Napirenden a költségvetés

Mlađan Dinkić: Vajdaság többet kap az alkotmányos minimumnál – Pásztor Bálint: A tartomány jövőre legalább 14 milliárd dinárral kapna kevesebbet nagyberuházásokra

A Szerbiai Képviselőház pénteken kezdte megvitatni a jövő évi köztársasági költségvetési javaslatot. A bevételeket 956,4 milliárd dinárban, a kiadásokat pedig 1078,3 milliárd dinárban határozták meg. Ennek értelmében a költségvetési hiány 121,9 milliárd dinárt tenne ki, vagyis a bruttó hazai termék (GDP) 3,3 százalékát. A szerb kormány a költségvetés tervezésekor a GDP jövő évi növekedését 2 százalékban határozta meg, az inflációt pedig 5,5 százalékban.

Mlađan Dinkić pénzügyi és gazdasági miniszter azt állítja, hogy az aktuálishoz képest a következő évi büdzsé javaslatában drasztikusan sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt, és megállítani a közadósság növekedését. A költségvetési javaslat és az azt kiegészítő pénzügyi törvények mentén Szerbia jövőre várhatóan kétszázalékos gazdasági növekedést valósít majd meg, külkereskedelmi hiányát pedig csökkenteni fogja – magyarázta Dinkić, hozzátéve: a következendőkben sokkal szigorúbban megkövetelik majd a pénzügyi fegyelem betartását és az adókötelezettségek befizetésének rendszerességét.

– Ez az első lépés az ország gazdasági körülményeinek a megszilárdítása felé. Igaz, nem elegendő a közpénzügyek területén rendet teremteni, ugyanakkor mindenféleképpen ez az első lépés a válságból kivezető úton elindulva. Szilárd és biztos közpénzügyek nélkül egyetlen ország gazdasága sem lehet erős. Az adóköteleseknek adókötelezettségeiket rendszeresen és a megszabott határidőn belül kell fizetniük. A 2013-as köztársasági költségvetés célja, hogy hozzájáruljon a költségvetési politika érezhető fordulatához – magyarázta Dinkić.

A költségvetési javaslat beterjesztésekor a pénzügyminiszter arra is kitért, hogy az ország közadóssága az utóbbi négy évben megduplázódott, a kamatok költsége pedig hatszorosára növekedett. A hitelkamatok növekedését úgy lehet megállítani, hogy a konszolidált költségvetés és a köztársasági költségvetés hiányát is csökkentjük – részletezte Dinkić, hozzáfűzve, hogy a konszolidált költségvetés deficitje jövőre a GDP 3,6 százalékát teszi majd ki, a köztársasági büdzsé hiánya pedig a GDP 3,3 százalékát. A közadósságot így sikerül megállítani a GDP 65 százalékán – hangsúlyozta Dinkić.

– A mezőgazdaságra a költségvetés 4,5 százalékát terveztük fordítani. Eddig a büdzsé 2,6 százaléka jutott a mezőgazdaságra. A nagyberuházásokra 4 milliárd dinárral tervezünk többet adni, mint tavaly. A jövőben csak nagyberuházások miatt adósodunk el, veszteséget jegyző vállalatok miatt azonban nem. Az állam korábban a kilátástalan helyzetben lévő vállalatokra évi 700–800 millió dinárt fordított. Vajdaság költségvetése a szerbiai adóbevételek 8,4 százalékát teszi majd ki. Ez meghaladja az alkotmányban előírt minimumot. Az önkormányzatok számára előirányzott költségvetési eszközöket 2,3 százalékkal növeltük, a regionális utak karbantartására pedig újabb 4 milliárd dinárt különítettünk el – magyarázta Dinkić.

VAN, AKI ÍGY SZÁMÍTJA, VAN, AKI AMÚGY

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője nem ért egyet a megállapítással, hogy Vajdaság jövőre több pénzt kap a köztársasági büdzséből, sőt. A helyzet ezúttal is változatlan: a jövő évi költségvetési javaslat nincsen összhangban az alkotmánnyal, a szerb kormány pedig továbbra is csak azzal foglakozik, hogy megvan-e a hét százalék – mondta Pásztor, hozzátéve: nem a hét százalék az elsődleges kérdés, hanem a Vajdaságnak szánt pénz struktúrája, vagyis az, hogy a tartomány mennyit költhet szabadon nagyberuházásokra. Ellentétben a korábbi évek költségvetési javaslataival, ezúttal egyetlen szabadon felhasználható dinárt sem irányoztak elő a tartománynak nagyberuházásokra – magyarázta Pásztor, hozzáfűzve: a korábbi években nagyjából 3 milliárd és 4 milliárd dinár közötti összeget különítettek el szabadon felhasználható nagyberuházásra elköltendő összegként. Ezt a pénzt a tartományi kormány azokra a beruházásokra költötte, amelyekre jónak találta.

A köztársasági kormány pontosan előírta, hogy Vajdaság területén mely nagyberuházásokra fordíthat pénzt a tartomány, derült ki a beszélgetés során, mint ahogyan az is, hogy ezek már folyamatban lévő projektumok. Új projektumokról szó sem esik.

A javaslat értelmében a tartomány jövőre legalább 14 milliárd dinárral kap kevesebbet nagyberuházásokra – nyilatkozta Pásztor.

– A hiány tekintetében két nehezen kezelhető adatról, összegről beszélhetünk. Ezeket nem szabad összeadni, hiszen külön ügyekről van szó. A tartományi kormány azt mondja, hogy 9,6 milliárd dinárral károsítják meg Vajdaságot. Ez így van. Az utóbbi összeg azért hiányzik, mert a költségvetési rendszerről szóló törvény két hónappal ezelőtti módosításával megváltozott a hét százalék kiszámolásához szükséges alap. Pontosabban: 128 milliárd dinárral csökkent a Vajdaságnak járó hét százalék számításához szükséges alap. Emiatt hiányzik a tartományi kormány által emlegetett 9,6 milliárd dinár. Tudjuk, hogy az alkotmány értelmében Vajdaságot a köztársasági büdzsé hét százaléka illeti meg, a hét százalék háromhetedét pedig nagyberuházásokra kellene hogy fordíthassa. Ha az aktuális javaslatban betervezett összegből kiszámoljuk a háromhetedet, akkor kiderül, hogy Vajdaság 14 milliárd dinárral kap kevesebbet nagyberuházási projektumokra. A költségvetés javaslata ellen szóló másik fontos érv, hogy a tartomány nem használhatja fel szabadon a nagyberuházásokra kapott összeget. Az is probléma, hogy a Tartományi Nagyberuházási Alap projektumainak tekintetében, amelyek esetében évekre visszamenőleg tartozásokat halmoztak fel a köztársasági utalások elmaradása miatt, a Nemzeti Beruházási Tervvel megbízott miniszter, Verica Kalanović, fogja jóváhagyni a kifizetéseket. Persze akkor, amikor gondolja, ott, ahol gondolja és úgy, ahogy gondolja. Ez így áll a költségvetés javaslatában – részletezte Pásztor.

Kérdésünkre, hogy Dinkić miért állítja azt, hogy a Vajdaságnak járó pénzt a szerbiai adóbevételek alapján számították ki, amikor a költségvetési rendszerről szóló törvény módosításának értelmében a tartományi költségvetés összegét az adóbevételekből fedezett kiadásokat alapul véve kellene kiszámítani, a VMSZ frakcióvezetője közölte: A szóban forgó jogszabályban valóban ez áll, viszont a szerb kormány és a Dinkić vezette minisztérium ezt a megfogalmazást úgy értelmezi, hogy az adóbevételeket kell alapul venni a számításhoz. A törvényben valóban nem ez szerepe – nyomatékosította Pásztor.

A VMSZ egyedül abban az esetben szavazza meg a költségvetési javaslatot, ha a parlament elfogadja a tartomány erre vonatkozó módosítási javaslatait. A tartomány egyrészt azt javasolta, hogy a Vajdaság területén megvalósított jövedéki adóbevételből 43 százalék maradjon meg a tartománynak, ugyanúgy, mint a személyi jövedelemadó és a nyereségadó egy része. Másrészt pedig azt javasolták, hogy a tartomány területén élő pedagógusok béreit, valamint a tartományi önkormányzatok transzferösszegeit ne számítsák bele a hét százalékba – emlékeztetett Pásztor, aki esélytelennek tartja, hogy a köztársasági képviselőház elfogadja a tartomány módosítási javaslatait.

– Két dolgot említenék pozitívumként: a betervezett agrárköltségvetés a köztársasági büdzsé nagyjából 4,5 százalékát teszi ki. Ez jelentős előrelépés a korábbiakhoz képest. A területalapú és egyéb más támogatásokra az állami költségvetés 3,2 százalékát, vagyis 34 milliárd dinárt irányoztak elő. Az is pozitívum, hogy a szerb–magyar akadémiaközi történész vegyes bizottság munkájára 10 millió dinárt javasoltunk a költségvetésből elkülöníteni a szerbiai tagozat részére és Dinkić a parlamenti vitában azt mondta, támogatni fogják indítványunkat – összegezte Pásztor.

AMBICIÓZUS ÉS FENNTARTHATATLAN

A többi ellenzéki párt szintén nem tartja támogathatónak a költségvetési javaslatot. A Demokrata Párt irreálisnak és méltatlannak nevezte. A költségvetés javaslata nem reformjellegű, ezért semmiféle gazdasági és pénzügyi fordulatot nem eredményezhet – véli Mirko Cvetković, a DP képviselője. A szintén demokrata Božidar Đelić pedig megállapította: a kormány a polgárok vállára helyezte át a gazdasági válság terhét. A következő évi büdzsében sem a köztársasági kormány, sem a Költségvetési Tanács, de a Nemzetközi Valutaalap, a polgárok és a DP sem hisznek – állítja Đelić.

Aleksandra Jerkov, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga frakcióvezetője szintén a Vajdaságnak szánt összegek miatt fejezte ki nemtetszését. Jerkov szerint Vajdaságot 32 milliárd dinárral rövidítik meg. Ha a Vajdaságnak szánt összeget nem növelik az alkotmánnyal összhangban, akkor a VSZL a költségvetési rendszerről szóló törvény alkotmányossági felülvizsgálatát fogja kérni, közölte Jerkov, majd csodálkozását fejezte ki, hogy a költségvetési hiány kevesebb lesz, mint a GDP 4 százaléka, de úgy, hogy az infláció növekedése mellett az adóbevételeket is növelték.

Čedomir Jovanović, a Liberális Demokrata Párt frakcióvezetője szerint a költségvetés a kormánykoalíciót alkotó pártok választási ígéreteit tartalmazza. Jovanović közölte: a kormánykoalíció a következő hat hónapot sem fogja túlélni.

A Szerb Megújhodási Mozgalom és a Szerbiai Kereszténydemokrata Párt frakciója szerint a költségvetési javaslat ambiciózus, a tervezett bevételeket és hiányt azonban lehetetlen lesz megvalósítani.

A Szerbiai Demokrata Párt hatvan módosítási javaslata elfogadásától tette függővé a költségvetés megszavazását.

Vlajko Senić, a pénzügyminisztérium államtitkára a Szerbiai Rádió és Televíziónak nyilatkozva szintén a költségvetési konszolidáció felé vezető út első lépésének nevezte a költségvetési javaslatot. Senić ezen felül bejelentette, hogy az elkövetkezendőkben sokkal szigorúbban fogják ellenőrizni a költségvetési eszközök költését. Az IMF és a Költségvetési Tanács ajánlása nyomán negyedévente fogjuk ellenőrizni az eszközök költését – nyilatkozta Senić.

PESEVSZKI EVELYN

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként