O izboru ministra finansija

PREDSEDNIK: Reč ima narodni poslanik Balint Pastor. Izvolite.

PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospodine prvi potpredsedniče Vlade, gospođo predsednice, gospodine Vujoviću, dame i gospodo narodni poslanici, poslanici SVM će glasati za izbor gospodina Vujovića za ministra finansija.
    
Već godinama govorimo o tome da treba stvoriti normalnu Srbiju. Nama je drago što to u zadnje vreme i premijer vrlo često kaže i svakako, ako želimo da stvorimo normalnu Srbiju onda treba zamišljati tu zemlju kao državu u kojoj svi plaćaju porez, u kojoj svi imaju iste obaveze, u kojoj se poštuju zakoni koje ova Narodna skupština donosi. Svakako treba stvoriti nova radna mesta, ta obaveza je više u nadležnosti ministra privrede nego što je u nadležnosti ministra finansija, ali je finansijska stabilnost jeden od preduslova za nova ulaganja i za stvaranje novih radnih mesta.
    
U današnje vreme zemlje su konkurenti jedni drugima u privlačenju stranih investitora, potencijalnih stranih investitora koji bi trebalo da stvore nova radna mesta, jer nažalost Srbija nije, kao što nisu ni ostale države iz našeg regiona, samostalno u stanju da stvori većinu eventualnih novih radnih mesta koja su nam potrebna.
    
Ukoliko želimo da budemo konkurentni na tržištu zemalja iz našeg okruženja, onda treba poraditi na stvaranju pravne države i vladavine prava sa jedne strane, a sa druge strane treba stvoriti zemlju u kojoj je pravna sigurnost na visokom nivou i treba stvoriti uslove za dolazak stranih investitora pružanjem signala o tome da je naša država normalna, uređena, pristojna država, kao što i premijer u poslednje vreme vrlo često govori.
    
Sa druge strane, treba nastojati da se stvori sistem koji će biti pravičan ili pravedan. Ne treba biti Džon Rols da bi se znalo, građani očekuju i zaslužuju da država bude pravedna, da svi plaćaju poreze i druge obaveze i da se zakoni na isti način primenjuju u odnosu na sve. To kažem zbog toga što u poslednje vreme građani vrlo često kažu, kažu i meni, a kažu i vama pretpostavljam, gospodine Vujoviću, kažu i drugim narodnim poslanicima i članovima Vlade, da je dobro da smo izmenili Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji i da su predviđene strože kazne, jer država tako treba da reaguje. Svaka ozbiljna normalna država treba da naplati poreze i druge dažbine da bi mogla sa druge strane da izvršava one obaveze koje svaka moderna država treba da izvršava, a tu pre svega mislim na isplaćivanje penzija, plata, investicije u oblasti zdravstva, obrazovanja itd.
    
Građani imaju subjektivan osećaj, a bojim se da to nije samo subjektivno, da država u poslednje vreme, poslednjih godina pa i decenija nije sve učinila u interesu toga da te dažbine svi plaćaju. Kažu ljudi da se nekima pleni imovina zbog kašnjenja od nekoliko dana, a neki godinama ne plaćaju poreze, a radi se o enormnim iznosima. Znam da je puno učinjeno na tome poslednjih meseci ili poslednje dve godine, ali zamolio bih vas gospodine Vujoviću da se postarate da to bude još ozbiljnije i da svi ravnomerno plaćaju svoje obaveze. To kažem zbog toga što je Poreska uprava organ uprave u sastavu Ministarstva finansija i treba ojačati kapacitete Poreske uprave da bi mogla da izvršava svoje obaveze.
    
Rekao bih još dve konkretne stvari, još dva konkretna očekivanja bih spomenuo prema vama, odnosno ministru finansija. Mi smo deo vladajuće većine i podržavamo rad Vlade i razgovaramo svakodnevno o rešavanju dva problema.
    
Prvi problem se odnosi na plaćanje doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja od strane poljoprivrednih proizvođača. Prema Zakonu o ministarstvima, Ministarstvo finansija obavlja poslove državne uprave koji se odnose na osnove sistema doprinosa za socijalno osiguranje i zbog toga spominjem ovaj konkretan problem. Već godinama imamo problem, a to se odnosi na to načelo pravičnosti ili pravednosti, o čemu sam malopre govorio, da svi poljoprivredni proizvođači imaju obavezu plaćanja doprinosa obaveznog socijalnog osiguranja u istom iznosu, bez obzira da li obrađuju dva hektara zemljišta ili pola hektara zemljišta ili 235 hektara zemljišta. To jednostavno nije prirodno, nije pravično, nije pravedno.
    
Na isti način kao što ni zaposleni ne plaćaju doprinose, odnosno njihovi poslodavci u istom iznosu, ukoliko se radi o neto plati od 25 hiljada ili 125 hiljada dinara, što je prirodno, isto se mi zalažemo za to da svaki poljoprivredni proizvođač, koji od toga živi, plaća doprinose obaveznog socijalnog osiguranja, ali da država od njih očekuje da to plaćaju u srazmeri, srazmerno veličini poseda koji obrađuju i u srazmeri u odnosu na veličinu prihoda koji imaju od poljoprivredne delatnosti. 
    
Mi smo već o tome razgovarali sa vašim prethodnikom prethodnih meseci. Namera je da se formira jedna radna grupa sa predstavnicima Ministarstva finansija, Ministarstva rada i socijalnih pitanja i Ministarstva poljoprivrede, uključujući tu, naravno, i ljude iz poreske uprave. Zamolio bih vas da zajednički iznađemo jedan novi sistem koji će značiti povećanje prihoda državi, sa jedne strane, ali, sa druge strane, i da ovi nameti poljoprivrednim proizvođačima budu podnošljivi i u skladu sa načelom pravičnosti ili pravednosti. Treba da se izmeni Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje iz 2004. godine.
    
Na kraju bih želeo da spomenem još jedno očekivanje, još jedno pitanje u vezi čijeg rešavanja isto tako želimo da budemo partneri, a to pitanje se odnosi na donošenje zakona o finansiranju AP Vojvodine. To govorim zbog toga što je i Lazar Krstić, vaš prethodnik, a pre njega i Mlađan Dinkić, tadašnji ministar finansija, bio na čelu radne grupe koja je trebala da izradi nacrt zakona o finansiranju AP Vojvodine. Pretpostavljam da ćete vi biti sada na čelu te radne grupe, pošto prema Zakonu o ministarstvima vaše ministarstvo obavlja poslove državne uprave koji se odnosi na uređenje izvornih prihoda AP Vojvodine i mi smatramo logičnim da vi budete na čelu te radne grupe. Mi smo spremni da damo doprinos izradi tog zakona koji je trebalo da se izradi još pre šest godina. Nadam se da ćemo dobro sarađivati i po tom pitanju.
    
Želim vam puno uspeha na novoj dužnosti. Na narodne poslanike Saveza vojvođanskih Mađara uvek možete računati. Hvala.
    
PREDSEDNIK: Reč ima dr Sulejman Ugljanin.

22. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,00 - Senta - Sastanak sa Brankom Ružićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave

23. oktobar 2019.

11,00 - Kanjiža - Svečano polaganje kamena temeljca Vojvođanske rvačke akademije

12,30 - Kanjiža - Sastanak sa Silardom Nemetom (Németh Szilárd), zamenikom ministra odbrane Mađarske

16,00 - Palić - Polaganje venaca povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

18,00 - Subotica - Centralna manifestacija SVM-a povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

24. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. oktobar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Tornjoš - Manifestacija povodom godišnjice izbijanja mađarske revolucije 1956.

27. oktobar 2019.

14,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1944. i '45. godine

28. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IV sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

5. novembar 2019.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

8. novembar 2019.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

9. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Osnivačka skupština Udruženja lekara i stomatologa vojvođanskih Mađara

12. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11,15 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

12,15 - Beograd - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

13. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18. novembar 2019.

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Dnevnik"

19. novembar 2019.

13,45 - Subotica - Intervju za emisiju "Oko Magazin" RTS-a (emituje se sutra u 18:25)

20. novembar 2019.

14,00 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

21. novembar 2019.

08,30 - Zagreb - Kongres Evropske narodne partije (EPP)

22. novembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Goodwill Pharma" 

13,15 - Palić - Svečano otvaranje Doo "Andex" 

16,30 - Šupljak - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine