Zakon o sedištima sudova - rasprava o amandmanu DS-a

PREDSEDAVAJUĆI: Hvala. Da li još neko želi reč? Reč ima gospodin Bálint Pásztor. Izvolite, preostalo vreme vaše poslaničke grupe je šest minuta.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine predsedavajući, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Maraci zahvaljujem vam se što ste mi učinili čast da budem prisutan i da saslušam vaše obraćanje. Ovo se dešava od 14. februara 2007. godine, prvi put da neki poslanik iz DS koji je pripadnik mađarske nacionalne zajednice dođe na ovo mesto i da kaže nešto u interesu svoje nacionalne zajednice, u interesu one opštine iz koje dolazi. Zahvaljujem vam se. Nadam se da ste videli da ovo ne boli i da ćete i u buduće dolaziti ovde i da ćete govoriti i u ime DS i mađarske nacionalne zajednice, a nadam se da će i gospodin Tot da vam se pridruži u budućnosti i da ćemo  zajedničkim snagama uspeti da nešto izdejstvujemo za naše građane i za naše opštine i gradove iz kojih dolazimo.

Gospodin Varga je već govorio o vašem amandmanu i rekao je da podržava duh ovog vašeg amandmana. Isto u svoje lično ime želim ovo da ponovim. Nadam se da će ovaj amandman biti usvojen, jer je uistinu neophodno da opstane sud u Bečeju, da opstane sud u Senti, da opstane sud u Bačkoj Topoli. Naravno da se slažemo i sa idejom da opstane sud u Kanjiži, pošto sud u Kanjiži, ministarka verovatno zna, je jedna od najsavremenijih zgrada suda u Republici Srbiji i veoma je velika šteta da se ukida taj sud. Znam da će ostati sudska jedinica ali to nije isto to. To je sigurno, znači, da se ukida sud u mestu gde je jedna od najlepših i najsavremenijih zgrada u celoj Republici Srbiji što se tiče pravosuđa, što se tiče sudova.

Isto tako, mi nismo predložili konkretno rešenje da ostane sud u Adi i da ostane sud u Kanjiži, zbog toga što nismo želeli da remetimo ceo sistem ove pravosudne reforme. Mi smo vas razumeli, gospođo ministarka, da je namera da ostanu samo oni sudovi u kojima radi najmanje devet ili 10 sudija i da ostanu samo oni sudovi koji pokrivaju najmanje 55 hiljada građana. To, nažalost, sa Kanjižom i sa Adom nije slučaj. Jeste slučaj sa Bečejem, sa Bačkom Topolom i sa Sentom. 

Gospodin Maraci nije dao odgovore na ona pitanja koja je gospodin Varga postavio u vezi vašeg ponašanja u danu za glasanje. Ukoliko ste vi ovo predložili samo iz razloga da biste pokazali Ađanima i Kanjižanima da zastupate njihove interese, onda je to dvoličnost i onda je to licemerje. To moram da kažem sa ovog mesta, pa me vi demantujte. Možete me demantovati samo ukoliko dođete ovde i ukoliko kažete da vi nećete podržati ovaj zakon na isti način kako ga neće podržati ni SVM ukoliko ne opstanu ovi sudovi, čiji opstanak ste vi predložili. Ako to ne učinite sa ovog mesta, onda je ovo licemerje.

Što se tiče vašeg amandmana, ovo što ste vi izneli sa ovog mesta, sa govornice, apsolutno se slažem, da je neophodno da opstane sud u Kanjiži i zbog graničnog prelaza, da je neophodno da opstane sud u Kanjiži i zbog tradicije i zbog zgrade suda. Ne znam zašto to niste napisali u obrazloženju vašeg amandmana. Citiraću obrazloženje vašeg amandmana koji je dosta čudan, a mislim da će se složiti i ostali poslanici, koleginice i kolege. Kaže ovako, jedna rečenica je obrazloženje: "Ovim amandmanom se postiže bolja komunikacija između opština koje su navedene u tekstu amandmana.". Kakve veze ima bolja komunikacija između opština sa opstankom suda u Kanjiži, Adi, Bečeju, Bačkoj Topoli itd?
(Iz sale: Zbog suđenja predsedniku opštine.)

Ali, predsednik opštine u Kanjiži je iz redova SVM, pošto smo dobili 19 mandata od 29. Znači, neće biti suđenja protiv predsednika opštine u Kanjiži, to treba da znate. Dobro. 

Znači, to ste trebali napisati u obrazloženju što ste ovde govorili. Pošto niste, ovaj amandman stoji na staklenim nogama. Mi ćemo svakako zdušno podržati ovaj amandman, jer podržavamo nameru vašu, a isto tako od vas očekujem, a to očekujem i od gospodine Tota i Lodija, da ne glasaju za ovaj zakon ukoliko neće biti usvojen ovaj vaš amandman, jer očekujemo od vas da nećete glasati protiv direktnih interesa onih građana zahvaljujući kojima sedite tu u Narodnoj skupštini. 

PREDSEDAVAJUĆI: Hvala. 

comments powered by Disqus

12. april 2022.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

14,00 - Subotica - Obilazak završetka radova na zgradi Gradske biblioteke

20. april 2022.

10,30 - Čantavir - Obilazak završenih radova u ulici Vinogradarska II

26. april 2022.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom spoljne trgovine i spoljnih poslova Mađarske

29. april 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Bački vinogradi - Konferencija za štampu kod postrojenja za prečišćavanje vode za piće 

4. maj 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,15 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

09,30 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,00 - Subotica - Otvaranje konferencije „Govor mržnje“ koju zajednički organizuju Pokrajinski ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

5. maj 2022.

08,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

08,40 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 22. sednica Skupštine Grada Subotice

12. maj 2022.

12,00 - Subotica - Sastanak sa prof. dr Đerđom Soradom (Szórád György), ranijim gradonačelnikom Subotice

17. maj 2022.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

20. maj 2022.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

23. maj 2022.

17,30 - Subotica - Svečano otvaranje akademskih dana Evropskog protestantskog slobodnog univerziteta

24. maj 2022.

15,30 - Subotica - Panel diskusija u okviru akademskih dana Evropskog protestantskog slobodnog univerziteta

27. maj 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

19,00 - Palić - Pozdravni govor na VIII Muzičkom festivalu Folk Music Fest

28. maj 2022.

12,00 - Subotica - X Vojvođanski galop

30. maj 2022.

13,00 - Kanjiža - Sastanak sa Nenadom Popovićem, ministrom bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije

31. maj 2022.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Jedanaesta posebna sednica Narodne skupštine u XII sazivu (polaganje zakletve predsednika Republike)

1. jun 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

2. jun 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 23. sednica Skupštine Grada Subotice

4. jun 2022.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

7. jun 2022.

10,00 - Subotica - Press konferencija u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine

8. jun 2022.

19,00 - Subotica - Manifestacija Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine

10. jun 2022.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom 60 godina postojanja JKP "Vodovod i kanalizacija" 

16. jun 2022.

11,00 - Subotica - Komemoracija povodom godišnjice deportacije Jevreja

22. jun 2022.

18,00 - Subotica - Svečana dodela priznanja dr Ferenc Bodrogvari

24. jun 2022.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

28. jun 2022.

18,00 - Beograd - Svečani prijem povodom stupanja na dužnost predsednika Republike u drugom mandatu

1. jul 2022.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

09,00 - Subotica - Sastanak sa Ester Čalokezi (Csallóközi Eszter), generalnom konzulkom Mađarske u Subotici

10,00 - Subotica - Sastanak sa Gustavom Kurinom st. i ml. 

13,00 - Subotica - Radni sastanak u vezi 5. Subotičkog polumaratona 

4. jul 2022.

13,30 - Šupljak - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom spoljne trgovine i spoljnih poslova Mađarske

6. jul 2022.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

7. jul 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 24. sednica Skupštine Grada Subotice

8. jul 2022.

12,00 - Mali Iđoš - Panel diskusija na 19. Vojvođanskom slobodnom univerzitetu Vojvođanskog omladinskog foruma (VIFO) sa Leventeom Mađarom, zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske i Balintom Juhasom, direktorom Fondacije Prosperitati