O izboru vlade Ivice Dačića

VIDEO

PREDSEDNIK: Hvala. Reč ima narodni poslanik Balint Pastor, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara.

BALINT PASTOR: Poštovani predsedniče Narodne skupštine, gospodine Dačiću, dame i gospodo članovi buduće Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da večerašnje obraćanje počnem jednim citatom. Neću navesti izvor, ali verujem, gospodine Dačiću, da ćemo svi prepoznati odakle je ovaj citat.

"Ko bi reko čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese". Mislim da se u Srbiji dešavaju po neka čuda, ali ta čuda nisu vezana prvenstveno i prevashodno za politički život. Mislim da niko previše nije iznenađen činjenicom što ste vi večeras mandatar Vlade Republike Srbije, kao što mislim da nismo mnogo iznenađeni ni time što je nestao most između nekih stranaka, koje su činile prethodnu Vladu Republike Srbije.
   
Odmah na početku želim da kažem da poslanička grupa SVM neće biti večeras u mogućnosti da podrži izbor ove Vlade i da ćemo mi glasati protiv. Glasaćemo protiv zbog toga što vodimo samostalnu politiku, ne svrstavamo se na stranu ni jedne, takozvane, velike stranke i po tome smo slični SPS.
   
Sa druge strane, trudimo se da politiku vodimo u skladu sa principima koji nam obezbeđuju doslednost i kredibilitet. Na Vidovdan smo pre skoro mesec dana, kada je objavljeno da je sastavljena nova koalicija, rekli da ćemo biti konstruktivna opozicija toj Vladi, ali da smo spremni da sarađujemo sa tom Vladom ukoliko se u međuvremenu ispostavi da je Vlada vredna naše podrške. Ne formulišemo stavove apriori, ne formulišemo stavove na osnovu nekih pretpostavki, ne formulišemo stavove na osnovu toga ko je šta radio pre petnaest, dvadeset godina. Zbog toga uopšte ne isključujemo mogućnost da ćemo u dogledno vreme sarađivati, ali to zavisi isključivo od politike Vlade Republike Srbije koja će, ne smem da kažem danas, u sledećih nekoliko sati biti izabrana.
   
Rekli ste, gospodine Dačiću da želite da nova Vlada bude Vlada budućnosti i da se okrenete budućnosti, a ne da se bavite prošlošću. Rekli smo pre četiri godine kada smo podržali gospođu Slavicu Đukić-Dejanović za predsednicu Narodne skupštine, a ni jednog trenutka nismo se pokajali zbog te odluke, da nismo spremni ni na kolektivnu amneziju, ni na kolektivnu amnestiju, što se tiče devedesetih godina. Istovremeno, delim vaš stav,  mi treba da se okrenemo budućnosti i zbog toga postoji mogućnost da u budućnosti sarađujemo sa ovom vladom ako ova vlada dokaže da zaslužuje našu podršku i ukoliko ćemo moći da realizujemo neka naša programska opredeljenja.
   
Kada se donosi odluka o tome kako će koja poslanička grupa glasati, onda treba uzeti u obzir nekoliko činjenica. Treba uzeti u obzir sastav Vlade, treba uzeti u obzir ekspoze mandatara, treba da se uzmu u obzir očekivanja u odnosu na tu Vladu. Moram da vam kažem gospodine Dačiću, ako bismo mogli posebno da glasamo o mandataru, sa jedne strane, a o članovima Vlade i programu Vlade, sa druge strane, sigurno bismo drugačije glasali. Sigurno bismo podržali vas za predsednika Vlade Republike Srbije. Odmah ću reći zbog čega. Zbog toga što smo pre četiri godine glasali za vas, glasali za to da budete prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova.
   
Mislim da bi bilo maksimalno nedosledno da kažemo da ste vi četiri godine za sve vreme bili prihvatljivi kao prvi potpredsednik Vlade, a da niste prihvatljivi kao predsednik buduće Vlade. Isto tako, isto to mogu da kažem i u odnosu na gospodina Žarka Obradovića, koji je bio i biće ministar u Vladi Republike Srbije. Isto to bi mogao da kažem u odnosu na gospodina Rasima Ljajića, na gospođu Slavicu Đukić Dejanović, koja je bila predsednica Narodne skupštine, a sada će biti ministarka zdravlja. Mogao bih da nabrajam još nekoliko imena iz buduće Vlade Republike Srbije. Znači, što se ovih imena tiče, nemamo nikakav problem, jer smo uvek bili principijelni.
   
Sa druge strane, u pravu ste gospodine Dačiću kada kažete da je vaša saradnja, kao prvog potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova, bila odlična sa SVM. Jeste. Zajedničkim snagama smo realizovali veoma bitne stvari. Želeo bih samo da podsetim na nekoliko stavki iz naše dosadašnje saradnje iz protekle četiri godine.
   
Na primer, izmenili smo Zakon o policiji. Zahvaljujući tom rešenju smo omogućili pripadnicima nacionalnih manjina, koji imaju dvojno državljanstvo, da se zaposle u policiji. Pored toga, povećali smo broj pripadnika nacionalnih manjina u policiji. Ne u meri kako smo to želeli, ali je ipak napravljen pomak.
   
Kada se radi o gospodinu Obradoviću, koji će biti i koji jeste ministar obrazovanja, uspeli smo da stvorimo zajednički pravni okvir iz sfere obrazovanja, koji poštuje prava pripadnika nacionalnih manjina. To smo učinili u prethodne četiri godine usvajanjem Zakona o nacionalnim savetima nacionalih manjina, koji nije vezan za SPS, nego za DS i SVM, ali su propisi iz sfere obrazovanja usaglašeni sa rešenjima iz Zakona o nacionalnim savetima i zbog toga su nestale kolizije i zbog toga, što se tiče prosvete, pripadnici nacionalnih manjina mogu da uživaju svoja individualna i kolektivna prava.
   
Odmah želim da skrenem pažnju gospodina Bratislava Petkovića, da nas taj posao čeka u vezi kulture. Određena rešenja iz Zakona o kulturi treba da usaglasimo sa rešenjima iz Zakona o nacionalnim savetima. Iskreno se nadam da ćemo naići na otvorenost, kao što smo naišli na otvorenost od strane vašeg prethodnika, gospodina Predraga Markovića, samo nismo imali vremena da te ideje pretočimo u zakonska rešenja.
   
Što se tiče gospođe Suzane Grubješić, sarađujemo pet godina ovde u Narodnoj skupštini. Ona je bila jedno vreme i predsednica Odbora za evropske integracije. Ako smo do sada sarađivali i ako je ona radila sličan posao u Narodnoj skupštini, ne vidim razloga zbog čega ona to ne bi mogla da radi kvalitetno, stručno i savesno u Vladi Republike Srbije.
   
Što se tiče sastava Vlade, toliko. Što se tiče programa, to je već malo komplikovanija stvar. Ekspoze je uvek spisak lepih želja i nemam ništa da kažem protiv večerašnjeg ekspozea gospodina Dačića, ali treba sačekati, treba videti narednih nedelja, narednih meseci, šta i kako će se realizovati iz tog programa. Zbog toga treba dati šansu novoj Vladi.
   
Šansu ne treba, po nama, dati na način da mi damo blanko podršku ovoj vladi glasanjem za, nego šansu treba dati na način da mi u direktnom kontaktu sarađujemo, da mi ministrima Vlade saopštavamo šta je ono što mi želimo da realizujemo i ukoliko će to ići, a sva ta programska opredeljenja su takva da su u interesu ne samo mađarske nacionalne zajednice, nego Republike Srbije i svih njenih građana, onda ćemo mi sigurno sarađivati.
   
Nismo želeli da uđemo u Vladu. Nismo želeli da budemo deo vladajuće većine. To ne želimo ni sada. To je malo atipično za prilike u Srbiji, da čovek unapred kaže – ne, ne, ja odbijam da učestvujem u Vladi, ja odbijam da budem deo vladajuće većine. Ali, mislim da je to najpoštenije i da ovo može u najvećoj meri da bude u skladu sa očekivanjima onih građana zahvaljujući kojima nas petoro večeras sedimo u Narodnoj skupštini i zahvaljujući kojima je formirana poslanička grupa SVM nakon više od 10 godina.
   
Što se tiče ekspozea, kažem sa ekspozeom je sve bilo u redu, jedino nismo čuli koja je prihodna strana tog ekspozea, iz kojih izvora će se realizovati ovi ciljevi koji su za nas nesporni. Veoma je bitno što su ekonomija i demografija na prvom mestu u ekspozeu gospodina Dačića. Sa tim se apsolutno slažem. Slažemo se i sa tim da treba ubrzati evropske integracije i da treba napraviti veliki napor da bi se dobio datum za početak pregovora. Odlično je što je navedeno da je među prioritetima na visokom mestu unapređenje odnosa sa susedima. Novost je, na neki način, što se prvi put u ekspozeu nekog mandatara, o KiM govori sa realistične tačke. Ne onako kako bismo mi govorili, ali je mnogo realističnije nego što je bilo pre četiri, ili pet godina. Apsolutno se slažemo da treba normalizovati živote svih na Kosovu. Apsolutno se slažemo i sa tim što treba sprovesti sve što je prethodna Vlada dogovorila i da treba da Vlada nastavi dijalog.
   
Što se tiče borbe protiv korupcije, to je, opet, jedan nesporan cilj koji je bio u ekspozeima svih dosadašnjih mandatara.
   
Ono što uliva nadu jeste deo u vezi poljoprivrede. U vezi toga ne bih želeo da govorim detaljnije, jer će to učiniti moj kolega Arpad Fremond u raspravi, ali moram da naglasim da je najbitnije za one ljude koji se bave poljoprivredom u Srbiji da agrarna politika bude predvidljiva. Apsolutno podržavamo udvostručenje agrarnog budžeta. Jedino je pitanje iz kojih izvora će se to uraditi, ali smo se za to i mi zalagali u izbornoj kampanji i ne samo u izbornoj kampanji, nego i ranije. Apsolutno je dobro što će se doneti Zakon o podsticajima poljoprivredi, jer će to doprineti predvidljivosti, jer se to neće, prema našim nadanjima, u budućnosti biti regulisano uredbama Vlade.
   
Jedino mi nije jasno kako će Vlada Republike Srbije, vezano za ruralni razvoj, sarađivati sa organima AP Vojvodine, jer želim da vas obavestim, gospodine Dačiću, da je zahvaljujući Ustavnom sudu, čije sudije je, apsolutno ste u pravu, birala Narodna skupština 2007. godine, znači u pretprošlom sazivu, kada ste i vi i ja bili opozicioni poslanici tu u Narodnoj skupštini, da je Odlukom tog Ustavnog suda ukinuta nadležnost Vojvodine što se tiče ruralnog razvoja i nema tu mnogo nadležnosti iz sfere poljoprivrede, što se Vojvodine tiče.
   
Nakon te odluke Ustavnog suda, koja se naravno mora poštovati pošto je ona izvršna, opšteobavezujuća i konačna. Kad smo već kod decentralizacije i položaja Vojvodine, nismo čuli ništa u vezi toga da li će Vlada predložiti zakon o izvornim prihodima AP Vojvodine. Nadam se da hoće, pošto je to ustavna obaveza Vlade, odnosno Skupštine, da taj zakon donese. To smo trebali uraditi do kraja 2008. godine.
   
Na kraju bih želeo da govorim o našim očekivanjima. Očekujemo da se ovaj program sprovodi, očekujemo da naša saradnja bude onakva kakva je bila i protekle četiri godine. Što se nas tiče, za to ne postoje nikakve smetnje i očekujemo da se neke bitne stvari reše u ovoj državi.
   
Pošto ste vi ministar unutrašnjih poslova, prvo bih želeo da govorim o javnoj bezbednosti. Mi smo pokrenuli pitanje tzv. "sitnih krađa" u prošlom mandatu. Vi vrlo dobro znate da je ogroman problem na čitavoj teritoriji Srbije što se danas bukvalno slobodno može krasti u praksi do 5.000 dinara. Mislim da treba izmeniti krivični zakonik, da taj limit treba da bude smanjen na najviše dve ili tri hiljade dinara, samo sam pogrešno naveo iznos malopre, što se tiče tih sitnih krađa. Mislim da nije normalno da se slobodno može krasti do 15.000 dinara, do iznosa koji dobijaju određeni penzioneri, ne mali broj penzionera.
     
Pored toga, smatramo da treba izmeniti Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i nadam se da će se to vrlo brzo uraditi. Mi smo se zalagali za slično rešenje i 2008. godine. Jednostavno, nije normalno da u ovoj državi postoji svega 34 osnovna suda i zbog toga se nadam da će u određene gradske sredine, na primer u Kanjiži, Senti, Bačkoj Topoli, Bečeju biti vraćeni sudovi koji su tamo postojali 150 godina unazad kontinuirano, izuzev ove poslednje četiri godine.
   
Nadam se da će manjinska prava biti u potpunosti poštovana, da ćemo uskladiti one zakone koji nisu usklađeni sa Zakonom o nacionalnim savetima, nadam se da će i dalje biti finansiran rad srpsko-mađarske međuakademijske mešovite komisije istoričara, koji je osnovan sa ciljem rasvetljavanja tragičnih događaja tokom i nakon Drugog svetskog rata. Ova međuakademijska mešovita komisija Srbije i Mađarske je zahvaljujući našem amandmanu poslednjim budžetom dobila 10 miliona dinara i nadam se da ćemo i dalje raditi na povećanju broja pripadnika manjinskih zajednica u državnoj administraciji, sudovima, javnim tužilaštvima, policiji itd, da će se nastaviti sa procesom delimičnog prenošenja osnivačkih prava osnovnih škola na nacionalne savete.
   
Na kraju, da zaključim, mi ćemo večeras, u skladu sa našim obećanjima koja smo dali pre mesec dana našim biračima, glasati protiv, ali ostajemo otvoreni za saradnju. Nadam se da ćemo moći mnogo toga u interesu svih građana Srbije da realizujemo iz programa SVM. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Hvala gospodine Pastor. Za reč se javio Aleksandar Jugović kao šef poslaničke grupe.

comments powered by Disqus

17. avgust 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Mateom Kočišom (Kocsis Máté), predsednikom Poslaničke grupe Fides u Parlamentu Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

20. avgust 2019.

10,05 - Subotica - Uključenje u Jutarnji program RTS-a (uživo)

18,00 - Novi Sad - Manifestacija Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

25. avgust 2019.

12,00 - Subotica (Makova Sedmica) - 6. Porodični dan

17,30 - Novo Orahovo  - XVIII Praznik novog hleba

28. avgust 2019.

08,30 - Subotica - Gostovanje u u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija (na mađarskom jeziku; uživo)

18,45 - Subotica - Uključenje u "Novosadske razglednice" Prvog programa Televizije Vojvodine (uživo)

29. avgust 2019.

08,30 - Subotica - Uključenje u jutarnji program Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima mesnog odbora Željezničko naselje Saveza vojvođanskih Mađara

30. avgust 2019.

11,00 - Subotica - Ceremonija predaje u upotrebu Sale Hunjadi Župe Isusa Radnika

31. avgust 2019.

11,30 - Subotica - Uključenje u emisiju "Šarenica" RTS-a (uživo)

12,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

1. septembar 2019.

10,00 - Subotica - III Subotički polumaraton

4. septembar 2019.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVII vanredna sednica)

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVII vanredna sednica)

6. septembar 2019.

13,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Sajma poljoprivrede i privrede EXPO 2019 Bačka Topola

9. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVI vanredna sednica)

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

10. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM

11. septembar 2019.

10,00 - Senta - Svečana sednica Skupštine opštine povodom dana Grada

12. septembar 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15. septembar 2019.

15,00 - Bačko Petrovo Selo - Jesenji festival u organizaciji mesnog odbora SVM

17. septembar 2019.

09,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVI vanredna sednica)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVIII vanredna sednica)

18. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVIII vanredna sednica)

24. septembar 2019.

12,00 - Beograd - Sastanak sa Dr Janošom Bokom (Dr. Bóka János), državnim sekretarom u Ministarstvu pravde Mađarske

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

27. septembar 2019.

14,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

19,00 - Mali Iđoš - Sastanak sa aktivistima SVM

28. septembar 2019.

15,30 - Horgoš - XXX Berbanski dani

29. septembar 2019.

10,00 - Budimpešta - Izborna skupština Fidesa

30. septembar 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Sastanak sa predsednicima opštinskih/okružnih/gradskih odbora SVM

1. oktobar 2019.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

2. oktobar 2019.

09,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,00 - Beograd - Dvadeset šesta posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Radeka Vondračeka, predsednika Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike)

17,30 - Subotica - Sastanak sa članovima Omladinskog foruma SVM

3. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

12,30 - Novi Sad - Sastanak sa Dr Žoltom Šemjenom (Dr. Semjén Zsolt), zamenikom predsednika Vlade Mađarske

4. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

5. oktobar 2019.

10,30 - Senta - Skupština Foruma žena SVM

6. oktobar 2019.

11,00 - Elemir (grad Zrenjanin) - centralna manifestacija povodom obeležavanja godišnjice pogubljenja mađarskih generala u Aradu 1849. godine (nacionalni dan žalosti)

7. oktobar 2019.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

 

8. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

9. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10. oktobar 2019.

11,15 - Beograd - Narodna skupština - nastavak glasanja (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11. oktobar 2019.

14,00 - otvaranje graničnog prelaza Kübekháza - Rabe

17,00 - Senta - Svečanost Fondacije Prosperitati povodom potpisivanja ugovora sa 2165 poljoprivrednih proizvođača i preduzetnika

14. oktobar 2019.

17,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM

16. oktobar 2019.

10,00 - Budimpešta - Sednica Odbora za privredu, digitalizaciju, pravo, odbranu i bezbednost Mađarske stalne konferencije

17. oktobar 2019.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu sutra u 18 časova)

18. oktobar 2019.

18,00 - Subotica - Izborna skupština Omladinskog foruma SVM-a

19. oktobar 2019.

16,30 - Beograd - Dvadeset sedma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Dmitrija Medvedeva, predsednika Vlade Ruske Federacije)

20. oktobar 2019.

12,30 - Kanjiža - Svečana dodela javnih priznanja opštine

22. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,00 - Senta - Sastanak sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave

23. oktobar 2019.

11,00 - Kanjiža - Svečano polaganje kamena temeljca Vojvođanske rvačke akademije

12,30 - Kanjiža - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

24. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. oktobar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Tornjoš - Manifestacija povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

27. oktobar 2019.

14,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

28. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine