Najavljena šesta sednica Skupštine grada

„Na dnevnom redu šeste redovne sednice Skupštine grada zakazanoj za sutra, 4. februar, imaćemo ukupno 27 tačaka dnevnog reda, a okosnicu će činiti programi poslovanja 14 javnih i javno-komunalnih preduzeća i društava sa ograničenom odgovornošću za 2021. godinu. Kao što sam krajem 2020. rekao da budžet godinama tako rano nije bio usvojen kao prošle godine i sada mogu da kažem da programi poslovanja tih preduzeća i društava sa ograničenom odgovornošću nikad ovako rano nisu bili usvajani. Obično su se usvajali krajem februara ili još kasnije, a sada će već početkom februara sva javna preduzeća dobiti saglasnost na programe poslovanja za 2021. godinu i moći će da počnu sa radom“, istakao je predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor (Dr. Pásztor Bálint) na današnjoj pres-konferenciji u Medija-centru u Gradskoj kući.

Uz konstataciju da je za ovako ranu pripremu programa poslovanja bio neophodan ogroman trud, s obzirom na to da se radi o materijalu od ukupno 2.000 stranica, Pastor je izrazio zahvalnost članici Gradskog veća zaduženoj za oblast komunalnih delatnosti, Čili Goli, sekretaru Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, Radoslavu Vukeliću, direktorima javno-komunalnih preduzeća i prevodiocima Skupštine grada na prevodu ovako obimnog materijala, što su omogućili da se ovako rano donose rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja javno-komunalnih preduzeća za 2021. godinu.

Na dnevnom redu će, naveo je, biti i donošenje Odluke o donošenju Plana generalne regulacije VI za delove zona „Mali Radanovac“ i „Radanovac“.

„Ovim se stvara mogućnost za proširenje planirane poslovno-komercijalne zone Radanovac, odnosno bivše II kasarne 'Petar Drapšin', u cilju daljeg razvoja privredne zone i obezbeđenja lokacija za nove investitore. Utvrđuje se prostor za centralno groblje koje je strateški određeno Generalnim urbanistički planom Subotica – Palić do 2030. godine. Utvrđuje se i zaštita prirodnih vrednosti i životne sredine za Radanovačku slatinu, a biće i novih stambenih objekata i zelenih površina“, rekao je Pastor.

Skupština će, dodao je, usvojiti i Plan generalne regulacije za naselje Mišićevo koje nikada do sada nije imalo takav plan, već je, kako je rekao, bilo obuhvaćeno prostornim planom koji je dokument nižeg ranga.

Donošenje Odluke o donošenju Izmene dela Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera je treća tačka dnevnog reda, kazao je Pastor, navodeći da će se tu izmeniti jedan mali deo Plana.

„Pošto se radi o uvažavanju interesa vlasnika zemljišta jedan put će se otvoriti, odnosno izmestiti na tom delu Palića“, objasnio je Pastor.

Rekao je da će Skupština doneti i  Odluku o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica i da će to biti u skladu sa novim Zakonom o putevima. 

Govoreći o tački dnevnog reda vezanoj za donošenje Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2021. godinu, Pastor je  istakao da je za taj program dobijena saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, što je bio i preduslov za usvajanje programa na sednici Skupštine grada.

„Predloženim programom predviđena je aktivnosti upravljanja zaštitom životne sredine, odnosno finansiranje ove aktivnosti u visini od 33 miliona dinara. Za praćenje kvaliteta elemenata životne sredine, monitoring, a to se odnosi na kvalitet vazduha i ostale elemente ekologije planirano je 8,3 miliona dinara, zaštitu prirode 11,3 miliona dinara, upravljanje ostalim vrstama otpada 1,5 miliona dinara i projekat sufinansiranja troškova funkcionisanja Regionalne deponije 91 milion dinara. Ono što je novina i čega nije bilo godinama unazad jeste stvaranje uslova za raspisivanje konkursa za udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine. Predviđena su sredstva i za tu namenu i uskoro će biti raspisan konkurs za udruženja građana u vezi teme kojа se odnosi na zaštitu životne sredine“, naglasio je dr Balint Pastor.

30. novembar 2020.

12,00 - Subotica - Press konferencija u SVM-u

1. decembar 2020.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (V sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

2. decembar 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

12,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

3. decembar 2020.

08,15 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 4. sednica Skupštine Grada Subotice

8. decembar 2020.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

10. decembar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

18,35 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VI sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

11. decembar 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak sa Emeše Lalić Urban (Lálity Urbán Emese), državnom sekretarkom u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

15. decembar 2020.

09,30 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

13,00 - Subotica - Svečano potpisivanje zapisnika o primopredaji u okviru Projekta unapređenja vodnih sistema grada Subotice

16. decembar 2020.

12,00 - Subotica - Snimanje emisije "U sred srede" na TV Subotica (na programu večeras u 20 časova)

17. decembar 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

21. decembar 2020.

10,00 - Čantavir - Press konferencija sa Esterom Čalokezi (Csallóközi Eszter), generalnom konzulkom Mađarske u Subotici

22. decembar 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

11,00 - Subotica - Svečani prijem ovogodišnjim dobitnicima zvanja Počasni građanin i priznanja Pro Urbe

12,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

14,00 - Subotica - Sednica Upravnog odbora Fondacije „Subotička Sinagoga“

23. decembar 2020.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 5. sednica Skupštine Grada Subotice

24. decembar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (VIII sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

26. decembar 2020.

10,00 - Beograd - II posebna sednica Narodne skupštine u XII sazivu 

19,00 - Beograd - Dan za glasanje (II posebna sednica Narodne skupštine u XII sazivu)

27. decembar 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

28. decembar 2020.

10,00 - Subotica - Predaja nove čitaonice Gradske biblioteke

12,00 - Subotica - dodela priznanja "Sportista godine"

29. decembar 2020.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

14,00 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (IX sednica Jesenjeg redovnog zasedanja)

30. decembar 2020.

11,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napindító" na Subotičkom mađarskom radiju (na mađarskom jeziku; na programu u četvrtak u 9 sati)

5. januar 2021.

11,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

12. januar 2021.

11,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

19. januar 2021.

11,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

20. januar 2021.

10,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,30 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

15,00 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

21. januar 2021.

18,00 - Subotica - Svečano otvaranje Svetosavske nedelje

25. januar 2021.

10,00 - Subotica - Svečanost povodom dana Biskupijske klasične gimnazije "Paulinum"

26. januar 2021.

09,00 - Beograd - Sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I vanredna sednica)

12,00 - Beograd - Sastanak sa državnim sekretarima Saveza vojvođanskih Mađara

28. januar 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12,00 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

16,00 - Beograd - Narodna skupština - Poslanička pitanja

19,10 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I vanredna sednica)

29. januar 2021.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

12,00 - Palić - Svečanost povodom Dana mađarske kulture

2. februar 2021.

10,00 - Subotica - Sastanak sa prof. dr Josipom Ivanovićem, dekanom Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

3. februar 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

10,00 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

12,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

4. februar 2021.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 6. sednica Skupštine Grada Subotice

9. februar 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II vanredna sednica)

11. februar 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

12. februar 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Upravnog odbora Fondacije „Subotička Sinagoga“

17. februar 2021.

17,00 - Subotica - Razgovor o planu detaljne regulacije zone II Grada Subotice u organizaciji Saveza vojvodjanskih Mađara

23. februar 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (III vanredna sednica)

24. februar 2021.

14,00 - Palić - Obilazak radova koji se izvode u okviru projekta "Ecolacus", a koji se finansiraju od strane KfW Banke

26. februar 2021.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

1. mart 2021.

11,30 - Subotica - Snimanje političke emisije "In medias res" na TV YU ECO (na programu u urorak u 20,00)

13,00 - Subotica - Svečana dodela nagrada Medalja Lajoša Vermeša

2. mart 2021.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

3. mart 2021.

08,30 - Subotica - Sednica Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine grada

09,00 - Subotica - Sednica Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada

09,30 - Subotica - Press konferencija u svojstvu predsednika Skupštine Grada

4. mart 2021.

08,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - 7. sednica Skupštine Grada Subotice