Budžet za 2010. g. (u vezi Vojvodine) - odbijeno

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA
NARODNI POSLANICI SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
11. decembar 2009. godine
B e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 147. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podnosimo amandman na PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2010. GODINU.

AMANDMAN

U članu 6. Predloga zakona iza stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:
"Izuzetno od člana 61. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 123/07 - dr. zakon) budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine pripada 90% sredstava ostvarenih od prodaje kapitala Naftne industrije Srbije a.d., a budžetu Republike Srbije 10%.
Neutrošena sredstva od privatizacije Naftne industrije Srbije a.d. koja na osnovu stava 5. ovog člana pripadaju Autonomnoj pokrajini Vojvodina, raspoređuju se Odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodina za 2010. godinu."

OBRAZLOŽENjE

Članom 184. Ustava Republike Srbije je utvrđeno da budžet AP Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije, s tim što se tri sedmine od budžeta AP Vojvodine koristi za finansiranje kapitalnih rashoda.
Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu je utvrđeno da će ukupni rashodi i izdaci Budžeta Republike za 2010. godinu iznositi 797.498.137.000 dinara, što znači da budžet AP Vojvodine mora iznositi najmanje 55.824.870 dinara, s tim što se tri sedmine od budžeta AP Vojvodine tj. 23.924.944 dinara mora koristiti za finansiranje kapitalnih rashoda APV.
Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu je predviđeno da namenski transferi za finansiranje rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i za finansiranje dela programa u oblasti kulture iznose 24.946.649.000 dinara.
Predlogom zakona o budžetu za 2010. predviđa se i da se namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine evidentiraju u budžetu AP Vojvodine kao prihodi AP Vojvodine. Transferna sredstava iz budžeta Republike lokalnim samoupravama u 2010. godini su planirana na nivou iz 2009. godine, što znači da će ovi prihodi AP Vojvodine u 2010. godini iznosti oko 6,3 milijarde dinara.
Iz gore navedenih podataka, kao i činjenice da troškovi funkcionisanja (rashodi za zaposlene, materijalni troškvi itd.) Autonomne pokrajine Vojvodine godinama u proseku iznose oko 2,8 milijarda dinara, proizilazi zaključak da sredstva za finansiranje kapitalnih rashoda ni teoretski ne mogu da dostignu tri sedmine budžeta AP Vojvodine, što znači da Predlog zakona o budžetu  Republike Srbije za 2010. godinu nije u skladu sa Članom 184. Ustava Republike Srbije.
Iz ovih razloga će i Autonomna pokrajina Vojvodina mimo svoje volje biti dovedena u situaciju da krši Ustav Srbije, što nikako ne može da bude namera zakonodavca.
Amandmanom se dakle predlaže usklađivanje Predloga zakona sa Ustavom Republike Srbije putem dopune teksta Predloga zakona sa odredbom koji je sadržao Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, a koji zbog nedonošenja Zakona o nadležnostima AP Vojvodine i nepotvrđivanja Statuta APV u Ustavom predviđenom roku, nije sproveden.

NARODNI POSLANICI

LÁSZLÓ VARGA (LASLO VARGA)
_________________________
   
BÁLINT PÁSZTOR (BALINT PASTOR)
_________________________

ELVIRA KOVÁCS (ELVIRA KOVAČ)
_________________________

ÁRPÁD FREMOND (ARPAD FREMOND)
_________________________

comments powered by Disqus

26. jun 2020.

10,00 - Subotica - Sastanak predsednika, potpredsednika i članova izvršnog odbora SVM

28. jun 2020.

09,00 - Bajmok - Svečanost povodom praznika crkve Sv. Petar i Pavle

3. jul 2020.

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

4. jul 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

7. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za Radio Slobodna Evropa

15. jul 2020.

10,00 - Beograd - Sastanak sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem

17. jul 2020.

13,00 - Kelebija - Poseta radova na nadvožnjaku na Meljkutskom putu

21. jul 2020.

10,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Hetek"

28. jul 2020.

17,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

31. jul 2020.

14,30 - Subotica - Sastanak članova Poslaničke grupe SVM u Narodnoj skupštini

3. avgust 2020.

10,00 - Beograd - Prva, konstitutivna sednica Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu

12,00 - Beograd - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

20. avgust 2020.

18,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta SVM-a

21. avgust 2020.

07,30 - Subotica - Sastanak odborničke grupe SVM u Skupštini Grada Subotice

09,00 - Subotica - I - Konstitutivna sednica Skupštine grada Subotice

22. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

24. avgust 2020.

12,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Híradó Plusz" na TV Pannon (na mađarskom jeziku; na programu danas u 18 časova)

25. avgust 2020.

14,00 - Subotica - Prijem učesnika Kampa atletskih nada Srpskog atletskog saveza

26. avgust 2020.

11,00 - Palić - Manifestacija povodom 140. godina od otvaranja prvih Palićkih olimpijskih igara 

28. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Gradskog veća

10,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice

18,00 - Subotica - MZ Željezničko naselje - Podela školskog pribora

29. avgust 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

1. septembar 2020.

10,00 - Subotica - 1. vanredna sednica Skupštine Grada Subotice

12,00 - Subotica - Svečana sednica Skupštine grada povodom dana Grada

4. septembar 2020.

12,00 - Subotica - Primanje dužnosti predsednika upravnog odbora Fondacije "Subotička sinagoga"

13,00 - Subotica - Snimanje političke emisije "Napjaink" na Drugom programu Televizije Vojvodine (na mađarskom jeziku; na programu u ponedeljak u 20 časova)

5. septembar 2020.

10,00 - Hajdukovo - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

11,30 - Palić - Svečano otvaranje 14. međunarodne ultramaratonske trke 

7. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Intervju za nedeljnik "Subotičke novine"

8. septembar 2020.

15,00 - Subotica - Snimanje političke emisiji "Mérleg" na Subotičkom mađarskom radiju

10. septembar 2020.

18,00 - Bački vinogradi - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

20,00 - Šupljak - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

11. septembar 2020.

18,00 - Hajdukovo - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

12. septembar 2020.

10,00 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

14. septembar 2020.

20,00 - Palić - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

15. septembar 2020.

13,00 - Subotica - Sastanak sa Mihaljem Vermešom (Vermes Mihály)

17. septembar 2020.

11,00 - Subotica - Otvaranje konferencije Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza

11,30 - Subotica -  Sastanak sa predsednikom Sportskog saveza Srbije, Davorom Štefanekom

18,00 - Radanovac - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

18. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Obilazak gradilišta nove čitaonice Gradske biblioteke

19. septembar 2020.

09,30 - Subotica - Sednica Saveta Gradske organizaciji SVM u Subotici

20. septembar 2020.

09,00 - Hajdukovo - 52. berbanski dan

21. septembar 2020.

18,00 - Subotica - Gostovanje u političkoj emisiji "Közügyek" na TV Pannon (na mađarskom jeziku, uživo)

19,00 - Čantavir - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

23. septembar 2020.

06,00 - Subotica - Snimanje emisije "Fitt Zóna" RTV Pannon

12,00 - Subotica - Sastanak sa Jeneom Hajnalom (Hajnal Jenő), predsednikom Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine

19,00 - Kelebija - Sednica mesne organizacije Saveza vojvođanskih Mađara

24. septembar 2020.

12,00 - Subotica - Sastanak sa Andrašom Agoštonom (Ágoston András)

25. septembar 2020.

09,00 - Subotica - Sednica Saveta za usaglašavanje Skupštine Grada Subotice