Dobar zakon u olovnim cipelama

Veliki korak napred, kako je ministar za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije Svetozar Čiplić nazvao Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, izgledao je poslednjih nedelje poprilično klecavo svima koji su posmatrali proces upisa u posebne biračke spiskove. Mali broj ovlaštenih upisivača u opštinama, potpuna nezainteresovanost medija sa nacionalnom pokrivenošću, višenedeljno kašnjenje reklama, obeležili su proces koji bi trebalo manjinama da obezbedi da direktno glasaju za predstavnike u nacionalnim savetima.

Ministar Čiplić je sa saradnicima na početku kampanje prvo morao da uverava skeptike koji su se plašili da bi posebni birački spiskovi mogli biti zloupotrebljeni u neke druge svrhe, da je to nemoguće. Potom je i pored preglomaznog državnog aparata ostao relativno usamljen u kampanji. Podršku mu je, u međuvremenu, pružila vojvođanska administracija. Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić, potpredsednica Ana Tomanova Makanova i sekretar za upravu, propise i nacionalne manjine Tamaš Korhec javno su pozvali pripadnike manjina da se odazovu, a ponudili su i novac kojim bi mogli da se angažuju dodatni upisivači.

Bojan Pajtić je naglasio da država mora ozbiljnije da se uključi u ovaj proces, ali i da je situacija takva jer među pripadnicima manjinskih naroda ne postoji dovoljno entuzijazma.

Opisanim nevoljama uprkos glavnina nacionalnih zajednica u Srbiji, na manje od dve sedmice do kraja roka, ispunilo je ili je nadomak uslova za direktne izbore za nacionalne savete. Aškalije i Egipćani prošli su ciljnu liniju. Upis dovoljnog broja ljudi završili su: Mađari, Ukrajinci, Bošnjaci, Rumuni, Rusini i Romi, ali njihovi podaci se još obrađuju.

Prema rečima državne sekretarke iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava Aniko Muškinje Hajnrih, nekolicina nacionalnih manjina teško će sakupiti zakonom zahtevanih 50 odsto pripadnika. Albancima fali 18000, Bugarima 6000, Bunjevcima 7000 upisanih. Vlasi moraju da upišu još 15000 ljudi. Do sada su potpuno podbacili Grci sa svega 4 upisana birača i Slovenci kojih u Srbiji ima preko pet hiljada, ali ih se upisalo svega devetoro.

Po isteku procesa, 9. marta, manjinskim narodima koji ne sakupe dovoljno upisanih u posebne biračke spiskove ostaju elektorski izbori, čija su pravila novim zakonom izmenjena.

- Da ne bi bilo više upita u validnost ovakvog načina izbora, predvideli smo da svaki potpis podrške za elektora mora biti sudski overen, a ceo proces će biti pažljivije i efikasnije propraćen – objašnjava Aniko Muškinja Hajnrih.

Novi zakon nesrpskom stanovništvu nije proširio korpus manjinskih prava, ali bi trebalo da mu obezbedi mehanizme, uz pomoć kojih će u saradnji sa državom, moći da brinu o svojim pravima u četiri oblasti: kulturi, jeziku, obrazovanju i informisanju. Ta briga trebalo bi da bude i pristojno finansirana.

Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina od početka je bio predstavljan kao evropski, napredan, vlast se prilično upela da dokaže kako je usklađen sa Ustavom koji manjinama nudi široku autonomiju u četiri ključne oblasti. Ana Tomanova-Makanova smatra da ovaj pravni akt konačno reguliše nadležnosti nacionalnih saveta u detalje, Čiplić i Pajtić se slažu da je u pitanju potpuno ispunjenje ustavnih garancija za nacionalne manjine. Zakon je pohvalio i pokrajinski sekretar za upravu propise i nacionalne manjine Tamaš Korhec, istakavši da je ovaj proces test za manjinske nacionalne zajednice.

– Srbija je donošenjem zakona stvorila mogućnost manjinama da ostvare svoja kolektivna prava na manjinsku samoupravu. Sada je lopta u njihovom dvorištu. Ovaj proces će pokazati koja nacionalna zajednica želi da očuva kolektivni identitet – rekao je Korhec.

Na sadržaj zakona i nadležnosti koje propisuje primedbe je imalo nekoliko manjinskih partija, a među njima je najglasniji bio lider Demokratske stranke vojvođanskih Mađara Andraš Agošton, koji tvrdi da manjine nisu dobile nikakvu konkretnu autonomiju, te da je ovakvo pravno rešenje “mazanje očiju”.

Kako bilo, kvalitet zakona pokazaće se tek kada se oforme nacionalni saveti i kad počnu da sprovode politiku u oblastima informisanja, kulture, upotrebe jezika i obrazovanja. Tek tada će se videti da li Srbija i u ovom slučaju boluje od stare boljke: sve joj je više zakona usklađeno sa evropskim normama, ali ima ozbiljan nedostatak kapaciteta da te zakone i sprovede na terenu.

I dok čekamo da se upis u posebne biračke spiskove zvrši, a Centralna izborna komisija datira izbore za nacionalne savete, ovaj proces je dodatno ispolitizovan sporom dve, do sada partnerske stranke u vlasti. Vladajuća demokratska stranka (DS) i Savez vojvođanskih Mađara (SVM), svađu iz koalicije preneli su i na ovo polje. Nekolicina visokih funkcionera SVM optužili su trenutno najmoćniju strnku u Srbiji, DS, da „želi da zbriše Savez vojvođanskih Mađara s političke scene i na taj način ostvari primat i kontrolu nad novim Mađarskim nacionalnim savetom“.

Republički poslanik SVM-a Balint Pastor izjavio je da su predstojeći izbori za nacionalni savet sigurno jedan od motiva da DS pokuša da istisne najjaču stranku sa mađarskim predznakom. Mađarska nacionalna zajednica uspela je, za samo tri nedelje, da prikupi potreban broj upisanih u poseban birački spisak, između ostalog zahvljujući i angažmanu SVM. Time je ova stranka pokazala da i dalje ima ogroman uticaj u svom okruženju. Sa druge strane, veliki broj Mađara koji su članovi DS svakako će aktivno učestvovati na izborima za nacionalni savet, odakle i bojazan da će ova stranka, koja već kontroliše bezmalo sve što se u jednoj državi da kontrolisati, svoj uticaj preneti i na mađarsku zajednicu.

Predsednik Vlade Vojvodine i potpredsednik DS-a Bojan Pajtić pokušao je da demantuje tvrdnje funkcionera SVM-a izjavom da demokrate nemaju nameru da preuzmu Nacionalni savet Mađara. On je, međutim, podsetio da DS ima veliki broj članova i funkcionera koji su pripadnici različitih nacionalnih zajednica, pri čemu su neki od njih i predsednici svojih nacionalnih saveta, poput Ane Tomanove-Makanove.

– Ne pada nam na pamet da zbog nečijeg straha našim članovima uskratimo pravo da se pozicioniraju unutar svoje nacionalne zajednice – poručio je Pajtić.

Ovde se ponovo vraćamo na aktuelni zakon koji, kao i bilo koji drugi, nema mehanizam da spreči jednu političku partiju da preko svojih članova učestvuje u kreiranju institucija poput nacionalnih saveta. Držvna sekretarka Aniko Muškinja Hajnrih ističe da u izborima za savete učestvuju isključivo grupe građana i partije sa predznakom neke od nacionalnih manjina u nazivu. Partijama i organizacijama iz redova većinskog naroda to nije dozvoljeno. Ipak, niko ne može da spreči članove DS-a, a uz to pripadnike određene manjine, da se organizuju kao grupa građana i tako za račun partije pokušaju da kontrolišu nacionalni savet. Hoće li se tako nešto dogoditi, videće se sredinom ove godine kada se očekuju izbori.

PETAR KLAIĆ

26. februar 2022.

09,00 - Ada - Sastanak sa članovima Omladinskog foruma SVM

28. februar 2022.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

1. mart 2022.

10,05 - Beograd - Gostovanje u Jutarnjem programu RTS-a (uživo)

2. mart 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

17,00 - Budisava - Sastanak sa aktivistima SVM 

3. mart 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 20. sednica Skupštine Grada Subotice

18,30 - Mužla - Sastanak sa aktivistima SVM 

4. mart 2022.

10,00 - Subotica - Konferencija povodom 20 godina od osnivanja CMH 

14,00 - Subotica - Sednica Predsedništva SVM-a

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM 

5. mart 2022.

10,00 - Senta - Predavanje na konferenciji "Reforma pravosuđa" Udruženja pravnika vojvođanskih Mađara

6. mart 2022.

15,00 - kod Bajmoka - Obeležavanje godišnjice bitke kod Kaponje u toku revolucije 1848/49.

7. mart 2022.

13,30 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

8. mart 2022.

17,00 - Svetozar Miletić - Tribina SVM

9. mart 2022.

19,00 - Stara Moravica - Tribina SVM

10. mart 2022.

19,00 - Kelebija - Tribina SVM

11. mart 2022.

14,00 - Horgoš - Polaganje venaca u čast 15. marta, dana revolucije 1848/49.

18,00 - Čoka - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

12. mart 2022.

11,00 - Nova Crnja - Polaganje venaca u čast 15. marta, dana revolucije 1848/49.

17,00 - Palić - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

13. mart 2022.

10,00 - Srbobran - Svečano otkrivanje spomenika Šandoru Petefiju (Petőfi Sándor)

14. mart 2022.

12,00 - Subotica - Svečana dodela nagrada Medalja Lajoša Vermeša

19,00 - Bačka Topola - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

15. mart 2022.

15,00 - Stara Moravica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

19,00 - Subotica - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

21,00 - Subotica - Sastanak sa Juditom Varga (Varga Judit), ministarkom pravde Mađarske

16. mart 2022.

18,00 - Čantavir - Tribina SVM

17. mart 2022.

11,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Het nap" (Hét Nap)

18,00 - Novi Kneževac - Tribina SVM

18. mart 2022.

18,00 - Kanjiža - Tribina SVM

19. mart 2022.

19,00 - Temerin - Proslava 15. marta, dana revolucije 1848/49.

20. mart 2022.

16,00 - Nosa - Sveta misa i obilazak radova na izgradnji Doma kulture

18,00 - Palić - Okrugli sto u vezi izgradnje železnice i lokalnih projekata razvoja

21. mart 2022.

18,00 - Subotica (Makova sedmica) - Tribina SVM

22. mart 2022.

10,00 - Subotica - Međunarodna konferencija "Perspektive očuvanja graditeljskog nasleđa u gradskom jezgru Subotice" u organizaciji Fondacije Karolj Biro

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM 

19,30 - Senta - Tribina SVM

23. mart 2022.

07,35 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija (na mađarskom jeziku; uživo)

16,00 - Beograd - Gostovanje na Tanjug Televiziji (na programu večeras u 19 h)

19,00 - Beograd - Tribina SVM

24. mart 2022.

11,00 - Subotica - Svečana dodela diploma mladim matematičarima Subotice

12,00 - Subotica - Snimanje emisije "In medias res plus" na YU ECO TV (na programu u petak u 20 časova)

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

25. mart 2022.

19,00 - Šupljak - Tribina SVM

26. mart 2022.

15,00 - Kikinda - Razgovor sa građanima i nastup umetnika iz Budimpešte

19,00 - Vojlovica - Tribina SVM

27. mart 2022.

19,00 - Novi Sad - Razgovor sa građanima i pozorišna predstava "Sors-kanyar" („Krivina sudbine“)

28. mart 2022.

12,00 - Subotica - Intervju za dnevni list Mađar so (Magyar Szó)

15,45 - Novi Kneževac, Rabe, Majdan - Obilazak ulaganja u turizam i kulturu, odnosno poseta graničnom prelazu i naselja pogođenih migrantskom krizom

18,00 - Bački Vinogradi - Tribina SVM

29. mart 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

11,00 - Bačko Dušanovo Poseta privrednim društvima Budlinka i Zsebi Kids sa Leventeom Mađar (Magyar Levente) zamenikom ministra spoljne trgovine i spoljnih poslova Mađarske

12,20 - Subotica -  Poseta DOO Micro-pak Kft. sa Leventeom Mađar (Magyar Levente) zamenikom ministra spoljne trgovine i spoljnih poslova Mađarske

13,30 Subotica - Poseta DOO Digital Hive sa Leventeom Mađar (Magyar Levente) zamenikom ministra spoljne trgovine i spoljnih poslova Mađarske

16,00 - Subotica - Miting SNS-a i SVM-a

18,00 - Subotica - Tribina SVM

30. mart 2022.

12,45 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

19,00 - Mihajlovo - Tribina SVM

31. mart 2022.

07,35 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Subotičkog mađarskog radija (na mađarskom jeziku; uživo)

13,15 - Subotica - Sednica predsedništva gradske organizacije SVM

19,00 - Bečej - Tribina SVM

1. april 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM-a

3. april 2022.

09,15 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Praćenje izbornih rezultata u SVM-u

4. april 2022.

18,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

6. april 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

7. april 2022.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 21. sednica Skupštine Grada Subotice

12. april 2022.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

14,00 - Subotica - Obilazak završetka radova na zgradi Gradske biblioteke

20. april 2022.

10,30 - Čantavir - Obilazak završenih radova u ulici Vinogradarska II

26. april 2022.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom spoljne trgovine i spoljnih poslova Mađarske

29. april 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

11,00 - Bački vinogradi - Konferencija za štampu kod postrojenja za prečišćavanje vode za piće 

4. maj 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,15 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

09,30 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

10,00 - Subotica - Otvaranje konferencije „Govor mržnje“ koju zajednički organizuju Pokrajinski ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu

18,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

5. maj 2022.

08,30 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

08,40 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 22. sednica Skupštine Grada Subotice

12. maj 2022.

12,00 - Subotica - Sastanak sa prof. dr Đerđom Soradom (Szórád György), ranijim gradonačelnikom Subotice

17. maj 2022.

11,00 - Novi Sad - Sednica Saveta Univerziteta u Novom Sadu

20. maj 2022.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

23. maj 2022.

17,30 - Subotica - Svečano otvaranje akademskih dana Evropskog protestantskog slobodnog univerziteta

24. maj 2022.

15,30 - Subotica - Panel diskusija u okviru akademskih dana Evropskog protestantskog slobodnog univerziteta

27. maj 2022.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

19,00 - Palić - Pozdravni govor na VIII Muzičkom festivalu Folk Music Fest

28. maj 2022.

12,00 - Subotica - X Vojvođanski galop

30. maj 2022.

13,00 - Kanjiža - Sastanak sa Nenadom Popovićem, ministrom bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj u Vladi Republike Srbije

31. maj 2022.

10,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

11,00 - Beograd - Jedanaesta posebna sednica Narodne skupštine u XII sazivu (polaganje zakletve predsednika Republike)