Reči lete?

Juče smo u Narodnoj skupštini imali dan posvećen poslaničkim pitanjima u vezi s aktuelnom temom. To je način rada kada se na predlog neke poslaničke grupe nadležni ministri odgovaraju na pitanja u vezi neke unapred određene teme. Ili nekih određenih tema. Juče su naime istovremeno na dnevnom redu bile dve teme, koje se ni na koji način ne mogu smatrati srodnima: pregovori u vezi Kosova, na predlog radikala i prodaja Telekoma na predlog DSS-a. (Na normalnim mestima bi se ove teme razmatrale različitim danima).

Nisam imao nameru postaviti pitanje ni u vezi jedne od ovih tema, ali sam naravno sišao u salu. I shvatio sam zašto je dobro što je sredinom marta prilikom rekonstrukcije Vlade spojeno Ministarstvo kulture i Ministarstvo informacionog društva. Tada je ta odluka delovala neodbranjivo. Prvi ministar koji se juče naime pojavio u sali, bio je Predrag Marković ministar kulture, informisanja i informacionog društva. (On je naravno bio nadležan za pitanja u vezi Telekoma).

Kretao sam se ka stolu predsedavajuće da prijavim Rizu Halimija za diskusiju u vezi Kosova, kada mi se Marković obratio rečima: „Jesam li sve uradio kako smo se dogovorili?“ Odjednom nisam znao na šta misli.

Sa Markovićem sam se prvi put sreo 14. marta 2004. On je tada bio predsednik Narodne skupštine, a ja funkcioner Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine. Kao novopečeni predsednik Parlamenta tog dana je primio čelnike nacionalnih saveta. Tada sam prvi put bio u zgradi Narodne skupštine.

I kasnije smo se povremeno viđali. Na Paliću, u Subotici, u Segedinu. Više puta smo bili pozvani (sa Laslom Jožom i Laslom Vargom) na sastanke predsednika srpskog i mađarskog parlamenta, organizovanih različitim povodima.

2007. kada smo mi postali narodni poslanici, Marković već nije bio. Ali smo se s vremena na vreme sretali na prijemima, a došao je i na svečanu akademiju Saveza vojvođanskih Mađara povodom 15 godina postojanja stranke, 2009. godine. Tim prilikama smo pomalo evocirali uspomene, a pričao je i o svojim razgovorima sa mađarskim piscima poslednjih decenija. Bio je i ostao interesantna ličnost političkog života Srbije. Pre mesec i po dana se vratio u javni život, postavši ministar. U skupštinskoj raspravi povodom izbora rekonstruisane Vlade govorio sam o tome da se ima šta uraditi u interesu unapređenja stanja u vezi kulture manjinskih zajednica. Odmah mi je stavio do znanja da je spreman za saradnju.

6. aprila je Lasla Vargu i mene primio u ministarstvu. Kako se to obično navodi u saopštenjima: razgovarali smo o otvorenim pitanjima. Zaključili smo da u vezi manjinske kulture postoje nerešeni, ali ne i nerešivi problemi. Između ostalih razgovarali smo i o jednom problemu čije rešenje nismo uspeli izdejstvovati od 2003. godine. Ni sa jednim ministrom kulture (a bilo ih je najmanje 3 od tada) nismo mogli naći zajednički jezik u vezi konkursa za otkup knjiga. Suština problema leži u tome da su izdavači knjiga na manjinskim jezicima bili isključeni iz konkursa koje je ministarstvo raspisivalo svake godine, zahvaljujući čemu su biblioteke na teritoriji Srbije bile onemogućavane u tome da izaberu neke naslove na manjinskim jezicima. Npr. biblioteke u Kanjiži, Adi, Bečeju su mogle naručivati isključivo publikacije na srpskom jeziku.

Na tom nedavnom sastanku smo se dogovorili da će ministar proširiti konkurs i na manjinske izdavače, odnosno naslove. Nadali smo se da će se držati dogovorenog. Međutim, s obzirom na moja dosadašnja iskustva u političkom životu Srbije, nisam ni pomislio da će već 2 nedelje posle sastanka biti objavljen novi konkurs za otkup knjiga. I da će sadržati sve one elemente u vezi kojih smo se dogovorili.

Na to je juče aludirao Marković kada me je u sali pitao: „Jesam li sve uradio kako smo se dogovorili?“. Otišao sam gore u svoju kancelariju i pogledao objavljen konkurs na sajtu ministarstva. Da, sve je tako uradio. Posle 8 godina razgovora, pregovora, borbe, pisanja pisama i ovaj problem može biti skinut sa dnevnog reda.

comments powered by Disqus

5. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Nikolom Selakovićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi R. Srbije

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

14,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

14,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

18,00 - Subotica - Centar - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Subotica - Zorka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

6. jul 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 37. sednica Skupštine Grada Subotice

14,00 - Palić - II „Festival – Uvod u leto na Paliću“

18,00 - Palić - Sastanak sa Hunorom Kelemenom (Kelemen Hunor), predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

7. jul 2023.

13,00 - Subotica - Radni sastanak u vezi 6. Subotičkog polumaratona 

18,00 - Subotica - Željezničko naselje - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,45 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

19,00 - Subotica - Makova sedmica - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

10. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Kelebija - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Bajnat-Prozivka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Stari Žednik - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

13. jul 2023.

18,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. jul 2023.

10,00 - Subotica - Press konferencija u SVM-u

15,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

19,00 - Subotica (MZ Zorka) - XI Festival mekike

15. jul 2023.

18,00 - Palić - Svečano otvaranje manifestacije „Letnji koncerti u Muzičkom paviljonu“

16. jul 2023.

11,30 - Hajdukovo - VII Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

18. jul 2023.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

11,30 - Novi Sad - Svečanost Univerziteta Privredna akademija

19. jul 2023.

10,00 - Šupljak - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

13,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV vanredna sednica)

20. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje - izbor ministra prosvete

26. jul 2023.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. jul 2023.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. avgust 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

16,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

3. avgust 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 38. sednica Skupštine Grada Subotice

15,40 - Palić - Gostovanje u emisiji "Városépítők" na Radio Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19. avgust 2023.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Benceom Tužonom (Tuzson Bence), ministrom pravde Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

29. avgust 2023.

09,30 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

31. avgust 2023.

07,30 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

09,00 - Hajdukovo - Centralna svečanost učenika koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku u Vojvodini povodom početka nove školske godine

10,00 - Nosa - Svečanost povodom završetka izgradnje doma kulture i otvaranja izdvojenog odeljenja Mađarske predškolske ustanove i vežbaone „Vackor“ iz Subotice

1. septembar 2023.

12,00 - Subotica - Svečano podizanje zastave Subotice

12,30 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2023.

13,15 - Subotica - Sastanak sa Tomislavom Momirovićem, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi R. Srbije

5. septembar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V vanredna sednica)

6. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

13,30 - Senta - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

7. septembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 39. sednica Skupštine Grada Subotice

10,00 - Palić - Otvaranje konferencije "Connect + Grow"

15. septembar 2023.

16,00 - Bačka Topola - Sastanak sa Leventeom Mađar (Magyar Levente), zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

16,30 - Bačka Topola - Puštanje u pogon novoizgrađenog silosnog kompleksa povodom 40. godišnjice preduzeća „Gebi” d.o.o.

20. septembar 2023.

11,00 - Subotica - Sastanak sa sportistima Larom Kadar i Ištvanom Pribojem

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

26. septembar 2023.

11,00 - Kanjiža - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

15,45 - Subotica - Sastanak sa delegacijom Nacionalnog univerziteta za javne službe iz Budimpešte

29. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

1. oktobar 2023.

10,00 - Subotica - Sastanak sa delegacijom iz Ferencvaroša (Budimpešta)

12,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Opšte bolnice Subotica

3. oktobar 2023.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

5. oktobar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 40. sednica Skupštine Grada Subotice

6. oktobar 2023.

11,00 - Elemir (grad Zrenjanin) - centralna manifestacija povodom obeležavanja godišnjice pogubljenja mađarskih generala u Aradu 1849. godine (nacionalni dan žalosti)