O izboru predsednika Narodne skupštine (Nebojša Stefanović)

VIDEO

PREDSEDAVAJUĆI: Reč ima narodni poslanik Balint Pastor.

BALINT PASTOR: Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ne želim da govorim o Predlogu zakona o ministarstvima, i Predlogu zakona o Vladi, pošto te predloge još nemamo. Ne želim da govorim o izboru nove Vlade, jer će to biti na dnevnom redu za koji dan. Želim da se držim teme današnjeg dnevnog reda, želim da govorim o funkciji predsednika Narodne skupštine i o kandidatu za ovu po nas veoma značajnu funkciju.

Parlamenti u Evropi se nazivaju cenjeni dom ili visoki dom. Zbog toga što su zakonodavni organi, predstavnički organi, oličenje demokratije u određenoj državi. Pored toga, parlamenti imaju još neke veoma značajne funkcije. To je na primer nadzorna ili kontrolna funkcija. Zbog toga mi smatramo da je predsednik Narodne skupštine jedna od najbitnijih, najvažnijih, ključnih funkcija u svakoj državi. Zbog toga nam nije jasno zbog čega svi beže od te funkcije, kao đavo od krsta. To je tako i sada, to je bilo tako i pre četiri godine, to je bilo tako i u prethodnim sazivima. Jednostavno je stvorena atmosfera u Srbiji da je pozicija, da je funkcija ministra u Vladi, bilo koji resor, pa i najbeznačajniji resor, bitniji, ključniji, važniji od funkcije predsednika Narodne skupštine. Mislim da bi to nama svima, kao narodnim poslanicima, trebalo da smeta. Kao što bi trebalo da nam smeta i to što je funkcija državnog sekretara u bilo kom ministarstvu bitnija, važnija, nego funkcija narodnog poslanika. Sve dok to bude bilo tako, krivicom svih parlamentarnih stranaka, koje na takav način razmišljaju, ovaj dom i ovaj naš parlament nećemo moći da nazovemo visokim domom ili cenjenim domom.
   
Kao što znate, Srbija ima parlament od 1835. godine, ali je tada Narodna skupština bila savetodavni organ kneza. Od 1869. godine imamo parlament u Srbiji koji je zakonodavni organ, a od 1888. godine, po tadašnjem Ustavu, imamo Narodnu skupštinu koja je parlament u današnjem smislu reči.
   
Narodna skupština Republike Srbije je najviše predstavničko telo, nosilac ustavotvorne i zakonodavne nadležnosti Republike Srbije. To je tako po članu 98. Ustava Republike Srbije.
   
Rad Narodne skupštine Republike Srbije treba da bude dostojan najvišem domu i ovim veoma bitnim nadležnostima i funkcijama koje Narodna skupština po Ustavu zemlje obavlja. Rad u Narodnoj skupštini treba da krasi međusobno poštovanje i uzajamno razumevanje. Ovo je ujedno i mesto političke borbe, arena političke borbe, ali treba da bude i mesto međusobne saradnje i poštovanja.
   
Gospodin Stefanović, koji će danas biti izabran na ovu funkciju, najverovatnije će imati teži posao od svih njegovih prethodnika, zbog toga što je do sada formirano 13 poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, a možda će se još neke formirati. Gospodine Stefanoviću, vi ćete morati da koordinirate nekako radom Narodne skupštine na način da sve poslaničke grupe, kao i poslanici koji neće biti članovi nijedne poslaničke grupe, budu uvažavani.
   
Poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara ima svega pet članova i po tome smo među najmanjim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini, ali očekujemo od vas, od svih narodnih poslanika, da nas poštujete i da nas poštuju, a zauzvrat, to nudimo svim narodnim poslanicima i svim poslaničkim grupama.
   
Danas raspravljamo o izboru gospodina Stefanovića na ovu veoma značajnu funkciju. Ako mi dopustite, gospodine predsedavajući, biću malo ličniji. Gospodina Stefanovića poznajem od 2007. godine, tada sam prvi put postao narodni poslanik i ovo mi je treći mandat. Tada je gospodin kandidat za predsednika bio i predsednik Odbora za trgovinu i turizam, ali je bio narodni poslanik samo u tom jednom mandatu koji je trajao nešto više od 15 meseci.
   
Mogli bismo razgovarati o tome, da li neko može da bude predsednik Narodne skupštine sa takvim malim iskustvom u Narodnoj skupštini, sa iskustvom od svega 15 meseci. Sa druge strane, kandidat za predsednika, kao što rekoh, bio je i predsednik jednog veoma značajnog odbora. Ono što je za mene veoma značajno njega sam u to vreme kada je bio poslanik SRS-a upoznao kao jednog smirenog čoveka, staloženog čoveka i pamtim ga po kvalitetnim raspravama. Zbog toga mislim da je on dobro rešenje za ovu funkciju, kada već znamo da će Vladu formirati ove stranke i kada već znamo da ova funkcija pripada Poslaničkoj grupi SNS.
   
Istovremeno treba da kažem i to, ili još jedanput da naglasim, da gospodin Stefanović nije bio narodni poslanik u prošlom sazivu. U tom sazivu je donet i danas važeći Poslovnik. U tom sazivu je donet Zakon o Narodnoj skupštini. Vi ćete morati da rukovodite ovom Skupštinom na osnovu tih propisa, sve dok eventualno nova vladajuća većina ne promeni, ne izmeni ili Poslovnik, ili Zakon o Narodnoj skupštini, ili oba ta propisa. Zbog toga mislim da vi možete imati nekih problema zbog nedostatka prakse. Predlažem vam zbog toga da uvek tražite savet gospođe Slavice Đukić Dejanović, koja je vrlo kvalitetno obavljala ovu funkciju na koju ćete vi biti izabrani u toku današnjeg dana.
   
Kao što znate, SVM nije deo vladajuće većine. To je bio naš izbor, to je naše opredeljenje, možda malo neprirodno u Srbiji, da ostanemo u opoziciji.
   
Mi smo bezrezervno spremni da glasamo za svaki zakonski predlog, čije usvajanje doprinosi približavanju Republike Srbije EU, koji doprinosi demokratizaciji naše države, koji doprinosi ojačanju privrede, i pre svega, poljoprivrede u Republici Srbiji i koji doprinosi očuvanju i još većem stepenu zaštite ljudskih i manjinskih prava.
   
Pored toga smo spremni da danas podržimo vaš izbor za ovu značajnu funkciju, bez obzira što nećemo i ne želimo da budemo deo vladajuće većine. Molio bih vas, gospodine Stefanoviću, kao i sve narodne poslanike, da ovo doživite, da ovo shvatite kao gest dobre volje, kao pruženu ruku, kao simbol spremnosti na saradnju. Uvek ćemo biti tu da sa vama sarađujemo, da iznesemo naše predloge, ali od vas očekujemo da se na isti takav način ophodite i prema nama, poslaničkoj grupi SVM. Ono što je mnogo  bitnije, očekujemo od vas da ovu funkciju obavljate na način koji će doprineti očuvanju dostojanstva Narodne skupštine, ove u ustavnoj arhitekturi svake države, a i po nama najvažnije institucije.
   
To znači da od vas očekujemo i spremni smo u tome da pomognemo, da Narodna skupština ima Vladu a ne Vlada Narodnu skupštinu. Očekujem od vas da ovaj parlament funkcioniše na način kako je to predviđeno Ustavom, zakonima i Poslovnikom.
   
Protivili smo se i u prošlim sazivima, a isto tako ćemo se tome protiviti i sada ako će biti pokušaja da se Narodnom skupštinom upravlja sa drugih mesta – na primer, iz Kabineta predsednika Republike, ili sa bilo kojih drugih mesta. Ukoliko ćete se vi tome odupreti, onda ćete sigurno imati našu podršku, kao što su za to imali podršku svi raniji predsednici Narodne skupštine.
   
Isto tako od vas očekujemo da zajedno povratimo ugled Narodne skupštine i da se pokaže u Srbiji da nisu u pravu oni koji govore o tome da je Narodna skupština jedan beznačajan organ, koji je fabrika zakona, beznačajan organ u kojem sede ljudi koji primaju enormno velike plate a za te plate ne rade ništa. Zbog toga smatramo da zajednički, svi poslanici i poslaničke grupe, treba da radimo na tome da parlament u Srbiji bude zaista najviši predstavnički organ svih građana, da bude ustavotvorna i zakonodavna vlast u ovoj državi. Ukoliko će to tako biti, onda ćete vi na nas moći da računate i nadam se da današnju podršku nećete ni vi, ni drugi poslanici pogrešno shvatiti. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Da li ima još predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa koji žele da koriste pravo na reč? (Da.) Izvolite. Reč ima Aleksandar Jugović iz SPO-DHSS.

comments powered by Disqus

22. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,00 - Senta - Sastanak sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave

23. oktobar 2019.

11,00 - Kanjiža - Svečano polaganje kamena temeljca Vojvođanske rvačke akademije

12,30 - Kanjiža - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

24. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. oktobar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Tornjoš - Manifestacija povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

27. oktobar 2019.

14,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

28. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Dnevnik"

19. novembar 2019.

13,45 - Subotica - Intervju za emisiju "Oko Magazin" RTS-a (emituje se sutra u 18:25)

20. novembar 2019.

14,00 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

21. novembar 2019.

08,30 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine