Zakon o praznicima - odbijeno

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
1. oktobar 2007. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI.

AMANDMAN

Posle člana 3. Predloga zakona dodaje se novi član 4. koji glasi:

"Član 4a

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na obeležavanje svojih nacionalnih praznika, potvrđenih u skladu sa zakonom.
Zaposleni, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da ne rade u dane praznika iz stava 1. ovog člana."
Dosadašnji čl. 4. i 5. Predloga zakona postaju čl. 5. i 6.

OBRAZLOŽENJE

Članom 75. Ustava Republike Srbije je utvrđeno da se pripadnicima nacionalnih manjina, pored prava koja su Ustavom zajemčena svim građanima, jemče se dodatna, individualna ili kolektivna prava, koja se ostvaruju pojedinačno, a kolektivna u zajednici sa drugima, u skladu sa Ustavom, zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članom 16. st. 3. i 4. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina je predviđeno da nacionalne manjine preko svojih nacionalnih saveta mogu utvrditi svoje nacionalne praznike, koje potvrđuje Savet Republike Srbije za nacionalne manjine.
Istovremeno zakonom nije regulisano pitanje načina praznovanja istih.
Amandmanom se predlaže da se izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji utvrdi pravo pripadnicima nacionalnih manjina na dostojanstveno obeležavanje svojih praznika.
Predlaže se da zaposleni, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da ne rade u dane svojih nacionalnih praznika, koje utvrđuju nacionalni saveti nacionalnih manjina, a potvrđuje ih Savet Republike Srbije za nacionalne manjine.
Savet Republike Srbije za nacionalne manjine čine predsednik Vlade, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar kulture, ministar prosvete, ministar vera, ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova, kao predstavnici Vlade, predsednici nacionalnih saveta obrazovanih u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije.
Kad Savet donosi odluke, odluka je donesena većinom glasova svih predstavnika Vlade i većinom glasova svih predsednika nacionalnih saveta.
Odluke Saveta objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Sastav i postupak odlučivanja Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine dakle isključuje mogućnost bilo kakvih zloupotreba prava čije se utvrđivanje predlaže ovim amandmanom.
Iz gore navedenih razloga predlažemo usvajanje ovog amandmana.


NARODNI POSLANICI


LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)

_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)

_________________________

 ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)

_________________________
----------------------------------- I S P R A V K A -----------------------------------


REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
8. oktobar 2007. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podnosi se ispravka amandmana podnetog dana 1. oktobra 2007. godine u 9,30 časova zavedenog pod brojem 01 131-2443/07 na PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA AMANDMANA

Posle člana 3. Predloga zakona dodaje se novi član 4. koji glasi:

"Posle člana 4. dodaje se novi član 4a koji glasi:

Član 4a

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na obeležavanje svojih nacionalnih praznika, potvrđenih u skladu sa zakonom.
Zaposleni, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da ne rade u dane praznika iz stava 1. ovog člana."

Dosadašnji čl. 4. i 5. Predloga zakona postaju čl. 5. i 6.

OBRAZLOŽENjE

Članom 75. Ustava Republike Srbije je utvrđeno da se pripadnicima nacionalnih manjina, pored prava koja su Ustavom zajemčena svim građanima, jemče se dodatna, individualna ili kolektivna prava, koja se ostvaruju pojedinačno, a kolektivna u zajednici sa drugima, u skladu sa Ustavom, zakonom i međunarodnim ugovorima.
Članom 16. st. 3. i 4. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina je predviđeno da nacionalne manjine preko svojih nacionalnih saveta mogu utvrditi svoje nacionalne praznike, koje potvrđuje Savet Republike Srbije za nacionalne manjine.
Istovremeno zakonom nije regulisano pitanje načina praznovanja istih.
Amandmanom se predlaže da se izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji utvrdi pravo pripadnicima nacionalnih manjina na dostojanstveno obeležavanje svojih praznika.
Predlaže se da zaposleni, pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da ne rade u dane svojih nacionalnih praznika, koje utvrđuju nacionalni saveti nacionalnih manjina, a potvrđuje ih Savet Republike Srbije za nacionalne manjine.
Savet Republike Srbije za nacionalne manjine čine predsednik Vlade, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ministar kulture, ministar prosvete, ministar vera, ministar pravde i ministar unutrašnjih poslova, kao predstavnici Vlade, predsednici nacionalnih saveta obrazovanih u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije.
Kad Savet donosi odluke, odluka je donesena većinom glasova svih predstavnika Vlade i većinom glasova svih predsednika nacionalnih saveta.
Odluke Saveta objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Sastav i postupak odlučivanja Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine dakle isključuje mogućnost bilo kakvih zloupotreba prava čije se utvrđivanje predlaže ovim amandmanom.
Iz gore navedenih razloga predlažemo usvajanje ovog amandmana.


NARODNI POSLANICI


LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)

_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)

_________________________
 

comments powered by Disqus

28. april 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (I sednica za vreme vanrednog stanja)

29. april 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

20,05 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (I sednica za vreme vanrednog stanja)

4. maj 2020.

17,00 - Beograd - Sastanak sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike

6. maj 2020.

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica za vreme vanrednog stanja)

20,45 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II sednica za vreme vanrednog stanja)

8. maj 2020.

09,15 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine (II sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

13,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

10. maj 2020.

09,30 - Beograd - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine

09,45 - Beograd - Sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine

10,00 - Beograd - Sednica Narodne skupštine

17,30 - Beograd - Narodna skupština - Dan za glasanje (II sednica Prolećnog redovnog zasedanja)

12. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Predsedništva SVM-a

19,30 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

14. maj 2020.

17,00 - Čoka - Sastanak sa aktivistima SVM 

15. maj 2020.

17,00 - Bačka Topola - Sastanak sa aktivistima SVM 

16. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18. maj 2020.

13,00 - Subotica - Predaja gradske liste kandidata SVM-a

17,00 - Senta - Sastanak sa aktivistima SVM 

19. maj 2020.

15,15 - Subotica - Snimanje političke emisije "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

17,00 - Rusko Selo - Sastanak sa aktivistima SVM 

20. maj 2020.

17,00 - Feketić - Sastanak sa aktivistima SVM 

21. maj 2020.

17,00 - Horgoš - Sastanak sa aktivistima SVM 

22. maj 2020.

17,00 - Kanjiža - Sastanak sa aktivistima SVM 

23. maj 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

25. maj 2020.

17,00 - Bečej - Sastanak sa aktivistima SVM

26. maj 2020.

17,00 - Kupusina - Sastanak sa aktivistima SVM

27. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

28. maj 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sastanak sa aktivistima SVM

29. maj 2020.

17,00 - Subotica - Sastanak sa aktivistima SVM

30. maj 2020.

10,00 - Palić - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. jun 2020.

17,00 - Temerin - Sastanak sa aktivistima SVM

2. jun 2020.

17,00 - Mužlja - Sastanak sa aktivistima SVM

3. jun 2020.

21,00 - Novi Sad - Gostovanje u  emisiji RTV-a "Sučeljavanje" (uživo)

4. jun 2020.

16,00 - Bački Vinogradi - Obeležavanje Dana mađarskog zajedništva

5. jun 2020.

10,00 - Subotica - Press konferencija SVM

6. jun 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Predsedništva Gradske organizaciji SVM u Subotici

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

13,00 - Subotica - Susret sa žiteljima MZ Radanovac

9. jun 2020.

10,00 - Bečej - Poseta lokalnim institucijama

19,00 - Šupljak - Susret sa meštanima

19,30 - Šupljak - Tribina SVM

10. jun 2020.

11,00 - Palić - Susret sa meštanima

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - Tribina SVM

11. jun 2020.

06,45 - Subotica - Gostovanje u jutarnjem programu Radia Kossuth (na mađarskom jeziku; uživo)

09,00 - Subotica (MZ Željezničko naselje) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Susret sa Laslom Keverom (Kövér László), predsednikom Parlamenta Mađarske

17,20 - Beograd - Gostovanje u emisiji "Pravi ugao" Televizije Vojvodine (uživo)

19,00 - Palić - Tribina SVM

12. jun 2020.

10,00 - Kelebija - Susret sa meštanima

16,30 - Subotica (MZ Novo selo) - Susret sa meštanima

19,00 - Bački vinogradi - Tribina SVM

13. jun 2020.

08,30 - Palić (pijaca) - Susret sa meštanima

09,10 - Subotica - Mali Radanovac (pijaca) - Susret sa meštanima

09,40 - Subotica - Željezničko naselje (pijaca) - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica (MZ Makova sedmica) - Susret sa meštanima

11,00 - Čantavir - Manifestacija povodom dana sela

14,30 - Hajdukovo - Susret sa meštanima 

15,30 - Palić - Susret sa meštanima 

17,30 - Subotica - Sastanak sa Boglarkom Ileš (Illés Boglárka), predsednicom "Fidelitas" 

18,00 - Subotica - Omladinski forum

14. jun 2020.

09,00 - Subotica - Pijaca Zelenac - Susret sa meštanima

09,30 - Subotica - Buvljak - Susret sa meštanima

10,00 - Subotica - Mlečna pijaca - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica (Bajnat) - Susret sa meštanima

15. jun 2020.

10,00 - Subotica (Radanovac) - Susret sa meštanima

11,00 - Hajdukovo - Susret sa meštanima

18,30 - Subotica (Mali Radanovac) - Tribina SVM

16. jun 2020.

10,00 - Subotica (MZ Dudova šuma) - Susret sa meštanima

11,00 - Subotica - Polaganje kamena temeljca Vrtića "Vackor"

13,00 - Čantavir - Susret sa meštanima

19,00 - Bajmok - Tribina SVM

17. jun 2020.

09,00 - Subotica - Snimanje političke emisije na Subotičkom mađarskom radiju

12,30 - Feketić - Sastanak sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

13,05 - Feketić - Svečana predaja D.o.o. Aretol 

13,55 - Feketić - Svečana ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava na konkursu Fondacije Prosperitati

14,55 - Palić - Razgovor sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

15,35 - Palić - Press konferencija sa Peterom Sijartom (Szijjártó Péter), ministrom za spoljnu trgovinu i spoljne poslove Mađarske

17,05 - Subotica - Susret sa rimokatoličkim sveštenikom Jožefom Sakaljem (Szakály József)

18,00 - Subotica (MZ Peščara) - Susret sa meštanima

18. jun 2020.

10.00 - Palić - susret sa meštanima

11,00 - Nosa - susret sa meštanima

20,00 - Subotica - Gostovanje na Televiziji Yu Eco (uživo)

19. jun 2020.

17,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

18,00 - Subotica (MZ Zorka) - VIII Festival mekike

20. jun 2020.

11,00 - Kanjiža - Sednica Saveta SVM-a

21. jun 2020.

10,00 - Subotica - Glasanje

20,00 - Subotica - Iščekivanje rezultata izbora u SVM-u

22. jun 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

24. jun 2020.

13,30 - Subotica - Press konferencija SVM

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa