Az ombudsmanról szóló törvény módosításáról szóló törvény - elfogadva

NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRBIJE
NARODNI POSLANICI
SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
08.06.2007.god.
B  e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podnosimo amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana

AMANDMAN
   
Član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana menja se i glasi:
U stavu 2. člana 1. Zakona o zaštitniku građana posle reči „ljudskih” dodaju se reči: „i manjinskih“.
Čl. 1.-10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana postaju čl. 2.-11. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana.  

OBRAZLOŽENjE

Član 5. Ustavnog zakona za sprovođenje ustava Republike Srbije propisuje da će novoizabrani sastav Narodne skupštine u toku prvog zasedanja  nakon izbora Vlade uskladiti sa Ustavom i zakon kojim se uređuje Zaštitnik građana. 
S obzirom na to da Drugi deo važećeg Ustava Republike Srbije nosi naziv: „Ljudska i manjinska prava i slobode” smatramo neophodnim da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa Ustavom Republike Srbije izvrši i u stavu 2. člana 1. Zakona, koji određuje o kojim pravima se stara zaštitnik građana.   Iako se iz teksta važećeg zakona, ekstenzivnim tumačenjem može zaključiti da se zaštitnik građana, odnosno njegov zamenik stara između ostalih i o pravima pripadnika nacionalnih maljina, smatramo da se to i eksplicitno treba naglasiti u osnovnim odredbama zakona. To potkrepljuje i činjenica da dok je II deo prethodnog Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br.1/90.), koji je bio na snazi u trenutku usvajalja navedenog zakona, nosio naziv: „Slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina”, naslov Drugog dela važećeg ustava je: „Ljudska i manjinska prava i slobode”.
Usvajanjem predloženog Amandmana ne samo da bi Narodna skupština poslala dobar signal pripadnicima nacionalnih manjina, nego bi doprinela i tome da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa važećim Ustavom postigne u potpunosti.
Istovremeno predloženim amandmanom se vrši usklađivanje osnovnih odredaba Zakona o zaštitniku građana, koje regulišu oblast delovanja zaštitnika građana (stav 2. član 1. Zakona) sa stavom 2. člana 6. Zakona koji predviđa da se jedan od zamenika zaštitnika građana bavi pitanjima prava pripadnika nacionalnih manjina. Smatramo neophodnim da se već u osnovnim odredbama Zakona bude na nedvosmislen način definisano da se zaštitnik građana stara ne samo o ljudskim već i o manjinskim slobodama i pravima. 


NARODNI POSLANICI
                           
___________________
Pásztor Bálint (Pastor Balint)
     
___________________
Varga László (Varga Laslo)
                           
___________________
Galgó Ferenci Andrea (Galgo-Ferenci Andrea)


-----------------------------------I S P R A V K A -----------------------------------


NARODNA SKUPŠTINA
REPUBLIKE SRBIJE
NARODNI POSLANICI
SAVEZA VOJVOĐANSKIH MAĐARA
11.06.2007.god.
B  e o g r a d

PREDSEDNIKU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu člana 145. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podnosimo ispravku amandmana na  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana, koji smo dostavili podneskom   01broj 02-1940/07 dana 08.06.2007. godine.

AMANDMAN

U tekstu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana dodaje se novi član 1. koji glasi:

„ Član 1.

“U Zakonu o Zaštitniku građana („Sl. Glasnik RS“, br. 79/05) u članu  1. stav 2,  posle reči: „ljudskih“ dodaju se reči: „i manjinskih“. „

U dosadašnjem članu 1. Predloga zakona, koji postaje član 2, reči: „U Zakonu o Zaštitniku građana („Sl. Glasnik RS“, br. 79/05)“ brišu se.

Čl. 2. do 10. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana postaju čl. 3.  do 11.

OBRAZLOŽENjE

Član 5. Ustavnog zakona za sprovođenje ustava Republike Srbije propisuje da će novoizabrani sastav Narodne skupštine u toku prvog zasedanja  nakon izbora Vlade uskladiti sa Ustavom i zakon kojim se uređuje Zaštitnik građana. 
S obzirom na to da Drugi deo važećeg Ustava Republike Srbije nosi naziv: „Ljudska i manjinska prava i slobode” smatramo neophodnim da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa Ustavom Republike Srbije izvrši i u stavu 2. člana 1. Zakona, koji određuje o kojim pravima se stara zaštitnik građana.   Iako se iz teksta važećeg zakona, ekstenzivnim tumačenjem može zaključiti da se zaštitnik građana, odnosno njegov zamenik stara između ostalih i o pravima pripadnika nacionalnih maljina, smatramo da se to i eksplicitno treba naglasiti u osnovnim odredbama zakona. To potkrepljuje i činjenica da dok je II deo prethodnog Ustava Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br.1/90.), koji je bio na snazi u trenutku usvajalja navedenog zakona, nosio naziv: „Slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina”, naslov Drugog dela važećeg ustava je: „Ljudska i manjinska prava i slobode”.
Usvajanjem predloženog Amandmana ne samo da bi Narodna skupština poslala dobar signal pripadnicima nacionalnih manjina, nego bi doprinela i tome da se usklađivanje Zakona o zaštitniku građana sa važećim Ustavom postigne u potpunosti.
Istovremeno predloženim amandmanom se vrši usklađivanje osnovnih odredaba Zakona o zaštitniku građana, koje regulišu oblast delovanja zaštitnika građana (stav 2. član 1. Zakona) sa stavom 2. člana 6. Zakona koji predviđa da se jedan od zamenika zaštitnika građana bavi pitanjima prava pripadnika nacionalnih manjina. Smatramo neophodnim da se već u osnovnim odredbama Zakona bude na nedvosmislen način definisano da se zaštitnik građana stara ne samo o ljudskim već i o manjinskim slobodama i pravima. 


NARODNI POSLANICI
                           
___________________
Pásztor Bálint (Pastor Balint)
                          
___________________
Varga László (Varga Laslo)
                           
___________________
Galgó Ferenci Andrea (Galgo-Ferenci Andrea)                               

 

comments powered by Disqus

2023. március 9.

14,00 - Palics - Látogatás a Miroslav Antić Általános Iskolában

2023. március 10.

11,00 - Szabadka - Lányi Ernő halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés

2023. március 11.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

2023. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

17,00 - Szabadka - Találkozó Nagy Jánossal, Magyarország Miniszterelnöki Irodáját vezető államtitkárával

18,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2023. március 16.

14,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

2023. március 18.

11,00 - Szabadka - Dr. Trócsányi László előadása az ösztöndíjas joghallgatóknak

2023. március 21.

09,00 - Szabadka - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács vezetésével

2023. március 23.

18,00 - Szabadka - A Bunyevác irodalom gyöngyszemei c. kétnyelvű sorozat első négy kötetének könyvbemutatója, a Szabadkai Városi Könyvtár és a bajai székhelyű Bunyevác Kulturális Intézet szervezésében

2023. március 24.

11,00 - Szabadka (Zorka HK) - A vízhálózat bővítése munkálatainak megtekintése

2023. március 26.

20,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

 

2023. március 27.

14,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban kedden 18 órakor)

2023. március 31.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2023. április 1.

10,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának közmeghallgatása

2023. április 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,15 - Szabadka - Találkozó fiatal matematikusokkal

2023. április 6.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 34. ülése

2023. április 7.

11,15 - Szabadka - Találkozó Msgr. Santo Gangemi érsekkel, szentszéki nagykövettel, Szerbia új apostoli nunciusával

2023. április 11.

11,30 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2023. április 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2023. április 13.

10,00 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

 

2023. április 19.

09,15 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

 

2023. április 20.

12,00 - Szabadka - dr. Bíró Károly, Szabadka egykori, városépítő polgármestere felújított házának átadása (Radić fivérek utca 7.)

14,30 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

 

2023. április 21.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2023. április 22.

10,00 - Szabadka - Előadás megtartása a Joghallgatók Önképző Szervezete kurzusnapján

2023. április 25.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2023. április 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,30 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. május 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

19,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2023. május 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 35. ülése

2023. május 8.

12,00 - Tiszaszentmiklós - a Tiszaszentmiklós - Hódegyháza út felújítási munkálatainak megtekintése

2023. május 11.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2023. május 12.

11,00 - Szabadka - Interjú a Euronews Serbia számára

2023. május 15.

13,30 - Szabadka - Találkozó dr. Gyeney Laurával, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójával

2023. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

19,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

2023. május 18.

18,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának ülése

2023. május 19.

09,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) ülése

2023. május 20.

10,00 - Kishegyes - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2023. május 21.

16,00 - Palics - Üdvözlőbeszéd megtartása a Folk Music Fest népzenei fesztiválon

2023. május 22.

17,00 - Bácsfeketehegy - a VMSZ Tanácsának és Elnökségének alakuló ülése

2023. május 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. május 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. május 25.

11,00 - Szabadka - a Sajtótájékoztató a Magyar Nemzeti Tanácsban

2023. május 26.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2023. május 27.

12,00 - Szabadka - XI. Vajdasági Vágta

2023. május 29.

09,30 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

2023. május 30.

15,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (III. rendkívüli ülés)

2023. május 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. június 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 36. ülése

2023. június 2.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ Szabadkai Városi Szervezetének vezetőivel

09,30 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ Adai Községi Szervezetének vezetőivel

10,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ Topolyai Községi Szervezetének vezetőivel

10,30 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ Magyarkanizsai Községi Szervezetének vezetőivel

11,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ Zentai Községi Szervezetének vezetőivel

2023. június 3.

11,30 - Palics - a 17. IAU 6, 12, 24 órás, 50,100 km nemzetközi ultramaraton országos bajnokság ünnepélyes megnyitója

2023. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2023. június 5.

08,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. délelőtti tájékoztató műsorában (élő)

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban holnap 18 órakor)

13,45 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2023. június 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. június 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. június 8.

11,00 - Kecskemét (Magyarország) - Köszöntőbeszéd megtartása a felújított szecessziós városháza avatóünnepségén

2023. június 10.

16,00 - Palics - A Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület által 10. alkalommal megszervezett Palicsi Magyar Sokadalom ünnepélyes megnyitója

19,00 - Szabadka - A szecesszió rendhagyó arcai c. kiállítás megnyitója