Nehéz az út Európába

Képviselőink tevékenysége az ország és a közösség érdekében
   
Dr. Varga László elsősorban a vízumkényszer megszüntetésén fáradozik, Pásztor Bálint pedig a magyarellenes támadások kérdését vetette fel a parlamentben.
   
Dr. Varga László, a Szerb Parlament Európai Integrációs Bizottságának az elnöke az elmúlt hetekben többször is külföldön járt. Montenegróban az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok parlamenti képviselői találkoztak az EU tisztségviselőivel. Varga megkeresésünkre elmondta, hogy a montenegrói találkozó elsősorban informális volt, a lényegi kérdések ezúttal a különböző háttérmegbeszéléseken zajlottak. A VMSZ képviselője elmondta, hogy Belgrádba invitálta a holland parlament Európa-ügyi bizottságának az elnökét, hogy a különböző szerb államigazgatási és végrehajtó szervekkel tartott találkozók során a helyszínen személyesen győződjön meg arról: az ország mindent megtesz a két körözött hágai vádlott kézre kerítéséért és kiadatásáért. Varga László szerint ennél sokkal fontosabb volt a brüsszeli út, melyet Doris Pack, az EP délelket-európai kérdésekkel foglalkozó vezetője szervezett. A brüsszeli meghallgatás szintén az európai uniós felzárkózásról, illetve a vízumliberalizációról szólt. Varga László képviselővel együtt Ivica Dačić szerb belügyminiszter is Brüsszelbe utazott. Útjuk hasznos volt a szerb diplomácia számára, hiszen az országunk iránti nyugati impressziók kedvezőek voltak. Kimondták, hogy Szerbia lényegében eleget tett a vízumkényszer eltörlése feltételeinek, ezért várható, hogy a következő év első felében feloldják a több mint másfél évtizede bevezetett intézkedést. Varga László derűlátó ez ügyben, de felhívja a figyelmet Jelko Kacin szlovén képviselő nyilatkozatára, mely szerint immáron egyedül Szerbiától függ ennek megvalósítása. Érdeklődésünkre, hogy ez mit jelent, Varga képviselő a következőket mondta: ''Amennyiben a szerb állam úgy dönt, hogy az új útlevelet tömegesen megadja a kosovói albánoknak, akkor valóban reális az a veszély, hogy a vízumkényszer nem szűnik meg. Egyelőre ennek nincsenek kézzelfogható jelei, s bízunk benne, hogy az állam továbbra sem megy el ilyen irányba.” Varga képviselő a vízumkényszer megszüntetése kérdésében mérsékelten optimista, az uniós csatlakozás időpontjával kapcsolatban viszont már kevésbé az: ''Amíg a szerb politikai elit nem dönti el, hogy egyértelműen az Európai Unióba jutás a célja, addig lassú vajúdásnak nézünk elibé. Egyrészt a törvénykezés összehangolása is hosszú (még legalább három-négy évig elhúzódó) procedúra, másrészt az utóbbi idők diplomáciai aktivitásai sem kedvezőek. Boris Tadić elnök kairói utazása azt bizonyítja, hogy az állam vezetői nem döntöttek egyértelműen, hiszen az el nem kötelezettek mozgalmának felélesztése a jelen világpolitikai helyzetben nem tekinthető éppen európai közeledésnek. Miként az sem, hogy Mlađan Dinkić Fehéroroszországgal köt kereskedelmi megállapodást. Sajnos ugyanezek sorába tartozik a Líbiával való kapcsolat felújítása vagy a Kínával Božidar Đelić által nemrégiben megkötött tudományos együttműködés is. A közelmúltban a német parlament képviselőivel találkoztam, ők is osztoztak ebbéli aggodalmamban, illetve rámutattak arra, hogy amíg a szerb politikai elit nem képes szembesülni az elmúlt húsz év eseményeivel, addig lényeges előrehaladás nem várható. Márpedig a közelmúlt diplomáciai aktivitásai, illetve a külügyminiszter különböző megnyilatkozásai sajnos nem erről tanúskodnak” -- nyilatkozta lapunknak a VMSZ köztársasági képviselője.
   
Pásztor Bálint, a kisebbségi frakció vezetője két fontos témában is felszólalt a múlt héten. ''Tekintettel arra, hogy az utóbbi időben ismételten elharapództak a magyarellenes támadások, illetve figyelembe véve azt, hogy a belgrádi közvélemény minderről szinte semmit sem tud, fontosnak tartottam pontos dátummal felidézni az elmúlt időszak eseményeit. Ezért részletesen taglaltam a zombori, illetve a két temerini esetet” -- mondta a frakcióvezető. Felszólalásában arra is kitért, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közvéleménynek nincsenek pontos értesülései az eddigi magyarellenes kilengések elkövetői ellen alkalmazott szankciókról. ''Mivelhogy a szerb büntetőtörvénykönyv 317-es paragrafusa tartalmazza a nemzeti és faji gyűlöletszításra vonatkozó tételeket, kérdést intéztem az igazságügyi miniszterhez, hogy konkrétan hány esetben minősítették a különböző kilengéseket annak, illetve hány esetben született ítélet. A miniszter 15 napon belül köteles a kérdésemre válaszolni. Bízom benne, hogy utána pontosabb képünk lesz a valós helyzetről.” Pásztor Bálint a pártokról szóló törvényhez is hozzászólt. A VMSZ képviselői támogatják a törvénytervezetet, mivel a jelenleg érvényben lévőt még 1990-ben hozták meg, és igencsak elavult. A törvény hatályba lépése után vélhetőleg a jelenlegi mintegy 570 párt közül 40-50 marad meg, elsősorban a támogató aláírások számának növelése miatt. Kisebbségi pártok esetében ezer aláírásra lesz szükség a pártalapításhoz. Pásztor képviselő kérdést intézett Milan Marković miniszterhez, melyben azt tudakolta, vajon lehetséges-e olyan pártnevet választani, amely megtévesztheti a polgárokat. Például ha holnap valaki úgy dönt, hogy Európai Szerbiáért néven kíván pártot bejegyeztetni, megteheti-e? A miniszter azt válaszolta, hogy a jelenlegi törvény értelmében igen, az új alapján pedig már nem. Felszólalásában konkrétan említette a László Bálint által a közelmúltban Magyar Koalíció néven bejegyzett pártot, mely a miniszter szerint alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. Erre az új törvény után nem lesz lehetőség -- Ha Lászlóék összegyűjtik a szükséges aláírást, pártjuknak más nevet kell választaniuk.
   
A körzetesítés tekintetében is várható változás. Pásztor Bálint módosító indítványt adott be a gazdasági kamarák működéséről szóló törvénytervezethez. Ennek értelmében Ada, Magyarkanizsa, Zenta a szabadkai kamarához fog tartozni, nem pedig Nagykikindához, mint jelenleg. Ez -- mint a képviselő rámutatott -- az ottani vállalkozások számára jelent majd elsősorban könnyítést.
   
Szintén fontos fejlemény, hogy a Nemzeti Oktatási Tanács tagjává választották Soós Editet, az MNT IB közoktatással megbízott tagját. Nagy esély van arra, hogy a magyarság érdekei eme fontos intézményben a tankönyvek, a tantervek és az oktatási stratégia kidolgozásának tekintetében is képviselve legyenek.

Din

2022. február 26.

09,00 - Ada - Találkozó a VMSZ Ifjúsági Fórumának tagjaival

2022. február 28.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 1.

10,05 - Belgrád - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

 

2022. március 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

17,00 - Tiszakálmánfalva - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 3.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 20. ülése

18,30 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 4.

10,00 - Szabadka - a CMH megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából megszervezésre kerülő ünnepi tanácskozás

14,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 5.

10,00 - Zenta - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet Az igazságügy reformja elnevezésű konferenciáján

2022. március 6.

15,00 - Bajmoknál - 1848/49-es szabadságharc és forradalom alatt lezajlott kaponyai csata tiszteletére rendezett megemlékezés

2022. március 7.

13,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilap számára

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. március 8.

17,00 - Nemesmilitics - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 9.

19,00 - Bácskossuthfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 10.

19,00 - Kelebia - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 11.

14,00 - Horgos - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

18,00 - Csóka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 12.

11,00 - Magyarcsernye - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett koszorúzás

17,00 - Palics - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 13.

10,00 - Szenttamás - Petőfi Sándor mellszobrának leleplezése

2022. március 14.

12,00 - Szabadka - A Vermes Lajos-érem ünnepélyes átadása

19,00 - Topolya - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

2022. március 15.

15,00 - Bácskossuthfalva - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

19,00 - Szabadka - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

21,00 - Szabadka - Találkozó Varga Judittal, Magyarország igazságügyi miniszterével

2022. március 16.

18,00 - Csantavér - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 17.

11,00 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

18,00 - Törökkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 18.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 19.

19,00 - Temerin - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója tiszteletére szervezett ünnepség

 

2022. március 20.

16,00 - Nosza - Szentmise, valamint a Művelődési Ház kiépítése munkálatainak megtekintése

18,00 - Palics - Kerekasztal-beszélgetés a vasútépítés és a helyi fejlesztések kapcsán

2022. március 21.

18,00 - Szabadka (Makkhetes) - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 22.

10,00 - Szabadka -  Az épített örökség megóvásának perspektívái Szabadka belvárosában elnevezésű nemzetközi konferencia, a Bíró Károly Alapítvány szervezésében

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

19,30 - Zenta - a VMSZ lakossági fóruma

 

2022. március 23.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

16,00 - Belgrád - Vendégszereplés a Tanjug TV-ben (adásban ma 19 órakor; szerb nyelven)

19,00 - Belgrád - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 24.

11,00 - Szabadka - Fiatal szabadkai matematikusok diplomaosztó ünnepsége 

12,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res plus c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban pénteken 20 órakor)

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 25.

19,00 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 26.

15,00 - Nagykikinda - Beszélgetés a polgárokkal és budapesti művészek előadása

19,00 - Hertelendyfalva - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 27.

19,00 - Újvidék - Beszélgetés a polgárokkal és a Sors-kanyar c. színházi előadás 

2022. március 28.

12,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilap számára

15,45 - Törökkanizsa, Rábé, Majdány - a fejlesztések, valamint a határátkelő megtekintése, a migrációs nyomás alatt lévő térség meglátogatása

18,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 29.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

11,00 - Zentaörs - A Budlinka pálinkalepárló és a Zsebi Kids gyermek játszóház kezdő vállalkozások megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

12,20 - Szabadka - a Micro-pak Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

13,30 Szabadka- a Digital Hive Kft. – közepes és nagyléptékű gazdasági fejlesztés megtekintése, Magyar Leventével, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesével

16,00 - Szabadka - az SNS és a VMSZ nagygyűlése

18,00 - Szabadka - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 30.

12,45 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

19,00 - Szentmihály - a VMSZ lakossági fóruma

2022. március 31.

07,35 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

13,15 - Szabadka - a VMSZ városi szervezete elnökségének ülése

19,00 - Óbecse - a VMSZ kampányrendezvénye

2022. április 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2022. április 3.

09,15 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2022. április 4.

18,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2022. április 6.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2022. április 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 21. ülése

2022. április 12.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

14,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épületén végzett munkálatok befejezésének megtekintése

2022. április 20.

10,30 - Csantavér - a II. Szőlősor utca aszfaltozásán elvégzett munkálatok megtekintése

2022. április 26.

10,00 - Szabadka - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

2022. április 29.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Királyhalom - Sajtótájékoztató az ivóvízkezelő létesítménynél

2022. május 4.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,15 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,00 - Szabadka - A Gyűlöletbeszéd c. konferencia megnyitása, amelynek szervezői a tartományi ombudsman és a belgrádi Kriminológiai és Szociológiai Kutatások Intézete 

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2022. május 5.

08,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

08,40 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 22. ülése

2022. május 12.

12,00 - Szabadka - Találkozó prof. dr. Szórád Györggyel, Szabadka korábbi polgármesterével

2022. május 17.

11,00 - Újvidék - Az Újvidéki Egyetem Tanácsának ülése

2022. május 20.

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2022. május 23.

17,30 - Szabadka - az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak ünnepélyes megnyitója

2022. május 24.

15,30 - Szabadka - Panelbeszélgetés az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Akadémiai Napjainak keretein belül

2022. május 27.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

19,00 - Palics - Üdvözlőbeszéd megtartása a VIII. Folk Music Fest népzenei fesztiválon

2022. május 28.

12,00 - Szabadka - X. Vajdasági Vágta

2022. május 30.

13,00 - Magyarkanizsa - Találkozó Nenad Popovićtyal, a szerbiai Kormány innovációért és technológiai fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszterével 

2022. május 31.

10,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament tizenegyedik alkalmi ülése a XII. ciklusban (a köztársasági elnök eskütétele)