O izboru predsednika Narodne skupštine (Slavica Đukić-Dejanović)

PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem gospodine Deliću.

Molim gospodina Pásztora Bálinta da dođe za govornicom, predstavnika Poslaničke grupe manjina.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, red je da ovako na kraju današnjeg radnog dana iznesem stav poslaničke grupe manjina i Mađarske koalicije povodom jedne ovakve značajne odluke Skupštine, kakva je izbor predsednika. 
 
Mi smo spremni da podržimo kandidata za predsednika parlamenta, iza kojeg stoji dovoljni konsenzus stranaka koji će najverovatni formirati vladu. Sada naravno nije još izbor Vlade na dnevnom redu, a pošto je izbor predsednika Skupštine uvek jasan znak da je postignuta parlamentarna većina, treba da kažem i nekoliko rečenica o budućoj vladi. 
 
Savez vojvađanskih Mađara i Mađarska koalicija je spremna da podrži Vladu, koja će raditi, ne na nivou reči, na ubrzanim evropskim integracijama, na odomaćivanju evropskih vrednosti, privrednim i poljoprivrednim temama, proširenju autonomije Vojvodine, decentralizaciji i obezbeđivanju manjinskih prava. Sada je verovatno da će nova vlada biti spremna da se suoči sa navedenim izazovima. Zbog toga smo spremni da budemo deo nove parlamentarne većine i pošto ćemo biti deo nove parlamentarne većine mi ćemo podržati izbor gospođe Slavice Đukić-Dejanović za funkciju predsednika Narodne skupštine. Pored ovog jasnog stava moram da kažem nedvosmisleno da nismo srećni zbog toga što će parlamentarna većina biti sastavljena od ovih stranaka. Isto tako nedvosmisleno moram da kažem da mislim na SPS. 
 
Mi smo spremni da sarađujemo i moraćemo sarađivati i spremni smo isto tako da doprinesemo postizanju zajedničkih ciljeva u toj budućoj vladi, ali nismo spremni ni na kolektivnu amneziju, ni na kolektivnu amnestiju. To nije moj lični stav, to nije lični stav samo narodnih poslanika Saveza vojvođanskih Mađara, nego je to stav mađarske nacionalne zajednice i to se mora nedvosmisleno reći. Meni je veoma žao što to niko nije rekao od ovih mojih kolega, koji će isto sa nama činiti buduću parlamentarnu većinu, jer bi bilo pošteno da to kažu ili bi bilo pošteno da su to rekli. 
 
Mi nismo postavljali ultimatume ni u personalnom ni u programskom smislu, ali smo i te kako zainteresovani za efikasan rad parlamenta. Još jednom da ponovim da ćemo podržati izbor gospođe Slavice Đukić-Dejanović za predsednika Skupštine, ali smatramo prirodno da imamo i očekivanja prema kandidatu za ovu značajnu funkciju. Isto tako smatram da je pošteno da sa ovog mesta javno kažemo koja su naša očekivanja. 
 
Parlament se u mnogim evropskim zemljama zove cenjeni dom ili visoki dom. Parlament je najviše predstavničko telo u svakoj demokratiji. Rad Skupštine treba da bude dostojan najvišem domu, a atmosfera treba da bude radna. Za ovo je uvek odgovoran onaj narodni poslanik koji je i predsednik Narodne skupštine, odnosno predsednik parlamenta. 
 
Nadam se da će parlament pod vođstvom gospođe Slavice Đukić-Dejanović raditi drugačije u odnosu na način rada kako smo to mogli da iskusimo u prošlom mandatu i kako je to izgledalo u prethodnim mandatima.
 
Isto tako, moram da kažem da očekujemo da, za razliku od prethodnog saziva Narodne skupštine, Skupština ima Vladu, a ne Vlada Skupštinu, bez obzira na to što ćemo mi činiti buduću parlamentarnu većinu. Isto tako, moram da kažem da će za ovo biti odgovoran onaj narodni poslanik koji će biti predsednik Narodne skupštine. Nadam se da će svi narodni poslanici biti poštovani, da će se predsednica parlamenta konsultovati sa svim poslaničkim grupama o svakom značajnom pitanju za rad Narodne skupštine. Isto tako, moram da kažem da je poslanička grupa manjina prva formirana u ovom cenjenom domu. Mi ne želimo da predimenzioniramo naš značaj. Našu poslaničku grupu čini svega sedam poslanika, ali svakako da nećemo dozvoliti da nas omalovažavaju. Mi smo treći partner, pored koalicije oko DS i koalicije oko SPS, u toj novoj vladi i svakako da očekujemo da nas poštuju u budućoj vladajućoj većini.
 
Rekao sam da nismo postavljali ultimatume i ni sada nećemo postavljati ultimatume, a nećemo ni da predimenzioniramo naš značaj, ali svakako moram da kažem da bez sedam poslanika poslaničke grupe manjina, Slavica Đukić-Dejanović danas ne bi bila izabrana na funkciju predsednika Narodne skupštine.
 
Pre godinu dana smo slušali o 40 evropskih zakona koje je ovaj parlament trebalo da usvoji do kraja prošle godine, a usvojen je samo Zakon o putnim ispravama i Zakon o azilu. Ovaj način rada svakako treba da bude promenjen, ukoliko je prvi prioritet buduće Vlade Republike Srbije ubrzane evropske integracije. Priključenje Evropskoj uniji treba obezbediti u ovom cenjenom domu harmonizacijom pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim sistemom EU. Treba doneti više stotina zakona za vreme ovog mandata Narodne skupštine. Nadam se da će to biti moguće. Narodni poslanici poslaničke grupe manjina će svakako biti spremni da doprinesu efikasnom i kvalitetnom radu Narodne skupštine i svakako smo spremni da budemo partner novoj predsednici Narodne skupštine u vođenju skupštine, na način da ova skupština zaista bude najviše predstavničko telo Republike Srbije, cenjeni dom ili visoki dom, kako se parlamenti nazivaju u evropskim demokratijama. 
 
PREDSEDAVAJUĆI: Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključenja pretresa, pitam da li žele reč predsednici ili predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko još po članu 93. nije iskoristio svoje pravo?
 
Gospodine Nikoliću, izvolite.

comments powered by Disqus

5. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Nikolom Selakovićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi R. Srbije

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

14,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

14,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

18,00 - Subotica - Centar - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Subotica - Zorka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

6. jul 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 37. sednica Skupštine Grada Subotice

14,00 - Palić - II „Festival – Uvod u leto na Paliću“

18,00 - Palić - Sastanak sa Hunorom Kelemenom (Kelemen Hunor), predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

7. jul 2023.

13,00 - Subotica - Radni sastanak u vezi 6. Subotičkog polumaratona 

18,00 - Subotica - Željezničko naselje - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,45 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

19,00 - Subotica - Makova sedmica - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

10. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Kelebija - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Bajnat-Prozivka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Stari Žednik - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

13. jul 2023.

18,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. jul 2023.

10,00 - Subotica - Press konferencija u SVM-u

15,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

19,00 - Subotica (MZ Zorka) - XI Festival mekike

15. jul 2023.

18,00 - Palić - Svečano otvaranje manifestacije „Letnji koncerti u Muzičkom paviljonu“

16. jul 2023.

11,30 - Hajdukovo - VII Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

18. jul 2023.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

11,30 - Novi Sad - Svečanost Univerziteta Privredna akademija

19. jul 2023.

10,00 - Šupljak - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

13,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV vanredna sednica)

20. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje - izbor ministra prosvete

26. jul 2023.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. jul 2023.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. avgust 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

16,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

3. avgust 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 38. sednica Skupštine Grada Subotice

15,40 - Palić - Gostovanje u emisiji "Városépítők" na Radio Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19. avgust 2023.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Benceom Tužonom (Tuzson Bence), ministrom pravde Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

29. avgust 2023.

09,30 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

31. avgust 2023.

07,30 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

09,00 - Hajdukovo - Centralna svečanost učenika koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku u Vojvodini povodom početka nove školske godine

10,00 - Nosa - Svečanost povodom završetka izgradnje doma kulture i otvaranja izdvojenog odeljenja Mađarske predškolske ustanove i vežbaone „Vackor“ iz Subotice

1. septembar 2023.

12,00 - Subotica - Svečano podizanje zastave Subotice

12,30 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2023.

13,15 - Subotica - Sastanak sa Tomislavom Momirovićem, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi R. Srbije

5. septembar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V vanredna sednica)

6. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

13,30 - Senta - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

7. septembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 39. sednica Skupštine Grada Subotice

10,00 - Palić - Otvaranje konferencije "Connect + Grow"

15. septembar 2023.

16,00 - Bačka Topola - Sastanak sa Leventeom Mađar (Magyar Levente), zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

16,30 - Bačka Topola - Puštanje u pogon novoizgrađenog silosnog kompleksa povodom 40. godišnjice preduzeća „Gebi” d.o.o.

20. septembar 2023.

11,00 - Subotica - Sastanak sa sportistima Larom Kadar i Ištvanom Pribojem

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

26. septembar 2023.

11,00 - Kanjiža - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

15,45 - Subotica - Sastanak sa delegacijom Nacionalnog univerziteta za javne službe iz Budimpešte

29. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

1. oktobar 2023.

10,00 - Subotica - Sastanak sa delegacijom iz Ferencvaroša (Budimpešta)

12,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Opšte bolnice Subotica

3. oktobar 2023.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

5. oktobar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 40. sednica Skupštine Grada Subotice

6. oktobar 2023.

11,00 - Elemir (grad Zrenjanin) - centralna manifestacija povodom obeležavanja godišnjice pogubljenja mađarskih generala u Aradu 1849. godine (nacionalni dan žalosti)