Šta se desilo, a šta nije

Ovih dana skoro svaki političar drži press konferenciju na kojem analizira postignute uspehe u godini. Među ovima ima i dosta čudnih. Neki u nedostatku pravih uspeha svaku sitnicu prikazuju kao epohalno dostignuće.

Ja ću, kao i prošle godine ovde na blogu pokušati da objektivno rezimiram šta se desilo, a šta nije u Narodnoj skupštini u odlazećoj godini. Što se tiče suvoparnih podataka, mogu napisati sledeće: Parlament je ove godine usvojio 308 akata. 37 novih zakona, 63 izmena i dopuna zakona, 161 međunarodnih sporazuma i ugovora, 29 odluka, 3 rezolucije i deklaracije, 1 poslovnik i 14 rešenja o imenovanju.

Usvojili smo Zakon o Narodnoj skupštini i novi Poslovnik o radu, zahvaljujući čemu je najviši zakonodavni organ (teoretski) postao samostalniji i u institucionalnom i u finansijskom smislu, a i rad je ubrzan u njemu. Izabrali smo Dejana Šoškića za novog guvernera Narodne banke. Izglasali smo novi zakon o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, koji nije prihvaćen sa velikom dozom sreće ni od strane pušača, ni od strane nepušača. Izmenili smo zakon o službenoj upotrebi jezika, zakon o regionalnom razvoju, kao i zakon o amnestiji koji je od velikog značaja za naše građane koji se svojevremeno nisu odazvali pozivu u vojsku, a koji mahom žive u inostranstvu.

Ni ove godine nije bilo moguće zaobići temu Kosova. Ponovo smo imali prilike da kažemo ono što je većinsko razmišljanje u našoj zajednici. Bili smo iskreni, bez obzira što znamo: taj način razmišljanja nije najpopularniji u Beogradu. Lepa je stvar, naime govoriti o srpsko-albanskom pomirenju, ali je o tome trebalo razmišljati pre 20-30 godina. U tom slučaju ne bismo bili u situaciji npr. da Srbija već 10 godina nema ni dinara poreskog prihoda sa tog područja.

Ali za nas nisu do sada navedene teme bile od najvećeg značaja u odlazećoj godini. Mnogo je bitnije prihvatanje naših 5 amandmana na zakon o učeničkom i studentskom standardu, koje smo podneli posle konsultacija sa direktorima učeničkih i studentskih domova. Usvajanje naših predloga je bitno zbog toga što smo uspeli sačuvati nadležnosti nacionalnih saveta u ovoj sferi.

Slična je situacija i u vezi izmena zakona o visokom obrazovanju na koji smo podneli 7 amandmana. Prihvatanje svih naših predloga na najbolji način dokazuje zbog čega je važno za našu zajednicu da ima narodne poslanike. Još je 2004. godine Pododbor za visoko obrazovanje Mađarskog nacionalnog saveta predložio da se npr. u skladu sa statutima fakulteta omogući polaganje ispita i odbrana završnih radova i na mađarskom jeziku. Sada su ti predlozi postali sastavni delovi izmenjenog zakona (o kojima u Beogradu pre 6 godina, kada SVM nije bila parlamentarna stranka nisu hteli ni da čuju). 

Dobra je vest i prihvatanje naša 2 amandmana na zakon o zadužbinama i fondacijama. Nije naime beznačajno da će na osnovu novog zakona i reči na mađarskom jeziku u izvornom obliku moći da budu u nazivu fondacija.

Raspravljanje o dvema deklaracijama je omogućilo da ove godine govorima o mučenju i pogubljenju Mađara 1944/45 godine. Na proleće smo imali raspravu o osudi genocida (prema zvaničnoj terminologiji: zločina) u Srebrenici, a jeseni o osudi zločina nad pripadnicima srpskog naroda i državljanima Srbije u ’90 godinama prošlog veka. O mađarskim žrtavama nikada nismo govorili zarad prikupljenja jeftinih dnevnopolitičkih poena, ali je ovim prilikama trebalo reći: istorija nije počela devedesetih godina. Četrdesetih godina je više desetina hiljada ljudi pogubljeno bez sudskih presuda, samo zbog nacionalnog pripadništva. Došlo je krajnje vreme da srpsko-mađarska mešovita komisija istoričara, koja je formirana na naš predlog, započne sa istraživačkim radom na naučnoj osnovi, nakon čega bi se o parlamentima Mađarske i Srbije donele zajedničke deklaracije o međusobnom priznavanju krivice, o rehabilitaciji nedužnih i o nepriznavanju kolektivne krivice.

Obustavljena je i obaveza služenja vojnog roka. Ovo smatramo civilizacijskim dostignućem. Doduše, Srbija je poslednja država u regionu koja je donela takvu odluku (što je slučaj i u vezi mnogih drugih pitanja), ali to ne umanjuje značaj sledećeg: od 1. januara 2011. g. u vojsku ide samo onaj ko hoće. Nije ni to beznačajno što je Vlada napokon u skupštinsku proceduru uputila predlog budžeta koji je vezano za finansiranje Vojvodine (jedva, ali ipak) u skladu sa Ustavom.

Jedna od naših najznačajnijih obaveza u 2010. je bila izdejstvovanje vraćanja prirodnih granica upravnih okruga. Moramo, međutim imati na umu: bez obzira što su 1992. g. tri bačke opštine (Ada, Kanjiža i Senta) za tren postale delovi Severnobanatskog upravnog okruga, put nazad u Bačku je mnogo duži, sa mnogo krivina. Više od 10 raznih propisa je izrađeno u proteklih 18 godina sledeći „logiku” prema kojem su bačvanske opštine u Banatu. Ove treba izmeniti jedan po jedan. Ove godine smo uspeli izdejstvovati izmenu pravilnika o registarskim područjima – kikindska epoha se završava za vozila iz Ade i Sente (SA), ali će svoje registarske oznake imati npr. i Kanjiža (KA), Bečej (BČ), Bačka Topola (BT)... I u vezi prostornog plana Srbije za period od 2010. do 2020. smo uspeli na dobar način rešiti pitanje granica upravnih okruga.

Nakon ovih etapa, javljaju se šanse da se u potpunosti preispitaju granice upravnih okruga. Sada vidim veće izglede za to nego bilo kada ranije od 1992. (Do tada ostaje vest da je Bojan Pajtić pustio u saobraćaj novi most na Tisi kod Ade. Skoro sam pao u nesvest kada je rekao: „ovaj most povezuje Bačku sa Banatom”. Koliko ja znam, za sada on nažalost povezuje Banat sa Banatom. Na jedinstven način).

Za mene su ove najznačajnije stanice u skupštinskom radu u 2010. O svemu tome, i o još nekim uspesima i porazima sam detaljno pisao u 33 ovogodišnja posta bloga. To je verovatno i izlišno naglašavati da ni ove godine nismo mogli računati ni u jednom, za našu zajednicu bitnom pitanju (upravni okruzi, 1944., obrazovanje...) na Mađare-fikuse koji sede i ćute u klupama Demokratske stranke. Ali će oni to rasčistiti sa svojim biračima. I sa svojom savešću. A mi ćemo imati dosta zadataka i u 2011. g.

Sada sledi nekoliko nedelja odmora u Parlamentu. Do početka nove sezone neće biti ni novih postova bloga. Do tada, želim svima srećnu novu godinu i božićne praznike po julijanskom kalendaru!

comments powered by Disqus

20. jun 2021.

18,00 - Palić - Otvaranje serije muzičkih programa pod nazivom „Vraćamo tradiciju na Palić“ u Muzičkom paviljonu

19,00 - Subotica - Svečanost povodom 30 godina postojanja Baletske škole Raičević

21. jun 2021.

12,00 - Subotica - Obilazak radova na „Y kraku“, na natputnjaku na Pačirskom putu

22. jun 2021.

10,00 - Beograd - Peta posebna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu (Izveštaj o Kosovu i Metohiji)

18,00 - Subotica - Svečana dodela priznanja dr Ferenc Bodrogvari

23. jun 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VI vanredna sednica)

12,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

24. jun 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. jun 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - IX Festival mekike

27. jun 2021.

08,45 - Bajmok - Dani MKK Dózsa - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

28. jun 2021.

14,30 - Subotica - Sastanak sa Prof. dr. Miklošem Kašlerom (Kásler Miklós), ministrom za ljudske resurse u Vladi Mađarske

29. jun 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. jun 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

12,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

1. jul 2021.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 11. sednica Skupštine Grada Subotice

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

19,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

2. jul 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

13,00 - Subotica - Radni sastanak u vezi 4. Subotičkog polumaratona 

3. jul 2021.

09,00 - Subotica - Komemorativna sednica u čast Bele Durancija

4. jul 2021.

12,45 - Bački vinogradi - I Festival krompira

5. jul 2021.

16,45 - Beograd - Sastanak sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

6. jul 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII vanredna sednica)

7. jul 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

8. jul 2021.

10,00 - Mórahalom (Mađarska) - Svečanost "Ključ Balkana"

10. jul 2021.

10,00  - Subotica - VIII Humanitarni dani lavande

13. jul 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII vanredna sednica)

14. jul 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Raúl Bartolomé Molina, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu

16. jul 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

15,00 - Subotica - Svečanost D Motors Group-a

18. jul 2021.

11,45 - Hajdukovo - V Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

21. jul 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX vanredna sednica)

15,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

22. jul 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Kanjiža - Svečanost povodom predaje objekta Vojvođanske rvačke akademije

27. jul 2021.

10,00 - Subotica - Press konferencija Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

28. jul 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X vanredna sednica)

29. jul 2021.

11,00 - Palić - Predstavljanje tabli koje na šest jezika i fotografijama predstavljaju život Lajoša Vermeša i istorijat Palićkih olimpijskih igara

13,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

30. jul 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Subotica - Press konferencija sa predstavnicima Udruženja za borbu protiv akutnih leukemija - LEUKA

31. jul 2021.

20,00 - Šupljak - Dan sela i Festival belog luka

1. avgust 2021.

10,00 - Bečej - Svečana sednica Skupštine opštine povodom dana opštine

3. avgust 2021.

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

12,00 - Subotica - Intervju za Index.hu

4. avgust 2021.

08,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Kanjiža - Sastanak sa Nenadom Popovićem, ministrom bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije

5. avgust 2021.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 12. sednica Skupštine Grada Subotice

6. avgust 2021.

10,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

18,00 - Palić - Akcija Udrženja LEUKA u cilju upisa u registar donora matičnih ćelija (izložba, tribina, koncert)

8. avgust 2021.

10,00 - Subotica - 111. Dužijanca

9. avgust 2021.

09,00 - Subotica - otvaranje 25. Subotičke letnje akademije u organizaciji Udruženja prosvetnih radnika Mađara Severne Bačke

13. avgust 2021.

10,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. avgust 2021.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Katalinom Novak (Novák Katalin), ministarkom bez portfelja zaduženoj za porodice u Vladi Mađarske 

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

15. avgust 2021.

19,30 - Subotica - Dan Dužijance 2021 u organizaciji Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

17. avgust 2021.

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

19. avgust 2021.

09,30 - Subotica - Intervju za mađarsku državnu televiziju M1

10,00 - Subotica - Sastanak sa Zoltanom Nogradijem (Nógrádi Zoltán), gradonačelnikom Grada Mórahalom

21. avgust 2021.

11,00 - Subotica - Press konferencija u SVM-u

26. avgust 2021.

16,00 - Subotica - poseta Judite Varga (Varga Judit), ministarke pravde Mađarske - svečanost povodom potpisivanja ugovora o stipendiranju studenata prava

17,30 - Szabadka - poseta Judite Varga (Varga Judit), ministarke pravde Mađarske - svečanost povodom predaje zgrade Predškolske ustanove "Vackor" 

28. avgust 2021.

12,00 - Subotica (Makova Sedmica) - 7. Dobrotvorni porodični dan

19,00 - Subotica (Peščara) - Dan suseda

29. avgust 2021.

10,00 - Subotica - IV Subotički polumaraton

31. avgust 2021.

10,00 - Palić -  Inputrans - otvarajuća konferencija 

1. septembar 2021.

09,30 - Subotica - Svečano podizanje zastave Subotice

10,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

2. septembar 2021.

10,00 - Subotica - Poseta gradonačelnika i predsednika Skupštine bebama rođenim na Dan grada

20,30 - Subotica - Koncert Mikloša Fenjea (Fenyő Miklós)

3. septembar 2021.

08,30 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

6. septembar 2021.

11,00 - Subotica - obilazak radova na proširenju gasovodne mreže na području MZ „Novo Selo“ 

7. septembar 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XI vanredna sednica)

12,00 - Bačka Topola - Komemorativna sednica u čast Šandori Egerešija (Egeresi Sándor)

8. septembar 2021.

07,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

07,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

08,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,00 - Doroslovo - Proštenje na Vodici

9. septembar 2021.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 13. sednica Skupštine Grada Subotice

10. septembar 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XII vanredna sednica)

11. septembar 2021.

10,00 - Senta - Svečana sednica Skupštine opštine povodom dana Grada

13. septembar 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIII vanredna sednica)

17,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

 

14. septembar 2021.

19,00 - Subotica - Koncert povodom obnovljenih orgulja u Subotičkoj sinagogi

15. septembar 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XIII vanredna sednica)

18,00 - Subotica - Svečanost povodom 30. godina rada Udruženja za pomoć učenika Kosztolányi Dezső

16. septembar 2021.

09,00 - Subotica - Sastanak sa Žoltom Sakalašem (Szakállas Zsolt), potpredsednikom Pokrajinske vlade, pokrajinskim sekretarom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice 

10,00 - Hajdukovo - Poseta OŠ „Petefi Šandor“

10,30 - Palić - Obilazak novoizgrađene crpne stanice, finansirane sredstvima KfW u okviru projekta „Ecolacus“

17. septembar 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Mađar so (Magyar Szó)