O stavljanju na dnevni red Predloga statuta Vojvodine

PREDSEDNIK: Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini.  

Nastavljamo pretres u pojedinostima po drugoj tački dnevnog reda PREDLOGA ZAKONA O SUDIJAMA. Po Poslovniku se javio gospodin Pásztor Bálint. 

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsednice, član 226. u vezi člana 82. - pripremanje i sazivanje sednice. Moliću objašnjenje od predsednice Narodne skupštine u vezi stavljanja na dnevni red Statuta AP Vojvodine. Naime, dnevnom listu "Danas" od 22. novembra, vi gospođo predsednice ste dali intervju pod naslovom "Statut Vojvodine neće biti usvojen do kraja godine". Rekli ste u tom intervjuu da je Skupština u cajtnotu, na zakone, o kojima raspravljamo, podneto je mnogo amandmana i o njima će se rasprava odužiti. Isto tako, rekli ste da je statut mrtvo slovo na papiru bez zakona o primeni statuta i time ste objasnili da statut neće doći na dnevni red Narodne skupštine do kraja ove godine.

Gospođo predsednice, ja bih vas zamolio da obavite konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa na ovu temu, da vidimo da li je zaista nemoguće da potvrđivanje, odnosno davanje saglasnosti na statut AP Vojvodine dođe na dnevni red do kraja tekuće godine. Isto tako, zamolio bih vas da zatražite objašnjenje od Vlade Republike Srbije, odnosno obaveštenje da li je tačno da Predlog zakona o nadležnostima AP Vojvodine, odnosno prateći zakon, da li zaista nije pripremljen, pošto imam informacije da je radni nacrt ovog zakona pripremljen i da nije nemoguće da do kraja ove godine damo saglasnost na statut AP Vojvodine. Isto tako, nije nemoguće da se izglasa i Zakon o nadležnostima AP Vojvodine. 

Isto tako, želeo bih da podsetim sve narodne poslanike, kao i vas gospođo predsednice, da je Skupština APV sa 89 glasova "za"  usvojila Predlog statuta AP Vojvodine u Pokrajinskoj skupštini još 15. oktobra tekuće godine i da je od 16. oktobra Predlog statuta Vojvodine u skupštinskoj proceduri.

Isto tako, moram da kažem da ogromna većina građana AP Vojvodine očekuje od Narodne skupštine da da saglasnost na Predlog statuta AP Vojvodine, iz razloga što je decentralizacija veoma važna i što je Republika Srbija i dan danas, nažalost, najviše centralizovana država u celoj Evropi. Ova Vlada je napravljena na osnovu nastojanja da uvede ovu državu u EU, a pored toga je bitan cilj i socijalna pravda. Želim da vas podsetim da bez decentralizacije nema ni priključenja EU, kao što nema ni socijalne pravde. Znači, elementarna decentralizacija je veoma bitna, a prvi korak ka decentralizaciji je davanje saglasnosti na Predlog statuta AP Vojvodine. Nadam se da će se to desiti do kraja 2008. godine. Hvala. 

PREDSEDNIK: Zahvaljujem.  U vezi sa statutom Vojvodine, htela bih samo da vam kažem da, uz saglasnost sa relevantnim državnim činiocima, faktorima i pozicijama koje odlučuju o tome kada ćemo staviti na dnevni red tu tačku dnevnog reda, imamo jedan dogovor koji sam vam i usmeno saopštila. Dakle, radi se o tome da je predsednik Skupštine Vojvodine, u dogovoru sa mnom  sugerirao da tačka dnevnog reda - saglasnost statuta Vojvodine, bude istovremeno kada i zakon o nadležnostima AP Vojvodine, odnosno akt koji reguliše primenu tog statuta. Onog momenta kada se to usaglasi i kada bude stigao taj dokument, ja ću to i učiniti. Ali, potpuno se slažem sa vama da je to tema o kojoj treba da razgovaramo i na sastanku sa šefovima poslaničkih grupa i da treba da učinim i dodatni napor i da se informišem kojom dinamikom se sve to događa. Moja procena o tome kada će to doći na dnevni red bila je u skladu, pre svega, sa ovim činjenicama o kojima sam vas sada infromisala. 

Na član  30. amandman je podnela narodni poslanik  Vjerica Radeta.

comments powered by Disqus

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)