Šta je zapravo autonomija

Skupština Srbije razgovarala o Vojvodini

Ministri u Vladi Srbije odgovarali su juče na poslanička pitanja vezana za temu Vojvodine – šta je sa statutom i kada će se pred parlamentom naći predlog zakona o prenosu nadležnosti.

Tomislav Nikolić (SNS) direktno je pitao premijera Mirka Cvetkovića da li je „za ovakav statut Vojvodine“. Predsednik Vlade je pojasnio da je dokument koji priprema Vlada zakon o prenosu nadležnosti i da je to „ključna veza Vlade sa statutom“.
– Taj dokument napravljen je u nekoj približnoj finaloj fazi, a moći će se uvesti još neke izmene. Pre nekoliko dana sam ga uručio gospodinu Bojanu Pajtiću. Očekujem da se o tom dokumentu još malo raspravi i nakon toga će se ići ka definitivnom dokumentu – podvukao je premijer. – Na konkretno pitanje kakav je moj stav, mogu da kažem da je prema dokumentu koji priprema Vlada pozitivan i da će takav biti i prema svim drugim dokumentima koji iz njega i iz rasprave u Skupštini proizađu. Znači, staću iza svih dokumenata iza kojih bude stala ova skupština – tu mislim i na zakon i na statut.

Što se novca tiče, Vlada još nema jasne obračune, pa je Cvetković procenio da će za to najverovatnije biti potreban poseban zakon koji će definisati pitanje materijalnog dela, a propis o kojem je sada reč utvrđuje nadležnosti.
– Suština je u tome da, ako se neka funkcija pomeri, pomeraju se i pare koje su već u budžetu – podvukao je Cvetković.

Čanak–Malović
– Voleo bih da već jednom čujemo šta je to ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverentiteta Republike Srbije, da bismo znali da se preko te granice ne sme ići. Ovako, pošto to nije definisano, stalno smo u poziciji da se pod teritorijalnim integritetom i suverenitetom provlači samovolja državnog aparata – upozorio je lider LSV Nenad Čanak.
– U svoje lično ime i u ime Vlade, mogu da kažem da smo apsolutno opredeljeni za to da se Vojvodini da suštinska autonomija, da se poštuje ustavni princip decentralizacije i dekoncentracije vlasti, da se u potpunosti ispoštuje član Ustava koji kaže da je državna vlast ograničena pravom građana na pokrajinsku autonomiju – kazala je ministarka pravde Snežana Malović. – Reći ću vam da je postojala određena razmena mišljenja povodom pitanja da li AP Vojvodina može donositi zakone. Mislim da je to ovlašćenje isključivo u nadležnosti Skupštine Srbije, a da sve ostalo što ima manju pravnu snagu od zakona, svakako može biti u nadležnosti Pokrajine.

Transparent sraman i skandalozan
Ministarka pravde Snežana Malović ocenila je, odgovarajući na pitanje Balinta Pastora (SVM) da je pojavljivanje transparenta u Novom Sadu, na kojem je pisalo „«1999. bombe tada, Statut sada 2009. cilj ne bira sredstva“» sramno i skandalozno.
– Očekujem od organa koji se bave razotkrivanjem da rade što efikasnije. Kao ministar pravde, preduzeću sve mere da, kad se počinioci otkriju, postupak bude efikasan i da vrlo brzo imamo osuđujuću presudu – poručila je Snežana Malović.

Ministarka za NIP i članica radne grupe za izradu zakona Verica Kalanović istakla je da se prilikom predlaganja rešenja zalagala za to da sve što ne ugrožava teritorijalno jedinstvo Srbije, što nije suprotno strategiji i zakonima cele zemlje, bude spušteno na nivo „administrativnog regiona Vojvodine“».
Poslanica NS-a Zlata Đerić zamolila je ministarku da pojasni šta podrazumeva pod «suštunskom autonomijom Vojvodine», a Verica Kalanović je rekla« da „nije podrazumevala podrivanje zakona Republike Srbije i rušenje teritorijalnog integriteta“».
Lider LSV-a Nenad Čanak pitao je zbog čega nije ispoštovan Ustav i zašto ovim zakonom nije određeno koja su pitanja od pokrajinskog značaja, pošto su samo to izvorne nadležnosti Vojvodine.
Verica Kalanović je rekla da je na sastanku s predstavnicima pokrajinske vlasti čula samo reči hvale za predložena rešenja.
– Zbog toga pitanja da li suštinska ili nesuštinska autonomija ne idu na ovu adresu. Koliko mi se čini, PIV nije nezadovoljan postojećim rešenjima onoliko koliko poslanici iz Vojvodine – odgovorila je ministarka na primedbe LSV-a, SVM-a i LDP-a.

Povodom dileme o tome kada će početi primena zakona o prenosu nadležnosti, ministarka Malović navela je da će se to pitanje regulisati zajedno i uz saglasnost s pokrajinskim organima. Postoje različita mišljenja, a polazi se od novca, odnosno od utvrđivanja rebalansa budžeta.

Na primedbu Zorana Mašića (SNS) vezanu za predlog o Vojvođanskoj akademiji nauka, Snežana Malović je odgovorila da to nije ustavna kategorija, već da je stvar zakonske regulative.
Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić pojasnio je da se često mešaju određeni pojmovi, a da je Vojvođanska akademija nauka i umetnosti regionalna kategorija. Njeno osnivanje začeto je još 2004. godine odlukom Pokrajinske skupštine, i u tom duhu ta akademija ne može menjati svoj karakter, osim da je regionalna.
– Nema nikave dileme o tome da u Novom Sadu postoji odeljenje jedine državne SANU i da postoji Vojvođanska akademija, kao regionalna akademija. Osim političkog, meni se čini da ovde drugih problema nema – ukazao je Čiplić.

S. STANKOVIĆ

25. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XII vanredna sednica)

16,00 - Utrine - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

17,30 - Mol - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,30 - Ada - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Ada - Izborna sednica opštinske organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

26. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Bajmok - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

27. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

28. jun 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

16,30 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VII Festival mekike

1. jul 2019.

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

17,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

18,30 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM

19,45 - Subotica - Sednica Saveta SVM

2. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20,00 - Senta - Tribina Fondacije Prosperitati

3. jul 2019.

08,00 - Subotica - Press konferencija SVM-a

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Subotica - MZ Mali Radanovac - Tribina SVM i SNS o komunalnim pitanjima

19,00 - Subotica - Tribina Fondacije Prosperitati

4. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Ada - Tribina Fondacije Prosperitati

5. jul 2019.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije "Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza - OPTI-BIKE"

 

7. jul 2019.

12,00 - Subotica - Glasanje na izborima za savete mesnih zajednica

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

8. jul 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XII vanredna sednica)

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIII vanredna sednica)

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

9. jul 2019.

19,00 - Brisel - Svečanost delegacije mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu povodom konstituisanja EP

 

10. jul 2019.

12,00 - Brisel - Sastanak sa delegacijom mađarskih poslanika u Evropskom parlamentu 

14,30 - Brisel - Sastanak sa Andrašom Đirkom (Gyürk András) i Balažem Hidvegijem (Hídvéghi Balázs), poslanicima u Evropskom parlamentu

16,15 - Brisel - Sastanak sa Laslom Tročanjijem (Trócsányi László), poslanikom u Evropskom parlamentu

18,00 - Brisel - Intervju za RTV

11. jul 2019.

10,00 - Brisel - Sastanak sa Anom Hrustanović, šefom Misije Srbije pri EU 

11,30 - Brisel - Intervju za Pannon Televiziju (na mađarskom jeziku)

12. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

15,30 - Subotica - Komemorativna sednica u znak sećanja na Martu Feldi (Földi Márta)

13. jul 2019.

10,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - VI Humanitarni dani lavande

14. jul 2019.

12,00 - Hajdukovo - IV Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

15. jul 2019.

09,45 - Beograd - Dan za glasanje (XXV posebna sednica Narodne skupštine u XI sazivu)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIV vanredna sednica)

16,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "In medias res" na TV Yu Eco (na programu sutra u 20 časova)

 

 

16. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Beograd - Sastanak članova Poslaničke grupe prijateljstva sa Španijom u Narodnoj skupštini Srbije sa Raúl Bartolomé Molina, ambasadorom Kraljevine Španije u Beogradu

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

 

17. jul 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

19. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18,00 - Hajdukovo - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

20. jul 2019.

15,30 - Bačko Petrovo Selo - pokušaj obaranja mađarskog rekorda najvećeg broja tamburaša na jednom mestu - otvaranje

22. jul 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XIV vanredna sednica)

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XV vanredna sednica)

11,00 - Zemun - Svečano otkrivanje biste Janka Sibinjanina (Hunyadi János)

23. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

24. jul 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

25. jul 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

26. jul 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine 

18,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XV vanredna sednica)

28. jul 2019.

16,00 - Kod Novog Miloševa - Manifestacija kod benediktinske opatije Arač (iz XIII veka)

1. avgust 2019.

12,00 - Bečej - Svečana sednica Skupštine opštine povodom proslave Praznika opštine Bečej

14. avgust 2019.

16,00 - Orom - Predavanje na letnjem univerzitetu Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara

16. avgust 2019.

11,00 - Subotica - Konferencija za štampu u vezi 3. Subotičkog polumaratona

18,00 - Bečej - Manifestacija u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

17. avgust 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Mateom Kočišom (Kocsis Máté), predsednikom Poslaničke grupe Fides u Parlamentu Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

20. avgust 2019.

10,05 - Subotica - Uključenje u Jutarnji program RTS-a (uživo)

18,00 - Novi Sad - Manifestacija Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

25. avgust 2019.

12,00 - Subotica (Makova Sedmica) - 6. Porodični dan

17,30 - Novo Orahovo  - XVIII Praznik novog hleba

28. avgust 2019.

08,30 - Subotica - Gostovanje u u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija (na mađarskom jeziku; uživo)

18,45 - Subotica - Uključenje u "Novosadske razglednice" Prvog programa Televizije Vojvodine (uživo)

29. avgust 2019.

08,30 - Subotica - Uključenje u jutarnji program Drugog programa Radio Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

18,00 - Subotica - Sastanak sa članovima mesnog odbora Željezničko naselje Saveza vojvođanskih Mađara

30. avgust 2019.

11,00 - Subotica - Ceremonija predaje u upotrebu Sale Hunjadi Župe Isusa Radnika

31. avgust 2019.

11,30 - Subotica - Uključenje u emisiju "Šarenica" RTS-a (uživo)

12,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

1. septembar 2019.

10,00 - Subotica - III Subotički polumaraton

4. septembar 2019.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVII vanredna sednica)

17,25 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVII vanredna sednica)

6. septembar 2019.

13,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Sajma poljoprivrede i privrede EXPO 2019 Bačka Topola

9. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVI vanredna sednica)

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

10. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM

11. septembar 2019.

10,00 - Senta - Svečana sednica Skupštine opštine povodom dana Grada

12. septembar 2019.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15. septembar 2019.

15,00 - Bačko Petrovo Selo - Jesenji festival u organizaciji mesnog odbora SVM

17. septembar 2019.

09,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVI vanredna sednica)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XVIII vanredna sednica)

18. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19. septembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XVIII vanredna sednica)

1. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

2. oktobar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)