O tumačenju Poslovnika

VIDEO

PREDSEDAVAJUĆI (ŽARKO KORAĆ): Za reč se javio Balint Pastor, po kom osnovu gospodine Pastor?

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Dolazim iz AP Vojvodine, ali neću tražiti pravo na repliku, jer nisam ja Vojvodina, ali tražim vašu dozvolu da govorim o pitanju finansiranja AP Vojvodine, zbog toga što je ministar Dinkić o tome govorio…

(Predsedavajući: Za jedan momenat, molim sve narodne poslanike, potpuno uvažavajući važnost onoga što ste pokrenuli, mi razgovaramo o zakonu u pojedinostima, član jedan, amandman koji su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović i Milan Lapčević. Ovde se u principu sada nastavlja diskusija koja je već završena, to je o zakonu u načelu. Molim vas da svi koji govore, ako nisu replike ili interpretiraju Poslovnik, da govore o amandmanu, sve drugo je van dnevnog reda, izvinjavam se.)

BALINT PASTOR: Gospodine predsedavajući, molim vas da mi dozvolite o čemu bih želeo da govorim, pa ako mi dozvolite nastaviću, ako ne dozvolite onda ću sačekati taj amandman.

Znači, sada se radi o objedinjenoj raspravi povodom Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2012. godinu i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama o budžetskom sistemu. Podneli smo amandman na ovaj drugi zakon, želim da govorim o tome kao predsednik poslaničke grupe SVM. Govorio bih malo ranije iz dva razloga, prvi je taj što je, upravo, gospodin ministar počeo da govori o temi finansiranja Vojvodine, a drugi je problem ili drugi je razlog što, prema mojim informacijama, gospodin ministar u sedam sati napušta Veliku salu Doma Narodne skupštine, umesto njega dolazi gospodin Žarko Obradović i ja sa njim nemam šta da polemišem u vezi finansiranja AP Vojvodine, znači, sve u kontekstu ovoga. Ako mi dozvolite ja ću koristiti vreme šefa poslaničke grupe, ako ne onda idemo dalje. Tražim vašu dozvolu predsedavajući.
   
PREDEDAVAJUČI: Gospodine Pastor, vi ste kao i većina svih poslanika, uljudan čovek, ne sporim uopšte važnost onoga o čemu vi govorite, imam puno simpatije i razumem šta pitate, samo moram da poštujem neku proceduru ovde kao predsedavajući. Ta procedura kaže da se može govoriti samo o ovom amandmanu. Sada imam problem da svi koji govore, ustanu i govore načelno o problemima koji se tiču finansiranja, a ne o amandmanu koji je pred nama.
   
BALINT PASTOR: Ja želim da govorim o amandmanu.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Izvolite.
   
BALINT PASTOR: Hvala lepo. Želim da koristim vreme predsednika poslaničke grupe, pošto je i gospodin Dinkić govorio o pitanju finansiranja Vojvodine i pošto smo podneli amandman na predlog…
   
(Jovan Palalić, s mesta: Nema smisla, narodnom poslaniku Dejanu Mihajloviću ste oduzeli reč.)
   
PREDSEDAVAJUĆI: Samo momenat. Uvažavajući da je moj prethodnik pokušao da obezbedi poštovanje procedure, nije uspeo, kao što očigledno ne uspevam ni ja, onda ćemo dozvoliti gospodinu Mihojlovu da završi ono što je započeo. Očigledno po nekoj prećutnoj sad saglasnosti, ja da oduzimam reč neću nikome, jer mislim da je to vrlo ružno u parlamentu mi smo svi ovde zajedničko jednaki predstavnici, oni koji su nas birali, onda ćemo kad se ovo završi dati gospodinu Mihajlovu preostalo vreme da i on kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe završi, da ne bude diskriminacija poslaničke grupe.
   
Izvolite gospodine Pastor.
   
BALINT PASTOR: Gospodine predsedavajući, ne želim da uvodim tu novu praksu u tumačenju Poslovnika, tako da odustajem od rasprave povodom ove teme.
   
PREDSEDAVAJUĆI: Zahvaljujem vam se gospodine Pastor na velikoj korektnosti, koju vi inače pokazujete uvek u ovoj skupštini, da li u skladu sa mojim obećanjem, evo i gospodin Mihajlov i njega ste podstakli da isti gest učini.
   
Dakle, postavljam pitanje svim narodnim poslanicima. Ima li konačno neko nešto da kaže o ovom amandmanu?

comments powered by Disqus

12. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

19,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

14. maj 2020.

17,00 - Čoka - Sastanak sa aktivistima SVM 

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)