Az ombudsmanról szóló törvény módosításáról szóló törvény - elfogadva

NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRBIJE
NARODNI POSLANICI
SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
08.06.2007.god.
B  e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podnosimo amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana

AMANDMAN
   
Član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana menja se i glasi:
U stavu 2. člana 1. Zakona o zaštitniku građana posle reči „ljudskih” dodaju se reči: „i manjinskih“.
Čl. 1.-10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana postaju čl. 2.-11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana.  

OBRAZLOŽENjE

Član 5. Ustavnog zakona za sprovođenje ustava Republike Srbije propisuje da će novoizabrani sastav Narodne skupštine u toku prvog zasedanja  nakon izbora Vlade uskladiti sa Ustavom i zakon kojim se uređuje Zaštitnik građana. 
S obzirom na to da Drugi deo važećeg Ustava Republike Srbije nosi naziv: „Ljudska i manjinska prava i slobode” smatramo neophodnim da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa Ustavom Republike Srbije izvrši i u stavu 2. člana 1. Zakona, koji određuje o kojim pravima se stara zaštitnik građana.   Iako se iz teksta važećeg zakona, ekstenzivnim tumačenjem može zaključiti da se zaštitnik građana, odnosno njegov zamenik stara između ostalih i o pravima pripadnika nacionalnih maljina, smatramo da se to i eksplicitno treba naglasiti u osnovnim odredbama zakona. To potkrepljuje i činjenica da dok je II deo prethodnog Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br.1/90.), koji je bio na snazi u trenutku usvajalja navedenog zakona, nosio naziv: „Slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina”, naslov Drugog dela važećeg ustava je: „Ljudska i manjinska prava i slobode”.
Usvajanjem predloženog Amandmana ne samo da bi Narodna skupština poslala dobar signal pripadnicima nacionalnih manjina, nego bi doprinela i tome da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa važećim Ustavom postigne u potpunosti.
Istovremeno predloženim amandmanom se vrši usklađivanje osnovnih odredaba Zakona o zaštitniku građana, koje regulišu oblast delovanja zaštitnika građana (stav 2. član 1. Zakona) sa stavom 2. člana 6. Zakona koji predviđa da se jedan od zamenika zaštitnika građana bavi pitanjima prava pripadnika nacionalnih manjina. Smatramo neophodnim da se već u osnovnim odredbama Zakona bude na nedvosmislen način definisano da se zaštitnik građana stara ne samo o ljudskim već i o manjinskim slobodama i pravima. 


NARODNI POSLANICI
                           
___________________
Pásztor Bálint (Pastor Balint)
     
___________________
Varga László (Varga Laslo)
                           
___________________
Galgó Ferenci Andrea (Galgo-Ferenci Andrea)


-----------------------------------I S P R A V K A -----------------------------------


NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRBIJE
NARODNI POSLANICI
SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
11.06.2007.god.
B  e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podnosimo ispravku amandmana na  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana, koji smo dostavili podneskom   01broj 02-1940/07 dana 08.06.2007. godine.

AMANDMAN

U tekstu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana dodaje se novi član 1. koji glasi:

„ Član 1.

“U Zakonu o Zaštitniku građana („Sl. Glasnik RS“, br. 79/05) u članu  1. stav 2,  posle reči: „ljudskih“ dodaju se reči: „i manjinskih“. „

U dosadašnjem članu 1. Predloga zakona, koji postaje član 2, reči: „U Zakonu o Zaštitniku građana („Sl. Glasnik RS“, br. 79/05)“ brišu se.

Čl. 2. do 10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana postaju čl. 3.  do 11.

OBRAZLOŽENjE

Član 5. Ustavnog zakona za sprovođenje ustava Republike Srbije propisuje da će novoizabrani sastav Narodne skupštine u toku prvog zasedanja  nakon izbora Vlade uskladiti sa Ustavom i zakon kojim se uređuje Zaštitnik građana. 
S obzirom na to da Drugi deo važećeg Ustava Republike Srbije nosi naziv: „Ljudska i manjinska prava i slobode” smatramo neophodnim da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa Ustavom Republike Srbije izvrši i u stavu 2. člana 1. Zakona, koji određuje o kojim pravima se stara zaštitnik građana.   Iako se iz teksta važećeg zakona, ekstenzivnim tumačenjem može zaključiti da se zaštitnik građana, odnosno njegov zamenik stara između ostalih i o pravima pripadnika nacionalnih maljina, smatramo da se to i eksplicitno treba naglasiti u osnovnim odredbama zakona. To potkrepljuje i činjenica da dok je II deo prethodnog Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br.1/90.), koji je bio na snazi u trenutku usvajalja navedenog zakona, nosio naziv: „Slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina”, naslov Drugog dela važećeg ustava je: „Ljudska i manjinska prava i slobode”.
Usvajanjem predloženog Amandmana ne samo da bi Narodna skupština poslala dobar signal pripadnicima nacionalnih manjina, nego bi doprinela i tome da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa važećim Ustavom postigne u potpunosti.
Istovremeno predloženim amandmanom se vrši usklađivanje osnovnih odredaba Zakona o zaštitniku građana, koje regulišu oblast delovanja zaštitnika građana (stav 2. član 1. Zakona) sa stavom 2. člana 6. Zakona koji predviđa da se jedan od zamenika zaštitnika građana bavi pitanjima prava pripadnika nacionalnih manjina. Smatramo neophodnim da se već u osnovnim odredbama Zakona bude na nedvosmislen način definisano da se zaštitnik građana stara ne samo o ljudskim već i o manjinskim slobodama i pravima. 


NARODNI POSLANICI
                           
___________________
Pásztor Bálint (Pastor Balint)
                          
___________________
Varga László (Varga Laslo)
                           
___________________
Galgó Ferenci Andrea (Galgo-Ferenci Andrea)                               

 

comments powered by Disqus

2019. szeptember 13.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. szeptember 15.

15,00 - Péterréve - Őszi Fesztivál a VMSZ helyi szervezetének szervezésében

2019. szeptember 17.

09,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (XVI. rendkívüli ülés)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XVIII. rendkívüli ülés)

2019. szeptember 18.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. szeptember 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XVIII. rendkívüli ülés)

2019. szeptember 24.

12,00 - Belgrád - Találkozó Dr. Bóka Jánossal, Magyarország Igazságügyi Minisztériumának államtitkárával

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2019. szeptember 27.

14,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

19,00 - Kishegyes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2019. szeptember 28.

15,30 - Horgos - XXX. Szüreti Napok

2019. szeptember 29.

10,00 - Budapest - a Fidesz Tisztújító Kongresszusa

2019. szeptember 30.

12,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ községi/körzeti/városi szervezetek elnökeivel

 

2019. október 1.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

2019. október 2.

09,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

11,00 - Belgrád - A Parlament huszonhatodik alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Radek Vondráčeknek, a Cseh Köztársaság Képviselőháza elnökének felszólalása)

17,30 - Szabadka - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2019. október 3.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

12,30 - Újvidék - Találkozó Dr. Semjén Zsolttal, Magyarország miniszterelnök-helyettesével

2019. október 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2019. október 5.

10,30 - Zenta - a VMSZ Női Fórumának Közgyűlése

2019. október 6.

11,00 - Elemér (Nagybecskerek város) - központi megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján (nemzeti gyásznap)

2019. október 7.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

15,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

 

2019. október 8.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. október 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. október 10.

11,15 - Belgrád - Parlament - a szavazás folytatása (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

2019. október 11.

14,00 - a Kübekháza - Rábé határátkelő megnyitása

17,00 - Zenta - a Prosperitati Alapítvány által szervezett ünnepélyes szerződéskötés 2165 nyertes pályázóval 

2019. október 14.

17,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

2019. október 16.

10,00 - Budapest - a Magyar Állandó Értekezlet Gazdasági, digitális, önkormányzati, jogi, védelmi és biztonságpolitikai szakbizottságának ülése

2019. október 17.

12,00 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban holnap 18 órakor)

 

2019. október 18.

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának tisztújító közgyűlése

2019. október 19.

16,30 - Belgrád - A Parlament huszonhetedik alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Dmitrij Medvegyevnek, az Orosz Föderáció miniszterelnökének felszólalása)

 

2019. október 20.

12,30 - Magyarkanizsa - a község nyilvános elismeréseinek átadása

2019. október 22.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

13,00 - Zenta - Találkozó Branko Ružić, államigazgatási és önkormányzati miniszterrel

2019. október 23.

11,00 - Magyarkanizsa - a Vajdasági Birkózóakadémia ünnepélyes alapkőletétele 

12,30 - Magyarkanizsa - Találkozó Németh Szilárddal, Magyarország Honvédelmi Minisztériumának parlamenti államtitkárával (miniszterhelyettes)

16,00 - Palics - Koszorúzás az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

18,00 - Szabadka - a VMSZ központi megemlékezése az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

2019. október 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. október 25.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,00 - Tornyos - Megemlékezés az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

2019. október 27.

14,00 - Csúrog - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2019. október 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. október 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. október 30.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

2019. november 5.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2019. november 8.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

2019. november 9.

11,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének alakuló közgyűlése

2019. november 12.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak V. ülése)

11,15 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,15 - Belgrád - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2019. november 13.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. november 14.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. november 18.

11,00 - Szabadka - Interjú a Dnevnik napilapnak

2019. november 19.

13,45 - Szabadka - Interjú az RTS Oko Magazin c. műsorának (adásban holnap 18:25-kor)

 

2019. november 20.

14,00 - Zágráb - az Európai Néppárt (EPP) kongresszusa

2019. november 21.

08,30 - Zágráb - az Európai Néppárt (EPP) kongresszusa

2019. november 22.

12,00 - Szabadka - a Goodwill Pharma Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,15 - Palics - az Andex Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása 

16,30 - Ludas - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2019. november 23.

15,30 - Palics - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

2019. november 25.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

19,00 - Újvidék - Akadémia november 25. alkalmából

2019. november 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. november 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés

2019. november 28.

09,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

2019. november 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. november 30.

09,00 - Újvidék - az Értékteremtő kisebbségkutatás a Kárpát-medencében c. konferencia a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) szervezésében

2019. december 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. december 3.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád - A Parlament huszonnyolcadik alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Alekszandr Lukasenkonak, a Fehérorosz Köztársaság elnökének felszólalása)

16,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. december 4.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,15 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. december 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. december 6.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

 

2019. december 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

 

2019. december 10.

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

 

2019. december 11.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2019. december 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

10,15 - Belgrád - Interjú a Danas napilap Dan sa poslanikom c. rovatának

 

2019. december 13.

18,00 - Belgrád - A VMSZ belgrádi városi szervezetének ünnepi ülése