Médiaprivatizáció - a VMSZ törvényjavaslatának napirendre tűzéséről

LÁSZLÓ VARGA: Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici predsednik Narodne skupštine je prekršio više članova Poslovnika, najdrastičniji je član 90. koji se odnosi na proširenje dnevnog reda.
 
Naime, narodni poslanici Saveza vojvođanskih Mađara su 19. juna podneli predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o radiodifuziji da se stavi na dnevni red naredne sednice Narodne skupštine Republike Srbije. Mislim da ne postoji objašnjenje zašto se ovo danas ne nalazi na dnevnom redu, odnosno zašto se nije dalo na glasanje stavljanjem na dnevni red ovog predloga zakona. Nemojte predsedniče reći da nismo podneli ovaj predlog zakona u roku koji predviđa Poslovnik, tj. tri dana pre roka određenog za održavanje ove sednice, to naravno nije objašnjenje. Bolje priznajte da je za vas neprijatno da se stavi na dnevni red ovaj predlog zakona, posebno je naravno neprijatno za članove vašeg poslaničkog kluba koji pripadaju nacionalnim manjinama, jer biste morali priznati da ste svesni ozbiljnosti kršenja prava pripadnika nacionalnih manjina na javno informisanje, posebno elektronskim medijima. Ovo je za nas još jedan dokaz da Demokratska stranka i G17 plus računa samo na pripadnike nacionalnih manjina kada su izbori, a kada se rešavaju neka pitanja važna za njih, onda naravno pripadnici nacionalnih manjina uopšte nisu važni. Evo prilike da dokažete suprotno i da stavite na glasanje ovaj naš predlog zakona i da uvrstite u dnevni red ovog zasedanja. Hvala.
 
PREDSEDNIK: Hvala. Po Poslovniku se javio narodni poslanik Vladan Batić, pa potom narodni poslanik Rajko Đurić.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

PREDSEDNIK: Po Poslovniku se javio narodni poslanik Bálint Pásztor, pa potom narodni poslanik Vučić Aleksandar.
 
Da li ste zadovoljni sa odgovorom, gospodine Krasiću? Niste zadovoljni, dobro.
 
PÁSZTOR BÁLINT: Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi predsednik je prekršio član 90. i član 104. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije i molim uvaženog predsednika Narodne skupštine da me sasluša, jer gospodina Vargu nije saslušao, a ja ću govoriti o sličnim stvarima. 
 
Član 90. je prekršen zbog toga što on predviđa da - narodni poslanici mogu predlagati izmene i dopune predloženog dnevnog reda u pisanoj formi. Narodni poslanici SVM su još 19. juna predložili Narodnoj skupštini da na sledećoj sednici po hitnom postupku odlučuje o predlogu izmena i dopuna Zakona o radiodifuziji i suština tog predloga je da oni mediji koji emituju programe na jezike nacionalnih manjina da se izuzmu iz privatizacije, iz obavezne privatizacije. 
 
Tada je gospodin predsednik rekao da nije moguće na vanrednoj sednici proširiti dnevni red, ali će se taj naš predlog naći pred poslanicima na prvoj sednici redovnog zasedanja, odnosno danas. Ovo obećanje je predsednik Dulić meni ponovio i početkom jula meseca, isto tako kako je ponovio i tokom prošle nedelje na konsultacijama šefova poslaničkih grupa. Pisani predlog za proširenje dnevnog reda postoji od 19. juna, znači, ne može biti objašnjenje da nije pred poslanicima ovaj naš predlog zakona, zbog toga što blagovremeno nismo dali u pisanoj formi predlog za proširivanje dnevnog reda. 
 
Meni stvarno nije jasno zašto se ovaj zakonski predlog nije našao pred poslanicima. Povređen je član 104. Poslovnika zbog toga što je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine. Ja se nadam, predsedniče, da ne mislite da ova skupština treba da služi samo kao glasačka mašinerija i da predlozi opozicije ne mogu da dođu na dnevni red. Ovde imamo 32 tačke i meni stvarno nije jasno zašto se ovaj zakonski predlog nije našao pred poslanicima. 
 
Republika Srbija, inače ima međunarodnu obavezu još od 2004. godine da menja Zakon o radiodifuziji na način da se mediji na jezicima nacionalnih manjina izuzmu iz privatizacije. To Vlada Srbije nije predložila tri godine. Mi smo predložili 19. juna i mislimo da je ovo rešenje jedino sistemsko, da se očuvaju stečena prava nacionalnih manjina  na informisanje na maternjem jeziku. 
 
Ja vas molim, gospodine predsedniče, još jedanput, da ovaj  naš predlog stavite na glasanje, da bi se videlo ko je za to da se ovaj predlog zakona uvrsti u dnevni red i da se potom u raspravi vidi ko je za usvajanje ovakvog predloga zakona. Hvala lepo.
 
PREDSEDNIK: Po Poslovniku se javio narodni poslanik Aleksandar Vučić, pa potom narodni poslanik Rajko Baralić.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREDSEDNIK: Po Poslovniku se javio László Varga, a potom narodni poslanik Šajn Srđan.
 
LÁSZLÓ VARGA: Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu člana 100. stav 3. Poslovnika o radu Narodne skupštine. Naime, gospodin Pásztor i ja smo pre pola sata zatražili od predsednika Skupštine objašnjenje zašto se za izmene i dopune Zakona o radiodifuziji nije našao na dnevnom redu, odnosno zašto nije stavljen na glasanje proširenja dnevnog reda sa tim zakonom. Ovog puta bih želeo da ponovim pitanje i ponovo zatražim objašnjenje zašto predsedniče nište stavili na glasanje predlog da se sa tim predlogom zakona proširi dnevni red i kada ćete to učiniti?Hvala.
 
PREDSEDNIK: Predlog zakona koji ste podneli, koji je u skladu sa članom 90. ovog poslovnika biće na jednoj od narednih sednica.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREDSEDNIK: Po Poslovniku se javio narodni poslanik Bálint Pásztor. 
 
PÁSZTOR BÁLINT: Dame i gospodo narodni poslanici, izvinjavam se što sam i drugi put morao da se javim po Poslovniku, ali je prekršen član 92. Poslovnika, koji kaže - Narodna skupština odlučuje posebno o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda. O dnevnom redu u celini Narodna skupština odlučuje bez pretresa. 
 
Gospodine predsedniče, ne možemo biti zadovoljni vašim odgovorom da će Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji, koji su narodni poslanici SVM podneli još 19. juna na jednoj od sledećih sednica jer je Poslovnik jasan. Kada se radi o redovnom zasedanju onda se o svakom pismeno podnetom predlogu za proširenje dnevnog reda mora glasati. Ne možemo zbog ovog formalnog razloga biti zadovoljni vašim odgovorom, jer je vaš odgovor kršenje odredaba Poslovnika Narodne skupštine.
 
S druge strane, ne znam zašto bismo odlagali raspravu o ovom predlogu zakona o radiodifuziji. Nije mi jasno zbog toga što smo od Vlade čuli već nekoliko puta, od predstavnika vlade, da će Narodna skupština do novembra usvojiti 44 zakona, tzv. evropska zakona. Ti predlozi zakona nisu ni u skupštinskoj proceduri i nije mi jasno kako ćemo te predloge zakona usvojiti do novembra, kada još ni u skupštinskoj proceduri nisu. Kada već vlada ne radi svoj posao i kada poslanici ne mogu raspravljati o predlozima zakona Vlade Republike Srbije, onda vas molim, gospodine predsedniče, da stavite na dnevni red one zakonske predloge koje su poslanici opozicije podneli u skladu sa Poslovnikom pismenim putem. 
 
Ne znam zašto bismo odlagali promenu Zakona o radiodifuziji. Jasno mi je da se sprovodi Zakon o radiodifuziji, da se zakoni moraju sprovesti i da se ovih dana objavljuju javni pozivi za privatizaciju lokalnih medija koji emituju programe na jezicima manjina. Jasno mi je da se ovaj zakon sprovodi, jer je na pravnoj snazi, ali se u Narodnoj skupštini zakoni mogu promeniti. Za to je potrebna volja većine i molim vas, gospodine predsedniče, da omogućite da u toku ove sednice, u skladu sa Poslovnikom, narodni poslanici mogu raspravljati o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radiodifuziji, koji su, ponavljam još jednom, narodni poslanici podneli još 19. juna u potpunosti u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine.
 
PREDSEDNIK: Samo da bismo razrešili pitanje oko predloga zakona koji ste podneli. Kao što smo razgovarali i kao što sam vam ranije rekao, pošto je predlog zakona poslat vladi na mišljenje, još uvek nismo dobili mišljenje vlade. S obzirom da je predlagač zakona poslanička grupa, kada bude stiglo biće u proceduri.
Izvolite, javite se po Poslovniku. Možete da se javljate ceo dan, ja ću svaki put reći isti odgovor. 
 
LÁSZLÓ VARGA: Poštovani gospodine predsedniče, samo jedno kratko obaveštenje. Stiglo je mišljenje vlade i to mišljenje je negativno. Pre dva, tri meseca je stiglo to mišljenje, tako da to ne može da bude prepreka da se stavi na dnevni red.
 
PREDSEDNIK: Prelazimo na rad po dnevnom redu.

comments powered by Disqus

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak

2020. július 15.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2020. július 17.

13,00 - Kelebia - a Mélykúti úti felüljáró munkálatainak megtekintése

2020. július 21.

10,00 - Szabadka - Interjú a Hetek Országos Közéleti Hetilapnak 

2020. július 28.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. július 31.

14,30 - Szabadka - a VMSZ köztársasági képviselőcsoportjának ülése

2020. augusztus 3.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XII. ciklusban

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)