O izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

PREDSEDAVAJUĆA: Reč ima narodni poslanik Bálint Pásztor.

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR): Gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, nije previše elegantno govoriti o amandmanu koji je prihvaćen. Iskoristio bih ipak ovu mogućnost i do pauze rekao nekoliko rečenica o svim našim podnetim amandmanima. Nisu svi prihvaćeni, ali se kasnije neću javljati za reč. Ukazao bih i na nekoliko problema koji postoje u visokom obrazovanju. Nadam se da će ministar dati odgovor i na ta pitanja.

Što se tiče izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, smatramo da su predložena rešenja dobra i svakako ćemo glasati za Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Mislimo ipak da je trebalo izvršiti još nekoliko izmena, ali je ministar izneo na sednici Odbora za prosvetu Narodne skupštine da je Ministarstvo predložilo samo one izmene koje su bile neophodne radi povećanja efikasnosti sistema visokog obrazovanja.
   
Mislim da je trebalo detaljnije regulisati pojam, odnosno institut gostujućih profesora. Nažalost, toga nema u ovim predloženim izmenama. Ako je mobilnost studenata i profesora cilj u visokom obrazovanju u RS, onda bi svakako trebalo u što skorijoj budućnosti regulisati status gostujućih profesora.
   
Što se tiče podnetih amandmana, SVM je podneo osam amandmana. Od tih osam prihvaćeno je pet amandmana. Nadam se da će i ostali biti prihvaćeni u danu za glasanje. Od onih amandmana koji su prihvaćeni smatram da je najbitniji onaj koji će nedvosmisleno regulisati posle 20 ili 25 godina pravo studenata - pripadnika nacionalnih manjina da polažu ispite na svojim maternjim jezicima, ukoliko postoji nastavnik, odnosno profesor koji razume određeni jezik i ukoliko je nastava bila i na tom jeziku organizovana. To je jedno odlično rešenje. Doduše toga je bilo u RS i prethodnih godina, ali nije bilo regulisano na nedvosmislen način. Mnogo toga je zavisilo od određenih fakulteta, određenih dekana, pa i profesora. Sada je to na nedvosmislen način regulisano i to je svakako za pohvalu. Time se poboljšava sistem visokog obrazovanja u Srbiji.
   
Drugo slično rešenje je vezano za pravo pripadnika nacionalne manjine na odbranu završnog rada, magistarskog rada i specijalističkog rada na maternjem jeziku. Ni to nije bilo tako regulisano. To je bio propust zakonodavca 2005. godine, jer je za mene nelogično da je ta mogućnost data u odnosu na doktorske disertacije od 2005. godine, a nije data za magistarske radove, završne radove i specijalističke radove. To sada zajednički ispravljamo.
   
Ostala tri amandmana se odnose na usklađivanje rešenja iz predloženih izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju sa postojećim rešenjima iz Zakona o nacionalnim savetima i svakako je dobro što neće doći do kolizije. Uspeli smo to da rešimo, kao što smo uspeli pre nekoliko meseci, kada je na dnevnom redu bio Zakon o učeničkom i studentskom standardu, i svakako će i to dovesti do efikasnijeg visokog obrazovanja, do stanja u kojem nema kolizije između raznih pozitivnopravnih rešenja u pravnom poretku RS.
   
Moram i to da kažem da su ove izmene bile predložene još 2005. godine od strane Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, ali tada ti predlozi nisu bili uzeti u obzir. Sada, posle pet godina će postati sastavni deo pravnog poretka.
   
Tri amandmana koji nisu prihvaćeni se odnose na određena rešenja vezano za proces akreditacije, na nadležnosti AP Vojvodine. Neke od tih amandmana je već podržao Odbor za prosvetu Narodne skupštine i nadamo se da će biti prihvaćeni i u Danu za glasanje.
   
Što se tiče problema u visokom obrazovanju, govoriću samo o dva problema. Znamo da ima mnogo, mnogo više. Mislim da se ovi ne tiču isključivo obrazovanja pripadnika manjinskih zajednica.
   
Prvi problem se odnosi na dvopredmetne nastavnike, gospodine ministre. Ovo rešenje bi bilo dobro i za pripadnike većinskog naroda. Znamo vrlo dobro da je u toku racionalizacija obrazovnog sistema u Srbiji. Znamo koliko odeljenja ćemo biti primorani da zatvorimo sledećih godina. Znamo i za to da ima manjka kadrova profesora.
   
Mislimo da bi bilo dobro rešenje, kažem još jedanput i za manjinske zajednice i za srpski narod, da se u naš sistem uvede mogućnost za školovanje dvopredmetnih nastavnika, dvopredmetnih profesora. To jednostavno danas ne funkcioniše. Mi nismo želeli da podnesemo amandman vezano za to jer ovo nije zakonska materija, ali bi to trebalo regulisati podzakonskim aktima, uredbama, pravilnicima Ministarstva, jer bi to bilo jedno efikasno rešenje za probleme koji nastaju zbog neminovne racionalizacije.
   
Drugi problem je vezan za nostrifikaciju, odnosno za priznanje stranih visokoškolskih isprava, da upotrebi zvaničan termin iz člana 104. Zakona o visokom obrazovanju. Ovde naravno ima i tačaka kojima se ovaj problem vezuje za dvopredmetne nastavnike, a reći ću i zbog čega. Ako neko stekne zvanje profesora matematike i fizike, recimo, u Mađarskoj, na primer, dajem vam primer iz života, onda se ta diploma, odnosno te diplome ne mogu nostrifikovati, može se nostrifikovati ili diploma matematike ili diploma fizike, jer u originalnoj diplomi piše profesor matematike – fizike, pa dotična osoba dobija objašnjenje da ne postoji matematika – fizika, nego postoji samo matematika ili samo fizika.
   
To je jedan ozbiljan problem tehničke prirode koji bi trebalo rešiti, jer ako ima neko zvanje profesora oba predmeta, onda bi to trebalo svakako rešiti na način da se ta osoba posle nostrifikacije diplome može zaposliti i kao profesor fizike i kao profesor matematike.
   
Na kraju, u vezi nostrifikacije još jedan problem koji isto nije materija i ne treba da bude materija zakonskog uređenja, nego pravilnika i ostalih podzakonskih akata. U zemljama u okruženju se stiču nazivi i postoje fakulteti kakvih kod nas još nema. Siguran sam da će ih biti u dogledno vreme, ali sada nije to slučaj. Daću vam opet jedan primer iz života. Jedan mladi gospodin mojih godina mi se obratio pre nekoliko nedelja i rekao mi je da je završio fakultet (radi se o fakultetu od osam semestara) i stekao je naziv organizatora u procesu obrazovanja odraslih.
   
Kod nas nema ni zakona o obrazovanju odraslih, ali znam da se sprema taj nacrt u ministarstvu i nadam se da će biti usvojen do kraja godine u Narodnoj skupštini, ali zbog toga što nema tog zakona ne može biti ni tog zvanja na našim fakultetima, ali će biti za nekoliko godina.
   
Ukoliko se usvoji taj zakon o obrazovanju odraslih do kraja ove godine onda će biti neophodno da postoje stručnjaci koji u početnoj fazi mogu organizovati tu nastavu koji imaju stručne kvalitete i zvanje za to.
   
Ovaj dotični gospodin mi je rekao da je bio na tri državna fakulteta i na dva privatna fakulteta i da mu je rečeno da se to jednostavno kod nas ne može nostrifikovati. Naravno, znam da univerziteti, odnosno fakulteti imaju autonomiju. To je jedno civilizacijsko dostignuće i to nije sporno, ali mislimo da bi trebalo i da bi bilo dobro da ministarstvo da neku preporuku, recimo, fakultetima da malo ekstenzivnije tumače ta rešenja, da se omogući ljudima koji žele da se vrate u Srbiju nakon okončanja školovanja u inostranstvu da to učine, jer to trenutno u ovim slučajevima - mogao bih da navedem još nekoliko primera - nije moguće.
   
Na kraju jedan podatak. Mi smo u Nacionalnom savetu mađarske nacionalne manjine osnovali fond za nostrifikaciju. 391 osoba je dobila novac iz tog fonda Nacionalnog saveta Mađara u visini od ukupno 13 miliona dinara i time smo pomogli skoro 400 studenata, odnosno mladih ljudi koji su uspeli zahvaljujući tome da nostrifikuju diplome, ali mi ne možemo pomoći kada na fakultetu ne žele, odnosno nisu u mogućnosti da nostrifikuju zbog raznih problema te diplome.
   
Zbog toga mislimo da bi tu ministarstvo trebalo da odigra neku ulogu i da utiče na to da se oni ljudi koji završe studije u inostranstvu mogu vratiti u Srbiju. Hvala.
   
PREDSEDAVAJUĆA: Iskorišćeno je 10 minuta od vremena ovlašćenog predstavnika. Određujem pauzu. Rad nastavljamo u 15,05. Zahvaljujem.

comments powered by Disqus

24. april 2019.

08,15 - Subotica - Press konferencija u SVM

4. maj 2019.

10,00 - Doroslovo - Izborna skupština SVM

6. maj 2019.

19,00 - Hajdukovo - Konstitutivna sednica Saveta SVM

20,15 - Hajdukovo - Konstitutivna sednica Predsedništva SVM

7. maj 2019.

13,30 - Bačka Topola - Svečano otvaranje logističkog centra Doo "KITE" 

14,30 - Bačka Topola - Svečano otvaranje fabrike Doo "Gebi"

8. maj 2019.

19,00 - Rusko Selo - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

9. maj 2019.

14,00 - Subotica - Sastanak sa članovima Odbora za nacionalno zajedništvo Parlamenta Mađarske

13. maj 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

14. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Bački Vinogradi - Tribina Saveza vojvođanskih Mađara

15. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17. maj 2019.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

21. maj 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (V sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

16,00 - Subotica - Sastanak sa predsednicima opštinskih odbora SVM u Bečeju, Kanjiži, Senti i Adi

18,00 - Subotica - Sastanak sa predsednicom gradskog odbora SVM u Subotici

22. maj 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VI sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

23. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

26. maj 2019.

19,00 - Budimpešta - Iščekivanje izbornih rezultata u štabu Fidesa (Fidesz) nakon izbora za Evropski parlament

27. maj 2019.

16,00 - Beograd - XXII posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (Izveštaj o Kosovu i Metohiji)

28. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,15 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XXII posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu)

29. maj 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,10 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,10 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

16,00 - Hajdukovo - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM

20,15 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM

30. maj 2019.

17,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Skala Garden" 

31. maj 2019.

18,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

3. jun 2019.

10,00 - Budimpešta - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

 

4. jun 2019.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

6. jun 2019.

18,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

10. jun 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM

19,00 - Subotica - Sednica Saveta SVM

12. jun 2019.

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Snimanje gostovanja u emisiji "Fokus" na O2 TV (na programu u 16,25)

18,00 - Senta - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Senta - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

14. jun 2019.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

18,00 - Horgoš - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Trešnjevac - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Kanjiža - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

21,00 - Kanjiža - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

17. jun 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

18,00 - Kelebija - Sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima

18. jun 2019.

08,00 - Subotica - Press konferencija povodom 25 godina od osnivanja SVM

10,00 - Beograd - XXIV posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu 

18,00 - Subotica - Makova Sedmica - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Čantavir - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Hajdukovo - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Bački Vinogradi - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Bačko Petrovo Selo - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Bečej - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Bačko Gradište - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

21,00 - Bečej - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

21. jun 2019.

19,00 - Subotica - Novo Selo - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

24. jun 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

25. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XII vanredna sednica)

16,00 - Utrine - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

17,30 - Mol - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Ada - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Ada - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

26. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Bajmok - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

27. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

28. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

16,30 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VII Festival mekike

1. jul 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,30 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM

19,45 - Subotica - Sednica Saveta SVM

2. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20,00 - Senta - Tribina Fondacije Prosperitati

3. jul 2019.

08,00 - Subotica - Press konferencija SVM-a

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - MZ Mali Radanovac - Tribina SVM i SNS o komunalnim pitanjima

19,00 - Subotica - Tribina Fondacije Prosperitati

4. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Ada - Tribina Fondacije Prosperitati

5. jul 2019.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije "Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza - OPTI-BIKE"

 

7. jul 2019.

12,00 - Subotica - Glasanje na izborima za savete mesnih zajednica

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

8. jul 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XII vanredna sednica)

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIII vanredna sednica)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

9. jul 2019.

19,00 - Brisel - Svečanost delegacije mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu povodom konstituisanja EP

 

10. jul 2019.

12,00 - Brisel - Sastanak sa delegacijom mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu 

14,30 - Brisel - Sastanak sa Andrašom Đirkom (Gyürk András) i Balažem Hidvegijem (Hídvéghi Balázs), poslanicima u Evropskom parlamentu

16,15 - Brisel - Sastanak sa Laslom Tročanjijem (Trócsányi László), poslanikom u Evropskom parlamentu

18,00 - Brisel - Intervju za RTV

11. jul 2019.

10,00 - Brisel - Sastanak sa Anom Hrustanović, šefom Misije Srbije pri EU 

11,30 - Brisel - Intervju za Pannon Televiziju (na mađarskom jeziku)

12. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

15,30 - Subotica - Komemorativna sednica u znak sećanja na Martu Feldi (Földi Márta)

13. jul 2019.

10,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - VI Humanitarni dani lavande

14. jul 2019.

12,00 - Hajdukovo - IV Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

15. jul 2019.

09,45 - Beograd - Dan za glasanje (XXV posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIV vanredna sednica)

16,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "In medias res" na TV Yu Eco (na programu sutra u 20 časova)

 

 

16. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Raúl Bartolomé Molina, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

 

17. jul 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

19. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18,00 - Hajdukovo - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

20. jul 2019.

15,30 - Bačko Petrovo Selo - pokušaj obaranja mađarskog rekorda najvećeg broja tamburaša na jednom mestu - otvaranje

22. jul 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XIV vanredna sednica)

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XV vanredna sednica)

11,00 - Zemun - Svečano otkrivanje biste Janka Sibinjanina (Hunyadi János)

23. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

24. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

25. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

26. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine