Šta je zapravo autonomija

Skupština Srbije razgovarala o Vojvodini

Ministri u Vladi Srbije odgovarali su juče na poslanička pitanja vezana za temu Vojvodine – šta je sa statutom i kada će se pred parlamentom naći predlog zakona o prenosu nadležnosti.

Tomislav Nikolić (SNS) direktno je pitao premijera Mirka Cvetkovića da li je „za ovakav statut Vojvodine“. Predsednik Vlade je pojasnio da je dokument koji priprema Vlada zakon o prenosu nadležnosti i da je to „ključna veza Vlade sa statutom“.
– Taj dokument napravljen je u nekoj približnoj finaloj fazi, a moći će se uvesti još neke izmene. Pre nekoliko dana sam ga uručio gospodinu Bojanu Pajtiću. Očekujem da se o tom dokumentu još malo raspravi i nakon toga će se ići ka definitivnom dokumentu – podvukao je premijer. – Na konkretno pitanje kakav je moj stav, mogu da kažem da je prema dokumentu koji priprema Vlada pozitivan i da će takav biti i prema svim drugim dokumentima koji iz njega i iz rasprave u Skupštini proizađu. Znači, staću iza svih dokumenata iza kojih bude stala ova skupština – tu mislim i na zakon i na statut.

Što se novca tiče, Vlada još nema jasne obračune, pa je Cvetković procenio da će za to najverovatnije biti potreban poseban zakon koji će definisati pitanje materijalnog dela, a propis o kojem je sada reč utvrđuje nadležnosti.
– Suština je u tome da, ako se neka funkcija pomeri, pomeraju se i pare koje su već u budžetu – podvukao je Cvetković.

Čanak–Malović
– Voleo bih da već jednom čujemo šta je to ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverentiteta Republike Srbije, da bismo znali da se preko te granice ne sme ići. Ovako, pošto to nije definisano, stalno smo u poziciji da se pod teritorijalnim integritetom i suverenitetom provlači samovolja državnog aparata – upozorio je lider LSV Nenad Čanak.
– U svoje lično ime i u ime Vlade, mogu da kažem da smo apsolutno opredeljeni za to da se Vojvodini da suštinska autonomija, da se poštuje ustavni princip decentralizacije i dekoncentracije vlasti, da se u potpunosti ispoštuje član Ustava koji kaže da je državna vlast ograničena pravom građana na pokrajinsku autonomiju – kazala je ministarka pravde Snežana Malović. – Reći ću vam da je postojala određena razmena mišljenja povodom pitanja da li AP Vojvodina može donositi zakone. Mislim da je to ovlašćenje isključivo u nadležnosti Skupštine Srbije, a da sve ostalo što ima manju pravnu snagu od zakona, svakako može biti u nadležnosti Pokrajine.

Transparent sraman i skandalozan
Ministarka pravde Snežana Malović ocenila je, odgovarajući na pitanje Balinta Pastora (SVM) da je pojavljivanje transparenta u Novom Sadu, na kojem je pisalo „«1999. bombe tada, Statut sada 2009. cilj ne bira sredstva“» sramno i skandalozno.
– Očekujem od organa koji se bave razotkrivanjem da rade što efikasnije. Kao ministar pravde, preduzeću sve mere da, kad se počinioci otkriju, postupak bude efikasan i da vrlo brzo imamo osuđujuću presudu – poručila je Snežana Malović.

Ministarka za NIP i članica radne grupe za izradu zakona Verica Kalanović istakla je da se prilikom predlaganja rešenja zalagala za to da sve što ne ugrožava teritorijalno jedinstvo Srbije, što nije suprotno strategiji i zakonima cele zemlje, bude spušteno na nivo „administrativnog regiona Vojvodine“».
Poslanica NS-a Zlata Đerić zamolila je ministarku da pojasni šta podrazumeva pod «suštunskom autonomijom Vojvodine», a Verica Kalanović je rekla« da „nije podrazumevala podrivanje zakona Republike Srbije i rušenje teritorijalnog integriteta“».
Lider LSV-a Nenad Čanak pitao je zbog čega nije ispoštovan Ustav i zašto ovim zakonom nije određeno koja su pitanja od pokrajinskog značaja, pošto su samo to izvorne nadležnosti Vojvodine.
Verica Kalanović je rekla da je na sastanku s predstavnicima pokrajinske vlasti čula samo reči hvale za predložena rešenja.
– Zbog toga pitanja da li suštinska ili nesuštinska autonomija ne idu na ovu adresu. Koliko mi se čini, PIV nije nezadovoljan postojećim rešenjima onoliko koliko poslanici iz Vojvodine – odgovorila je ministarka na primedbe LSV-a, SVM-a i LDP-a.

Povodom dileme o tome kada će početi primena zakona o prenosu nadležnosti, ministarka Malović navela je da će se to pitanje regulisati zajedno i uz saglasnost s pokrajinskim organima. Postoje različita mišljenja, a polazi se od novca, odnosno od utvrđivanja rebalansa budžeta.

Na primedbu Zorana Mašića (SNS) vezanu za predlog o Vojvođanskoj akademiji nauka, Snežana Malović je odgovorila da to nije ustavna kategorija, već da je stvar zakonske regulative.
Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić pojasnio je da se često mešaju određeni pojmovi, a da je Vojvođanska akademija nauka i umetnosti regionalna kategorija. Njeno osnivanje začeto je još 2004. godine odlukom Pokrajinske skupštine, i u tom duhu ta akademija ne može menjati svoj karakter, osim da je regionalna.
– Nema nikave dileme o tome da u Novom Sadu postoji odeljenje jedine državne SANU i da postoji Vojvođanska akademija, kao regionalna akademija. Osim političkog, meni se čini da ovde drugih problema nema – ukazao je Čiplić.

S. STANKOVIĆ

23. novembar 2019.

15,30 - Palić - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

25. novembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

19,00 - Novi Sad - Akademija povodom 25. novembra

26. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Stara Moravica - Komemoracija povodom godišnjice smrti Ferenca Čubele (Csubela Ferenc), prvog predsednika SVM-a

28. novembar 2019.

09,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

29. novembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. novembar 2019.

09,00 - Novi Sad - Konferencija o položaju nacionalnih manjina u organizaciji Akademskog saveta vojvođanskih Mađara

2. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

3. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,30 - Beograd - Dvadeset osma posebna sednica Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu (obraćanje Narodnoj skupštini Aleksandra Lukasenka, predsednika Republike Belorusije)

16,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

 

4. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

5. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

6. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

9. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

10. decembar 2019.

16,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. decembar 2019.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

12. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

10,15 - Beograd - Intervju za rubriku "Dan sa poslanikom" dnevnog lista "Danas"

13. decembar 2019.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18,00 - Beograd - Svečana tribina Beogradskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara

16. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

18. decembar 2019.

10,00 - Subotica - Svečano otvaranje Doo "Sat-Trakt" 

12,00 - Bačka Topola - Svečano otvaranje Doo "Capriolo" 

19. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

13,00 - Novi Sad - Svečanost povodom 75 godina izlaženja dnevnog lista Magyar Szó

23. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

24. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (X sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2019.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. decembar 2019.

12,00 - Subotica - Svečanost povodom završetka izgradnje Ipsilon kraka (obilaznica oko Subotice)

17,00 - Horgoš - Forum predsednika mesnih, opštinskih, okružnih odbora i drugih funkcionera SVM-a

28. decembar 2019.

11,00 - Subotica - Tradicionalni novogodišnji prijem SVM

30. decembar 2019.

13,00 - Kanjiža - Press konferencija SVM

2. januar 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Magyar Szó

6. januar 2020.

10,00 - Čurog - Komemoracija nevinim žrtvama iz 1942. godine

13. januar 2020.

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

15. januar 2020.

11,30 - Kanjiža - Snimanje političke emisije na Radio Panda (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 10:30)

17. januar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Foruma čelnika lokalnih samouprava SVM

20. januar 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XIX vanredna sednica)

21. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

22. januar 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

23. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XX vanredna sednica)

28. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

29. januar 2020.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

30. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

16,00 - Beograd - Narodna skupština - Poslanička pitanja

31. januar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

11,10 - Beograd - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

18,00 - Dan grada Novog Sada, svečana manifestacija SVM-a

3. februar 2020.

11,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XX vanredna sednica)

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXI vanredna sednica)

4. februar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

11,15 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XXI vanredna sednica)

11,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Javno slušanje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine o Predlogu zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika i Predlogu zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima

6. februar 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXII vanredna sednica)

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

8. februar 2020.

09,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XXII vanredna sednica)

10. februar 2020.

18,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

11. februar 2020.

16,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "Informator" TV Hír

17,00 - Subotica - Intervju za državnu televiziju Mađarske M1

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

20,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

12. februar 2020.

09,15 - Beograd - Gostovanje u jutarnjem programu "Novi dan" TV N1 (uživo)

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXIII vanredna sednica)

14. februar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXIV vanredna sednica)

17,40 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (XXIV vanredna sednica)

15. februar 2020.

18,00 - Dan grada Sombora, svečana manifestacija

18. februar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (XXV vanredna sednica)

19. februar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20. februar 2020.

20,00 - Novi Sad - Gostovanje u političkoj emisiji "Fókuszban" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; uživo)

21. februar 2020.

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine