O izboru predsednika Narodne skupštine (Nebojša Stefanović)

VIDEO

PREDSEDAVAJUĆI: Reč ima narodni poslanik Balint Pastor.

BALINT PASTOR: Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ne želim da govorim o Predlogu zakona o ministarstvima, i Predlogu zakona o Vladi, pošto te predloge još nemamo. Ne želim da govorim o izboru nove Vlade, jer će to biti na dnevnom redu za koji dan. Želim da se držim teme današnjeg dnevnog reda, želim da govorim o funkciji predsednika Narodne skupštine i o kandidatu za ovu po nas veoma značajnu funkciju.

Parlamenti u Evropi se nazivaju cenjeni dom ili visoki dom. Zbog toga što su zakonodavni organi, predstavnički organi, oličenje demokratije u određenoj državi. Pored toga, parlamenti imaju još neke veoma značajne funkcije. To je na primer nadzorna ili kontrolna funkcija. Zbog toga mi smatramo da je predsednik Narodne skupštine jedna od najbitnijih, najvažnijih, ključnih funkcija u svakoj državi. Zbog toga nam nije jasno zbog čega svi beže od te funkcije, kao đavo od krsta. To je tako i sada, to je bilo tako i pre četiri godine, to je bilo tako i u prethodnim sazivima. Jednostavno je stvorena atmosfera u Srbiji da je pozicija, da je funkcija ministra u Vladi, bilo koji resor, pa i najbeznačajniji resor, bitniji, ključniji, važniji od funkcije predsednika Narodne skupštine. Mislim da bi to nama svima, kao narodnim poslanicima, trebalo da smeta. Kao što bi trebalo da nam smeta i to što je funkcija državnog sekretara u bilo kom ministarstvu bitnija, važnija, nego funkcija narodnog poslanika. Sve dok to bude bilo tako, krivicom svih parlamentarnih stranaka, koje na takav način razmišljaju, ovaj dom i ovaj naš parlament nećemo moći da nazovemo visokim domom ili cenjenim domom.
   
Kao što znate, Srbija ima parlament od 1835. godine, ali je tada Narodna skupština bila savetodavni organ kneza. Od 1869. godine imamo parlament u Srbiji koji je zakonodavni organ, a od 1888. godine, po tadašnjem Ustavu, imamo Narodnu skupštinu koja je parlament u današnjem smislu reči.
   
Narodna skupština Republike Srbije je najviše predstavničko telo, nosilac ustavotvorne i zakonodavne nadležnosti Republike Srbije. To je tako po članu 98. Ustava Republike Srbije.
   
Rad Narodne skupštine Republike Srbije treba da bude dostojan najvišem domu i ovim veoma bitnim nadležnostima i funkcijama koje Narodna skupština po Ustavu zemlje obavlja. Rad u Narodnoj skupštini treba da krasi međusobno poštovanje i uzajamno razumevanje. Ovo je ujedno i mesto političke borbe, arena političke borbe, ali treba da bude i mesto međusobne saradnje i poštovanja.
   
Gospodin Stefanović, koji će danas biti izabran na ovu funkciju, najverovatnije će imati teži posao od svih njegovih prethodnika, zbog toga što je do sada formirano 13 poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, a možda će se još neke formirati. Gospodine Stefanoviću, vi ćete morati da koordinirate nekako radom Narodne skupštine na način da sve poslaničke grupe, kao i poslanici koji neće biti članovi nijedne poslaničke grupe, budu uvažavani.
   
Poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara ima svega pet članova i po tome smo među najmanjim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini, ali očekujemo od vas, od svih narodnih poslanika, da nas poštujete i da nas poštuju, a zauzvrat, to nudimo svim narodnim poslanicima i svim poslaničkim grupama.
   
Danas raspravljamo o izboru gospodina Stefanovića na ovu veoma značajnu funkciju. Ako mi dopustite, gospodine predsedavajući, biću malo ličniji. Gospodina Stefanovića poznajem od 2007. godine, tada sam prvi put postao narodni poslanik i ovo mi je treći mandat. Tada je gospodin kandidat za predsednika bio i predsednik Odbora za trgovinu i turizam, ali je bio narodni poslanik samo u tom jednom mandatu koji je trajao nešto više od 15 meseci.
   
Mogli bismo razgovarati o tome, da li neko može da bude predsednik Narodne skupštine sa takvim malim iskustvom u Narodnoj skupštini, sa iskustvom od svega 15 meseci. Sa druge strane, kandidat za predsednika, kao što rekoh, bio je i predsednik jednog veoma značajnog odbora. Ono što je za mene veoma značajno njega sam u to vreme kada je bio poslanik SRS-a upoznao kao jednog smirenog čoveka, staloženog čoveka i pamtim ga po kvalitetnim raspravama. Zbog toga mislim da je on dobro rešenje za ovu funkciju, kada već znamo da će Vladu formirati ove stranke i kada već znamo da ova funkcija pripada Poslaničkoj grupi SNS.
   
Istovremeno treba da kažem i to, ili još jedanput da naglasim, da gospodin Stefanović nije bio narodni poslanik u prošlom sazivu. U tom sazivu je donet i danas važeći Poslovnik. U tom sazivu je donet Zakon o Narodnoj skupštini. Vi ćete morati da rukovodite ovom Skupštinom na osnovu tih propisa, sve dok eventualno nova vladajuća većina ne promeni, ne izmeni ili Poslovnik, ili Zakon o Narodnoj skupštini, ili oba ta propisa. Zbog toga mislim da vi možete imati nekih problema zbog nedostatka prakse. Predlažem vam zbog toga da uvek tražite savet gospođe Slavice Đukić Dejanović, koja je vrlo kvalitetno obavljala ovu funkciju na koju ćete vi biti izabrani u toku današnjeg dana.
   
Kao što znate, SVM nije deo vladajuće većine. To je bio naš izbor, to je naše opredeljenje, možda malo neprirodno u Srbiji, da ostanemo u opoziciji.
   
Mi smo bezrezervno spremni da glasamo za svaki zakonski predlog, čije usvajanje doprinosi približavanju Republike Srbije EU, koji doprinosi demokratizaciji naše države, koji doprinosi ojačanju privrede, i pre svega, poljoprivrede u Republici Srbiji i koji doprinosi očuvanju i još većem stepenu zaštite ljudskih i manjinskih prava.
   
Pored toga smo spremni da danas podržimo vaš izbor za ovu značajnu funkciju, bez obzira što nećemo i ne želimo da budemo deo vladajuće većine. Molio bih vas, gospodine Stefanoviću, kao i sve narodne poslanike, da ovo doživite, da ovo shvatite kao gest dobre volje, kao pruženu ruku, kao simbol spremnosti na saradnju. Uvek ćemo biti tu da sa vama sarađujemo, da iznesemo naše predloge, ali od vas očekujemo da se na isti takav način ophodite i prema nama, poslaničkoj grupi SVM. Ono što je mnogo  bitnije, očekujemo od vas da ovu funkciju obavljate na način koji će doprineti očuvanju dostojanstva Narodne skupštine, ove u ustavnoj arhitekturi svake države, a i po nama najvažnije institucije.
   
To znači da od vas očekujemo i spremni smo u tome da pomognemo, da Narodna skupština ima Vladu a ne Vlada Narodnu skupštinu. Očekujem od vas da ovaj parlament funkcioniše na način kako je to predviđeno Ustavom, zakonima i Poslovnikom.
   
Protivili smo se i u prošlim sazivima, a isto tako ćemo se tome protiviti i sada ako će biti pokušaja da se Narodnom skupštinom upravlja sa drugih mesta – na primer, iz Kabineta predsednika Republike, ili sa bilo kojih drugih mesta. Ukoliko ćete se vi tome odupreti, onda ćete sigurno imati našu podršku, kao što su za to imali podršku svi raniji predsednici Narodne skupštine.
   
Isto tako od vas očekujemo da zajedno povratimo ugled Narodne skupštine i da se pokaže u Srbiji da nisu u pravu oni koji govore o tome da je Narodna skupština jedan beznačajan organ, koji je fabrika zakona, beznačajan organ u kojem sede ljudi koji primaju enormno velike plate a za te plate ne rade ništa. Zbog toga smatramo da zajednički, svi poslanici i poslaničke grupe, treba da radimo na tome da parlament u Srbiji bude zaista najviši predstavnički organ svih građana, da bude ustavotvorna i zakonodavna vlast u ovoj državi. Ukoliko će to tako biti, onda ćete vi na nas moći da računate i nadam se da današnju podršku nećete ni vi, ni drugi poslanici pogrešno shvatiti. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Da li ima još predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa koji žele da koriste pravo na reč? (Da.) Izvolite. Reč ima Aleksandar Jugović iz SPO-DHSS.

comments powered by Disqus

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)