Zakon o sedištima sudova - rasprava o amandmanu DS-a

PREDSEDAVAJUĆI: Hvala. Da li još neko želi reč? Reč ima gospodin Bálint Pásztor. Izvolite, preostalo vreme vaše poslaničke grupe je šest minuta.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine predsedavajući, gospođo ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Maraci zahvaljujem vam se što ste mi učinili čast da budem prisutan i da saslušam vaše obraćanje. Ovo se dešava od 14. februara 2007. godine, prvi put da neki poslanik iz DS koji je pripadnik mađarske nacionalne zajednice dođe na ovo mesto i da kaže nešto u interesu svoje nacionalne zajednice, u interesu one opštine iz koje dolazi. Zahvaljujem vam se. Nadam se da ste videli da ovo ne boli i da ćete i u buduće dolaziti ovde i da ćete govoriti i u ime DS i mađarske nacionalne zajednice, a nadam se da će i gospodin Tot da vam se pridruži u budućnosti i da ćemo  zajedničkim snagama uspeti da nešto izdejstvujemo za naše građane i za naše opštine i gradove iz kojih dolazimo.

Gospodin Varga je već govorio o vašem amandmanu i rekao je da podržava duh ovog vašeg amandmana. Isto u svoje lično ime želim ovo da ponovim. Nadam se da će ovaj amandman biti usvojen, jer je uistinu neophodno da opstane sud u Bečeju, da opstane sud u Senti, da opstane sud u Bačkoj Topoli. Naravno da se slažemo i sa idejom da opstane sud u Kanjiži, pošto sud u Kanjiži, ministarka verovatno zna, je jedna od najsavremenijih zgrada suda u Republici Srbiji i veoma je velika šteta da se ukida taj sud. Znam da će ostati sudska jedinica ali to nije isto to. To je sigurno, znači, da se ukida sud u mestu gde je jedna od najlepših i najsavremenijih zgrada u celoj Republici Srbiji što se tiče pravosuđa, što se tiče sudova.

Isto tako, mi nismo predložili konkretno rešenje da ostane sud u Adi i da ostane sud u Kanjiži, zbog toga što nismo želeli da remetimo ceo sistem ove pravosudne reforme. Mi smo vas razumeli, gospođo ministarka, da je namera da ostanu samo oni sudovi u kojima radi najmanje devet ili 10 sudija i da ostanu samo oni sudovi koji pokrivaju najmanje 55 hiljada građana. To, nažalost, sa Kanjižom i sa Adom nije slučaj. Jeste slučaj sa Bečejem, sa Bačkom Topolom i sa Sentom. 

Gospodin Maraci nije dao odgovore na ona pitanja koja je gospodin Varga postavio u vezi vašeg ponašanja u danu za glasanje. Ukoliko ste vi ovo predložili samo iz razloga da biste pokazali Ađanima i Kanjižanima da zastupate njihove interese, onda je to dvoličnost i onda je to licemerje. To moram da kažem sa ovog mesta, pa me vi demantujte. Možete me demantovati samo ukoliko dođete ovde i ukoliko kažete da vi nećete podržati ovaj zakon na isti način kako ga neće podržati ni SVM ukoliko ne opstanu ovi sudovi, čiji opstanak ste vi predložili. Ako to ne učinite sa ovog mesta, onda je ovo licemerje.

Što se tiče vašeg amandmana, ovo što ste vi izneli sa ovog mesta, sa govornice, apsolutno se slažem, da je neophodno da opstane sud u Kanjiži i zbog graničnog prelaza, da je neophodno da opstane sud u Kanjiži i zbog tradicije i zbog zgrade suda. Ne znam zašto to niste napisali u obrazloženju vašeg amandmana. Citiraću obrazloženje vašeg amandmana koji je dosta čudan, a mislim da će se složiti i ostali poslanici, koleginice i kolege. Kaže ovako, jedna rečenica je obrazloženje: "Ovim amandmanom se postiže bolja komunikacija između opština koje su navedene u tekstu amandmana.". Kakve veze ima bolja komunikacija između opština sa opstankom suda u Kanjiži, Adi, Bečeju, Bačkoj Topoli itd?
(Iz sale: Zbog suđenja predsedniku opštine.)

Ali, predsednik opštine u Kanjiži je iz redova SVM, pošto smo dobili 19 mandata od 29. Znači, neće biti suđenja protiv predsednika opštine u Kanjiži, to treba da znate. Dobro. 

Znači, to ste trebali napisati u obrazloženju što ste ovde govorili. Pošto niste, ovaj amandman stoji na staklenim nogama. Mi ćemo svakako zdušno podržati ovaj amandman, jer podržavamo nameru vašu, a isto tako od vas očekujem, a to očekujem i od gospodine Tota i Lodija, da ne glasaju za ovaj zakon ukoliko neće biti usvojen ovaj vaš amandman, jer očekujemo od vas da nećete glasati protiv direktnih interesa onih građana zahvaljujući kojima sedite tu u Narodnoj skupštini. 

PREDSEDAVAJUĆI: Hvala. 

comments powered by Disqus

12. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

19,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

14. maj 2020.

17,00 - Čoka - Sastanak sa aktivistima SVM 

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)