Toldozgatják az 1991-es szerbiai nyelvhasználati törvényt

Miután a szerbiai törvényhozás befejezte az általános vitát a miloševići éra kezdetén meghozott szigorú nyelvhasználati törvény módosításáról, a parlamentben hamarosan elkezdődik a részletes vita a módosítási javaslatokról. Interjúalanyunk Pásztor Bálint, a VMSZ képviselője.

- Slobodan Milošević bukását követően mért kellett még tíz évnek elmúlnia ahhoz, hogy Szerbiában módosítsák a rigorózus nyelvhasználati törvényt?

- Erről beszéltem parlamenti felszólalásomban, hogy anakronisztikus a nyelvhasználati törvény. Teljes egészében elavultak a rendelkezései, ugyanis egy teljesen más társadalmi-politikai hangulatban született meg ez a törvény a jelenlegihez képest. Ennek ellenére az elmúlt közel húsz évben a szerbiai kormányok nem tartották fontosnak azt, hogy javasolják a törvény módosítását. De azt is el kell mondani, hogy az elmúlt években azért történt előrelépés, ugyanis más törvényekkel felülírták bizonyos rendelkezéseit az 1991-es nyelvhasználati törvénynek. Gondolok itt elsősorban a 2002-ben elfogadott szövetségi kisebbségvédelmi törvényre, valamint a 2006-os és jelenleg is hatályos szerbiai alkotmányra. Ezen jogszabályok rendelkezései sokkal nagyobb mértékben kisebbségbarátiak a nyelvhasználati törvény rendelkezéseihez képest. Most azért kerül sor a dokumentum módosítására, mert a kormány úgy gondolta, hogy összhangba kell hozni az alkotmánnyal és a kisebbségvédelmi törvénnyel, valamint bizonyos Szerbia által becikkelyezett nemzetközi egyezményekkel.

- Milyen módosítási javaslatokkal rukkolt ki a szerb kormány?

- Megváltoztatásra került az a rendelkezés, hogy az önkormányzatok önkényesen dönthetnek arról, hogy mikor vezetik be hivatalos, egyenrangú használatba a kisebbségek nyelveit és írásmódját. Ez így van az 1991-es jogszabályban, ettől függetlenül a gyakorlatban ez nem így működött az elmúlt években sem. A kisebbségvédelmi törvény világosan kimondta, hogy kötelező bevezetni a kisebbség nyelvét abban az esetben, ha egy adott önkormányzat területén az adott kisebbség részaránya a lakosságon belül eléri, vagy meghaladja a 15 százalékot az utolsó népszámlálási adatok alapján. Ugyanilyen összehangolás érinti azt a megoldást is, hogy a jogszabályok lefordíthatóak kisebbségi nyelvre, amennyiben az adott kisebbség országos szinten eléri a két százalékos küszöböt, valamint, hogy ezek a nemzeti közösségek tagjai a köztársasági kormánnyal és más köztárasági szervekkel anyanyelvükön kommunikálhatnak. Ez egyben azt jelenti, hogy a választ is anyanyelvükön kötelesek megkapni a köztársasági szervektől. Továbbá törlésre kerül az a megoldás is, hogy a helységneveket és egyéb más földrajzi neveket csak szerb nyelven használhatjuk, a mi esetünkben magyar írásmód szerint. Ez egy teljes egészében kisebbségellenes megoldása az 1991-ben elfogadott törvénynek. De tudjuk, hogy ez nem így működött a gyakorlatban az utóbbi években, ugyanis a Magyar Nemzeti Tanács még 2003-ban meghatározhatta a települések hivatalos magyar elnevezéseit és ezek az elnevezések még akkor hivatalos használatba is kerültek. Persze volt néhány eset a vajdasági önkormányzatokban, amikor a vezetés megkerülve a jogszabályokat, elutasította annak a lehetőségét, hogy kiírja azt pl., hogy Szenttamás vagy Törökkanizsa, de az elmúlt években ez a helyzet is megoldódott.

- Miután hamarosan sor kerül a nyelvhasználati törvény részletes vitájára és a belgrádi törvényhozás elfogadja a módosításokat, ezzel a jogszabály ügye véglegesen lekerül a parlament napirendjéről? Ezt azért kérdezem, mert ön új törvény kidolgozását javasolta.

- Elmondtam a parlamenti szószéknél, hogy mi azt szeretnénk, ha egy teljesen új nyelvhasználati törvény születne. Egyrészt azért, mert a jelenleg hatályos törvény a toldozgatások, foltozgatások ellenére sem nevezhető igazán kisebbségbarátnak. Másrészt pedig azért, mert maradnak olyan megoldások a törvényben, amelyekkel egyszerűen nem értünk egyet. Két ilyet emeltem ki. Az egyik arra vonatkozik, hogy a bírósági, közigazgatási és egyéb más eljárásokat csak első fokon lehet magyar nyelven lefolytatni. A másodfokú eljárás kötelezően szerb nyelven kell, hogy történjen. Ez megengedhetetlen, mert könnyen elképzelhető, hogy pl. a szabadkai vagy az újvidéki bíróság illetékes másodfokon bizonyos ügyekben, pl. polgári peres eljárások esetében és megmagyarázhatatlan, hogy miért ne folyhatna másodfokon is magyar nyelven az eljárás, ha ez lehetséges. A másik negatív megoldás, ami hatályban maradt, arra vonatkozik, hogy amennyiben az első fokú eljárást magyar nyelven folytatják le, a periratokat, a határozatot, vagy az ítéletet, attól függően, hogy milyen eljárásról van szó, szerb nyelven is ki kell dolgozni, és ez vonatkozik a jegyzőkönyvekre is. Ez bizonyos eljárások esetében akár több száz oldal is lehet és megengedhetetlen elvi szempontból is, hogy amennyiben pl. a magyar nyelv hivatalos használatban van egy bíróság területén, akkor annak ellenére, hogy magyar nyelven folyik az eljárás, szerb nyelvre is le kell fordítani az iratokat. Ugyanis amennyiben egyenrangú nyelvhasználatról beszélünk, ahogy a törvény is említi, akkor ebből az következik, hogy nem szükséges lefordítani a peranyagot szerbre. Másrészt, ami igazán megnehezíti a kisebbségi nyelvhasználatot, és ami miatt drasztikusan lecsökkent a kisebbségi nyelveken folyó eljárások száma az elmúlt húsz évben, az, hogy amennyiben kötelezően lefordítják a periratokat szerb nyelvre, akkor a bíró semmiféle plusz juttatásra nem számíthat, a munka pedig duplázódik. Tehát teljes mértékben ellehetetlenül a gyakorlatban a hivatalos nyelvhasználat a kisebbségek nyelvén, a bírósági eljárásokban. És arról is beszéltem, hogy a nyelvhasználat egy költséges dolog, de lévén, hogy Szerbia egy többnemzetiségű ország, azért el kellene azon gondolkodni, hogy azok az önkormányzatok, amelyek területén több nyelv van hivatalos használatban, plusz eszközöket kapjanak a költségvetésből annak érdekében, hogy az egyenrangú nyelvhasználat a gyakorlatban is működhessen.

TERNOVÁCZ ISTVÁN

2022. december 20.

11,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

2022. december 21.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2022. december 22.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 30. ülése

2022. december 23.

09,30 - Szabadka - a Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban ma 14 órakor) 

11,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. december 26.

07,40 - Szabadka - Vendégszereplés az RTV Reggeli Műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

21,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2022. december 28.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

 

2022. december 29.

08,45 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

11,00 - Szabadka - Hagyományos önkormányzati újévi sajtófogadás

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó számára

2022. december 30.

13,15 - Hajdújárás - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács tagjaival

2023. január 10.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban ma 19:30-kor)

2023. január 12.

13,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

14,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2023. január 16.

10,00 - Belgrád - Találkozó Goran Vesić, épitésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel

2023. január 17.

12,00 - Ludas - a Magyarkanizsai út (5-ös számú helyi jellegű út) Szabadka Város Önkormányzatának területén található szakaszán elvégzett felújítási munkálatok megtekintése

2023. január 18.

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. január 19.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 31. ülése

2023. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2023. január 26.

11,00 - Csantavér - Látogatás a Hunyadi János Általános Iskolában

2023. január 27.

08,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

13,30 - Belgrád - Találkozó Maja Popovićtyal, Szerbia igazságügyi miniszterével

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2023. január 31.

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2023. február 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. február 2.

10,00 - Belgrád - A Parlament harmadik alkalmi ülése a Tizenharmadik ciklusban (Koszovói jelentés)

 

 

2023. február 3.

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

21,50 - Belgrád - Parlament - szavazás (Harmadik alkalmi ülés)

2023. február 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. rendkívüli ülés)

13,00 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 18 órakor)

2023. február 5.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2023. február 6.

11,00 - Belgrád - Találkozó Tomislav Momirovićtyal, bel- és külkereskedelmi miniszterrel

2023. február 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2023. február 8.

10,30 - Belgrád - Találkozó a Szerb Haladó Párt végrehajtó bizottságának elnökével, Darko Glišićtyel 

11,30 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. február 9.

11,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. rendkívüli ülés)

 

2023. február 14.

10,00 - Belgrád - Találkozó Maja Gojković kormányalelnökkel, művelődési miniszterrel 

14,00 - Palics - Találkozó Lázár Jánossal, Magyarország építési és közlekedési miniszterével 

2023. február 21.

15,00 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2023. február 24.

07,30 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. rendkívüli ülés)

 

 

2023. február 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2023. február 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

12,00 - Belgrád - a szerbiai Parlament Spanyol Baráti Tagozatának találkozója Raúl Bartolomé Molinaval, Spanyolország belgrádi nagykövetével és Josep Maria de Sagarra Àngellel, a belgrádi Cervantes Intézet igazgatójával

14,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Martinović, szerbiai államigazgatási és önkormányzati miniszterrel 

15,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. rendkívüli ülés)

2023. február 28.

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2023. március 1.

18,00 - Szabadka - Találkozó Goran Vesić, épitésügyi, közlekedési és infrastruktúrafejlesztési miniszterrel

2023. március 2.

08,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 33. ülése

14,00 - Szabadka - Találkozó dr. Gyeney Laurával, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójával

2023. március 3.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2023. március 5.

14,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2023. március 6.

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

14,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

2023. március 9.

14,00 - Palics - Látogatás a Miroslav Antić Általános Iskolában

2023. március 10.

11,00 - Szabadka - Lányi Ernő halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés

2023. március 11.

09,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

2023. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

17,00 - Szabadka - Találkozó Nagy Jánossal, Magyarország Miniszterelnöki Irodáját vezető államtitkárával

18,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2023. március 16.

14,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

2023. március 18.

11,00 - Szabadka - Dr. Trócsányi László előadása az ösztöndíjas joghallgatóknak

2023. március 21.

09,00 - Szabadka - Találkozó a Magyar Nemzeti Tanács vezetésével