Kada će Vlada podneti Narodnoj skupštini Predlog zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina?

PREDSEDNIK: Hvala. Reč ima narodni poslanik László Varga, izvolite.
 
LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA): Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici,  gospodine ministre, član 226. Vi ste, gospodine ministre, 6. decembra izjavili da rad na izradi Nacrta zakona o nacionalnim savetima teče sporo, zato što je teško uskladiti interese nacionalnih manjina sa interesima manjinskih stranaka, aludirajući, naravno, na Savez vojvođanskih Mađara. To je vaš politički stav. Netačan je, ali dobro. Na to vi imate pravo. Međutim, istom prilikom ste izjavili da pojedine stranke, pre svih SVM, ne želi neposredan izbor nacionalnih saveta, tj. da se zalaže za izbor nacionalnih saveta putem elektora. To, gospodine ministre, nije istina i to nije politički stav nego je to teška neistina. Vi to dobro znate. Zašto pokušavate da svesno obmanite javnost na ovaj način, gospodine ministre? Naime, pre nekoliko meseci, 24. juna ste primili delegaciju SVM. Razgovarali smo o raznim temama, a između ostalih i o izmeni granica upravnih okruga i oko toga se, naravno, nismo složili. Međutim, postojalo je jedno pitanje oko kog smo se složili, a to je, naravno, model izbora nacionalnih saveta i to putem neposrednih izbora, dakle, na osnovu biračkih spiskova. Nije to bilo tako davno, morali bi da se toga sećate.
 
S druge strane, pre nekoliko nedelja ste formirali radnu grupu koja radi na nacrtu zakona o nacionalnim savetima. Praktično, ta radna grupa inače više ne radi nego što radi zbog opstrukcije zamenika direktora za Službe za ljudska i manjinska prava, ali je to u ovom momentu jedna druga tema. Samo da vas podsetim, vi ste na prvom sastanku te radne grupe podelili članovima te radne grupe jedan materijal i taj materijal sadrži tri postojeće modela zakona, od kojih je jedan bio tekst u čijem sam pisanju i ja, između ostalih, učestvovao. Taj predlog, odnosno model, naravno, sadrži mogućnost izbora nacionalnih saveta putem posebnih biračkih spiskova. Dakle, razrađen je ceo sistem izbora nacionalnih saveta na osnovu biračkih spiskova i vi to dobro znate. Postavljam vama, gospodine ministre, pitanje - zašto jednostavno pokušavate da obmanete javnost tvrdeći ovakve neistine? Hvala.
 
PREDSEDNIK: Reč ima ministar Marković.
 
MILAN MARKOVIĆ: Zahvaljujem se gospodine predsedniče. Gospodine Varga, nemam ja nikakav interes da obmanem javnost povodom vašeg stava. Vi ste bili kod mene na sastanku tog datuma kada ste rekli, pretpostavljam da ste to precizno rekli. Nakon sastanka sa mnom ste otišli kod gospodina Petra Lađevića, za koga vidim da vam sada ne valja, a tada vam je valjao i kod gospodina Koštunice, kome ste rekli, da, eto, ja sam kriv što nema zakona o nacionalnom savetu nacionalnih manjina. Dakle, onda ste se sa gospodinom Petrom Lađevićem vrlo lepo složili da prihvatite njegov predlog zakona koji predivđa elektronski izborni sistem. Sada kažete da je za ospstrukciju zakona upravo kriv Petar Lađević. Sada kažete da vi u stvari niste za elektronski, već ste za neposredne direktne izbore. Meni je drago što vi sada imate stav da ste za direktne izbore, još više mi je drago što ste shvatili da ne treba tako da idete od jednog do drugog i da tražite saveznika u skladu sa interesom svoje partije, nego kada je u pitanju nacionalni savet nacionalnih manjina lepo se obratite ministarstvu i da zajednički uradimo taj posao.
 
Dakle, ukoliko ste vi za to, meni je drago, radićemo zajedno na tome. Ja ne znam da li neko opstruira i ne bih optužio ni tu službu za ljudska i manjinska prava, ne bih ih optužio da bilo šta opstruiraju, prosto ta radna grupa radi, ne mogu da usaglase stavove, a ja ću sačekati još neko vreme i ukoliko se stavovi ne budu usaglasili, ministarstvo će preduzeti neke mere i taj zakon ćemo uraditi na najbolji način i mislim da će svi biti zadovoljni.
 
Dakle, drago mi je što ste promenili stav, ali nemojte ovde iznositi, odnosno nemojte mene optuživati da ja navodno hoću nekoga da obmanem, kada je redosled poteza bio upravo ovakav kakav sam ja izneo i kada ste, koliko do juče, podržavali upravo predlog zakona Petra Lađevića, koji je predivđao elektronski izborni sistem.
 
PREDSEDNIK: Izvolite, gospodine Varga, pa potom narodni poslanik Tomislav Nikolić i ja vas molim da se vratimo na raspravu.
 
LÁSZLÓ VARGA: Gospodine ministre, vi ponovo govorite neistinu. Naime, molim vas, vama se obraćam, taj predlog iz Službe za ljudska i manjinska prava je izašao mnogo ranije nego što smo mi imali taj sastanak, ako se ne varam negde na proleće, od tog dana kada je taj predlog izašao u javnost, mi smo u svim svojim izjavama najoštrije osudili ta rešenja koja sadrži taj nacrt zakona koji je izradila služba za ljudska i manjinska prava. Ima tu poslanika koji suimali prilike da slušaju naša izlaganja na raznim sastancima, na koordinacijama nacionalnih saveta, na raznim savetovanjima. Mi smo kod vas bili sa jednim jasnim stavom u vezi tih izbora, u vezi sistema izbora, a posle kada smo bili na sastanku kod premijera Koštunice, nismo govorili uopšte o ovim temama, nego smo se žalili premijeru na onaj način kako ste se vi postavili prema ovom pitanju.
 
Naime, vi ste na tom sastanku nama rekli da bi bilo idealno da se ovaj zakon o nacionalnim savetima donese do kraja 2008. godine, pa da negde početkom 2009. godine budu neki izbori i mi smo to rekli premijeru i, naravno, stojimo i dalje iza toga da je jednostavno to za nas neprihvatljivo, da je sada već godinu dana istekao mandat svim nacionalnim savetima, a nema zakona.
 
Dakle, gospodine ministre, još jednom apelujem na vas da ostavite ovaj način politiziranja. Jednostavno, samo govorite istinu. 
 
PREDSEDNIK: Reč ima narodni poslanik Tomislav Nikolić, po Poslovniku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREDSEDNIK: Da li neki želi reč? Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor po Poslovniku. Molim vas, hajde svi narodni poslanici koji žele nešto da kažu po Poslovniku, neka kažu, pa da se ne prekida rasprava o amandmanima. 
 
PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, gospodin Varga je zaboravio očigledno da vam kaže jednu činjenicu. Istina je naime da smo mi bili kod vas, čini mi se u junu mesecu, kako je to gospodin Varga naveo, ali nije rekao šta je bio cilj naše posete i nije obrazložio zašto smo mi potom bili kod gospodina premijera, a to je bitno da se kaže ovde, jer je očigledno da ste se vi uvredili zbog činjenice što smo mi otišli kod premijera posle sastanka sa vama. 
 
SVM nije glasao za ovu vladu i mi smo izneli vrlo jasno još u maju zašto nismo glasali za ovu vladu, a to je zbog programa ove vlade, ali smo bez obzira na tu činjenicu čestitali svim ministrima na izboru i zatražili smo kod svakog ministra prijem da bismo izložili ciljeve SVM i da bismo izneli šta mi želimo tu da uradimo u Skupštini i kakve ćemo predloge imati. 
 
Moram da kažem, gospodine ministre, da ste vi bili prvi od ministara koji nas je primio. Imali smo jedan vrlo dobar razgovor gde smo razgovarali i o nacionalnim savetima i o privatizaciji medija i o promeni granica upravnih okruga itd, ali je u tom danu bio već ugovoren sastanak sa gospodinom Koštunicom. 
 
Želeo bih, gospodine ministre, da vi razumete da mi nismo išli kod premijera da vas tamo tužimo, mi nismo išli kod premijera da kažemo šta ste vi nama govorili i da se ne slažemo sa vašim ocenama, nego je bio tog dana ugovoren sastanak sa vama i sastanak sa gospodinom Koštunicom. Posle nekoliko dana su nas primili i u Ministarstvo kulture i u Ministartvu poljoprivrede. Nažalost, samo u ovim ministarstvima su želeli da razgovaraju sa narodnim poslanicima i predstavnicima SVM, ali kažem, vi ste bili prvi koji ste nas primili. To je bio jedan vrlo lep gest i tako bi trebalo da uradi svaki ministar u Vladi. Nažalost, nije.
 
Znači, nije bio cilj posete kod Koštunice da vas tužimo. Naravno da se nismo složili sa vama kada ste rekli da se vi zalažete da se zakon o nacionalnim savetima donese tek krajem 2008. godine. Predlažem da predložite ovaj zakon, pa ćete videti šta je stav SVM i videćete da se mi zalažemo za direktne izbore, a sa predlogom gospodina Lađevića se ne slažemo. Prvo, taj predlog zakona ne predviđa konkretne nadležnosti; drugo, ne predviđa direktne izbore, a treće, ne predviđa garancije finansiranja nacionalnih saveta.
 
Znači, predlažem vam, gospodine ministre, da što pre Vlada predloži taj predlog zakona, da vi obrazložite taj zakon i videćete da nema razlike u mišljenjima između Vas i poslanika SVM.
 
PREDSEDNIK: Izvolite, gospodine ministre.
 
MILAN MARKOVIĆ: Gospodine predsedniče, izvinjavam se, zaista ću biti kratak i mislim da nema više razloga za ovu diskusiju. Hajde da ovo završimo time da kažem da očigledno postoji neki nesporazum, možda loša informacija ili loša koordinacija. Ne mislim da ste zlonamerni, ali zaista vas uveravam da ni na koji način nisam hteo da bilo koga obmanem. Možda je bilo bolje da smo imali bolju komunikaciju, pa ne bi došlo do ovoga do čega je došlo, ali jedno je sigurno, nikada nisam rekao kraj 2008, početak 2009. godine. Nijedan plan u Ministarstvu nisam napravio za kraj 2008. godine. Rekao sam da bi idealno bilo da bude kraj 2007. a početak 2008. godine. Izvinjavam se ako ste me pogrešno razumeli. Nemoguće da sam to rekao, iz prostog razloga što za 2008. godinu jedino što smo stavili u plan je zakon o opštem upravnom postupku, zakon o upravnim sporovima, zakon o političkim strankama i još neke stvari koje se ne tiču nacionalnih manjina.
 
U svakom slučaju, uveravam vas, ukoliko ne bude pomaka u narednih 15 dana, vrlo ozbiljnih i konkretnih pomaka, gospodin László Varga je bio na prvom sastanku radne grupe, mislim da gospodin Varga može da potvrdi da je radna grupa vrhunska. Ako imate neku primedbu, uvažiću i tu primedbu, promeniću radnu grupu. Ako u roku od 15 dana ne bude konkretnih pomaka na izradi zakona, obećavam vam, sazvaću sastanak radne grupe, tražiću ili promenu metoda rada ili ćemo menjati radnu grupu. Zakon će biti, po mom uverenju, u Narodnoj skupštini pre proleća i mi možemo da završimo ceo taj posao tokom marta, eventualno aprila meseca i da imamo izbore do kraja proleća ove godine. To jeste moj plan tada, to je moj plan i sada. Žao mi je što postoji ovaj nesporazum.
 
Druga stvar na kojoj treba zajednički da radimo jeste pitanje medija koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina. U tom pravcu idemo. Vašu ideju, koja je istovremeno ideja i Pokrajinskog veća Vojvodine, gospodina Bojana Pajtića, to jeste i vaša ideja i ja je ne sporim, a to je ili da se obustavi privatizacija, a postoji jedna mnogo bolja ideja i prezentovaću vam je verovatno za nekoliko dana, a to je ideja  da u zakonu o lokalnoj samoupravi se predvidi pravo opština u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina i u kojima je u službenoj upotrebi jezik nacionalnih manjina, da mogu da osnuju elektronske medije radi izveštavanja i na jezicima nacionalnih manjina. Mislim da je to mnogo bolja ideja. Nezavisno od toga, moje ministarstvo je pripremilo informaciju s predlogom zaključaka, koja ide na Vladu u četvrtak, kojom se traži zaustavljanje privatizacije medija na jezicima nacionalnih manjina. To je ono što možemo zajednički da radimo.
 
Treća stvar, oko koje smo se složili i iza koje čvrsto stojim, to je garantovanje, ne voluntaristički određivanje u Vladi koliko će nacionalni saveti dobiti novci, nego garantovani unapred propisani kriterijumi prihoda za savete nacionalnih manjina. 
 
Mislim da ovim treba da zaključimo ovu našu diskusiju, da damo radnoj grupi još 15 dana. Ako se ništa konkretno ne desi za ovih 15 dana, predlažem da vi, gospodine Pásztor, kao šef poslaničke grupe i ja sednemo i porazgovaramo o tome. Nemam nikakvu nameru da se konfrotiramo po ovom pitanju, jer nemam nikakav interes, niti DS ima ikakav interes da se konfrotiramo po bilo kom pitanju koje se odnosi na zaštitu prava nacionalnih manjina.

comments powered by Disqus

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

10,30 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

1. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

4. mart 2024.

13,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Politika”

5. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

6. mart 2024.

08,00 - Budimpešta - sastanak sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom 

09,00 - Budimpešta - održavanje predavanja na Sastanku sa šefovima diplomatskih misija u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu 

10,00 - Budimpešta - sastanak sa državnim sekretarom u parlamentu, zamenikom ministra za spoljne poslove Leventeom Mađarem

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list  "Magyar Szó“

7. mart 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 44. sednica Skupštine Grada Subotice

12,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“ 

11. mart 2024.

17,00 - Bečej - Obeležavanje 125. godišnjce smrti Mora Tana

12. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" Subotičkog mađarskog radija

10,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

13. mart 2024.

13,30 - Subotica - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, poverenikom Vlade za ekonomski razvoj južne Mađarske, Gaborom Banjaijem

18,00 – Palić - svečani prijem u čast mađarske revolucije i borbe za slobodu 1848/49 godine u organizaciji Generalnog konzulata Mađarske

14. mart 2024.

11,00 - Bački Vinogradi - svečano otkrivanje biste Šandora Petefija

12,00 - Bački Vinogradi - Susret sa državnim sekretarom za nacionalnu politiku Mađarske, Janošom Arpadom Potapijem

15. mart 2024.

10,00 - Novi Itebej - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

15,00 - Stara Moravica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

17,00 - Subotica - sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Mađarske, dr Martonom Palom Nobilisom

18,00 - Subotica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

16. mart 2024.

16,00 - Ostojićevo - Svečani program i otkrivanje spomen ploče Ištvanu Pastoru

18,30 - Torda - Polaganje venaca i svečani program

18. mart 2024.

09,00 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet“

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. mart 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Srba iz Mađarske

20. mart 2024.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

21. mart 2024.

17,00 - Palić - sastanak sa Filipom Rakaijem

18,00 - Palić - vojvođanska svečana premijera filma „Most vagy soha!“

25. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa potpredsednicima SVM-a

10,00 - Subotica - Sastanak sa zamenikom ministra u Kabinetu premijera Mađarske Miklošem Panjijem, županom Županije Čongrad-Čanad, Laslom Šalgo i zamenikom državnog sekretara za koordinaciju strateških pitanja, dr Adamom Čepetijem

 

26. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Senta - Izborna skupština Saveza agrarnih udruženja Vojvodine

27. mart 2024.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije „U sred srede“ na TV Subotica (na programu danas u 19,00 časova)

28. mart 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Subotica - Sastanak sa Kristoferm R. Hilom, ambasadorom SAD u Beogradu

13,30 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveta SVM-a

2. april 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Čongorom Čakijem, predsednikom Saveza „Rakoci“

3. april 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Temerin - poseta Andrašu Agoštonu

4. april 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 45. sednica Skupštine Grada Subotice

13,00 - Bačka Topola - Sastanak sa poverenikom ministra u vladi Mađarske, Đulom Dalošem

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

9. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

13. april 2024.

10,00 - Beregovo (Ukrajina) - 34. Skupština Mađarskog kulturnog saveza u Ukrajini

15. april 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Délvidék ma” Televizije M1 (na mađarskom jeziku, na programu 16. aprila i u emisiji „Közügyek” TV Pannon 16. aprila, u 18,10 časova)

16. april 2024.

19,00 - Segedin - Univerzitet nauka u Segedinu, svečana večera u čast dobitnice Nobelove nagrade, dr Katalin Kariko