Budžet za 2008. g. - rasprava o amandmanu SVM-a (u vezi finansiranja učeničkih domova i rekonstrukcije verskih objekata)

PREDSEDNIK: Reč ima predsednik Poslaničke grupe manjina, Bálint Pásztor.
 
PÁSZTOR BÁLINT (BALINT PASTOR): Gospodine potpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, Savez vojvođanskih Mađara, Lista za Sandžak i Unija Roma Srbije su podneli zajednički amandman na član 6. Predloga zakona o budžetu za 2008. godinu. Taj amandman sadrži dva podamandmana i odnosi se na položaj nacionalnih manjina u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu. 
 
Ja sam već više puta rekao i u načelnoj raspravi i u raspravi po amandmanima da smatramo neprihvatljivim da se nacionalne manjine u budžetu spominju samo na jednom mestu, samo na jednoj poziciji, bez obzira na činjenicu što nacioanlne manjine zajedno sa Kosovom i Metohijom čine jednu trećinu stanovništva Republike Srbije, a bez AP Kosovo i Metohija čine 18% stanovništva Republike Srbije.
 
Prvi amandman se odnosi na finansiranje onih učeničkih domova čiji osnivač nije Republika Srbija ili AP Vojvodina. Ima nekoliko takvih učeničkih domova. Ja bih kao primer takvih učeničkih domova želeo da navedem primer učeničkog doma Gimnazije za talentovane učenike u Senti, učenički dom Emaus u Mužlji, učenički dom Apacai u Novom Sadu i zrenjaninski devojački učenički dom. Ti učenički domovi su domovi gde prvenstveno stanuju i žive učenici mađarske nacionalnosti, ali sam siguran da takve učeničke domove imaju i druge nacionalne zajednice koje žive na teritoriji Republike Srbije. 
 
Predviđeno je u budžetu u ekonomskoj klasifikaciji 472, 1.250.000.000 dinara u Ministarstvu prosvete, a u raspodeli ovih sredstava će odluku doneti u toku godine Ministarstvo prosvete. Znači, to su neraspoređena sredstva. Mi smo amandmanom predložili da se od ovih sredstava, znači od 1.250.000.000 dinara, deset miliona dinara izdvoji za finansiranje ovih učeničkih domova čiji osnivač nije Republika ili autonomna pokrajina. Ubeđen sam da zbog tih deset miliona dinara budžet ne bi bankrotirao. Znači, mislim da ukoliko postoji dobra volja u Vladi Republike Srbije, u Ministarstvu finansija i u Ministarstvu prosvete onda se od tih sredstava može obezbediti deset miliona za te učeničke domove čiji su osnivači nevladine organizacije nacionalnih manjina i tradicionalne verske zajednice, odnosno crkve nacionalnih manjina.
 
Molio bih gospodina Cvetkovića i ovom prilikom da prihvati ovaj naš amandman i da se dodele ta sredstva ovim učeničkim domovima, prvenstveno nacionalnih manjina. Inače bih želeo da naglasim da Republika Srbija ima jednu međunarodno pravnu obavezu da finansira rad ovih učeničkih domova. Naime, postoji bilateralni sporazum između Republike Srbije i Republike Mađarske o zaštiti srpske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Srbiji. Dve sednice međuvladine mešovite komisije su održane poslednjih godina. Na tim sednicama međuvladinih mešovitih komisija usvojeni su zapisnici i u oba zapisnika postoji ova obaveza, odnosno Republika Srbije je preuzela na sebe obavezu da će finansirati rad ovih učeničkih domova.
 
Prva sednica međuvladine mešovite komisije održana je 13. decembra 2004. godine i 6. tačka tog zapisnika govori o ovoj obavezi Vlade Republike Srbije, a druga sednica međuvladine mešovite komisije između Srbije i Mađarske održana je 10. novembra 2005. godine, a u tom zapisniku tačka 14 govori o obavezi Vlade Republike Srbije da finansira ove učeničke domove. 
 
Nije dobro što već više godina Vlada Republike Srbije krši svoju međunarodnu obavezu u pogledu finansiranja, odnosno nefinansiranja ovih učeničkih domova čiji su osnivači nevladine organizacije i tradicionalne crvke, odnosno verske zajednice nacionalnih manjina, pa smo predložili amandmanom da se to protivzakonito stanje promeni i zbog toga apelujem na gospodina Cvetkovića da prihvati ovaj amandman Saveza vojvođanskih Mađara, Liste za Sandžak i Unije Roma Srbije.
 
Drugi deo amandmana odnosi se na gradnju, održavanje, hitne sanacije i rekonstrukciju verskih objekata, tradicionalnih crkava i verskih zajednica nacionalnih manjina. Na osnovu Ustava su sve verske zajednice i crkve ravnopravne u Republici Srbiji. Mađari imaju tri tradicionalne crkve, to su katolička crkva, reformatska crkva i evangelistička crkva. Nažalost, iz Vlade Republike Srbije se izdvaja jako malo sredstava za rekonstrukciju verskih objekata, katoličke, reformatske i evangelističke crkve, pa smo ovim amandmanom predložili da se 180 miliona dinara izdvoji u 2008. godini za hitne sanacije, rekonstrukciju verskih objekata, crkava nacionalnih manjina. 
 
U budžetu je predviđeno 28 milijardi dinara za ovu namenu, odnosno 180 miliona za ovu namenu na poziciji Ministarstva vera, pa smatramo da bi bilo dobro da od tih planiranih 180 miliona 28 miliona bude izdvojeno za rekonstrukciju verskih objekata nacionalnih manjina. Nažalost, nijedan od ovih amandmana nije prihvaćen na sednici Vlade Republike Srbije. Želeo bih da citiram obrazloženje Vlade Republike Srbije zbog čega se ne prihvataju ovi amandmani Saveza vojvođanskih Mađara, Lista za Sandžak i Unije Rome Srbije. Vlada Republike Srbije kaže da nije moguće usvojiti ove amandmane iz razloga što je finansijskim planovima Ministarstva prosvete i Ministarstva vera precizno definisano za koje namene je moguće trošiti planirane iznose. 
 
Ja bih želeo da kažem da prema mojim saznanjima, finansijski plan ministarstva nije iznad zakona, nije iznad Ustava, nije iznad ni jednog zakona. U hijerarhiji pravnih akata, budžet Republike Srbije treba da bude iznad finansijskog plana ministarstva, pa mi nije jasno, jednostavno ne mogu da prihvatim da se naši amandmani odbijaju, amandmani koji su podneti na Predlog zakona o budžetu za 2008. godinu, iz razloga što naši amandmani nisu u saglasnosti sa finansijskim planovima ministarstava.
 
Iz tog razloga molim gospodina Cvetkovića da prihvati ove amandmane. Prihvatanjem ovih amandmana bi položaj nacionalnih manjina bio drugačiji, bio bi bolji, u predloženom budžetu za 2008. godinu, pa bih molio gospodina Cvetkovića da u ime Vlade prihvati ove amandmane. Hvala.
 
PREDSEDNIK: Hvala Vama.

comments powered by Disqus

22. januar 2024.

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

23. januar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

10,00 - Novi Sad - Potpisivanje ugovora povodom početka realizacije investicije u zgradi Mađar soa

24. januar 2024.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. januar 2024.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Senta - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

28. januar 2024.

17,00 - Kanjiža - Ekumensko bogosluženje

31. januar 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Dan Grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

1. februar 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 43. sednica Skupštine Grada Subotice

15,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Mađar so" (Magyar Szó)

2. februar 2024.

14,00 - Subotica - Centralna kancelarija Fondacije Prosperitati – svečano otvaranje novog sedišta

18,00 - Novi Kneževac - Proslava povodom 17. godina od osnivanja Opštinske organizacije SVM

6. februar 2024.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Četrnaestom sazivu

10,30 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

11,30 - Beograd - Sastanak sa Jožefom Mađarom, ambasadorom Mađarske u Beogradu

8. februar 2024.

16,30 - Čoka - obeležavanje 90. godišnjice od smrti Ferenca More

17. februar 2024.

13,30 - Budimpešta - Sastanak sa Palom Barnom Žigmondom, poslanikom u Parlamentu Mađarske, direktorom Fides-a za poslove u regionu

15,00 - Budimpešta - Godišnji pregled minule godine - održava premijer Mađarske, Viktor Orban

19. februar 2024.

13,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva i Saveta SVM-a

18,00 - Sombor - Dan Grada Sombora, svečana manifestacija SVM-a

20. februar 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

15,30 - Subotica - Sastanak sa dr. Čabom Đuricom, rektorom Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

21. februar 2024.

10,00 - Senta - svečana dodela diploma Univerziteta poljoprivrednih i prirodnih nauka (MATE)

24. februar 2024.

10,30 - Palić - Konferencija pravnika u organizaciji Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara 

26. februar 2024.

16,30 - Budimpešta, Parlament - Izbor i polaganje zakletve predsednika Republike Mađarske

27. februar 2024.

10,30 - Beograd - Razgovor sa predsednikom Republike Srbije, Aleksandrom Vučićem

1. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. mart 2024.

10,00 - Senta - Izborna skupština SVM

4. mart 2024.

13,30 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Politika”

5. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

6. mart 2024.

08,00 - Budimpešta - sastanak sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom 

09,00 - Budimpešta - održavanje predavanja na Sastanku sa šefovima diplomatskih misija u Ministarstvu za spoljne poslove i trgovinu 

10,00 - Budimpešta - sastanak sa državnim sekretarom u parlamentu, zamenikom ministra za spoljne poslove Leventeom Mađarem

16,00 - Subotica - Intervju za dnevni list  "Magyar Szó“

7. mart 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 44. sednica Skupštine Grada Subotice

12,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het Nap" (Hét Nap)

8. mart 2024.

14,00 - Budimpešta - Memorijalna svečanost i dodela nagrade „Esterházy János“ 

11. mart 2024.

17,00 - Bečej - Obeležavanje 125. godišnjce smrti Mora Tana

12. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" Subotičkog mađarskog radija

10,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

13. mart 2024.

13,30 - Subotica - Sastanak sa poslanikom u parlamentu Mađarske, poverenikom Vlade za ekonomski razvoj južne Mađarske, Gaborom Banjaijem

18,00 – Palić - svečani prijem u čast mađarske revolucije i borbe za slobodu 1848/49 godine u organizaciji Generalnog konzulata Mađarske

14. mart 2024.

11,00 - Bački Vinogradi - svečano otkrivanje biste Šandora Petefija

12,00 - Bački Vinogradi - Susret sa državnim sekretarom za nacionalnu politiku Mađarske, Janošom Arpadom Potapijem

15. mart 2024.

10,00 - Novi Itebej - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

15,00 - Stara Moravica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

17,00 - Subotica - sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva poljoprivrede Mađarske, dr Martonom Palom Nobilisom

18,00 - Subotica - Centralna proslava mađarskog nacionalnog praznika u organizaciji Saveza vojvođanskih Mađara

16. mart 2024.

16,00 - Ostojićevo - Svečani program i otkrivanje spomen ploče Ištvanu Pastoru

18,30 - Torda - Polaganje venaca i svečani program

18. mart 2024.

09,00 - Subotica - Intervju dnevnom listu „Magyar Nemzet“

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. mart 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa čelnicima Srba iz Mađarske

20. mart 2024.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje

21. mart 2024.

17,00 - Palić - sastanak sa Filipom Rakaijem

18,00 - Palić - vojvođanska svečana premijera filma „Most vagy soha!“

25. mart 2024.

09,00 - Subotica - Sastanak sa potpredsednicima SVM-a

10,00 - Subotica - Sastanak sa zamenikom ministra u Kabinetu premijera Mađarske Miklošem Panjijem, županom Županije Čongrad-Čanad, Laslom Šalgo i zamenikom državnog sekretara za koordinaciju strateških pitanja, dr Adamom Čepetijem

 

26. mart 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

11,00 - Senta - Izborna skupština Saveza agrarnih udruženja Vojvodine

27. mart 2024.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije „U sred srede“ na TV Subotica (na programu danas u 19,00 časova)

28. mart 2024.

08,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

10,00 - Subotica - Sastanak sa Kristoferm R. Hilom, ambasadorom SAD u Beogradu

13,30 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika, članova Izvršnog odbora, predsednika i zamenika predsednika Saveta SVM-a

2. april 2024.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Čongorom Čakijem, predsednikom Saveza „Rakoci“

3. april 2024.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

18,00 - Temerin - poseta Andrašu Agoštonu

4. april 2024.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 45. sednica Skupštine Grada Subotice

13,00 - Bačka Topola - Sastanak sa poverenikom ministra u vladi Mađarske, Đulom Dalošem

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

9. april 2024.

07,30 - Subotica - Gostovanje u emisiji "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Sombor - Sastanak sa čelnicima mesnih organizacija i funkcionerima koji pripadaju Zapadnobačkoj okružnoj organizaciji SVM-a

13. april 2024.

10,00 - Beregovo (Ukrajina) - 34. Skupština Mađarskog kulturnog saveza u Ukrajini

15. april 2024.

09,00 - Subotica - Snimanje intervjua za emisiju „Délvidék ma” Televizije M1 (na mađarskom jeziku, na programu 16. aprila i u emisiji „Közügyek” TV Pannon 16. aprila, u 18,10 časova)

16. april 2024.

19,00 - Segedin - Univerzitet nauka u Segedinu, svečana večera u čast dobitnice Nobelove nagrade, dr Katalin Kariko