Zakon o mladima - prihvaćeni sem amandmana br. 1.

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
27. jun 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 161. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandmane na PREDLOG ZAKONA O MLADIMA

AMANDMAN I

U članu 3. stav 1. tačka 2) Predloga zakona posle reči „samouprave“ dodaju se reči „i nacionalni saveti nacionalnih manjina“.

OBRAZLOŽENjE


Prema predlogu zakona subjekti omladinske politike su  Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao nosioci omladinske politike, kao i ustanove, udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i drugi subjekti koji učestvuju u sprovođenju omladinske politike. Smatramo da je neophodno dodati i nacionalne savete nacionalnih manjina, pošto npr Mađarski nacionalni savet ima i Odbor za omladinu, koji je itekako značajan nosilac omladinske politike. Usvajanjem ovog amandmana bi se samo naglasila već postojeća praksa.
Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

AMANDMAN II


U članu 10. Predloga zakona posle reči „podsticanje i vrednovanje“ dodaju se reči „tolerancije, demokratije“.

OBRAZLOŽENjE

Smatramo da je u članu koji definiše šta uređuje Nacionalna strategija o mladima potrebno dodati i vrednosti tolerancije i demokratije, prvu kao vrlo značajnu osobinu u multinacionalnom i multikulturnom društu, kao u svetu punom različitosti, a drugu kao jedan od osnovnih principa našeg društva.

AMANDMAN III


U članu 16. stav 2. Predloga zakona posle reči „pitanja mladih“ dodaju se reči „nacionalnih saveta nacionalnih manjina“.

OBRAZLOŽENjE

Predlažemo da se u Savet za mlade pored predstavnika organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja i saveza, kancelarija za mlade i uglednih stručnjaka, dodaju i nacionalni saveti nacionalnih manjina, jer i oni predstavljaju vrlo značajnog činioca u kreiranju omladinske politike.
Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Mađarski nacionalni savet između ostalih, ima i Odbor za omladinu, koji je vrlo značajan nosilac omladinske politike.
Predložene izmene su u skladu sa zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina i njihovim usvajanjem bi bilo izraženije načelo jednakosti i zabrane diskriminacije.

NARODNI POSLANICI

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

- - - - - - - - - - - I S P R A V K A - - - - - - - - - - -

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
30. jun 2011. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


Podnosimo  ispravku amandmana podnetog dana 27. juna 2011. godine u 10,55 časova zavedenog pod brojem 01 br.011-1752/11, na PREDLOG ZAKONA O MLADIMA, pa se u prilogu dostavlja ispravljen tekst.

ISPRAVKA AMANDMANA III


U članu 16. stav 2. Predloga zakona posle reči „kancelarija za mlade“ dodaju se reči „zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina“.

OBRAZLOŽENjE


Predlažemo da se u Savet za mlade pored predstavnika organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja i saveza, kancelarija za mlade i uglednih stručnjaka, doda i zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina, pošto i oni predstavljaju vrlo značajnog činioca u kreiranju omladinske politike.
Narodna skupština je 31. avgusta 2009. godine donela Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim su u pojedinim oblastima, utvrđene nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Mađarski nacionalni savet između ostalih, ima i Odbor za omladinu, koji je vrlo značajan nosilac omladinske politike.

NARODNI POSLANICI

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
 
ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
 _________________________

comments powered by Disqus

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

20. avgust 2020.

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

21. avgust 2020.

07,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - I - Konstitutivna sednica Skupštine grada Subotice

22. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

24. avgust 2020.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

25. avgust 2020.

14,00 - Subotica - Prijem učesnika Kampa atletskih nada Srpskog atletskog saveza

26. avgust 2020.

11,00 - Palić - Manifestacija povodom 140. godina od otvaranja prvih Palićkih olimpijskih igara 

28. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Gradskog veća

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - Podela školskog pribora

29. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. septembar 2020.

10,00 - Subotica - 1. vanredna sednica Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2020.

12,00 - Subotica - Primanje dužnosti predsednika upravnog odbora Fondacije "Subotička sinagoga"

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

5. septembar 2020.

10,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

11,30 - Palić - Svečano otvaranje 14. međunarodne ultramaratonske trke 

7. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

8. septembar 2020.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisiji "Mérleg" na Subotičkom mađarskom radiju

10. septembar 2020.

18,00 - Bački vinogradi - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Šupljak - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. septembar 2020.

18,00 - Hajdukovo - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

12. septembar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. septembar 2020.

20,00 - Palić - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

15. septembar 2020.

13,00 - Subotica - Sastanak sa Mihaljem Vermešom (Vermes Mihály)

17. septembar 2020.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza

11,30 - Subotica -  Sastanak sa predsednikom Sportskog saveza Srbije, Davorom Štefanekom

18,00 - Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Obilazak gradilišta nove čitaonice Gradske biblioteke

19. septembar 2020.

09,30 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

20. septembar 2020.

09,00 - Hajdukovo - 52. berbanski dan

21. septembar 2020.

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Čantavir - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

23. septembar 2020.

06,00 - Subotica - Snimanje emisije "Fitt Zóna" RTV Pannon

12,00 - Subotica - Sastanak sa Jeneom Hajnalom (Hajnal Jenő), predsednikom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

19,00 - Kelebija - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

24. septembar 2020.

12,00 - Subotica - Sastanak sa Andrašom Agoštonom (Ágoston András)

25. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice