O Zakonu o odbrani, o Zakonu o Vojsci Srbije, o NATO-u, o vojnim pozivima

PREDSEDNIK: Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor, kao šef Poslaničke grupe manjina. Obaveštavam vas da je za poslaničku grupu LDP ovlašćeni predstavnik za ovu tačku dnevnog reda narodni poslanik Nebojša Ranđelović. Izvolite.
 
PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je Predlog zakona o odbrani i Predlog zakona o Vojsci Srbije. Odmah na prvi pogled možemo prosuditi da su ovi propisi pisani na brzaka, da je jedino što je bilo važno jeste da se što pre ispune formalni uslovi iz Ustavnog zakona za raspisivanje predsedničkih izbora.
 
Bilo je bitno da ovi predlozi zakona što pre dođu pred narodne poslanike, da se što pre usvoje u Narodnoj skupštini i da se što pre raspišu predsednički izbori, mada opozicija još uvek nema pravo da sazna datum raspisivanja i datum održavanja predsedničkih izbora. Sa ovog mesta sam i pre nedelju dana pitao gospodina predsednika Narodne skupštine Olivera Dulića kada će opozicija steći pravo da sazna kada će u ovoj zemlji biti raspisani predsednički izbori i kada će opozicija u Narodnoj skupštini steći pravo da sazna kada će ti predsednički izbori biti održani.
 
Moram da kažem i to da je kod ovih zakona, kod zakona o Vojsci Srbije i kod zakona o odbrani, barem bila organizovana javna rasprava, za razliku od, recimo, Predloga zakona o osnovama i uređenju službi bezbednosti, kod kog predloga zakona se najbolje vidi da je jedini cilj kod ovih predloga zakona usvajanje zakona zarad raspisivanja predsedničkih izbora, znači, postizanje preduslova koji su predviđeni Ustavom i Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava.
 
Kada kažem da su ovi predlozi zakona pisani nabrzaka, na šta temeljim ovu moju tvrdnju? Recimo, kada govorimo o Predlogu zakona o Vojsci Srbije, u ovom predlogu zakona nema uopšte odredaba o vojnoj obavezi. Znači, možemo steći utisak da u Republici Srbiji postoji profesionalna vojska. Kada malo bolje pogledamo ovaj predlog zakona, onda možemo videti i to da iz ovog predloga zakona fale odredbe o zdravstvenom osiguranju, o penzijsko-invalidskom osiguranju pripadnika Vojske Srbije. Znači, ne možemo reći da se radi o profesionalnoj vojsci.
 
Znači, dva vrlo značajna segmenta u ovom predlogu zakona nema. Mogu da razumem da je namera da se donese poseban zakon o vojnoj obavezi, ali mi nije jasno zašto onda taj predlog zakona nije pred narodnim poslanicima, da u paketu Narodna skupština usvoji Predlog zakona o odbrani, Predlog zakona o Vojsci Srbije i predlog zakona o vojnoj obavezi. 
 
Znači, moramo reći da se radi o praznim predlozima zakona, o ispražnjenim predlozima zakona, u kojim vrlo značajnih pitanja nema, odnosno ta pitanja nisu regulisana. Naravno, ne bih želeo analizirati pojedine odredbe ovih predloga zakona. Zna se šta je cilj. Cilj je da Narodna skupština, kao glasačka mašinerija, usvoji što pre, po mogućnosti do kraja nedelje, ove zakone, kao i zakon o spoljnim poslovima i zakon o osnovama uređenja službi bezbednosti i da predsednik Narodne skupštine raspiše tokom sledeće nedelje predsedničke izbore, mada je to samo pretpostavka, naravno oboriva pretpostavka, jer, kao što sam malopre rekao, opozicija u ovom visokom domu nema prava da sazna kada će ti predsednički izbori biti održani.
 
Kada sam malopre rekao da se radi o ispražnjenim zakonima, onda sam ovu tvrdnju bazirao na to da vrlo značajni segmenti nisu regulisani ovim predlozima zakona. Gospodin ministar nije rekao da 137 odredbi iz Zakona o Vojsci Jugoslavije ostaju na snazi. Znači, dame i gospodo narodni poslanici, mi skoro posle pet godina od prestanka i poslednje Jugoslavije i Srbije i Crne Gore, imamo Zakon o Vojsci Jugoslavije, koji će delom ostati na snazi. Znači, Zakon o Vojsci Jugoslavije će regulisati tako značajna pitanja kakvo je pitanje, na primer, vojna obaveza. Toliko o predlozima ovih zakona. 
 
Iskoristio bih priliku što je tu gospodin ministar odbrane u Vladi Republike Srbije Dragan Šutanovac i postavio bih dva pitanja. Molim uvaženog ministra da na ta pitanja odgovori. Prvo pitanje je, pretpostavljam, jednostavno i kratko pitanje, a u vezi je sa NATO-om. Na osnovu Ustava, Vlada vodi politiku, ali narodni poslanici ne mogu prosuditi šta je politika Vlade Republike Srbije u odnosu na NATO, u odnosu na taj vojni savez.
 
Gospodin ministar je izjavio da Republika Srbija trenutno nije spremna da uđe u NATO. To je, naravno, tačno, to je tako. Jednostavno, ne možemo prosuditi da li Republika Srbija uopšte teži ka tom vojnom savezu. Ne zna se šta je politika Vlade, da li je, po tom pitanju, politika Vlade ono što zastupa predsednik Koštunica ili jedna trećina Vlade Republike Srbije, tj. DSS ili je politika Vlade Republike Srbije, u odnosu na to pitanje, ona politika koju zastupa DS i, pretpostavljam, Dragan Šutanovac, koji je član DS. Što se tiče G17 PLUS, mi ne znamo šta je konkretno stav G17 PLUS u vezi ovog pitanja.
 
SVM se od osnivanja zalaže za evroatlantske integracije i za ulazak Republike Srbije u EU i u NATO. Za razliku od nekih stranaka, SVM nije promenio svoj program što se tiče pitanja pristupanja Republike Srbije NATO-u, pa bih iskoristio priliku da pitam gospodina ministra šta je tu politika Vlade. Jasno je da odluku treba da donesu građani na referendumu, ali bih ga pitao šta je stav Vlade u ovom trenutku povodom pristupanja Republike Srbije NATO-u.
 
Drugo pitanje je malo komplikovanije pitanje, možda. Isto tako, molim gospodina ministra da mi odgovori. Ovo pitanje nisam želeo da postavim u formi poslaničkog pitanja, pismeno, nisam želeo da postavim ovo pitanje ni kada su na dnevnom redu bila poslanička pitanja, jer sam želeo da odgovor dobijem od resornog ministra, ministra odbrane. 
 
To pitanje se odnosi na dostavljanje vojnih poziva u zapadnoj Bačkoj, naravno, ne samo u zapadnoj Bačkoj, ali je zadnjih nedelja 5.400 poziva u vojnom okrugu Novi Sad dostavljano. Znam za opštine Sombor, Apatin, Odžaci i Kula. Zvanično se radi o pozivanju vojnih obveznika radi saopštavanja ratnog rasporeda.
 
Moram da kažem gospodinu ministru da u mađarskom življu u Vojvodini postoji ogromna zabrinutost. Prvo smo imali popisivanje praznih kuća, a sada imamo saopštavanje ratnog rasporeda. Kao da točak vremena ide unazad, kao da smo opet u devedesetim godinama. Jednostavno, postoji strah vojvođanskih Mađara, ali pretpostavljam, ne samo i isključivo vojvođanskih Mađara, od mobilizacije. 
 
Na žalost, izjave ministra ne doprinose smirivanju strasti. Pored toga su tu i akcioni planovi ministarstava za slučaj jednostranog proglašenja nezavisnosti. Smatramo da ta zabrinutost nije neopravdana. Gospodine ministre, cilj postavljanja ovog pitanja jeste da se ovo raščisti, nije cilj širenje panike, već je cilj da se umire građani. Zbog toga postavljam ovo pitanje. Moram da naglasim da su vojvođanski Mađari lojalni građani Republike Srbije, ali ne žele više učestvovati ni u jednom ratu. 
 
Devedesetih smo već jednom učestvovali u ratu u kojem zvanično ni Republika Srbija nije učestvovala. Isti ovi ljudi koji su sada dobili poziv zarad saopštavanja ratnog rasporeda, ti isti ljudi su se jednog dana probudili na frontu i zbog toga postoji ta zabrinutost.
 
Postoji saopštenje Ministarstva odbrane na sajtu gde stoji da je ova aktivnost planska, da su u toku organizacijske formacijske promene u Vojsci Srbije i da je u toku podmlađivanje rezervnog kadra. Mi jednostavno smatramo da ovo saopštenje nije baš uverljivo, ne doprinosi u dovoljnoj meri smirivanju strasti i smanjenju zabrinutosti, pa baš zbog toga molim gospodina ministra da odgovori na ova pitanja. 
 
Nameću se sledeća pitanja: na osnovu kog propisa se vrši ova akcija kada se tek trenutno donosi, u ovim trenucima, u Narodnoj skupštini, novi zakon o odbrani i novi zakon o Vojsci Srbije? Zašto to saopštenje nije dato blagovremeno i zašto nije dato uverljivo objašnjenje? Da li je ovo samo prvi korak? Znači, da li gospodin Šutanovac kao ministar odbrane u Republici Srbiji može garantovati da Srbija neće ratovati i da ovi građani jednostavno nemaju razloga za zabrinutost i nemaju razloga za strepnju?
 
Na kraju, želim da kažem da je Savez vojvođanskih Mađara u saopštenju prošle nedelje pozvala sve obveznike da se odazovu pozivu, ali još jednom bih želeo da naglasim da ovo saopštenje Ministarstva odbrane nije ni blagovremeno saopštenje, nije ni uverljivo saopštenje, pa bih molio, stvarno sa najboljim namerama, gospodina Šutanovca da odgovori na ovo pitanje, na ova pitanja, i da se ovo pitanje raščisti, znači, da od resornog ministra u Vladi Republike Srbije čujemo objašnjenje i odgovor da Srbija neće ratovati i da ovi ljudi nemaju razloga za zabrinutost zbog poziva od Ministarstva odbrane. 
 
PREDSEDAVAJUĆI: Nebojša Ranđelović, narodni poslanik LDP-a.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DRAGAN ŠUTANOVAC: Gospođo Pešić, uvažena poslanice, želim da vam odgovorim, imajući u vidu pojedina pitanja koja su se ticala ratnih rasporeda do sad su postavljali ljudi koji su znali na koji način se to radi. Smatram da je pokušano da se napravi politička manipulacija, posebno u delu etničke manjine kojom bi želela da raspolaže stranka koja evidentno iz meseca u mesec u toj manjini gubi popularnost.
 
Podela ratnih rasporeda je jedna sasvim legitimna stvar koja se održava u svim zemljama i u zemljama NATO, kojima kažete da vi stremite i ja lično isto, nemojte imati nikakvu dilemu, ali pitanje koje se sada nameće je to zbog čega se to dešava odjednom. Mogu da prihvatim da postoji jedna krivica ministarstva zato što nismo pravovremeno obavestili u svim delovima Srbije da ćemo početi da delimo pozive. Nažalost, očigledno da za taj deo Vojvodine nisu stigla obaveštenja medijska na vreme ali je stvar sistemska koja se uređuje na teritoriji cele Srbije. Verujte mi, nigde nismo imali problem, izuzev sada problema tamo gde ga nema, gde se na jedan fiktivan način a kroz medije koji nisu na srpskom jeziku se provlači da čak Vojska Srbije vrši mobilizaciju. Naravno da pratimo i te informacije i to nije tačno.
 
Druga stvar koja se tiče NATO, apsolutno jedna lažna dilema u ovom trenutku i bespotrebna, znači, da se to pitanje postavi u situaciju u kojoj se to odlučuje ovih dana, ja bih imao razumevanja ali ne odlučuje se ovih dana, nećete odlučivati ni vi ni ja, odlučivaće se na referendumu. Podsetiću vas da je i premijer uz vojnu neutralnost rekao da ćemo svoja prava i obaveze tražiti kroz partnerstvo za mir. To je projekat jedan u kome učestvuju gotovo sve zemlje severne hemisfere, uključujući, recimo, i jednu Austriju ili Švedsku koje nisu članice NATO, koje su smatrale da je njihova puna mera učestvovanja u pertnerstvu za mir mera njihove bezbednosti.
 
Tako da ta dilema apsolutno u ovom trenutku ne stoji od pripadnika ministarstva, još manja dilema da li se naša, ako ste pričali o ministarstvu, moram da kažem da nisam siguran da li se ministarstvo kreće u pravcu Rusije ili u pravcu Amerike, mi se krećemo u pravcu standarda koje smatramo najbolje na svetu a prijateljstvo želimo da gradimo od Rusije do Amerike i verujte mi šire. Mislim da smo mi trenutno možda diplomatski najjači most Srbije sa sve tri centripetalne tačke u svetu, a to su i Brisel i Moskva i Vašington.
 
Ukoliko zaista iskreno želite da podržite nastojanje novog menadžmenta, da idemo u pravcu standarda koji je NATO standard, očekujem da onda izjave članova vaše koalicije ne idu u pravcu smanjenja budžeta vojnog jer su se i ovih dana pojavili u medijima i natpisi koji su davali ljudi koji pripadaju vašoj koaliciji, naprosto ne možete smanjivati budžet i tražiti da idete u pravcu NATO jer postoje neki standardi a ispod tih standarda niste prihvatljivi.
 
PREDSEDNIK: Zahvaljujem se.

comments powered by Disqus

2. jul 2023.

12,00 - Bački Vinogradi - 3. Festival krompira

3. jul 2023.

13,00 - Subotica - Sastanak sa Jožefom Mađarom (Magyar József), ambasadorom Mađarske u Beogradu

18,00 - Subotica - Kertvaroš - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Čantavir - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

4. jul 2023.

11,00 - Novi Sad - Konstitutivna sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

13,30 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Ker-Gat-Aleksandrovo - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Nosa - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

5. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Nikolom Selakovićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi R. Srbije

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

14,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

14,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

18,00 - Subotica - Centar - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Subotica - Zorka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

6. jul 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 37. sednica Skupštine Grada Subotice

14,00 - Palić - II „Festival – Uvod u leto na Paliću“

18,00 - Palić - Sastanak sa Hunorom Kelemenom (Kelemen Hunor), predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

7. jul 2023.

13,00 - Subotica - Radni sastanak u vezi 6. Subotičkog polumaratona 

18,00 - Subotica - Željezničko naselje - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,45 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

19,00 - Subotica - Makova sedmica - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

10. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Kelebija - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Bajnat-Prozivka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Stari Žednik - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

13. jul 2023.

18,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. jul 2023.

10,00 - Subotica - Press konferencija u SVM-u

15,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

19,00 - Subotica (MZ Zorka) - XI Festival mekike

15. jul 2023.

18,00 - Palić - Svečano otvaranje manifestacije „Letnji koncerti u Muzičkom paviljonu“

16. jul 2023.

11,30 - Hajdukovo - VII Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

18. jul 2023.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

11,30 - Novi Sad - Svečanost Univerziteta Privredna akademija

19. jul 2023.

10,00 - Šupljak - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

13,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV vanredna sednica)

20. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje - izbor ministra prosvete

26. jul 2023.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. jul 2023.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. avgust 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

16,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

3. avgust 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 38. sednica Skupštine Grada Subotice

15,40 - Palić - Gostovanje u emisiji "Városépítők" na Radio Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19. avgust 2023.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Benceom Tužonom (Tuzson Bence), ministrom pravde Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

29. avgust 2023.

09,30 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

31. avgust 2023.

07,30 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

09,00 - Hajdukovo - Centralna svečanost učenika koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku u Vojvodini povodom početka nove školske godine

10,00 - Nosa - Svečanost povodom završetka izgradnje doma kulture i otvaranja izdvojenog odeljenja Mađarske predškolske ustanove i vežbaone „Vackor“ iz Subotice

1. septembar 2023.

12,00 - Subotica - Svečano podizanje zastave Subotice

12,30 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2023.

13,15 - Subotica - Sastanak sa Tomislavom Momirovićem, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi R. Srbije

5. septembar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V vanredna sednica)

6. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

13,30 - Senta - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

7. septembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 39. sednica Skupštine Grada Subotice

10,00 - Palić - Otvaranje konferencije "Connect + Grow"

15. septembar 2023.

16,00 - Bačka Topola - Sastanak sa Leventeom Mađar (Magyar Levente), zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

16,30 - Bačka Topola - Puštanje u pogon novoizgrađenog silosnog kompleksa povodom 40. godišnjice preduzeća „Gebi” d.o.o.

20. septembar 2023.

11,00 - Subotica - Sastanak sa sportistima Larom Kadar i Ištvanom Pribojem

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

26. septembar 2023.

11,00 - Kanjiža - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

15,45 - Subotica - Sastanak sa delegacijom Nacionalnog univerziteta za javne službe iz Budimpešte

29. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

1. oktobar 2023.

10,00 - Subotica - Sastanak sa delegacijom iz Ferencvaroša (Budimpešta)

12,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Opšte bolnice Subotica

3. oktobar 2023.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

5. oktobar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 40. sednica Skupštine Grada Subotice