17,00 - Subotica - Sastanak sa Janošem Nađom (Nagy János), državnim sekretarom zaduženim za vođenje kabineta predsednika Vlade Mađarske

18,00 - Subotica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

16. mart 2023.

14,00 - Subotica - Sednica Upravnog odbora Fondacije „Subotička Sinagoga“

18. mart 2023.

11,00 - Subotica - Predavanje Lasla Tročanjija (Trócsányi László) stipendiranim studentima prava 

21. mart 2023.

09,00 - Subotica - Sastanak sa rukovodstvom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

23. mart 2023.

18,00 - Subotica - Promocija prve četiri knjige iz edicije Biseri bunjevačke književnosti u organizaciji Gradske biblioteke Subotica i Bunjevačkog kulturnog instituta iz Baje

24. mart 2023.

11,00 - Subotica (MZ Zorka) - Obilazak radova na proširenju vodovodne mreže 

26. mart 2023.

20,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

27. mart 2023.

14,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu u utorak u 18 časova)

31. mart 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

1. april 2023.

10,00 - Beograd - Javno slušanje Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. april 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,15 - Subotica - Susret sa mladim matematičarima

6. april 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 34. sednica Skupštine Grada Subotice

7. april 2023.

11,15 - Subotica - Sastanak sa nadbiskupom mons. Santom Ganđemijem (Santo Gangemi), ambasadorom Svete stolice, novim apostolskim nuncijem u Srbiji

11. april 2023.

11,30 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

12. april 2023.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

13. april 2023.

10,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

19. april 2023.

09,15 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

20. april 2023.

12,00 - Subotica - Obilazak završenih radova na rekonstrukciji kuće koja je nekada bila u vlasništvu bivšeg gradonačelnika Subotice dr Karolja Biroa u ulici Braće Radić br. 7.

14,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

21. april 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

22. april 2023.

10,00 - Subotica - Održavanje predavanja studentima prava iz Vojvodine i predstavnicima Organizacije za samoobrazovanje studenata prava iz Budimpešte

25. april 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

28. april 2023.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

3. maj 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

19,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

4. maj 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 35. sednica Skupštine Grada Subotice

8. maj 2023.

12,00 - Ostojićevo - Obilazak radova na rekonstrukciji puta između Ostojićeva i Jazova

11. maj 2023.

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

12. maj 2023.

11,00 - Subotica - Intervju za Euronews Serbia

15. maj 2023.

13,30 - Subotica - Sastanak sa dr Laurom Đenei (Gyeney Laura), direktorkom Instituta za zaštitu prava manjina iz Budimpešte

17. maj 2023.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

19,15 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

18. maj 2023.

18,00 - Budimpešta - Sednica Stalnog komiteta Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

19. maj 2023.

09,00 - Budimpešta - Sednica Foruma mađarskih poslanika Karpatskog basena

20. maj 2023.

10,00 - Mali Iđoš - Izborna skupština SVM

21. maj 2023.

16,00 - Palić - Pozdravni govor na muzičkom festivalu Folk Music Fest-a

22. maj 2023.

17,00 - Feketić - Konstitutivna sednica Saveta i Predsedništva SVM-a

23. maj 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. maj 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. maj 2023.

11,00 - Subotica - Press konferencija u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine

26. maj 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

27. maj 2023.

12,00 - Subotica - XI Vojvođanski galop

29. maj 2023.

09,30 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

30. maj 2023.

15,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III vanredna sednica)

31. maj 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

1. jun 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 36. sednica Skupštine Grada Subotice

2. jun 2023.

09,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Gradskog odbora SVM u Subotici

09,30 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Opštinskog odbora SVM u Adi

10,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Opštinskog odbora SVM u Bačkoj Topoli

10,30 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Opštinskog odbora SVM u Kanjiži

11,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Optinskog odbora SVM u Senti

3. jun 2023.

11,30 - Palić - Svečano otvaranje 17. međunarodne ultramaratonske trke 

4. jun 2023.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2023.

08,30 - Subotica - Gostovanje u u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija (na mađarskom jeziku; uživo)

13,30 - Subotca - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu sutra u 18 časova)

13,45 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

6. jun 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

7. jun 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

8. jun 2023.

11,00 - Kečkemet (Mađarska) - Pozdravni govor na svečanosti povodom obnove gradske kuće u stilu secesije

10. jun 2023.

16,00 - Palić - Otvaranje 10. svečane manifestacije narodne muzike i narodnog plesa u organizaciji udruženja "Talentum"

19,00 - Subotica - Otvaranje izložbe "(Ne)obično lice secesije"