A Parlament elnökének megválasztásáról (Nebojša Stefanović)

VIDEÓ

PREDSEDAVAJUĆI: Reč ima narodni poslanik Balint Pastor.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ne želim da govorim o Predlogu zakona o ministarstvima, i Predlogu zakona o Vladi, pošto te predloge još nemamo. Ne želim da govorim o izboru nove Vlade, jer će to biti na dnevnom redu za koji dan. Želim da se držim teme današnjeg dnevnog reda, želim da govorim o funkciji predsednika Narodne skupštine i o kandidatu za ovu po nas veoma značajnu funkciju.

Parlamenti u Evropi se nazivaju cenjeni dom ili visoki dom. Zbog toga što su zakonodavni organi, predstavnički organi, oličenje demokratije u određenoj državi. Pored toga, parlamenti imaju još neke veoma značajne funkcije. To je na primer nadzorna ili kontrolna funkcija. Zbog toga mi smatramo da je predsednik Narodne skupštine jedna od najbitnijih, najvažnijih, ključnih funkcija u svakoj državi. Zbog toga nam nije jasno zbog čega svi beže od te funkcije, kao đavo od krsta. To je tako i sada, to je bilo tako i pre četiri godine, to je bilo tako i u prethodnim sazivima. Jednostavno je stvorena atmosfera u Srbiji da je pozicija, da je funkcija ministra u Vladi, bilo koji resor, pa i najbeznačajniji resor, bitniji, ključniji, važniji od funkcije predsednika Narodne skupštine. Mislim da bi to nama svima, kao narodnim poslanicima, trebalo da smeta. Kao što bi trebalo da nam smeta i to što je funkcija državnog sekretara u bilo kom ministarstvu bitnija, važnija, nego funkcija narodnog poslanika. Sve dok to bude bilo tako, krivicom svih parlamentarnih stranaka, koje na takav način razmišljaju, ovaj dom i ovaj naš parlament nećemo moći da nazovemo visokim domom ili cenjenim domom.
   
Kao što znate, Srbija ima parlament od 1835. godine, ali je tada Narodna skupština bila savetodavni organ kneza. Od 1869. godine imamo parlament u Srbiji koji je zakonodavni organ, a od 1888. godine, po tadašnjem Ustavu, imamo Narodnu skupštinu koja je parlament u današnjem smislu reči.
   
Narodna skupština Republike Srbije je najviše predstavničko telo, nosilac ustavotvorne i zakonodavne nadležnosti Republike Srbije. To je tako po članu 98. Ustava Republike Srbije.
   
Rad Narodne skupštine Republike Srbije treba da bude dostojan najvišem domu i ovim veoma bitnim nadležnostima i funkcijama koje Narodna skupština po Ustavu zemlje obavlja. Rad u Narodnoj skupštini treba da krasi međusobno poštovanje i uzajamno razumevanje. Ovo je ujedno i mesto političke borbe, arena političke borbe, ali treba da bude i mesto međusobne saradnje i poštovanja.
   
Gospodin Stefanović, koji će danas biti izabran na ovu funkciju, najverovatnije će imati teži posao od svih njegovih prethodnika, zbog toga što je do sada formirano 13 poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, a možda će se još neke formirati. Gospodine Stefanoviću, vi ćete morati da koordinirate nekako radom Narodne skupštine na način da sve poslaničke grupe, kao i poslanici koji neće biti članovi nijedne poslaničke grupe, budu uvažavani.
   
Poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara ima svega pet članova i po tome smo među najmanjim poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini, ali očekujemo od vas, od svih narodnih poslanika, da nas poštujete i da nas poštuju, a zauzvrat, to nudimo svim narodnim poslanicima i svim poslaničkim grupama.
   
Danas raspravljamo o izboru gospodina Stefanovića na ovu veoma značajnu funkciju. Ako mi dopustite, gospodine predsedavajući, biću malo ličniji. Gospodina Stefanovića poznajem od 2007. godine, tada sam prvi put postao narodni poslanik i ovo mi je treći mandat. Tada je gospodin kandidat za predsednika bio i predsednik Odbora za trgovinu i turizam, ali je bio narodni poslanik samo u tom jednom mandatu koji je trajao nešto više od 15 meseci.
   
Mogli bismo razgovarati o tome, da li neko može da bude predsednik Narodne skupštine sa takvim malim iskustvom u Narodnoj skupštini, sa iskustvom od svega 15 meseci. Sa druge strane, kandidat za predsednika, kao što rekoh, bio je i predsednik jednog veoma značajnog odbora. Ono što je za mene veoma značajno njega sam u to vreme kada je bio poslanik SRS-a upoznao kao jednog smirenog čoveka, staloženog čoveka i pamtim ga po kvalitetnim raspravama. Zbog toga mislim da je on dobro rešenje za ovu funkciju, kada već znamo da će Vladu formirati ove stranke i kada već znamo da ova funkcija pripada Poslaničkoj grupi SNS.
   
Istovremeno treba da kažem i to, ili još jedanput da naglasim, da gospodin Stefanović nije bio narodni poslanik u prošlom sazivu. U tom sazivu je donet i danas važeći Poslovnik. U tom sazivu je donet Zakon o Narodnoj skupštini. Vi ćete morati da rukovodite ovom Skupštinom na osnovu tih propisa, sve dok eventualno nova vladajuća većina ne promeni, ne izmeni ili Poslovnik, ili Zakon o Narodnoj skupštini, ili oba ta propisa. Zbog toga mislim da vi možete imati nekih problema zbog nedostatka prakse. Predlažem vam zbog toga da uvek tražite savet gospođe Slavice Đukić Dejanović, koja je vrlo kvalitetno obavljala ovu funkciju na koju ćete vi biti izabrani u toku današnjeg dana.
   
Kao što znate, SVM nije deo vladajuće većine. To je bio naš izbor, to je naše opredeljenje, možda malo neprirodno u Srbiji, da ostanemo u opoziciji.
   
Mi smo bezrezervno spremni da glasamo za svaki zakonski predlog, čije usvajanje doprinosi približavanju Republike Srbije EU, koji doprinosi demokratizaciji naše države, koji doprinosi ojačanju privrede, i pre svega, poljoprivrede u Republici Srbiji i koji doprinosi očuvanju i još većem stepenu zaštite ljudskih i manjinskih prava.
   
Pored toga smo spremni da danas podržimo vaš izbor za ovu značajnu funkciju, bez obzira što nećemo i ne želimo da budemo deo vladajuće većine. Molio bih vas, gospodine Stefanoviću, kao i sve narodne poslanike, da ovo doživite, da ovo shvatite kao gest dobre volje, kao pruženu ruku, kao simbol spremnosti na saradnju. Uvek ćemo biti tu da sa vama sarađujemo, da iznesemo naše predloge, ali od vas očekujemo da se na isti takav način ophodite i prema nama, poslaničkoj grupi SVM. Ono što je mnogo  bitnije, očekujemo od vas da ovu funkciju obavljate na način koji će doprineti očuvanju dostojanstva Narodne skupštine, ove u ustavnoj arhitekturi svake države, a i po nama najvažnije institucije.
   
To znači da od vas očekujemo i spremni smo u tome da pomognemo, da Narodna skupština ima Vladu a ne Vlada Narodnu skupštinu. Očekujem od vas da ovaj parlament funkcioniše na način kako je to predviđeno Ustavom, zakonima i Poslovnikom.
   
Protivili smo se i u prošlim sazivima, a isto tako ćemo se tome protiviti i sada ako će biti pokušaja da se Narodnom skupštinom upravlja sa drugih mesta – na primer, iz Kabineta predsednika Republike, ili sa bilo kojih drugih mesta. Ukoliko ćete se vi tome odupreti, onda ćete sigurno imati našu podršku, kao što su za to imali podršku svi raniji predsednici Narodne skupštine.
   
Isto tako od vas očekujemo da zajedno povratimo ugled Narodne skupštine i da se pokaže u Srbiji da nisu u pravu oni koji govore o tome da je Narodna skupština jedan beznačajan organ, koji je fabrika zakona, beznačajan organ u kojem sede ljudi koji primaju enormno velike plate a za te plate ne rade ništa. Zbog toga smatramo da zajednički, svi poslanici i poslaničke grupe, treba da radimo na tome da parlament u Srbiji bude zaista najviši predstavnički organ svih građana, da bude ustavotvorna i zakonodavna vlast u ovoj državi. Ukoliko će to tako biti, onda ćete vi na nas moći da računate i nadam se da današnju podršku nećete ni vi, ni drugi poslanici pogrešno shvatiti. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Da li ima još predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa koji žele da koriste pravo na reč? (Da.) Izvolite. Reč ima Aleksandar Jugović iz SPO-DHSS.

comments powered by Disqus

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója

2022. május 24.

15,30 - Szabadka - Panelbeszélgetés az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak keretein belül

2022. május 27.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

19,00 - Palics - Üdvözlőbeszéd megtartása a VIII. Folk Music Fest népzenei fesztiválon

2022. május 28.

12,00 - Szabadka - X. Vajdasági Vágta

2022. május 30.

13,00 - Magyarkanizsa - Találkozó Nenad Popovićtyal, a szerbiai Kormány innovációért és technológiai fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszterével 

2022. május 31.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament tizenegyedik alkalmi ülése a XII. ciklusban (a köztársasági elnök eskütétele)

2022. június 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. június 2.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 23. ülése

2022. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2022. június 7.

10,00 - Szabadka - a Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanácsban

2022. június 8.

19,00 - Szabadka - a Bunyevác Nemzeti Tanács rendezvénye

2022. június 10.

10,00 - Szabadka - A Vízművek és Csatornázási KKV fennállásnak 60. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2022. június 16.

11,00 - Szabadka - Megemlékezés a szabadkai zsidók deportálásának évfordulója alkalmából

2022. június 22.

18,00 - Szabadka - A Dr. Bodrogvári Ferenc-díj ünnepélyes átadása

2022. június 24.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. június 28.

18,00 - Belgrád - Ünnepi fogadás a köztársasági elnök beiktatása alkalmából

2022. július 1.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,00 - Szabadka - Találkozó Csallóközi Eszterrel, Magyarország szabadkai főkonzuljával

10,00 - Szabadka - Találkozó id. és ifj. Kurina Gusztávval

13,00 - Szabadka - Munkamegbeszélés az 5. Szabadkai Félmaratonnal kapcsolatban

2022. július 4.

13,30 - Ludas - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. július 6.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. július 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 24. ülése

2022. július 8.

12,00 - Kishegyes - Panelbeszélgetés a 19. VIFÓ Vajdasági Szabadegyetemen, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével és Juhász Bálinttal, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetőjével

2022. július 12.

10,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Palics - a Prosperitati Alapítvány támogatásából megvalósult Navigator apartmanház megnyitó ünnepsége

2022. július 15.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2022. július 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2022. július 30.

09,30 - Belgrád - Találkozó Pedro Sánchez-szal, Spanyolország miniszterelnökével

2022. augusztus 1.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIII. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2022. augusztus 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Belgrád - Frakcióvezetői egyeztetés

22,30 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2022. augusztus 3.

00,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - Interjú a Szabadkai Magyar Rádiónak

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,15 - Szabadka - Interjú a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának

2022. augusztus 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 25. ülése

2022. augusztus 13.

16,30 - Szabadka és Palics - A VMSZ Szent István-napi rendezvénye