O Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave; polemika sa Mlađanom Dinkićem, Čedomirom Jovanovićem, Ivanom Andrićem

PREDSEDAVAJUĆA: Narodni poslanik Balint Pastor ima reč. Izvolite.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Dinkiću, u Srbiji postoji običaj da se određenim pravnim aktima daju pridevi. I ova država je imala Sretenjski ustav, pa Oktroisani ustav, pa Vidovdanski ustav, pa sada ima Mitrovdanski ustav. Ovaj predlog zakona bih ja okarakterisao kao predizborni predlog zakona. Pokušaću da obrazložim zbog čega ovo mislim i izneću neke dileme u vezi ovog predloga zakona.

Nadam se da ću dobiti neke korisne odgovore na osnovu kojih ćemo mi, do dana za glasanje, moći da formulišemo naš stav vezano za glasanje. Odmah da vam kažem sledeće. Nemojte od nas, gospodine Dinkiću, očekivati da danas kažemo kako ćemo glasati. Mi ćemo sačekati odgovore u vezi naših dilema, u vezi naših pitanja, sačekaćemo da vidimo kakvi i koji amandmani će biti podneti, sačekaćemo kako će izgledati konačna verzija predloga ovoga zakona i najkasnije u Danu za glasanje ćemo odlučiti kako ćemo izjasniti u vezi ovog predloga zakona, a Dan za glasanje će biti, prema našim saznanjima, za oko 10-ak dana.
   
Zbog čega sam ja rekao da postoje dileme i određena pitanja u vezi ovoga predloga zakona? Zbog toga što sam ja pripreme za ovu današnju diskusiju i raspravu počeo time da sam uzeo papir i pokušao sam da napišem koje su, po meni, pozitivne strane a koje su negativne strane ovog predloga zakona. Kao što možete videti, ovaj deo papira gde su negativne strane, dosta je opširniji od ovog prvog dela.
   
Možda ćete vi u današnjoj diskusiji i u danima koji slede nas ubediti da mi pogrešno gledamo na ovu stvar.
   
Da krenemo prvo od ovih pozitivnih strana. Na primer, lokalne samouprave će imati 80% poreza na zarade i to je svakako pozitivno. Tu se postavlja samo jedno pitanje – da li vi znate, a siguran sam da znate, da prema budžetu Republike Srbije i sada važećeg budžeta i prethodnih budžeta 18% od prihoda od poreza na zarade na teritoriji AP Vojvodine pripada AP Vojvodini. To znači da prema ovom predlogu zakona 80% će dobiti lokalne samouprave, 18% će dobiti AP Vojvodina. Ja i ne smem da pomislim na to da vi želite kao regionalista da uzmete srednjem nivou vlasti AP Vojvodini 18% iz budžeta, koliko dobija svih ovih prethodnih godina, ali onda izađe da svega 2% ostaje za Republiku. Kada gledamo samo AP Vojvodinu, nismo ništa čuli o tome kako vi zamišljate održati sadašnji nivo deficita ako vi od Republike uzimate 16%, odnosno ostavljate samo 2%, pošto će 18%, i dalje dobijati, AP Vojvodini iz poreza na zarade.
   
Što se tiče transfera solidarnosti, vi ste rekli da će se grad Beograd odreći od transfera i da će ta sredstva biti preraspoređena lokalnim samoupravama. To je možda tako ali tu postoje dva problema. Prvi je o tome, vi naravno o tome niste govorili, oko 50% zaposlenih ljudi na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište na teritoriji grada Beograda.
   
Znači, najveći dobitnik ovog predloga zakona jeste grad Beograd. Mi nismo ništa čuli o tome. Vi ste govorili o tome da je Beograd najrazvijeniji grad, i to je svakako tačno, ali ništa nismo čuli o tome da oko 50% zaposlenih živi na teritoriji grada Beograda i da je zbog toga Beograd na dobitku, ako gledamo ovaj predlog zakona i ovo rešenje.
   
Druga stvar, kada govorimo o solidarnosti, mi smatramo da je solidarnost plemenita osobina i mi jesmo svakako za solidarnost, ali znamo kako je ta solidarnost izgledala prethodnih godina i decenija. Verujte mi, gospodine Dinkiću, ljudi u Vojvodini se naježe kad čuju reč solidarnost. Zbog čega? Zbog toga što su građani AP Vojvodine, izgradili i Kosovo i Metohiju, i Makedoniju, i Crnu Goru i još neke bivše republike članice SFRJ i znamo kako ta solidarnost izgleda.
   
Sa druge strane, godinama slušamo o tome da AP Vojvodina treba da bude solidarna i da treba da prihvatimo realnost da Vojvodina ne dobija svake godine ona sredstva koja bi trebala da dobije na osnovu Ustava iz republičkog budžeta. To su mnogi govorili i većina budžeta prethodnih godina je bio protivustavan što se tiče finansiranja AP Vojvodine. Vi to vrlo dobro znate, bili ste potpredsednik Vlade i ministar za regionalni razvoj i privredu. A prethodni budžeti su bili, kao što ste i vi rekli, i protivzakoniti u odnosu na finansiranje lokalnih samouprava. Vi ste čak rekli, veoma iskreno, maločas, da su lokalne samouprave zakinute za oko 50 milijardi dinara prethodne tri godine. Samo ste zaboravili da kažete ko je tada bio potpredsednik Vlade i ministar za privredu i regionalni razvoj.
   
Zbog toga smatramo da, na prvi pogled solidarnost jeste primamljiva kategorija, nažalost u Srbiji solidarnost ne funkcioniše na način kako bi to funkcionisalo u civilizovanim državama.
   
Sa druge strane, pre samo dve godine, gospodine Dinkiću, marta 2009. godine ste vi govorili da bi Vojvodina trebalo da finansira Koridor 10 na svojoj teritoriji iz budžeta AP Vojvodine i da jedan deo budžetskih izdataka u zdravstvu, prosveti, socijalnim institucijama isto tako treba da finansira AP Vojvodina, tako da nema svoje izvorne prihode i nema svoju imovinu, kao što nemaju ni lokalne samouprave danas svoju imovinu.
   
Srbija je jedina država u Evropi u kojoj regioni, odnosno AP nemaju svoju imovinu. Pitam se ja, kako je Vojvodina treba da gradi auto-put na svojoj teritoriji, doduše, vi ste rekli da bi trebalo da radi iz tih 200 miliona koje je Vojvodina trebalo da dobije iz prodajne cene NIS, a kao što vrlo dobro znate, a bili ste potpredsednik Vlade, Vojvodina je dobila samo 50 posto od sredstava koje je trebalo da dobije, iz prodajne cene NIS, a 40 još uvek nije dobila, pošto je to predviđeno Zakonom o budžetu RS za 2009. godinu. Znači, 40 posto prodajne cene NIS, Vojvodina do dana današnjeg nije dobila, a ta stavka postoji u republičkom budžetu za 2009. godinu.
   
Niste govorili ni o tome koje će obaveze imati lokalne samouprave nove u sledećem periodu. Ne mislim da bi se moglo to desiti na osnovu ovog zakona, ali mi ne znamo, da li će biti takvih predloga sledećih meseci i sledećih godina, a znamo iz iskustva da ukoliko Vojvodina dobije nešto više sredstava, odnosno onoliko koliko minimalno treba da dobije po Ustavu RS, onda kreću priče, evo sad vi finansirajte sve na svojoj teritoriji, a vi ste isto govorili 2009.  i malopre sam o tome govorio.
   
Mi za razliku od vas, mislimo da treba povećati nadležnosti lokalnih samouprava opština i gradova, ali naravno na način da lokalne samouprave dobijaju i adekvatna sredstva za vršenje tih novih nadležnosti.
   
Ja ne mislim, za razliku od vas, da je prirodno da Republika bude osnivač osnovnih škola na svojoj teritoriji. Ne mislim da je to prirodno i ne mislim da je to u skladu sa nekakvim evropskim standardima. Da kažem još nešto u vezi toga, nije prirodno da osnivač srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine bude AP Vojvodina, a osnivač svih osnovnih škola na teritoriji Srbije bude Republika Srbija.
   
To, jednostavno nije prirodno i mi u ovom trenutku ne znamo koje obaveze i odgovornosti će ići zajedno sa nešto većim prihodima, da li će neka ovlašćenja postati obaveze, da li ćemo mi sledećih godina slušati priče o tome, evo dobili ste više sredstava, pa se sada snalazite.
   
Vi ste rekli, gospodine Dinkiću, da republika neće finansirati izgradnju seoskih puteva i nekih infrastrukturnih projekata na teritoriji opština i gradova u Republici Srbiji.
   
To vrlo lepo zvuči, ali ne mislim da su lokalne samouprave, jedinice lokalne samouprave saglasne sa tim, da cena nešto većih prihoda bude ta da republika ništa ne finansira iz infrastrukturalnih  projekata na teritoriji tih opština i gradova.
   
To bi bilo kao kada biste rekli detetu, evo imaš džeparac, pa se snalazi, neću ti plaćati školovanje, neću ti kupovati udžbenike, neću ti plaćati stipendiju, neću ti plaćati zakup stana na studijama, evo imaš džeparac, pa se snalazi. Mislim da je to pogrešan način gledanja na stvari i da jedinice lokalne samouprave,  pokazati, neće moći iz ovih većih prihoda i mi ne sporimo da će sve lokalne samouprave imati više prihoda i neće ti prihodi biti dovoljni da jedinice lokalne samouprave samostalno grade sve na svojim teritorijama.   
   
Niste nas uverili što se tiče deficita koji će se naći u republičkom budžetu. U vezi deficita bih vam želeo savetovati da, ukoliko mislite da članovi Fiskalnog saveta ne obavljaju svoje obaveze, svoje nadležnosti dovoljno stručno, onda pokrenete postupak za smenu tih ljudi. U Fiskalnom savetu treba da sede visoko moralni ljudi i visoko stručni ljudi. Ukoliko vi smatrate da ti ljudi nisu takvi, onda imate svaki osnov da pokrenete postupak za smenu tih ljudi.
   
Kad smo već kod deficita, vi znate vrlo dobro da je pre samo nekoliko dana bio protest poljoprivrednika u Srbiji. Namerno kažem u Srbiji a ne samo u Vojvodini, jer su protestvovali i izvan AP Vojvodine na teritoriji Republike Srbije. Ti ratari su dobili objašnjenje da će, doduše, dobiti subvencije do 100 hektara, ali ove godine samo do 30 hektara, a ostali deo u januaru sledeće godine, jer bi isplata svih tih subvencija do 100 hektara značila povećanje deficita koje Republika ne može da izdrži. Kako je onda moguće da ratari nisu mogli ove godine da dobiju sve što im pripada po uredbi Vlade, a što se tiče ovog predloga zakona nije problem što će se povećati deficit?
   
Isto tako kada smo kod deficita, mi ne znamo kako bi ovaj predlog zakona ugrozio i da li bi, ali ja verujem da bi, ovaj predlog zakona i ovaj zakon, ako se izglasa u ovoj formi, ugrozio bi buduće budžete AP Vojvodine. Vi vrlo dobro znate kakve muke mučimo svakog decembra kada treba da se usvaja budžet Republike. Vi vrlo dobro znate kako je teško obezbediti,  nažalost, u ovoj državi poštovanje Ustava. Vrlo dobro znate da je vrlo teško da se uvek poziva na solidarnost, uvek se poziva na deficit i ukoliko se deficit Republike poveća sa nekoliko desetina milijardi dinara bojim se da u decembru ove godine nećemo moći da obezbedimo poštovanje Ustava i da će AP Vojvodina biti najveći gubitnik ovog predloga zakona. Kao što sam malo pre rekao, Beograd će biti najveći dobitnik ovog predloga zakona.
   
U vezi finansiranja Vojvodine, vi ste podneli u proceduru još jedan predlog zakona, a to je zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim predviđate da se AP Vojvodini uzme 30% od onih sredstava koje po sada važećem zakonu Vojvodina dobija. To u ovoj godini znači milijardu i četiristo miliona dinara manje za finansiranje AP Vojvodine. Kada znamo da je u ovoj državi ustavna odredba o tome da Vojvodina treba da dobija najmanje 7%, s tim da tri sedmine idu na kapitalne investicije na teritoriji Vojvodine, svaki dinar znači. Vi predlažete da se Vojvodini uzme milijarda i četiristo miliona dinara.
   
Maločas ste govorili o tome da Pokrajina može da radi projekte, mislili ste na AP Vojvodinu. Ne znam da li znate, trebali bi da znate, pošto ste do pre tri meseca bili potpredsednik Vlade i ministar privrede i regionalnog razvoja, da je Fond za kapitalne investicije AP Vojvodine trebalo da do sada iz Republičkog budžeta dobije tri milijarde i 600 miliona dinara, 3,6 milijardi dinara, od devet milijardi, koliko je predviđeno za čitavu godinu.
   
Ne znam da li znate podatak da je Vojvodina od tih 3,6 milijardi dinara, koliko je i trebala da dobije, do kraja maja dobila svega 600 miliona, znači 0,6 milijardi dinara. Kako na ovaj način Vojvodina da finansira projekte? Kako da održimo u životu građevinske firme koje su uložile svoja sredstva i sada su na granici bankrota, a ima takvih građevinskih firmi, nažalost, u Vojvodini više desetina? Kako mi onda možemo da govorimo o fiskalnoj decentralizaciji, o regionalizaciji, kada Republika ne poštuje budžet koji je izglasan pre samo pet meseci u ovom visokom domu?
   
Kao što sam rekao na početku, mi ćemo saslušati vaše argumente veoma pažljivo. Čekamo odgovore, između ostalih, i na ova pitanja, koja sam ja malo pre spomenuo, odnosno postavio. U danu za glasanje ćemo odlučiti da li su vaši argumenti uverljivi.
   
Na kraju bih samo želeo da kažem da se Savez vojvođanskih Mađara od svog osnivanja zalaže za decentralizaciju i regionalizaciju, za jačanje i opština i gradova i autonomne pokrajine i mesnih zajednica. Ne bih voleo kada bih još jednom morao da čujem to da oni koji imaju određene argumente i koji imaju određene dileme u vezi predloga ovog zakona su centralisti. Izvinite, ali ja sebe ne doživljavam kao centralistu, ja našu stranku ne doživljavam kao centralističku stranku, ali mislim da se decentralizacijom treba baviti ozbiljno, ne u predizborne svrhe, i da treba razmišljati malo unapred i treba razmišljati o tome kako će izgledati deficit Republike, kako će se poštovati Ustav, kako će se obezbediti Vojvodini ono što joj pripada po Ustavu i kako će lokalne samouprave moći da žive i da prežive u sledećem periodu, kada znamo da ova država, odnosno Vlada krši svoje zakone, i Zakon o budžetu i Zakon o lokalnoj samoupravi, i sve to, nažalost, u ovoj državi treba uzeti u obzir. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima predstavnik predlagača, Mlađan Dinkić.
   
MLAĐAN DINKIĆ: Hvala na ovim pitanjima i pokušaću da na njih odgovorim. Najpre, što se tiče finansiranja Pokrajine, kao što se ni sadašnji Zakon o finansiranju lokalne samouprave ne bavi finansiranjem Vojvodine, ne bavi se ni ovaj zakon, jer mu tu nije mesto. Nažalost, Srbija ima samo jedan formalni region danas, to je AP Vojvodina. Kada bi imala više, sigurno bi trebalo da imamo sistemski zakon koji reguliše finansiranje regiona. To je jedna stvar.
   
Dakle, mi se ovde ne bavimo time i tome nije mesto u ovom zakonu. Mislim da je loše za Vojvodinu da se učešće Republike ili prihodi Vojvodine određuju svake godine Zakonom o budžetu. Tu ne postoji nikakva izvesnost onda u prihodima. Tačno je da je taj procenat od 18% uspostavljen i godinama važi, ali on može sutra da se promeni. Vi ste tu u pravu, može da se promeni ukoliko neko ko radi Zakon o budžetu, a to su ministri finansija, predloži drugačije. Mislim da treba napraviti jednog trenutka i Zakon o finansiranju, ne samo Vojvodine, nego kada se uspostave drugi regioni o finansiranju regiona, kao što sada imamo Zakon o finansiranju lokalne samouprave.
   
Sada bih ukazao na nešto u čemu ste prosto možda prevideli, a možda pogrešili. Naime, nije tačno da ova solidarnost može čak i teorijski da ide na štetu Vojvodine, jer jedino je Beograd lokalna samouprava koja više neće dobijati republičke transfere i upravu taj novac je osnova za transfer solidarnosti. Dakle, nema ni teorijske šanse da ma ko iz Vojvodine plaća tu solidarnost, ta dilema je prosto pogrešna. Takođe, gradonačelnik Beograda, gospodin Đilas, predložio je amandmanom, koji mi hoćemo da prihvatimo, da se Beogradu smanji učešće u poreznost zarade na 70%, tako da jedino Beograd ima 70% od poreza na zarade, a svi ostali 80% od poreza na zarade. U tom slučaju grad Beograd bi sledeće godine imao veći gradski budžet za 11%, dok bi sve druge lokalne samouprave, bukvalno sve, imale više od toga. Crna Trava, već sam dao primer, 127% uvećanje budžeta.
   
Nema nikakve bojazni i nije tačno da ovim zakonom ponovo Beograd dobija. Najmanje povećanje budžeta, zapravo imao bi Beograd, jer se odriče Republičkog transfera ima niži procenat od poreza na zarade koje mu ostaju u odnosu na druge. Sada jedna ključna stvar i pitanje, kao što je tačno da su danas brojni gradovi i opštine u unutrašnjosti Srbije ugroženi zato što Republika suštinski sve privlači sebi, a ne ostavlja dovoljno njima, tako mislim da je takva situacija i u Vojvodini. Mislim da gradovi i opštine u Vojvodini da njih treba jačati. Pokrajina trenutno, slažem se da nema dovoljno sredstava da isfinansira ono što joj po Ustavu pripada, ali nije tako slaba, kao što su slabi gradovi i opštine u Vojvodini.
   
Dakle, mi, pre svega, mislimo da treba ojačati gradove i opštine u čitavoj Srbiji, pa u Vojvodini, takođe, a onda videti šta je ono što gradovi i opštine u Vojvodini mogu sami da urade i za šta im nije potrebna pomoć pokrajine, a šta je ono što ne mogu sami da urade i za šta treba da pokrajina pomaže.
   
Mislim da nije dobro da danas Fond za kapitalna ulaganja ne radi samo regionalne projekte ili neke važne lokalne projekte, nego radi čak i projekte poput, daću primer opštine gde je vaš gradonačelnik u Bečeju – krečenje plafona na lokalnoj biblioteci. Mislim da je lokalna biblioteka važna, ali kada bi Bečej imao sam više novca ne bi trebalo to da mu radi Fond za kapitalna ulaganja, i mi upravo to predlažemo, da Bečej, Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Sremska Mitrovica, dobiju veće lokalne budžete, da manje zavise ne samo od Republike nego, bogami, i od pokrajine. Smatramo da ne treba decentralizaciju zaustaviti samo na decentralizaciju Republike, treba uraditi i decentralizaciju pokrajine. Mi imamo i centralizovanu pokrajinu. Nisam siguran da li pokrajina u ovom trenutku jednakim kvalitetom zadovoljava potrebe svih građana Vojvodine.
   
U tom smislu, ne mogu da se složim sa vašim argumentom da bi Zakon o poljoprivrednom zemljištu oštetio Vojvođane, jer je tačno da bi 100%, ako bi se taj zakon prihvatio, od prihoda od zakupa državno poljoprivrednog zemljišta ostao opštinama, time bi dobili i Sečanj i Sombor, i Subotica, i Kanjiža, sve opštine bi time dobile. Da li bi se tu umanjimo pokrajinski budžet po tom osnovu? Bih, ali mislim da je to dobro. Bolje da opštine dobiju više novca i da same urade neke lokalne stvari, a da onda pokrajina radi samo regionalne projekte i one lokalne projekte koje opštine ne mogu same.
   
Dakle, mislim da našu zemlju treba graditi od dole, od baze, mesne zajednice, opštine, ka vrhu, a ne obrnuto. Naravno da se tu sada postavlja pitanje gledanja na svet, to jeste filozofija, šta je ovde važno, šta nije? Neko smatra da je najvažnija Republika, pa pokrajina, pa lokali. Mi smatramo da su najvažnije opštine, pa onda pokrajina, pa onda Republika. Smatramo da Republika treba da radi ono što je njen posao, odbrana, bezbednost, tj. fiskalna nacionalna politika, monetarna politika, socijalna zaštita, penzije i sve ostalo. Mi smo protiv toga da se opštinama daju nove nadležnosti, osim ovih koje sada predlaže Stalna konferencija gradova i opština u domenu kontrole prikupljanja poreza na zarade i kontrole inspekcije rada. Dakle, te dve nadležnosti prirodno treba da se povećaju, jer ako već ima nadležnosti na porez na plate, opština treba da ima mogućnosti da kontroliše njihovu naplatu.
   
Naravno, spreman sam, kao šef poslaničkog kluba Ujedinjenih regiona Srbije, da sa vama, Savezom Vojvođanskih Mađara u narednim danima razgovaram i detaljnije o ovome i da odgovorim na dileme. Mislim da treba napraviti funkcionalan sistem, da gradovi i opštine imaju dovoljno novca da rade lokalne projekte, da pokrajina može da im pomogne da uradi ono što oni ne mogu da urade sami, a da se, pre svega, fokusira na regionalne projekte, a da Republika radi isključivo nacionalne projekte i regionalne u onim regionima koji nemaju sada sopstvene prihode, a to su svi ostali osim Vojvodine u ovom trenutku. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Narodni poslanik Balint Pastor će imati pravo na repliku. Narodni poslanik Aleksandar Martinović želi da govori o povredi Poslovnika. (…)
     
PREDSEDAVAJUĆA: Narodni poslaničke, član 103. je osnov po kojem se dobija reč. Zahvaljujem. Narodni poslanik Balint Pastor ima pravo na repliku. Izvolite.
     
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine Dinkiću vi ste malopre rekli da je pitanje filozofije i ukusa koji nivo vlasti je za koju političku stranku najbitnija i vi ste rekli da se vi prvenstveno zalažete za što jače lokalne samouprave opšte i gradove. Mi se, gospodine Dinkiću zalažemo za poštovanje Ustava. Kao što znate, u Ustavu Republike Srbije je predviđeno koliko APV sa koliko sredstava treba da raspolaže, a taj isti Ustav definiše i strukturu tih sredstava. Sve dok nema zakona o izvornim prihodima APV ili o finansiranju APV, nažalost, AP je prinuđena da, odnosno AP može da računa samo na ona sredstava koja dobija ili ne dobija iz republičkog budžeta, uz neke izvorne prihode koji su stvarno minimalni.
   
Sa druga strane, kada već govorimo o Ustavu, vi gospodine Dinkiću ovu vladu podržavate zbog toga što ona ovu državu vodi ka Evropskoj uniji. Mi isto tako zbog toga podržavamo ovu vladu i nema razlike između vas i nas po ovom pitanju. Znate veoma dobro da jedna država koja ne poštuje sopstveni ustav nema šta da traži u EU. Ustavnost je kamen temeljac EU i zbog toga mi ne možemo podržati zakon koji može da dovede do toga da se Ustav ne poštuje, da Vojvodina ne dobije ona sredstva koja joj pripadaju…
   
(Predsedavajuća: Dva minuta.)

 … samo da završim rečenicu, molim vas. Ovaj zakon, bez obzira što se ne bavi Vojvodinom, tu opasnost u sebi latentno, nažalost, sadrži. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Zahvaljujem. Predstavnik predlagača Mlađan Dinkić je bio registrovan. Vi imate pravo da dobijete reč. Da li ste želeli reč? Samo vas molim da se registrujete u elektronski sistem. Izvolite.
   
MLAĐAN DINKIĆ: Samo kratko. Dakle, sve vojvođanske opštine, kao i sve druge opštine u Srbiji ovim zakonom dobijaju mnogo više. Dakle, ne postoji opasnost da bilo koja opština u Vojvodini bila zakinuta i ukupno je taj dobitak prilično velik.
   
Druga stvar, zaista želim da kažem svim narodnim poslanicima, ovo što sada kritikujem nije kritika ove vlade, nije kritika prošle vlade, ovo je kritika sistema koji nije promenjen. Ovaj sistem nije uspostavila prošla vlada, ova vlada, ovaj sistem postoji gotovo od 1945. godine do danas u Srbiji, od 90-e sigurno. Ovo je kritika činjenice da sistem nije promenjen. Ako želite da me pitate da li osećam deo odgovornosti, jer kao i vi u poslednjih 20 godina jesam bio deo vladajućih koalicija, a svi ste vi bili, osećam i mislim da treba sistem promeniti. Bolje da je bio promenjen ranije. Ako nije ranije promenjen, hajde da ga sada menjamo zajedno.
   
Dakle, ovo  nije kritika postojećoj vladi, prethodnoj vladi, ovo je kritika sistema centralističkog koji suštinski omogućava da siromašni postanu još siromašniji, a bogati još bogatiji. To ne zavisi ni od jedne političke partije koja je na vlasti. Ko god da dođe sutra na vlast, ako se ne promeni sistem i dalje će Sećanj, Žitorađa, Blace da budu sve siromašniji i siromašniji.
   
Samo promena sistema može to da zaustavi i onda neće biti toliko važno ko je na vlasti. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Pravo na repliku, narodni poslanik Pastor Balint. Da li ste za to registrovani? (Da.) Narodni poslanik Ivan Andrić, takođe ćete imati pravo na repliku. Molim vas da svi zajedno učestvujemo u razmeni argumenata i u mišljenju i da se vreme koje je namenjeno za razmenu takve vrste, dakle, kada bilo koji poslanik želi da odgovori predlagaču koristi kao pravo na repliku. Tako je jednostavnije meni da vodim sednicu, a nadam se i vama da zajedno razjasnimo svima onima zbog kojih svi zajedno sedimo ovde šta je razlika u argumentima. Balint Pastor, pa Ivan Andrić, pravo na repliku.
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine Dinkiću, mnogo bolje od mene znate da su lokalne samouprave - lokalne samouprave, a da je AP – AP. Niko ne spori da će sve lokalne samouprave imati više sredstava po ovom predlogu zakona, to sam nedvosmisleno rekao. Ali, postoji i garancija za finansiranje APV i to je jedna ustavna garancija koja je na takav način predviđena Ustavom i to jedna država koja želi da postane članica EU jednostavno treba i mora da poštuje.
   
Još toliko da kažem povodom ovog pitanja, mi se zalažemo i za decentralizaciju opština i gradova, zalažemo se za jače mesne zajednice i isto tako se zalažemo za jaču AP unutar Srbije, ali, još jedanput da kažem, smatramo da po ovom predlogu zakona postoji opasnost da Vojvodina kao AP ne dobije ona sredstva koja treba da dobije na osnovu Ustava Republike Srbije.
   
Možemo glasati za ovaj predlog isključivo ako možemo biti sigurni da Vojvodina kao APV neće biti zakinuta sa jedne strane, a sa druge strane republička Vlada i sve buduće republičke vlade neće biti onemogućene da poštuju član 184. Ustava Republike Srbije koji reguliše način finansiranja APV.
   
Isto tako, nije mi jasno zašto niste predložili zakon o finansiranju APV kada ste već predložili čitav set zakona iz oblasti decentralizacije.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Zahvaljujem. Narodni poslanik Ivan Andrić, dva minuta, replika. (…)
   
PREDSEDAVAJUĆA: Zahvaljujem. Narodni poslanik Čedomir Jovanović je prijavljen. Želi da koristi svoje pravo kao predsednik poslaničke grupe.
   
ČEDOMIR JOVANOVIĆ: Gospođo Čomić, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, hajde da pokušamo gospodine Dinkiću da vodimo ovaj razgovor tako što ćemo govoriti jezikom činjenica i argumenata i biti otvoreni. Jedino tako možemo da razgovaramo sa vama.
   
Prvo, hajde da krenemo od onoga što je pozitivno u svemu. Energija koju ulažete nastojeći da po svom  mišljenju afirmišete jedan važan politički problem je za respekt. Bez vas verovatno bi naša stranka morala da sačeka da dođe na vlast kako bi se otvorilo pitanje decentralizacije u Srbiji. Ovako smo sada u situaciji da o tome ozbiljno razgovaramo.
   
Problem je što mi želimo ozbiljan razgovor, u ponižavajućoj atmosferi, i što ste vi i svoju ličnu energiju, ali i energiju društva, koju merite sa 500.000 potpisa koje ste dobili, zloupotrebili i potpuno dezavuisali kroz Predlog zakona o kojem danas razgovaramo. 
   
Niste za to  isključivi krivac. Smatramo da tako nešto ne bi bilo moguće da na to nije pristala vladajuća koalicija i to ne neka vladajuća koalicija bez imena i prezimena, nego Tadić, Čanak, Pastor, Ljajić, Drašković, Dačić, Ugljanin, naravno Dragan Marković, Veroljub Stevanović i PUPS, Krkobabić. Oni su odlučili da vama na kraju svog mandata, kupujući nedelje i mesece do izbora, žrtvuju javne finansije, užasno opterete privredu i kompromituju jednu od najvažnijih ideja bez koje mi ne možemo da promenimo društvo, a to je ideja reforme države. (…)
     
Ko vas danas podržava u tome? SVM kritikuje. Druge članice vladajuće koalicije pišu amandmane na vaš zakon. Ko vas podržava u tome što radite? Niko. Zbog toga što su oni već pronašli način na koji će anulirati očiglednu štetu od koje ni oni ne mogu da pobegnu. Stupiće na snagu u oktobru, do nove godine, od nove godine novi budžet, stavlja se van snage ovaj zakon, idemo na izbore – i vuk sit i ovce na broju. (…)

PREDSEDAVAJUĆA: 20 minuta. Zahvaljujem. Predstavnik predlagača, narodni poslanik Mlađan Dinkić želi reč. S obzirom da je elektronski sistem takav da su se prethodno prijavili poslanici, ja ću pročitati koji poslanici su trenutno prijavljeni da dobiju ili pravo na reč ili pravo na repliku, zatim moram da obrišem listu da bi mogao da se prijavi predstavnik predlagača, ali će po spisku koji pročitam biti davano i pravo na repliku i pravo na reč: narodni poslanici Pastor Balint, Saša Milenić, Aleksandar Jugović, Zoran Krasić i Jorgovanka Tabaković. Molim sada predstavnika predlagača da se prijavi. Izvolite, imate reč. (…)

PREDSEDAVAJUĆA: Narodni poslanik Balint Pastor, pravo na repliku.
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Kratka replika gospodinu Čedomiru Jovanoviću. Vi ste nabrajali lidere stranaka koje su u Vladu ili koje podržavaju Vladu. U ruci imam zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine, piše ovde između ostalih odredili smo sledeći dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, zahtev podnose 122 narodna poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
   
Želeo bih da kažem zarad javnosti, gospodine  Jovanoviću, da mi iz SVM nismo potpisali ovu inicijativu, nemamo nikakve veze sa inicijativom URS, imamo veze sa ovim predlogom zakona koliko imate vi ili LDP. Mi smo tu da kažemo naše mišljenje i u danu za glasanje ćemo odlučiti kako ćemo glasati u vezi ovog zakona, nije se glasalo o dnevnom redu pošto se radi o vanrednom zasedanju kao što znate vrlo dobro, znači mi SVM nemamo nikakve veze sa ovim predlogom zakona URS. Zarad javnosti, sam to želeo bitnim da kažem da se ova netačna konstatacija ne ponavlja u daljoj raspravi. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Narodni poslaniče, vreme koje vam je na raspolaganju je iskorišćeno. Narodni poslanik Čedomir Jovanović, pravo na repliku.
   
ČEDOMIR JOVANOVIĆ: Izvinjavam se, mislim da je bila gospođa Tabaković prijavljena, tako ste pomenuli malo pre.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Poslanica Jorgovanka Tabaković je želela reč kao repliku, kao ovlašćeni, tako sam razumela. Narodni poslanik Čedomir Jovanović ima reč.
   
ČEDOMIR JOVANOVIĆ: Pokušaću da odgovorim na primedbe i gospodina Pastora i gospodina Milenića. Gospodine Pastor, nas interesuje vaše koalicija, jer vaša koalicija kupuje vreme tako što, pre tri godine, pristane na ucene PUPS i 400 miliona evra kojih inače nemamo, strovali u Penzioni fond, u linearno povećanje penzija za 10% i kao posledicu toga dobijamo odnos evro-dinar. Ne jedan prema 75, nego jedan prema 100. Na kraju mandata kupuje vaša koalicija svoje vreme tako što otprilike, istih tih 400 miliona evra usmeri, ali ne ka Krkobabiću, nego prema Mlađanu Dinkiću.
   
Pošto ljudi imaju neko prethodno iskustvo i pošto znaju u kakvoj zemlji žive, nije im potrebno da im padne nebo na glavu, da bi znali kakve će biti posledice ekonomske politike koju kritikuje MMF, koji nas održava kako tako u ekonomskoj stabilnosti. To što se toga tiče, zaista u pravu ste, niste potpisali ovo i mislim da vi unutar vaše koalicije treba da rešite te odnose.
   
Gospodine Mileniću, obmanuti su ljudi, obmanuti, zato što se ne vodi projekat decentralizacije na tezgama, nego u institucijama, kroz dijalog, kroz sednice lokalnih parlamenata gde se o tome razgovara, u stalnoj konferenciji gradova i opština, u Komisiji za finansiranje lokalne samouprave, ovde u Skupštini na pripremnim sednicama. Vi sami sada kažete prihvatićete amandman koji će zabraniti Republici da u narednoj godini finansira neke lokalne projekte. Kako će se ti projekti finansirati ako je novac obezbeđen kroz međunarodne kredite? Da li Crna Trava može da dobije kredit neke međunarodne finansijske institucije? Kakve će biti posledice svega toga, ako su projekti započeti koja je vrednost tih projekata? Dođite sa rebalansom budžeta i recite, građani Srbije ove obaveze Republika više neće poštovati, te obaveze prenosimo na lokalnu samoupravu. Predlagač vaše inicijative kaže, nema novih prava, nema novih obaveza, Republika će i dalje da vas drži građani Srbije na kazanu, vi ćete misliti stomakom, mi ćemo vas zapošljavati i davati vam plate do izbora u aprilu, a posle toga, e posle toga ćemo videti šta ćemo, možda ćemo reći da smo to uradili zato što je to nalagala politička nužda, jer se samo tako mogu dobiti izbori. To više tako u Srbiji ne može da funkcioniše.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Dva minuta. Zahvaljujem. Narodni poslanik Balint Pastor, pa narodni poslanik Aleksandar Jugović. Izvolite.
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospodine Jovanoviću, nisam imao nameru da ulazim u polemiku sa vama, pogotovo što imamo veoma slična gledišta, što se tiče ovog predloga zakona. Ali, opet zarad javnosti, moram da kažem, da ne prihvatam da vi nas poistovećujete sa čitavom vladajućom koalicijom i da kažete da smo mi u istoj meri odgovorni za neke pogrešne zakone i za neke pogrešne poteze vladajuće koalcije, kao neke veće stranke.
   
Što se ovoga tiče, koalicije su stvar koje su promenljive, a to smo videli u ovom sazivu Narodne skupštine i Vlade. Da vas podsetim vi ste glasali, odnosno omogućili ste izglasavanje određenih zakonskih predloga Vlade Republike Srbije u ovom sazivu Narodne skupštine za koje mi nismo bili spremni da glasamo, a u međuvremenu se pokazalo da su ti zakoni izuzetno štetni za sve građane Republike Srbije.
   
Kao jedan primer, samo da vam navedem, to je Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Mi nismo glasali, nismo želeli da glasamo za taj zakon, nismo želeli da obezbedimo kvorum da bi vladajuća koalicija i Vlada povukla taj zakonski predlog, a vi ste obezbedili kvorum, doduše glasali ste protiv zakona, ali ste obezbeđivanjem kvoruma omogućili usvajanje zakona o sedištima sudova i javnih tužilaštava, a da to niste uradili Srbija danas ne bi imala Zakon o sedištima i područjima sudova  i javnih tužilaštava, kakav ima. Ovaj zakon je poguban za pravosudni sistem Republike Srbije.

PREDSEDAVAJUĆA: Zahvaljujem narodni poslaniče. Narodni poslanik Ivan Andrić, samo vas molim da se prijavite, pa narodni poslanik Čedomir Jovanović.
   
IVAN ANDRIĆ: Hvala. Javio sam se zbog gospodina iz Kragujevca koji misli ili se pravi da nije obmanuo građane.
   
Dakle, jeste zato što ste skupljali potpise za pet zakona, pet zakona ste navodno predali Skupštini, a ovde ste došli sa samo jednim. Potpise ste predali za samo jedan zakon za današnju sednicu.
   
Ako to nije obmana ima druga jedna reč mogu i o njoj da vam govorim, možda ste i slagali, ja na vama ostavljam da procenite šta je od toga tačno. Sve ovo što pričate o navodnim uštedama u ovom zakonu ne postoji.           
   
Vi jako dobro znate i pustite sledeću godinu, ovaj zakon važi od 1. septembra ove godine, ajde da pričamo o sedam milijardi rupe kojom ćete platiti vašu predizbornu kampanju, predizbornu kampanju vladajuće koalicije.
   
Što smo usvajali zakon o finansiranju stranaka prošle nedelje? Da bi ste vi sami sebi dali sedam milijardi dinara, da bi ste tako ušli u izbore, a gospodine Pastore, da, mi smo glasali za neke zakone. Znate koji su to zakoni? O diskriminaciji, na primer, o borbi protiv diskriminacije.
   
Taj smo zakon omogućili da bude usvojen na toj sednici, a vi ako imate nešto, dobro nije, nije naravno sve vi znate, a vi ako imate konsultacije neke da obavite sa vašim koalicionim partnerom neka razjašnjenja, kao i svaki put oko budžeta za koji tvrdite da je neustavan pa na kraju za njega glasate.
   
Možete te konsultacije da obavite pred svima nama, pošto pretpostavljam da se radi o nekom razjašnjenju zakona, a ne o nečemu drugom. Kao što mi tražimo razjašnjenje zakona, zašto ih i vi ne tražite ovde na sednici? I uvek tako sa nekakve distance vi ste glasali za ove zakone za one. Da nije bilo LDP u ovoj zemlji ne bi bile ukinute vize. Zato što ste vi gledali svoju usko stranački interes tada. Zbog toga je LDP omogućio da se ta sednica održi, a ne zbog zakona u sudovima, i ne zbog vas i ne zbog vladajuće koalicije, i kad o tome govorite morate pokazati bar minimum poštovanja za tako nešto.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Balint Pastor.
    
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Dame i gospodo narodni poslanici, neću se više javljati povodom replike, ali zarad javnosti, tačnosti, iskrenosti i kredibiliteta da kažem nekoliko činjenica.
   
Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava je donet krajem decembra 2008. godine, bez glasova Saveza vojvođanskih Mađara. Zakon o zabrani diskriminacije je donet 2009. godine. Vize su ukinute 2009. godine. Znači, ovi zakoni nemaju veze sa Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Što se tiče republičkih budžeta, mi smo jednom glasali protiv republičkog budžeta, kada je on bio protivustavan, a u onim godinama kada je predlog bio protivustavan, znači u onim godinama kada je predlog zakona o budžetu bio protivustavan, kada smo se amandmanima uspeli izboriti za to da Vojvodina dobije barem onih minimalnih jadnih 7% iz republičkog budžeta, mi smo glasali za budžet. Ni jedan budžet koji je bio protivustavan Savez vojvođanskih Mađara nije i neće podržati.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Zahvaljujem. Narodni poslanik Zoran Krasić dva minuta, pa narodni poslanik Čedomir Jovanović dva minuta.
   
ZORAN KRASIĆ: Gospođo Čomić, izuzetno mi se sviđa ova liberalna varijanta našeg poslovnika. Naravno, to vas hvalim, nemojte pogrešno da shvatite (…)

comments powered by Disqus

8. jul 2022.

12,00 - Mali Iđoš - Panel diskusija na 19. Vojvođanskom slobodnom univerzitetu Vojvođanskog omladinskog foruma (VIFO) sa Leventeom Mađarom, zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske i Balintom Juhasom, direktorom Fondacije Prosperitati

12. jul 2022.

10,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

11,00 - Palić - Svečano otvaranje smeštajnog objekta Navigator koji je finansiran sredstvima Fondacije Prosperitati

15. jul 2022.

10,30 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

29. jul 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

30. jul 2022.

09,30 - Beograd - Sastanak sa Pedrom Sančesom (Pedro Sánchez), predsednikom Vlade Španije

1. avgust 2022.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Trinaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

2. avgust 2022.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Konsultacije predsednika poslaničkih grupa

22,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

3. avgust 2022.

00,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

09,15 - Subotica - Intervju za Subotički mađarski radio

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,15 - Subotica - Intervju za političku emisiju "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku)

4. avgust 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 25. sednica Skupštine Grada Subotice

13. avgust 2022.

16,30 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

1. septembar 2022.

09,30 - Subotica - Svečano podizanje zastave Subotice

10,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

2. septembar 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

7. septembar 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

12,00 - Subotica - Sastanak sa Atilom Pinter (Pintér Attila), ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. septembar 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 26. sednica Skupštine Grada Subotice

9. septembar 2022.

16,00 - Subotica - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,30 - Subotica - Poseta Katalin Novak (Novák Katalin), predsednika Republike Mađarske - predaja obnovljene zgrade Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku Univerziteta u Novom Sadu

19,30 - Subotica - Sastanak a Katalin Novak (Novák Katalin), predsednikom Republike Mađarske

12. septembar 2022.

14,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Predaja izborne liste kandidata Mađarske sloge za izbore za nacionalni savet mađarske nacionalne manjine

13. septembar 2022.

10,00 - Beograd - Prva posebna sednica Narodne skupštine u Trinaestom sazivu (Izveštaj o Kosovu i Metohiji)

14. septembar 2022.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15. septembar 2022.

14,30 - Subotica - Intervju za dnevni list Mađar so (Magyar Szó)

16,00 - Subotica - Svečanost povodom potpisivanja ugovora o stipendiranju studenata prava i sastanak sa Robertom Repašijem (Répássy Róbert), državnim sekretarom i zamenikom ministra pravde Mađarske

19. septembar 2022.

11,00 - Subotica - Sastanak sa polaznicima i predavačima Škole za društvene i istorijske nauke „Mathias Corvinus Collegium” iz Budimpešte 

22. septembar 2022.

10,00 - Subotica - Intervju za TV Yu Eco

11,00 - Subotica - Svečanost povodom otvaranja Hotela Artist, investicije u oblasti turizma od istaknutog značaja

23. septembar 2022.

11,00 - Subotica - Svečanost povodom 75 godina rada JKP "Čistoća i zelenilo" 

29. septembar 2022.

10,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu sutra u 18 časova)

30. septembar 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

19,00 - Subotica - Koncert na orguljama u čast 120 godina subotičke sinagoge 

5. oktobar 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,10 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

09,15 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

6. oktobar 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 27. sednica Skupštine Grada Subotice