Zakon o učeničkom i studentskom standardu - prihvaćeni

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
23. februar 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 147. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU.

AMANDMAN I

U članu 6. Predloga zakona stav 6. menja se i glasi:

"Rang listu kandidata za smeštaj utvrđuje ustanova, odnosno služba ustanove iz stava 5. ovog člana, po pribavljenom mišljenju nacionalnog saveta nacionalne manjine i ona je dužna da stavi na uvid zainteresovanom učeniku, njegovom roditelju ili staratelju, odnosno studentu podatke vezane za sprovođenje postupka po raspisanom konkursu za smeštaj učenika, odnosno studenata u ustanovi, u skladu sa zakonom."

OBRAZLOŽENjE

Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti učeničkog i studentskog standarda utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
S obzirom da je Predlog zakona o učeničkom i studentskom standardu utvrđen i upućen i skupštinsku proceduru pre donošenja Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u cilju otklanjanja eventualnih kolizija potrebno je uskladiti odredbe Predloga zakona o učeničkom i studentskom standardu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

AMANDMAN II

U članu 25. Predloga zakona dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"Akt iz stava 1. ovog člana Vlada donosi po pribavljenom mišljenju nacionalnih saveta nacionalnih manjina."

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

AMANDMAN III

U članu 41. Predloga zakona dodaju se novi stav 2. koji glasi:

"U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, odnosno u ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj jezik nacionalne manjine nije u službenoj upotrebi ali u kojoj pripadnici nacionalne manjine čine više od 1% ukupnog stanovništva prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, nacionalni saveti nacionalnih manjina predlažu mere i deo programa vaspitnog rada sa učenicima u ustanovama učeničkog standarda, koji se odnose na afirmaciju međuetničke tolerancije i multikulturalizma.".

Dosadašnji st. 3 - 9. postaju st. 4 - 10.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

AMANDMAN IV

U članu 48. Predloga zakona dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, odnosno u ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj jezik nacionalne manjine nije u službenoj upotrebi ali u kojoj pripadnici nacionalne manjine čine više od 1% ukupnog stanovništva prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, prilikom imenovanja i razrešenja predsednika i članova upravnog odbora, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.".

Dosadašnji st. 3 - 6. postaju st 5 - 8.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

AMANDMAN V

U članu 54. Predloga zakona dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

"U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, odnosu u ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj jezik nacionalne manjine nije u službenoj upotrebi ali u kojoj pripadnici nacionalne manjine čine više od 1% ukupnog stanovništva prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, prilikom imenovanja i razrešenja direktora ustanove, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.".

Dosadašnji st. 3-11. postaju st. 5-13.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________


- - - - - - - - - - - - - - - I S P R A V K A - - - - - - - - - - - - - - -


REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
4. mart 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podnosi se ispravka amandmana br. I, III, IV i V podnetih dana 23. februara 2010. godine u 16,20 časova zavedenih pod brojem 01 612-2504/09 na PREDLOG ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA AMANDMANA I

U članu 6. Predloga zakona posle stava 6. dodaju se novi st. 7 i 8. koji glase:

"U ustanovama čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, rang lista kandidata za smeštaj iz stava 6. ovog člana utvrđuje se po pribavljenom mišljenju nacionalnog saveta nacionalne manjine.
Ako nacionalni savet i pored uredno dostavljenog zahteva ustanove, u roku od 5 dana ne dostavi mišljenje, rang lista kandidata iz stava 6. ovog člana utvrđuje se bez pribavljenog mišljenja."

Dosadašnji st. 7 - 13. postaju st. 9 - 15.

OBRAZLOŽENjE

Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, među njima i u oblasti učeničkog i studentskog standarda utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
S obzirom da je Predlog zakona o učeničkom i studentskom standardu utvrđen i upućen i skupštinsku proceduru pre donošenja Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, u cilju otklanjanja eventualnih kolizija potrebno je uskladiti odredbe Predloga zakona o učeničkom i studentskom standardu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

ISPRAVKA AMANDMANA III

U članu 41. Predloga zakona posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, nacionalni saveti nacionalnih manjina predlažu mere i deo programa vaspitnog rada sa učenicima u ustanovama učeničkog standarda, koji se odnose na afirmaciju međuetničke tolerancije i multikulturalizma.".

Dosadašnji st. 3 - 9. postaju st. 4 - 10.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

ISPRAVKA AMANDMANA IV

U članu 48. Predloga zakona posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, prilikom imenovanja i razrešenja predsednika i članova upravnog odbora, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.".

Dosadašnji st. 3 - 6. postaju st. 4 - 7.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

ISPRAVKA AMANDMANA V

U članu 54. Predloga zakona posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.".

Dosadašnji st. 3 - 11. postaju st. 4 - 12.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________


- - - - - - - - - - - - - - - I S P R A V K A - - - - - - - - - - - - - - -


REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
9. mart 2010. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podnosi se ispravka ispravke amandmana br. V podnetog dana 4. marta 2010. godine u 13,50 časova zavedenog pod brojem 01 612-2504/09 na PREDLOG ZAKONA O UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA ISPRAVKE AMANDMANA V

U članu 54. Predloga zakona posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"U ustanovama učeničkog i studentskog standarda čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj je jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, prilikom imenovanja i razrešenja direktora, primenjuju se i relevantne odredbe zakona kojim se uređuju nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.".

Dosadašnji st. 3 - 11. postaju st. 4 - 12.

OBRAZLOŽENjE

Istovetno obrazloženje kao kod Amandmana I.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

comments powered by Disqus

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

20. avgust 2020.

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

21. avgust 2020.

07,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - I - Konstitutivna sednica Skupštine grada Subotice

22. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

24. avgust 2020.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

25. avgust 2020.

14,00 - Subotica - Prijem učesnika Kampa atletskih nada Srpskog atletskog saveza

26. avgust 2020.

11,00 - Palić - Manifestacija povodom 140. godina od otvaranja prvih Palićkih olimpijskih igara 

28. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Gradskog veća

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - Podela školskog pribora

29. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. septembar 2020.

10,00 - Subotica - 1. vanredna sednica Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2020.

12,00 - Subotica - Primanje dužnosti predsednika upravnog odbora Fondacije "Subotička sinagoga"

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

5. septembar 2020.

10,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

11,30 - Palić - Svečano otvaranje 14. međunarodne ultramaratonske trke 

7. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

8. septembar 2020.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisiji "Mérleg" na Subotičkom mađarskom radiju

10. septembar 2020.

18,00 - Bački vinogradi - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Šupljak - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. septembar 2020.

18,00 - Hajdukovo - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

12. septembar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. septembar 2020.

20,00 - Palić - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

15. septembar 2020.

13,00 - Subotica - Sastanak sa Mihaljem Vermešom (Vermes Mihály)

17. septembar 2020.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza

11,30 - Subotica -  Sastanak sa predsednikom Sportskog saveza Srbije, Davorom Štefanekom

18,00 - Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Obilazak gradilišta nove čitaonice Gradske biblioteke

19. septembar 2020.

09,30 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

20. septembar 2020.

09,00 - Hajdukovo - 52. berbanski dan

21. septembar 2020.

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Čantavir - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

23. septembar 2020.

06,00 - Subotica - Snimanje emisije "Fitt Zóna" RTV Pannon

12,00 - Subotica - Sastanak sa Jeneom Hajnalom (Hajnal Jenő), predsednikom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

19,00 - Kelebija - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

24. septembar 2020.

12,00 - Subotica - Sastanak sa Andrašom Agoštonom (Ágoston András)

25. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice