Mikor terjeszti be a Kormány a nemzeti tanácsokról szóló törvény javaslatát?

PREDSEDNIK: Hvala. Reč ima narodni poslanik László Varga, izvolite.
 
LÁSZLÓ VARGA: Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici,  gospodine ministre, član 226. Vi ste, gospodine ministre, 6. decembra izjavili da rad na izradi Nacrta zakona o nacionalnim savetima teče sporo, zato što je teško uskladiti interese nacionalnih manjina sa interesima manjinskih stranaka, aludirajući, naravno, na Savez vojvođanskih Mađara. To je vaš politički stav. Netačan je, ali dobro. Na to vi imate pravo. Međutim, istom prilikom ste izjavili da pojedine stranke, pre svih SVM, ne želi neposredan izbor nacionalnih saveta, tj. da se zalaže za izbor nacionalnih saveta putem elektora. To, gospodine ministre, nije istina i to nije politički stav nego je to teška neistina. Vi to dobro znate. Zašto pokušavate da svesno obmanite javnost na ovaj način, gospodine ministre? Naime, pre nekoliko meseci, 24. juna ste primili delegaciju SVM. Razgovarali smo o raznim temama, a između ostalih i o izmeni granica upravnih okruga i oko toga se, naravno, nismo složili. Međutim, postojalo je jedno pitanje oko kog smo se složili, a to je, naravno, model izbora nacionalnih saveta i to putem neposrednih izbora, dakle, na osnovu biračkih spiskova. Nije to bilo tako davno, morali bi da se toga sećate.
 
S druge strane, pre nekoliko nedelja ste formirali radnu grupu koja radi na nacrtu zakona o nacionalnim savetima. Praktično, ta radna grupa inače više ne radi nego što radi zbog opstrukcije zamenika direktora za Službe za ljudska i manjinska prava, ali je to u ovom momentu jedna druga tema. Samo da vas podsetim, vi ste na prvom sastanku te radne grupe podelili članovima te radne grupe jedan materijal i taj materijal sadrži tri postojeće modela zakona, od kojih je jedan bio tekst u čijem sam pisanju i ja, između ostalih, učestvovao. Taj predlog, odnosno model, naravno, sadrži mogućnost izbora nacionalnih saveta putem posebnih biračkih spiskova. Dakle, razrađen je ceo sistem izbora nacionalnih saveta na osnovu biračkih spiskova i vi to dobro znate. Postavljam vama, gospodine ministre, pitanje - zašto jednostavno pokušavate da obmanete javnost tvrdeći ovakve neistine? Hvala.
 
PREDSEDNIK: Reč ima ministar Marković.
 
MILAN MARKOVIĆ: Zahvaljujem se gospodine predsedniče. Gospodine Varga, nemam ja nikakav interes da obmanem javnost povodom vašeg stava. Vi ste bili kod mene na sastanku tog datuma kada ste rekli, pretpostavljam da ste to precizno rekli. Nakon sastanka sa mnom ste otišli kod gospodina Petra Lađevića, za koga vidim da vam sada ne valja, a tada vam je valjao i kod gospodina Koštunice, kome ste rekli, da, eto, ja sam kriv što nema zakona o nacionalnom savetu nacionalnih manjina. Dakle, onda ste se sa gospodinom Petrom Lađevićem vrlo lepo složili da prihvatite njegov predlog zakona koji predivđa elektronski izborni sistem. Sada kažete da je za ospstrukciju zakona upravo kriv Petar Lađević. Sada kažete da vi u stvari niste za elektronski, već ste za neposredne direktne izbore. Meni je drago što vi sada imate stav da ste za direktne izbore, još više mi je drago što ste shvatili da ne treba tako da idete od jednog do drugog i da tražite saveznika u skladu sa interesom svoje partije, nego kada je u pitanju nacionalni savet nacionalnih manjina lepo se obratite ministarstvu i da zajednički uradimo taj posao.
 
Dakle, ukoliko ste vi za to, meni je drago, radićemo zajedno na tome. Ja ne znam da li neko opstruira i ne bih optužio ni tu službu za ljudska i manjinska prava, ne bih ih optužio da bilo šta opstruiraju, prosto ta radna grupa radi, ne mogu da usaglase stavove, a ja ću sačekati još neko vreme i ukoliko se stavovi ne budu usaglasili, ministarstvo će preduzeti neke mere i taj zakon ćemo uraditi na najbolji način i mislim da će svi biti zadovoljni.
 
Dakle, drago mi je što ste promenili stav, ali nemojte ovde iznositi, odnosno nemojte mene optuživati da ja navodno hoću nekoga da obmanem, kada je redosled poteza bio upravo ovakav kakav sam ja izneo i kada ste, koliko do juče, podržavali upravo predlog zakona Petra Lađevića, koji je predivđao elektronski izborni sistem.
 
PREDSEDNIK: Izvolite, gospodine Varga, pa potom narodni poslanik Tomislav Nikolić i ja vas molim da se vratimo na raspravu.
 
LÁSZLÓ VARGA: Gospodine ministre, vi ponovo govorite neistinu. Naime, molim vas, vama se obraćam, taj predlog iz Službe za ljudska i manjinska prava je izašao mnogo ranije nego što smo mi imali taj sastanak, ako se ne varam negde na proleće, od tog dana kada je taj predlog izašao u javnost, mi smo u svim svojim izjavama najoštrije osudili ta rešenja koja sadrži taj nacrt zakona koji je izradila služba za ljudska i manjinska prava. Ima tu poslanika koji suimali prilike da slušaju naša izlaganja na raznim sastancima, na koordinacijama nacionalnih saveta, na raznim savetovanjima. Mi smo kod vas bili sa jednim jasnim stavom u vezi tih izbora, u vezi sistema izbora, a posle kada smo bili na sastanku kod premijera Koštunice, nismo govorili uopšte o ovim temama, nego smo se žalili premijeru na onaj način kako ste se vi postavili prema ovom pitanju.
 
Naime, vi ste na tom sastanku nama rekli da bi bilo idealno da se ovaj zakon o nacionalnim savetima donese do kraja 2008. godine, pa da negde početkom 2009. godine budu neki izbori i mi smo to rekli premijeru i, naravno, stojimo i dalje iza toga da je jednostavno to za nas neprihvatljivo, da je sada već godinu dana istekao mandat svim nacionalnim savetima, a nema zakona.
 
Dakle, gospodine ministre, još jednom apelujem na vas da ostavite ovaj način politiziranja. Jednostavno, samo govorite istinu. 
 
PREDSEDNIK: Reč ima narodni poslanik Tomislav Nikolić, po Poslovniku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREDSEDNIK: Da li neki želi reč? Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor po Poslovniku. Molim vas, hajde svi narodni poslanici koji žele nešto da kažu po Poslovniku, neka kažu, pa da se ne prekida rasprava o amandmanima. 
 
PÁSZTOR BÁLINT: Gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, gospodin Varga je zaboravio očigledno da vam kaže jednu činjenicu. Istina je naime da smo mi bili kod vas, čini mi se u junu mesecu, kako je to gospodin Varga naveo, ali nije rekao šta je bio cilj naše posete i nije obrazložio zašto smo mi potom bili kod gospodina premijera, a to je bitno da se kaže ovde, jer je očigledno da ste se vi uvredili zbog činjenice što smo mi otišli kod premijera posle sastanka sa vama. 
 
SVM nije glasao za ovu vladu i mi smo izneli vrlo jasno još u maju zašto nismo glasali za ovu vladu, a to je zbog programa ove vlade, ali smo bez obzira na tu činjenicu čestitali svim ministrima na izboru i zatražili smo kod svakog ministra prijem da bismo izložili ciljeve SVM i da bismo izneli šta mi želimo tu da uradimo u Skupštini i kakve ćemo predloge imati. 
 
Moram da kažem, gospodine ministre, da ste vi bili prvi od ministara koji nas je primio. Imali smo jedan vrlo dobar razgovor gde smo razgovarali i o nacionalnim savetima i o privatizaciji medija i o promeni granica upravnih okruga itd, ali je u tom danu bio već ugovoren sastanak sa gospodinom Koštunicom. 
 
Želeo bih, gospodine ministre, da vi razumete da mi nismo išli kod premijera da vas tamo tužimo, mi nismo išli kod premijera da kažemo šta ste vi nama govorili i da se ne slažemo sa vašim ocenama, nego je bio tog dana ugovoren sastanak sa vama i sastanak sa gospodinom Koštunicom. Posle nekoliko dana su nas primili i u Ministarstvo kulture i u Ministartvu poljoprivrede. Nažalost, samo u ovim ministarstvima su želeli da razgovaraju sa narodnim poslanicima i predstavnicima SVM, ali kažem, vi ste bili prvi koji ste nas primili. To je bio jedan vrlo lep gest i tako bi trebalo da uradi svaki ministar u Vladi. Nažalost, nije.
 
Znači, nije bio cilj posete kod Koštunice da vas tužimo. Naravno da se nismo složili sa vama kada ste rekli da se vi zalažete da se zakon o nacionalnim savetima donese tek krajem 2008. godine. Predlažem da predložite ovaj zakon, pa ćete videti šta je stav SVM i videćete da se mi zalažemo za direktne izbore, a sa predlogom gospodina Lađevića se ne slažemo. Prvo, taj predlog zakona ne predviđa konkretne nadležnosti; drugo, ne predviđa direktne izbore, a treće, ne predviđa garancije finansiranja nacionalnih saveta.
 
Znači, predlažem vam, gospodine ministre, da što pre Vlada predloži taj predlog zakona, da vi obrazložite taj zakon i videćete da nema razlike u mišljenjima između Vas i poslanika SVM.
 
PREDSEDNIK: Izvolite, gospodine ministre.
 
MILAN MARKOVIĆ: Gospodine predsedniče, izvinjavam se, zaista ću biti kratak i mislim da nema više razloga za ovu diskusiju. Hajde da ovo završimo time da kažem da očigledno postoji neki nesporazum, možda loša informacija ili loša koordinacija. Ne mislim da ste zlonamerni, ali zaista vas uveravam da ni na koji način nisam hteo da bilo koga obmanem. Možda je bilo bolje da smo imali bolju komunikaciju, pa ne bi došlo do ovoga do čega je došlo, ali jedno je sigurno, nikada nisam rekao kraj 2008, početak 2009. godine. Nijedan plan u Ministarstvu nisam napravio za kraj 2008. godine. Rekao sam da bi idealno bilo da bude kraj 2007. a početak 2008. godine. Izvinjavam se ako ste me pogrešno razumeli. Nemoguće da sam to rekao, iz prostog razloga što za 2008. godinu jedino što smo stavili u plan je zakon o opštem upravnom postupku, zakon o upravnim sporovima, zakon o političkim strankama i još neke stvari koje se ne tiču nacionalnih manjina.
 
U svakom slučaju, uveravam vas, ukoliko ne bude pomaka u narednih 15 dana, vrlo ozbiljnih i konkretnih pomaka, gospodin László Varga je bio na prvom sastanku radne grupe, mislim da gospodin Varga može da potvrdi da je radna grupa vrhunska. Ako imate neku primedbu, uvažiću i tu primedbu, promeniću radnu grupu. Ako u roku od 15 dana ne bude konkretnih pomaka na izradi zakona, obećavam vam, sazvaću sastanak radne grupe, tražiću ili promenu metoda rada ili ćemo menjati radnu grupu. Zakon će biti, po mom uverenju, u Narodnoj skupštini pre proleća i mi možemo da završimo ceo taj posao tokom marta, eventualno aprila meseca i da imamo izbore do kraja proleća ove godine. To jeste moj plan tada, to je moj plan i sada. Žao mi je što postoji ovaj nesporazum.
 
Druga stvar na kojoj treba zajednički da radimo jeste pitanje medija koji izveštavaju na jezicima nacionalnih manjina. U tom pravcu idemo. Vašu ideju, koja je istovremeno ideja i Pokrajinskog veća Vojvodine, gospodina Bojana Pajtića, to jeste i vaša ideja i ja je ne sporim, a to je ili da se obustavi privatizacija, a postoji jedna mnogo bolja ideja i prezentovaću vam je verovatno za nekoliko dana, a to je ideja  da u zakonu o lokalnoj samoupravi se predvidi pravo opština u kojima žive pripadnici nacionalnih manjina i u kojima je u službenoj upotrebi jezik nacionalnih manjina, da mogu da osnuju elektronske medije radi izveštavanja i na jezicima nacionalnih manjina. Mislim da je to mnogo bolja ideja. Nezavisno od toga, moje ministarstvo je pripremilo informaciju s predlogom zaključaka, koja ide na Vladu u četvrtak, kojom se traži zaustavljanje privatizacije medija na jezicima nacionalnih manjina. To je ono što možemo zajednički da radimo.
 
Treća stvar, oko koje smo se složili i iza koje čvrsto stojim, to je garantovanje, ne voluntaristički određivanje u Vladi koliko će nacionalni saveti dobiti novci, nego garantovani unapred propisani kriterijumi prihoda za savete nacionalnih manjina. 
 
Mislim da ovim treba da zaključimo ovu našu diskusiju, da damo radnoj grupi još 15 dana. Ako se ništa konkretno ne desi za ovih 15 dana, predlažem da vi, gospodine Pásztor, kao šef poslaničke grupe i ja sednemo i porazgovaramo o tome. Nemam nikakvu nameru da se konfrotiramo po ovom pitanju, jer nemam nikakav interes, niti DS ima ikakav interes da se konfrotiramo po bilo kom pitanju koje se odnosi na zaštitu prava nacionalnih manjina.

comments powered by Disqus

2022. november 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - Találkozó dr. Gyeney Laurával, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójával  

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2022. november 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 28. ülése

19,00 - Belgrád - a VMSZ Belgrádi Városi Szervezete lakossági fóruma (vendégek: Főtisztelendő Msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek-metropolita és Pásztor Bálint)

2022. november 4.

12,00 - Szabadka - a Jasenovac és Janko Čmelik utcák kereszteződésénél levő beruházás megtekintése, ahol megtörtént a régi átemelő szivattyú cseréje

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. november 7.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

11,00 - Belgrád - a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalának és Magyar Összefogás listájának látogatása a szerbiai Parlamentben 

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

 

2022. november 8.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2022. november 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2022. november 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,10 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

17,00 - Szabadka - a Magyar Összefogás lakossági fóruma

2022. november 13.

07,30 - Szabadka - Szavazás a nemzeti tanácsi választáson

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. november 16.

12,00 - Szabadka - Interjú a Politika napilap számára

15,10 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. november 24.

20,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió Fókuszban c. műsorában (élő)

 

2022. november 25.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

17,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar napja alkalmából

2022. november 26.

11,00 - Kishegyes - a Községi Képviselő-testület községnapi díszülése

2022. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2022. november 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. november 30.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. december 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 29. ülése

2022. december 2.

11,00 - Szabadka - Találkozó Szakállas Zsolt vajdasági kormányalelnökkel, Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi titkárral

12,00 - Szabadka - Látogatás a Majsai Úti Általános Iskolában

2022. december 4.

19,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2022. december 5.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,10 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

16,00 - Szabadka - Találkozó a Magyar Összefogás lista tagjaival

2022. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

11,15 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban holnap 18 órakor)

16,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

 

 

2022. december 8.

11,00 - Szabadka - A Magyar-szerb-osztrák üzleti lehetőségek magyar vállalkozások számára c. konferencia megnyitása

2022. december 9.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2022. december 14.

10,00 - Szabadka - a zsinagóga audiovizuális prezentációjának átadása és az épület akadálymentes feljárójának használatba helyezése

 

2022. december 15.

08,45 - Szabadka - a Cim Gas Kft.  kiemelt jelentőségű közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése

2022. december 16.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács alakuló ülése

2022. december 17.

12,00 - Belgrád - A Szerbiai Szocialista Párt kongresszusa

2022. december 20.

11,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

2022. december 21.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2022. december 22.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 30. ülése

2022. december 23.

09,30 - Szabadka - a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban ma 14 órakor) 

11,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. december 26.

07,40 - Szabadka - Vendégszereplés az RTV Reggeli Műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

21,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2022. december 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

 

2022. december 29.

08,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

11,00 - Szabadka - Hagyományos önkormányzati újévi sajtófogadás

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó számára

2022. december 30.

13,15 - Hajdújárás - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács tagjaival

2023. január 10.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 19:30-kor)

2023. január 12.

13,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

14,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2023. január 16.

10,00 - Belgrád - Találkozó Goran Vesić, épitésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel

2023. január 17.

12,00 - Ludas - a Magyarkanizsai út (5-ös számú helyi jellegű út) Szabadka Város Önkormányzatának területén található szakaszán elvégzett felújítási munkálatok megtekintése

2023. január 18.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. január 19.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 31. ülése

2023. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2023. január 26.

11,00 - Csantavér - Látogatás a Hunyadi János Általános Iskolában

2023. január 27.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

13,30 - Belgrád - Találkozó Maja Popovićtyal, Szerbia igazságügyi miniszterével

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából