O izboru vlade Ivice Dačića

VIDEO

PREDSEDNIK: Hvala. Reč ima narodni poslanik Balint Pastor, predsednik Poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara.

BALINT PASTOR: Poštovani predsedniče Narodne skupštine, gospodine Dačiću, dame i gospodo članovi buduće Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da večerašnje obraćanje počnem jednim citatom. Neću navesti izvor, ali verujem, gospodine Dačiću, da ćemo svi prepoznati odakle je ovaj citat.

"Ko bi reko čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese". Mislim da se u Srbiji dešavaju po neka čuda, ali ta čuda nisu vezana prvenstveno i prevashodno za politički život. Mislim da niko previše nije iznenađen činjenicom što ste vi večeras mandatar Vlade Republike Srbije, kao što mislim da nismo mnogo iznenađeni ni time što je nestao most između nekih stranaka, koje su činile prethodnu Vladu Republike Srbije.
   
Odmah na početku želim da kažem da poslanička grupa SVM neće biti večeras u mogućnosti da podrži izbor ove Vlade i da ćemo mi glasati protiv. Glasaćemo protiv zbog toga što vodimo samostalnu politiku, ne svrstavamo se na stranu ni jedne, takozvane, velike stranke i po tome smo slični SPS.
   
Sa druge strane, trudimo se da politiku vodimo u skladu sa principima koji nam obezbeđuju doslednost i kredibilitet. Na Vidovdan smo pre skoro mesec dana, kada je objavljeno da je sastavljena nova koalicija, rekli da ćemo biti konstruktivna opozicija toj Vladi, ali da smo spremni da sarađujemo sa tom Vladom ukoliko se u međuvremenu ispostavi da je Vlada vredna naše podrške. Ne formulišemo stavove apriori, ne formulišemo stavove na osnovu nekih pretpostavki, ne formulišemo stavove na osnovu toga ko je šta radio pre petnaest, dvadeset godina. Zbog toga uopšte ne isključujemo mogućnost da ćemo u dogledno vreme sarađivati, ali to zavisi isključivo od politike Vlade Republike Srbije koja će, ne smem da kažem danas, u sledećih nekoliko sati biti izabrana.
   
Rekli ste, gospodine Dačiću da želite da nova Vlada bude Vlada budućnosti i da se okrenete budućnosti, a ne da se bavite prošlošću. Rekli smo pre četiri godine kada smo podržali gospođu Slavicu Đukić-Dejanović za predsednicu Narodne skupštine, a ni jednog trenutka nismo se pokajali zbog te odluke, da nismo spremni ni na kolektivnu amneziju, ni na kolektivnu amnestiju, što se tiče devedesetih godina. Istovremeno, delim vaš stav,  mi treba da se okrenemo budućnosti i zbog toga postoji mogućnost da u budućnosti sarađujemo sa ovom vladom ako ova vlada dokaže da zaslužuje našu podršku i ukoliko ćemo moći da realizujemo neka naša programska opredeljenja.
   
Kada se donosi odluka o tome kako će koja poslanička grupa glasati, onda treba uzeti u obzir nekoliko činjenica. Treba uzeti u obzir sastav Vlade, treba uzeti u obzir ekspoze mandatara, treba da se uzmu u obzir očekivanja u odnosu na tu Vladu. Moram da vam kažem gospodine Dačiću, ako bismo mogli posebno da glasamo o mandataru, sa jedne strane, a o članovima Vlade i programu Vlade, sa druge strane, sigurno bismo drugačije glasali. Sigurno bismo podržali vas za predsednika Vlade Republike Srbije. Odmah ću reći zbog čega. Zbog toga što smo pre četiri godine glasali za vas, glasali za to da budete prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova.
   
Mislim da bi bilo maksimalno nedosledno da kažemo da ste vi četiri godine za sve vreme bili prihvatljivi kao prvi potpredsednik Vlade, a da niste prihvatljivi kao predsednik buduće Vlade. Isto tako, isto to mogu da kažem i u odnosu na gospodina Žarka Obradovića, koji je bio i biće ministar u Vladi Republike Srbije. Isto to bi mogao da kažem u odnosu na gospodina Rasima Ljajića, na gospođu Slavicu Đukić Dejanović, koja je bila predsednica Narodne skupštine, a sada će biti ministarka zdravlja. Mogao bih da nabrajam još nekoliko imena iz buduće Vlade Republike Srbije. Znači, što se ovih imena tiče, nemamo nikakav problem, jer smo uvek bili principijelni.
   
Sa druge strane, u pravu ste gospodine Dačiću kada kažete da je vaša saradnja, kao prvog potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova, bila odlična sa SVM. Jeste. Zajedničkim snagama smo realizovali veoma bitne stvari. Želeo bih samo da podsetim na nekoliko stavki iz naše dosadašnje saradnje iz protekle četiri godine.
   
Na primer, izmenili smo Zakon o policiji. Zahvaljujući tom rešenju smo omogućili pripadnicima nacionalnih manjina, koji imaju dvojno državljanstvo, da se zaposle u policiji. Pored toga, povećali smo broj pripadnika nacionalnih manjina u policiji. Ne u meri kako smo to želeli, ali je ipak napravljen pomak.
   
Kada se radi o gospodinu Obradoviću, koji će biti i koji jeste ministar obrazovanja, uspeli smo da stvorimo zajednički pravni okvir iz sfere obrazovanja, koji poštuje prava pripadnika nacionalnih manjina. To smo učinili u prethodne četiri godine usvajanjem Zakona o nacionalnim savetima nacionalih manjina, koji nije vezan za SPS, nego za DS i SVM, ali su propisi iz sfere obrazovanja usaglašeni sa rešenjima iz Zakona o nacionalnim savetima i zbog toga su nestale kolizije i zbog toga, što se tiče prosvete, pripadnici nacionalnih manjina mogu da uživaju svoja individualna i kolektivna prava.
   
Odmah želim da skrenem pažnju gospodina Bratislava Petkovića, da nas taj posao čeka u vezi kulture. Određena rešenja iz Zakona o kulturi treba da usaglasimo sa rešenjima iz Zakona o nacionalnim savetima. Iskreno se nadam da ćemo naići na otvorenost, kao što smo naišli na otvorenost od strane vašeg prethodnika, gospodina Predraga Markovića, samo nismo imali vremena da te ideje pretočimo u zakonska rešenja.
   
Što se tiče gospođe Suzane Grubješić, sarađujemo pet godina ovde u Narodnoj skupštini. Ona je bila jedno vreme i predsednica Odbora za evropske integracije. Ako smo do sada sarađivali i ako je ona radila sličan posao u Narodnoj skupštini, ne vidim razloga zbog čega ona to ne bi mogla da radi kvalitetno, stručno i savesno u Vladi Republike Srbije.
   
Što se tiče sastava Vlade, toliko. Što se tiče programa, to je već malo komplikovanija stvar. Ekspoze je uvek spisak lepih želja i nemam ništa da kažem protiv večerašnjeg ekspozea gospodina Dačića, ali treba sačekati, treba videti narednih nedelja, narednih meseci, šta i kako će se realizovati iz tog programa. Zbog toga treba dati šansu novoj Vladi.
   
Šansu ne treba, po nama, dati na način da mi damo blanko podršku ovoj vladi glasanjem za, nego šansu treba dati na način da mi u direktnom kontaktu sarađujemo, da mi ministrima Vlade saopštavamo šta je ono što mi želimo da realizujemo i ukoliko će to ići, a sva ta programska opredeljenja su takva da su u interesu ne samo mađarske nacionalne zajednice, nego Republike Srbije i svih njenih građana, onda ćemo mi sigurno sarađivati.
   
Nismo želeli da uđemo u Vladu. Nismo želeli da budemo deo vladajuće većine. To ne želimo ni sada. To je malo atipično za prilike u Srbiji, da čovek unapred kaže – ne, ne, ja odbijam da učestvujem u Vladi, ja odbijam da budem deo vladajuće većine. Ali, mislim da je to najpoštenije i da ovo može u najvećoj meri da bude u skladu sa očekivanjima onih građana zahvaljujući kojima nas petoro večeras sedimo u Narodnoj skupštini i zahvaljujući kojima je formirana poslanička grupa SVM nakon više od 10 godina.
   
Što se tiče ekspozea, kažem sa ekspozeom je sve bilo u redu, jedino nismo čuli koja je prihodna strana tog ekspozea, iz kojih izvora će se realizovati ovi ciljevi koji su za nas nesporni. Veoma je bitno što su ekonomija i demografija na prvom mestu u ekspozeu gospodina Dačića. Sa tim se apsolutno slažem. Slažemo se i sa tim da treba ubrzati evropske integracije i da treba napraviti veliki napor da bi se dobio datum za početak pregovora. Odlično je što je navedeno da je među prioritetima na visokom mestu unapređenje odnosa sa susedima. Novost je, na neki način, što se prvi put u ekspozeu nekog mandatara, o KiM govori sa realistične tačke. Ne onako kako bismo mi govorili, ali je mnogo realističnije nego što je bilo pre četiri, ili pet godina. Apsolutno se slažemo da treba normalizovati živote svih na Kosovu. Apsolutno se slažemo i sa tim što treba sprovesti sve što je prethodna Vlada dogovorila i da treba da Vlada nastavi dijalog.
   
Što se tiče borbe protiv korupcije, to je, opet, jedan nesporan cilj koji je bio u ekspozeima svih dosadašnjih mandatara.
   
Ono što uliva nadu jeste deo u vezi poljoprivrede. U vezi toga ne bih želeo da govorim detaljnije, jer će to učiniti moj kolega Arpad Fremond u raspravi, ali moram da naglasim da je najbitnije za one ljude koji se bave poljoprivredom u Srbiji da agrarna politika bude predvidljiva. Apsolutno podržavamo udvostručenje agrarnog budžeta. Jedino je pitanje iz kojih izvora će se to uraditi, ali smo se za to i mi zalagali u izbornoj kampanji i ne samo u izbornoj kampanji, nego i ranije. Apsolutno je dobro što će se doneti Zakon o podsticajima poljoprivredi, jer će to doprineti predvidljivosti, jer se to neće, prema našim nadanjima, u budućnosti biti regulisano uredbama Vlade.
   
Jedino mi nije jasno kako će Vlada Republike Srbije, vezano za ruralni razvoj, sarađivati sa organima AP Vojvodine, jer želim da vas obavestim, gospodine Dačiću, da je zahvaljujući Ustavnom sudu, čije sudije je, apsolutno ste u pravu, birala Narodna skupština 2007. godine, znači u pretprošlom sazivu, kada ste i vi i ja bili opozicioni poslanici tu u Narodnoj skupštini, da je Odlukom tog Ustavnog suda ukinuta nadležnost Vojvodine što se tiče ruralnog razvoja i nema tu mnogo nadležnosti iz sfere poljoprivrede, što se Vojvodine tiče.
   
Nakon te odluke Ustavnog suda, koja se naravno mora poštovati pošto je ona izvršna, opšteobavezujuća i konačna. Kad smo već kod decentralizacije i položaja Vojvodine, nismo čuli ništa u vezi toga da li će Vlada predložiti zakon o izvornim prihodima AP Vojvodine. Nadam se da hoće, pošto je to ustavna obaveza Vlade, odnosno Skupštine, da taj zakon donese. To smo trebali uraditi do kraja 2008. godine.
   
Na kraju bih želeo da govorim o našim očekivanjima. Očekujemo da se ovaj program sprovodi, očekujemo da naša saradnja bude onakva kakva je bila i protekle četiri godine. Što se nas tiče, za to ne postoje nikakve smetnje i očekujemo da se neke bitne stvari reše u ovoj državi.
   
Pošto ste vi ministar unutrašnjih poslova, prvo bih želeo da govorim o javnoj bezbednosti. Mi smo pokrenuli pitanje tzv. "sitnih krađa" u prošlom mandatu. Vi vrlo dobro znate da je ogroman problem na čitavoj teritoriji Srbije što se danas bukvalno slobodno može krasti u praksi do 5.000 dinara. Mislim da treba izmeniti krivični zakonik, da taj limit treba da bude smanjen na najviše dve ili tri hiljade dinara, samo sam pogrešno naveo iznos malopre, što se tiče tih sitnih krađa. Mislim da nije normalno da se slobodno može krasti do 15.000 dinara, do iznosa koji dobijaju određeni penzioneri, ne mali broj penzionera.
     
Pored toga, smatramo da treba izmeniti Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i nadam se da će se to vrlo brzo uraditi. Mi smo se zalagali za slično rešenje i 2008. godine. Jednostavno, nije normalno da u ovoj državi postoji svega 34 osnovna suda i zbog toga se nadam da će u određene gradske sredine, na primer u Kanjiži, Senti, Bačkoj Topoli, Bečeju biti vraćeni sudovi koji su tamo postojali 150 godina unazad kontinuirano, izuzev ove poslednje četiri godine.
   
Nadam se da će manjinska prava biti u potpunosti poštovana, da ćemo uskladiti one zakone koji nisu usklađeni sa Zakonom o nacionalnim savetima, nadam se da će i dalje biti finansiran rad srpsko-mađarske međuakademijske mešovite komisije istoričara, koji je osnovan sa ciljem rasvetljavanja tragičnih događaja tokom i nakon Drugog svetskog rata. Ova međuakademijska mešovita komisija Srbije i Mađarske je zahvaljujući našem amandmanu poslednjim budžetom dobila 10 miliona dinara i nadam se da ćemo i dalje raditi na povećanju broja pripadnika manjinskih zajednica u državnoj administraciji, sudovima, javnim tužilaštvima, policiji itd, da će se nastaviti sa procesom delimičnog prenošenja osnivačkih prava osnovnih škola na nacionalne savete.
   
Na kraju, da zaključim, mi ćemo večeras, u skladu sa našim obećanjima koja smo dali pre mesec dana našim biračima, glasati protiv, ali ostajemo otvoreni za saradnju. Nadam se da ćemo moći mnogo toga u interesu svih građana Srbije da realizujemo iz programa SVM. Hvala.
   
PREDSEDNIK: Hvala gospodine Pastor. Za reč se javio Aleksandar Jugović kao šef poslaničke grupe.

comments powered by Disqus

25. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XII vanredna sednica)

16,00 - Utrine - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

17,30 - Mol - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Ada - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Ada - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

26. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Bajmok - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

27. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

28. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

16,30 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VII Festival mekike

1. jul 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,30 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM

19,45 - Subotica - Sednica Saveta SVM

2. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20,00 - Senta - Tribina Fondacije Prosperitati

3. jul 2019.

08,00 - Subotica - Press konferencija SVM-a

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - MZ Mali Radanovac - Tribina SVM i SNS o komunalnim pitanjima

19,00 - Subotica - Tribina Fondacije Prosperitati

4. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Ada - Tribina Fondacije Prosperitati

5. jul 2019.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije "Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza - OPTI-BIKE"

 

7. jul 2019.

12,00 - Subotica - Glasanje na izborima za savete mesnih zajednica

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

8. jul 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XII vanredna sednica)

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIII vanredna sednica)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

9. jul 2019.

19,00 - Brisel - Svečanost delegacije mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu povodom konstituisanja EP

 

10. jul 2019.

12,00 - Brisel - Sastanak sa delegacijom mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu 

14,30 - Brisel - Sastanak sa Andrašom Đirkom (Gyürk András) i Balažem Hidvegijem (Hídvéghi Balázs), poslanicima u Evropskom parlamentu

16,15 - Brisel - Sastanak sa Laslom Tročanjijem (Trócsányi László), poslanikom u Evropskom parlamentu

18,00 - Brisel - Intervju za RTV

11. jul 2019.

10,00 - Brisel - Sastanak sa Anom Hrustanović, šefom Misije Srbije pri EU 

11,30 - Brisel - Intervju za Pannon Televiziju (na mađarskom jeziku)

12. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

15,30 - Subotica - Komemorativna sednica u znak sećanja na Martu Feldi (Földi Márta)

13. jul 2019.

10,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - VI Humanitarni dani lavande

14. jul 2019.

12,00 - Hajdukovo - IV Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

15. jul 2019.

09,45 - Beograd - Dan za glasanje (XXV posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIV vanredna sednica)

16,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "In medias res" na TV Yu Eco (na programu sutra u 20 časova)

 

 

16. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Raúl Bartolomé Molina, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

 

17. jul 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

19. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18,00 - Hajdukovo - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

20. jul 2019.

15,30 - Bačko Petrovo Selo - pokušaj obaranja mađarskog rekorda najvećeg broja tamburaša na jednom mestu - otvaranje

22. jul 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XIV vanredna sednica)

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XV vanredna sednica)

11,00 - Zemun - Svečano otkrivanje biste Janka Sibinjanina (Hunyadi János)

23. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

24. jul 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

25. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

26. jul 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XV vanredna sednica)

28. jul 2019.

16,00 - Kod Novog Miloševa - Manifestacija kod benediktinske opatije Arač (iz XIII veka)

1. avgust 2019.

12,00 - Bečej - Svečana sednica Skupštine opštine povodom proslave Praznika opštine Bečej

14. avgust 2019.

16,00 - Orom - Predavanje na letnjem univerzitetu Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara

16. avgust 2019.

11,00 - Subotica - Konferencija za štampu u vezi 3. Subotičkog polumaratona

18,00 - Bečej - Manifestacija u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

17. avgust 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Mateom Kočišom (Kocsis Máté), predsednikom Poslaničke grupe Fides u Parlamentu Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

20. avgust 2019.

10,05 - Subotica - Uključenje u Jutarnji program RTS-a (uživo)

18,00 - Novi Sad - Manifestacija Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

25. avgust 2019.

12,00 - Subotica (Makova Sedmica) - 6. Porodični dan

17,30 - Novo Orahovo  - XVIII Praznik novog hleba

28. avgust 2019.

08,30 - Subotica - Gostovanje u u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija (na mađarskom jeziku; uživo)

18,45 - Subotica - Uključenje u "Novosadske razglednice" Prvog programa Televizije Vojvodine (uživo)

29. avgust 2019.

08,30 - Subotica - Uključenje u jutarnji program Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima mesnog odbora Željezničko naselje Saveza vojvođanskih Mađara

30. avgust 2019.

11,00 - Subotica - Ceremonija predaje u upotrebu Sale Hunjadi Župe Isusa Radnika

31. avgust 2019.

11,30 - Subotica - Uključenje u emisiju "Šarenica" RTS-a (uživo)

12,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

1. septembar 2019.

10,00 - Subotica - III Subotički polumaraton

4. septembar 2019.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVII vanredna sednica)

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVII vanredna sednica)

6. septembar 2019.

13,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Sajma poljoprivrede i privrede EXPO 2019 Bačka Topola

9. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVI vanredna sednica)

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

10. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM

11. septembar 2019.

10,00 - Senta - Svečana sednica Skupštine opštine povodom dana Grada

12. septembar 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15. septembar 2019.

15,00 - Bačko Petrovo Selo - Jesenji festival u organizaciji mesnog odbora SVM

17. septembar 2019.

09,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVI vanredna sednica)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVIII vanredna sednica)

18. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVIII vanredna sednica)

1. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

2. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)