A Parlament elnökének megválasztásáról (Slavica Đukić-Dejanović)

PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem gospodine Deliću.

Molim gospodina Pásztora Bálinta da dođe za govornicom, predstavnika Poslaničke grupe manjina.

BÁLINT PÁSZTOR: Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, red je da ovako na kraju današnjeg radnog dana iznesem stav poslaničke grupe manjina i Mađarske koalicije povodom jedne ovakve značajne odluke Skupštine, kakva je izbor predsednika. 
 
Mi smo spremni da podržimo kandidata za predsednika parlamenta, iza kojeg stoji dovoljni konsenzus stranaka koji će najverovatni formirati vladu. Sada naravno nije još izbor Vlade na dnevnom redu, a pošto je izbor predsednika Skupštine uvek jasan znak da je postignuta parlamentarna većina, treba da kažem i nekoliko rečenica o budućoj vladi. 
 
Savez vojvađanskih Mađara i Mađarska koalicija je spremna da podrži Vladu, koja će raditi, ne na nivou reči, na ubrzanim evropskim integracijama, na odomaćivanju evropskih vrednosti, privrednim i poljoprivrednim temama, proširenju autonomije Vojvodine, decentralizaciji i obezbeđivanju manjinskih prava. Sada je verovatno da će nova vlada biti spremna da se suoči sa navedenim izazovima. Zbog toga smo spremni da budemo deo nove parlamentarne većine i pošto ćemo biti deo nove parlamentarne većine mi ćemo podržati izbor gospođe Slavice Đukić-Dejanović za funkciju predsednika Narodne skupštine. Pored ovog jasnog stava moram da kažem nedvosmisleno da nismo srećni zbog toga što će parlamentarna većina biti sastavljena od ovih stranaka. Isto tako nedvosmisleno moram da kažem da mislim na SPS. 
 
Mi smo spremni da sarađujemo i moraćemo sarađivati i spremni smo isto tako da doprinesemo postizanju zajedničkih ciljeva u toj budućoj vladi, ali nismo spremni ni na kolektivnu amneziju, ni na kolektivnu amnestiju. To nije moj lični stav, to nije lični stav samo narodnih poslanika Saveza vojvođanskih Mađara, nego je to stav mađarske nacionalne zajednice i to se mora nedvosmisleno reći. Meni je veoma žao što to niko nije rekao od ovih mojih kolega, koji će isto sa nama činiti buduću parlamentarnu većinu, jer bi bilo pošteno da to kažu ili bi bilo pošteno da su to rekli. 
 
Mi nismo postavljali ultimatume ni u personalnom ni u programskom smislu, ali smo i te kako zainteresovani za efikasan rad parlamenta. Još jednom da ponovim da ćemo podržati izbor gospođe Slavice Đukić-Dejanović za predsednika Skupštine, ali smatramo prirodno da imamo i očekivanja prema kandidatu za ovu značajnu funkciju. Isto tako smatram da je pošteno da sa ovog mesta javno kažemo koja su naša očekivanja. 
 
Parlament se u mnogim evropskim zemljama zove cenjeni dom ili visoki dom. Parlament je najviše predstavničko telo u svakoj demokratiji. Rad Skupštine treba da bude dostojan najvišem domu, a atmosfera treba da bude radna. Za ovo je uvek odgovoran onaj narodni poslanik koji je i predsednik Narodne skupštine, odnosno predsednik parlamenta. 
 
Nadam se da će parlament pod vođstvom gospođe Slavice Đukić-Dejanović raditi drugačije u odnosu na način rada kako smo to mogli da iskusimo u prošlom mandatu i kako je to izgledalo u prethodnim mandatima.
 
Isto tako, moram da kažem da očekujemo da, za razliku od prethodnog saziva Narodne skupštine, Skupština ima Vladu, a ne Vlada Skupštinu, bez obzira na to što ćemo mi činiti buduću parlamentarnu većinu. Isto tako, moram da kažem da će za ovo biti odgovoran onaj narodni poslanik koji će biti predsednik Narodne skupštine. Nadam se da će svi narodni poslanici biti poštovani, da će se predsednica parlamenta konsultovati sa svim poslaničkim grupama o svakom značajnom pitanju za rad Narodne skupštine. Isto tako, moram da kažem da je poslanička grupa manjina prva formirana u ovom cenjenom domu. Mi ne želimo da predimenzioniramo naš značaj. Našu poslaničku grupu čini svega sedam poslanika, ali svakako da nećemo dozvoliti da nas omalovažavaju. Mi smo treći partner, pored koalicije oko DS i koalicije oko SPS, u toj novoj vladi i svakako da očekujemo da nas poštuju u budućoj vladajućoj većini.
 
Rekao sam da nismo postavljali ultimatume i ni sada nećemo postavljati ultimatume, a nećemo ni da predimenzioniramo naš značaj, ali svakako moram da kažem da bez sedam poslanika poslaničke grupe manjina, Slavica Đukić-Dejanović danas ne bi bila izabrana na funkciju predsednika Narodne skupštine.
 
Pre godinu dana smo slušali o 40 evropskih zakona koje je ovaj parlament trebalo da usvoji do kraja prošle godine, a usvojen je samo Zakon o putnim ispravama i Zakon o azilu. Ovaj način rada svakako treba da bude promenjen, ukoliko je prvi prioritet buduće Vlade Republike Srbije ubrzane evropske integracije. Priključenje Evropskoj uniji treba obezbediti u ovom cenjenom domu harmonizacijom pravnog sistema Republike Srbije sa pravnim sistemom EU. Treba doneti više stotina zakona za vreme ovog mandata Narodne skupštine. Nadam se da će to biti moguće. Narodni poslanici poslaničke grupe manjina će svakako biti spremni da doprinesu efikasnom i kvalitetnom radu Narodne skupštine i svakako smo spremni da budemo partner novoj predsednici Narodne skupštine u vođenju skupštine, na način da ova skupština zaista bude najviše predstavničko telo Republike Srbije, cenjeni dom ili visoki dom, kako se parlamenti nazivaju u evropskim demokratijama. 
 
PREDSEDAVAJUĆI: Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključenja pretresa, pitam da li žele reč predsednici ili predstavnici poslaničkih grupa ili neko ko još po članu 93. nije iskoristio svoje pravo?
 
Gospodine Nikoliću, izvolite.

comments powered by Disqus

2023. november 30.

15,15 - Újvidék - Interjú a Mandiner hetilapnak

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 "Pravi Ugao" c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2023. december 1.

09,50 - Palics - Találkozó Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettessel

10,00 - Palics - Miroslav Antić Általános Iskola fejlesztéseinek megtekintése

10,30 - Palics - Palics Magyar Művelődési Központ épületének megtekintése

11,00 - Palics - Kerekasztal beszélgetés az EU-s pályázatok fontosságáról

11,30 - Szabadka - Interjú a Večernje novosti napilapnak

18,00 - Ada - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 2.

10,00 - Palics - Téli Hagyományok Fesztiválja -Töpörtő sütőverseny 

11,00 - Szabadka - Dr. Veress Emőd jogászprofesszor előadása

13,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

18,00 - Zombor - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 3.

18,45 - Ada - Találkozó Mága Zoltánnal

19,00 - Ada - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 4.

09,30 - Szabadka - Interjú az MTVA részére

10,00 - Szabadka - A vasút hatása Szabadka város fejlődésére

15,00 - Szabadka - Találkozó Koncz Zsófia miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - a Szekeres család meglátogatása

18,00 - Péterréve - Tanoda Fejlesztő Központ megtekintése

18,30 - Péterréve - Tájház megtekintése

19,00 - Péterréve - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 5.

10,50 - Zenta - Találkozó Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával 

11,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Digitális Archívum bemutatója 

11,30 - Zenta - A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium megtekintése 

12,00 - Zenta - Közösségi beszélgetés 

12,30 - Zenta - a felújított Kiszsinagóga megtekintése

16,30 - Újvidék - Találkozó Bóka János miniszterrel

17,00 - Újvidék - az Európa Kollégium megtekintése 

18,00 - Újvidék - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 6.

11,15 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

19,45 - Budapest - Vendégszereplés a Hír TV Napi Aktuális c. műsorában (élő)

2023. december 7.

07,18 - Budapest - Vendégszereplés a Kossuth Rádio Jó reggelt, Magyarország c műsorában (élő)

09,30 - Budapest - Vendégszereplés az M1 ma reggel c. műsorában (élő)

18,45 - Topolya - Találkozó Mága Zoltánnal

19,00 - Topolya - Mága Zoltán adventi hangversenye Pásztor István emlékére

2023. december 8.

07,45 - Szabadka - a Hír FM Magyar Hangok c. műsorának felvétele

09,45 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak 

15,30 - Újvidék - Találkozó Gulyás Gergely miniszterrel

15,45 - Újvidék - A Magyar Szó megtekintése 

16,00 - Újvidék - Közösségi beszélgetés 

17,30 - Nagybecskerek - a VMSZ regionális lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

2023. december 9.

09,30 - Pat (Szlovákia) - a Szövetség II. Országos Kongresszusa

15,45 - Ada - Vajdasági ifjúsági vezetőképző

2023. december 11.

12,00 - Szabadka - Találkozó Nagy János államtitkárral

12,50 - Csantavér - Udvardi Körmös Tünde és családja meglátogatása

13,50 - Szabadka - a Scenso Kft. meglátogatása

14,30 - Szabadka - a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület megtekintése

14,40 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 12.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

14,00 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Oko Magazin c. műsorában - felvétel (szerb nyelven; adásban: dec. 14-én 18:25-kor)

18,30 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2023. december 13.

09,20 - Csonoplya - Találkozó Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel

09,30 - Csonoplya - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Doroszló - Találkozó a helyiekkel

13,30 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2023. december 14.

09,30 - Szabadka - Interjú az M1 TV részére (élő)

12,15 - Ada - Találkozó Szijjártó Péter miniszterrel

12,45 - Ada - Találkozó Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével

13.00 - Ada - A Tosmasine Kft. és a kiemelt jelentőségű közepes gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13.40 - Ada - Az Eurotextil Kft. és a kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,40 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

17,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma, képviselőjelöltjeinek bemutatkozása 

18,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2023. december 15.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

16,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. december 17.

07,30 - Szabadka - Szavazás

17,15 - Szabadka - Interjú az M1 TV részére (élő)

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2023. december 18.

11,00 - Budapest - Választások Szerbiában – magyar vonatkozások - beszélgetés Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. december 19.

07,25 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

2023. december 20.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

11,00 - Szabadka - Gyászülés dr. Selymesi Nándor tiszteletére

13,00 - Szabadka - Találkozó Németh Szilárddal, Magyarország Honvédelmi Minisztériumának parlamenti államtitkárával (miniszterhelyettes)

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

18,45 - Szabadka - a Hír FM Magyar Hangok c. műsorának felvétele

2023. december 21.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 42. ülése

2023. december 28.

17,00 - Pacsér - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2024. január 11.

15,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2024. január 22.

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. január 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Újvidék - Szerződésaláírás a Magyar Szó épületében tervezett felújítési munkálatokkal kapcsolatban

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó