Privatizacija – put do propasti?

Medijska strategija, čiji je nacrt dostupan javnosti poslednjih dana, uzburkala je lokalne medije i one kojima upravljaju nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Strategija, naime, predviđa da vlasnik medija ne bi mogla biti ni država niti lokalna samouprava te bi, shodno tome, trebalo privatizovati i manjinske medije. Rade Veljanovski, jedan od autora nacrta strategije, kaže da razlog jeste taj što „politička oligarhija ne zaobilazi ni manjinske zajednice te stranke manjina mogu vršiti pritisak na medije pojedine zajednice“. Po njegovim rečima, evropska praksa ne poznaje medije u državnom vlasništvu na bilo kojem nivou, osim kada su u pitanju javni servisi.

Zbog takvog rešenja pobunio se Nacionalni savet Mađara, a Savez vojvođanskih Mađara najavio je da će pokušati da blokira donošenje medijske strategije u Skupštini Srbije ukoliko odredbe o obaveznoj privatizaciji ne budu izmenjene.

Visoki funkcioner SVM-a Balint Pastor za „Dnevnik” kaže da je bilo kakva promena vlasništva u medijima kojima upravljaju nacionalne manjine protivustavna.

– Ustav jasno definiše da se stečena prava manjina ne mogu smanjivati. To potvrđuje i Zakon o nacionalnim savetima koji kaže da oni mogu biti osnivači medija na svom jeziku – objašnjava Pastor.
Kako ističe, nisu u pravu oni koji govore da je u pitanju evropski standard jer, kako tvrdi, zna mnoštvo primera iz država članica EU gde postoje mediji u vlasništvu lokalne samouprave.

– U Mađarskoj postoji najmanje 38 lokalnih eletronskih medija u vlasništvu opština, a slična situacije je i u Rumuniji i Slovačkoj – tvrdi Pastor.

Sagovornik „Dnevnika” kaže da će podršku u Skupštini, za eventualnu blokadu izglasavanja ovakve medijske strategije, potražiti od svih stranaka koje smatraju da Srbija koja se kreće ka EU ne može sebi dozvoliti kršenje prava manjina definisana Ustavom i nizom posebnih zakona. Ukoliko nacrt strategije prođe, Pastor obećava da poslanici mađarske manjine neće glasati za zakone koje Skupština mora da donese da bi kompletirala strategiju.

Ideja o obaveznoj privatizaciji lokalnih i manjinskih medija nije se svidela ni zaposlenima u medijima čiji su osnivači opštine. Oni u privatizaciji vide propast kakva je zadesila većinu lokalnih medija koji su do sada bili privatizovani.

Direktor TV Niš Slaviša Popović nazvao je nedavno nacrt „velikim korakom unazad kojim bi se pogazila volja građana”. Televizija kojom upravlja Popović poznata je, između ostalog i po tome što je uspela da sakupi 35.000 potpisa građana Niša kojim zahtevaju da se niška televizija transformiše u javni servis.

Inicijativu je podržala Skupština grada 2007. godine, ali se transformacija još nije dogodila.
Problematika privatizacije lokalnih medija u većini slučajeva je dovela do katastrofalnih posledica. Tipičan primer je Radio Sombor, koji je u procesu privatizacije gotovo uništen. Privatizacija je poništena, a ova radio-stanica ostavljena da propadne.

Potpredsednica NUNS-a Jelka Jovanović za „Dnevnik” kaže da je potrebna revizija svih dosadašnjih privatizacija lokalnih medija.

– NUNS ne odustaje od stanovišta da država mora izaći iz medija na svim nivoima, osim u slučajevima RTS-a i RTV-a. I dalje se zalažemo za privatizaciju svih medija, ali ističem da je potrebna revizija do sada privatizovanih medija. Svesni smo toga da je napravljeno mnogo grešaka u privatizaciji zbog loše postavljenog procesa, naročito kada je u pitanju to ko uopšte može postati vlasnik – objašnjava Jelka Jovanović.

Na pitanje kakvu sudbinu NUNS vidi u slučaju manjinskih medija, ona kaže da je nacionalnim savetima manjina dato pravo prenosa vlasništva na svoje ime, te da ne veruje da se sada tu nešto može promeniti.

– Pretpostavljam da će se u daljem toku razvoja strategije naći neki modalitet da se potpuno zaštite svi dostignuti standardi u informisanju nacionalnih manjina. S druge strane, potrebno je naći i modalitet koji savete neće stavljati u povlašćeni položaj. Nacionalni saveti su, zahvaljujući sadašnjoj koncepciji, više ustrojeni stranački, kao politička tela, nego kao tela koja bi trebalo da se brinu o pitanjima najvažnijim za svoju nacionalnu zajednicu, što je takođe problem – ističe Jelka Jovanović.

P. KLAIĆ

5. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sastanak sa Nikolom Selakovićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi R. Srbije

11,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

14,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

14,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

18,00 - Subotica - Centar - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,30 - Subotica - Zorka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

6. jul 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 37. sednica Skupštine Grada Subotice

14,00 - Palić - II „Festival – Uvod u leto na Paliću“

18,00 - Palić - Sastanak sa Hunorom Kelemenom (Kelemen Hunor), predsednikom Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji

7. jul 2023.

13,00 - Subotica - Radni sastanak u vezi 6. Subotičkog polumaratona 

18,00 - Subotica - Željezničko naselje - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18,45 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

19,00 - Subotica - Makova sedmica - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

10. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

19,00 - Kelebija - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,00 - Subotica - Bajnat-Prozivka - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

19,00 - Stari Žednik - Izborna sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

13. jul 2023.

18,00 - Subotica - Konstitutivna sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. jul 2023.

10,00 - Subotica - Press konferencija u SVM-u

15,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Mandiner"

19,00 - Subotica (MZ Zorka) - XI Festival mekike

15. jul 2023.

18,00 - Palić - Svečano otvaranje manifestacije „Letnji koncerti u Muzičkom paviljonu“

16. jul 2023.

11,30 - Hajdukovo - VII Festival Roža Šandora (Rózsa Sándor)

18. jul 2023.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

11,30 - Novi Sad - Svečanost Univerziteta Privredna akademija

19. jul 2023.

10,00 - Šupljak - Obilazak radova na proširenju gasovodne mreže

11,00 - Subotica - Intervju za dnevni list "Politika"

13,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IV vanredna sednica)

20. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

24. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

25. jul 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

15,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje - izbor ministra prosvete

26. jul 2023.

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

27. jul 2023.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

2. avgust 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

16,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

3. avgust 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 38. sednica Skupštine Grada Subotice

15,40 - Palić - Gostovanje u emisiji "Városépítők" na Radio Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19. avgust 2023.

16,00 - Subotica - Sastanak sa Benceom Tužonom (Tuzson Bence), ministrom pravde Mađarske

17,00 - Subotica i Palić - Manifestacija SVM-a u čast prvog mađarskog kralja Svetog Stefana (Szent István)

29. avgust 2023.

09,30 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

31. avgust 2023.

07,30 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

09,00 - Hajdukovo - Centralna svečanost učenika koji nastavu pohađaju na mađarskom jeziku u Vojvodini povodom početka nove školske godine

10,00 - Nosa - Svečanost povodom završetka izgradnje doma kulture i otvaranja izdvojenog odeljenja Mađarske predškolske ustanove i vežbaone „Vackor“ iz Subotice

1. septembar 2023.

12,00 - Subotica - Svečano podizanje zastave Subotice

12,30 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2023.

13,15 - Subotica - Sastanak sa Tomislavom Momirovićem, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi R. Srbije

5. septembar 2023.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V vanredna sednica)

6. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

13,30 - Senta - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

7. septembar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 39. sednica Skupštine Grada Subotice

10,00 - Palić - Otvaranje konferencije "Connect + Grow"

15. septembar 2023.

16,00 - Bačka Topola - Sastanak sa Leventeom Mađar (Magyar Levente), zamenikom ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske

16,30 - Bačka Topola - Puštanje u pogon novoizgrađenog silosnog kompleksa povodom 40. godišnjice preduzeća „Gebi” d.o.o.

20. septembar 2023.

11,00 - Subotica - Sastanak sa sportistima Larom Kadar i Ištvanom Pribojem

16,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

26. septembar 2023.

11,00 - Kanjiža - Sastanak sa dr Aleksandrom Martinovićem, ministrom državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije

15,45 - Subotica - Sastanak sa delegacijom Nacionalnog univerziteta za javne službe iz Budimpešte

29. septembar 2023.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

1. oktobar 2023.

10,00 - Subotica - Sastanak sa delegacijom iz Ferencvaroša (Budimpešta)

12,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Opšte bolnice Subotica

3. oktobar 2023.

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,45 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

5. oktobar 2023.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 40. sednica Skupštine Grada Subotice

6. oktobar 2023.

11,00 - Elemir (grad Zrenjanin) - centralna manifestacija povodom obeležavanja godišnjice pogubljenja mađarskih generala u Aradu 1849. godine (nacionalni dan žalosti)