Napirenden a költségvetés

Mlađan Dinkić: Vajdaság többet kap az alkotmányos minimumnál – Pásztor Bálint: A tartomány jövőre legalább 14 milliárd dinárral kapna kevesebbet nagyberuházásokra

A Szerbiai Képviselőház pénteken kezdte megvitatni a jövő évi köztársasági költségvetési javaslatot. A bevételeket 956,4 milliárd dinárban, a kiadásokat pedig 1078,3 milliárd dinárban határozták meg. Ennek értelmében a költségvetési hiány 121,9 milliárd dinárt tenne ki, vagyis a bruttó hazai termék (GDP) 3,3 százalékát. A szerb kormány a költségvetés tervezésekor a GDP jövő évi növekedését 2 százalékban határozta meg, az inflációt pedig 5,5 százalékban.

Mlađan Dinkić pénzügyi és gazdasági miniszter azt állítja, hogy az aktuálishoz képest a következő évi büdzsé javaslatában drasztikusan sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt, és megállítani a közadósság növekedését. A költségvetési javaslat és az azt kiegészítő pénzügyi törvények mentén Szerbia jövőre várhatóan kétszázalékos gazdasági növekedést valósít majd meg, külkereskedelmi hiányát pedig csökkenteni fogja – magyarázta Dinkić, hozzátéve: a következendőkben sokkal szigorúbban megkövetelik majd a pénzügyi fegyelem betartását és az adókötelezettségek befizetésének rendszerességét.

– Ez az első lépés az ország gazdasági körülményeinek a megszilárdítása felé. Igaz, nem elegendő a közpénzügyek területén rendet teremteni, ugyanakkor mindenféleképpen ez az első lépés a válságból kivezető úton elindulva. Szilárd és biztos közpénzügyek nélkül egyetlen ország gazdasága sem lehet erős. Az adóköteleseknek adókötelezettségeiket rendszeresen és a megszabott határidőn belül kell fizetniük. A 2013-as köztársasági költségvetés célja, hogy hozzájáruljon a költségvetési politika érezhető fordulatához – magyarázta Dinkić.

A költségvetési javaslat beterjesztésekor a pénzügyminiszter arra is kitért, hogy az ország közadóssága az utóbbi négy évben megduplázódott, a kamatok költsége pedig hatszorosára növekedett. A hitelkamatok növekedését úgy lehet megállítani, hogy a konszolidált költségvetés és a köztársasági költségvetés hiányát is csökkentjük – részletezte Dinkić, hozzáfűzve, hogy a konszolidált költségvetés deficitje jövőre a GDP 3,6 százalékát teszi majd ki, a köztársasági büdzsé hiánya pedig a GDP 3,3 százalékát. A közadósságot így sikerül megállítani a GDP 65 százalékán – hangsúlyozta Dinkić.

– A mezőgazdaságra a költségvetés 4,5 százalékát terveztük fordítani. Eddig a büdzsé 2,6 százaléka jutott a mezőgazdaságra. A nagyberuházásokra 4 milliárd dinárral tervezünk többet adni, mint tavaly. A jövőben csak nagyberuházások miatt adósodunk el, veszteséget jegyző vállalatok miatt azonban nem. Az állam korábban a kilátástalan helyzetben lévő vállalatokra évi 700–800 millió dinárt fordított. Vajdaság költségvetése a szerbiai adóbevételek 8,4 százalékát teszi majd ki. Ez meghaladja az alkotmányban előírt minimumot. Az önkormányzatok számára előirányzott költségvetési eszközöket 2,3 százalékkal növeltük, a regionális utak karbantartására pedig újabb 4 milliárd dinárt különítettünk el – magyarázta Dinkić.

VAN, AKI ÍGY SZÁMÍTJA, VAN, AKI AMÚGY

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség frakcióvezetője nem ért egyet a megállapítással, hogy Vajdaság jövőre több pénzt kap a köztársasági büdzséből, sőt. A helyzet ezúttal is változatlan: a jövő évi költségvetési javaslat nincsen összhangban az alkotmánnyal, a szerb kormány pedig továbbra is csak azzal foglakozik, hogy megvan-e a hét százalék – mondta Pásztor, hozzátéve: nem a hét százalék az elsődleges kérdés, hanem a Vajdaságnak szánt pénz struktúrája, vagyis az, hogy a tartomány mennyit költhet szabadon nagyberuházásokra. Ellentétben a korábbi évek költségvetési javaslataival, ezúttal egyetlen szabadon felhasználható dinárt sem irányoztak elő a tartománynak nagyberuházásokra – magyarázta Pásztor, hozzáfűzve: a korábbi években nagyjából 3 milliárd és 4 milliárd dinár közötti összeget különítettek el szabadon felhasználható nagyberuházásra elköltendő összegként. Ezt a pénzt a tartományi kormány azokra a beruházásokra költötte, amelyekre jónak találta.

A köztársasági kormány pontosan előírta, hogy Vajdaság területén mely nagyberuházásokra fordíthat pénzt a tartomány, derült ki a beszélgetés során, mint ahogyan az is, hogy ezek már folyamatban lévő projektumok. Új projektumokról szó sem esik.

A javaslat értelmében a tartomány jövőre legalább 14 milliárd dinárral kap kevesebbet nagyberuházásokra – nyilatkozta Pásztor.

– A hiány tekintetében két nehezen kezelhető adatról, összegről beszélhetünk. Ezeket nem szabad összeadni, hiszen külön ügyekről van szó. A tartományi kormány azt mondja, hogy 9,6 milliárd dinárral károsítják meg Vajdaságot. Ez így van. Az utóbbi összeg azért hiányzik, mert a költségvetési rendszerről szóló törvény két hónappal ezelőtti módosításával megváltozott a hét százalék kiszámolásához szükséges alap. Pontosabban: 128 milliárd dinárral csökkent a Vajdaságnak járó hét százalék számításához szükséges alap. Emiatt hiányzik a tartományi kormány által emlegetett 9,6 milliárd dinár. Tudjuk, hogy az alkotmány értelmében Vajdaságot a köztársasági büdzsé hét százaléka illeti meg, a hét százalék háromhetedét pedig nagyberuházásokra kellene hogy fordíthassa. Ha az aktuális javaslatban betervezett összegből kiszámoljuk a háromhetedet, akkor kiderül, hogy Vajdaság 14 milliárd dinárral kap kevesebbet nagyberuházási projektumokra. A költségvetés javaslata ellen szóló másik fontos érv, hogy a tartomány nem használhatja fel szabadon a nagyberuházásokra kapott összeget. Az is probléma, hogy a Tartományi Nagyberuházási Alap projektumainak tekintetében, amelyek esetében évekre visszamenőleg tartozásokat halmoztak fel a köztársasági utalások elmaradása miatt, a Nemzeti Beruházási Tervvel megbízott miniszter, Verica Kalanović, fogja jóváhagyni a kifizetéseket. Persze akkor, amikor gondolja, ott, ahol gondolja és úgy, ahogy gondolja. Ez így áll a költségvetés javaslatában – részletezte Pásztor.

Kérdésünkre, hogy Dinkić miért állítja azt, hogy a Vajdaságnak járó pénzt a szerbiai adóbevételek alapján számították ki, amikor a költségvetési rendszerről szóló törvény módosításának értelmében a tartományi költségvetés összegét az adóbevételekből fedezett kiadásokat alapul véve kellene kiszámítani, a VMSZ frakcióvezetője közölte: A szóban forgó jogszabályban valóban ez áll, viszont a szerb kormány és a Dinkić vezette minisztérium ezt a megfogalmazást úgy értelmezi, hogy az adóbevételeket kell alapul venni a számításhoz. A törvényben valóban nem ez szerepe – nyomatékosította Pásztor.

A VMSZ egyedül abban az esetben szavazza meg a költségvetési javaslatot, ha a parlament elfogadja a tartomány erre vonatkozó módosítási javaslatait. A tartomány egyrészt azt javasolta, hogy a Vajdaság területén megvalósított jövedéki adóbevételből 43 százalék maradjon meg a tartománynak, ugyanúgy, mint a személyi jövedelemadó és a nyereségadó egy része. Másrészt pedig azt javasolták, hogy a tartomány területén élő pedagógusok béreit, valamint a tartományi önkormányzatok transzferösszegeit ne számítsák bele a hét százalékba – emlékeztetett Pásztor, aki esélytelennek tartja, hogy a köztársasági képviselőház elfogadja a tartomány módosítási javaslatait.

– Két dolgot említenék pozitívumként: a betervezett agrárköltségvetés a köztársasági büdzsé nagyjából 4,5 százalékát teszi ki. Ez jelentős előrelépés a korábbiakhoz képest. A területalapú és egyéb más támogatásokra az állami költségvetés 3,2 százalékát, vagyis 34 milliárd dinárt irányoztak elő. Az is pozitívum, hogy a szerb–magyar akadémiaközi történész vegyes bizottság munkájára 10 millió dinárt javasoltunk a költségvetésből elkülöníteni a szerbiai tagozat részére és Dinkić a parlamenti vitában azt mondta, támogatni fogják indítványunkat – összegezte Pásztor.

AMBICIÓZUS ÉS FENNTARTHATATLAN

A többi ellenzéki párt szintén nem tartja támogathatónak a költségvetési javaslatot. A Demokrata Párt irreálisnak és méltatlannak nevezte. A költségvetés javaslata nem reformjellegű, ezért semmiféle gazdasági és pénzügyi fordulatot nem eredményezhet – véli Mirko Cvetković, a DP képviselője. A szintén demokrata Božidar Đelić pedig megállapította: a kormány a polgárok vállára helyezte át a gazdasági válság terhét. A következő évi büdzsében sem a köztársasági kormány, sem a Költségvetési Tanács, de a Nemzetközi Valutaalap, a polgárok és a DP sem hisznek – állítja Đelić.

Aleksandra Jerkov, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga frakcióvezetője szintén a Vajdaságnak szánt összegek miatt fejezte ki nemtetszését. Jerkov szerint Vajdaságot 32 milliárd dinárral rövidítik meg. Ha a Vajdaságnak szánt összeget nem növelik az alkotmánnyal összhangban, akkor a VSZL a költségvetési rendszerről szóló törvény alkotmányossági felülvizsgálatát fogja kérni, közölte Jerkov, majd csodálkozását fejezte ki, hogy a költségvetési hiány kevesebb lesz, mint a GDP 4 százaléka, de úgy, hogy az infláció növekedése mellett az adóbevételeket is növelték.

Čedomir Jovanović, a Liberális Demokrata Párt frakcióvezetője szerint a költségvetés a kormánykoalíciót alkotó pártok választási ígéreteit tartalmazza. Jovanović közölte: a kormánykoalíció a következő hat hónapot sem fogja túlélni.

A Szerb Megújhodási Mozgalom és a Szerbiai Kereszténydemokrata Párt frakciója szerint a költségvetési javaslat ambiciózus, a tervezett bevételeket és hiányt azonban lehetetlen lesz megvalósítani.

A Szerbiai Demokrata Párt hatvan módosítási javaslata elfogadásától tette függővé a költségvetés megszavazását.

Vlajko Senić, a pénzügyminisztérium államtitkára a Szerbiai Rádió és Televíziónak nyilatkozva szintén a költségvetési konszolidáció felé vezető út első lépésének nevezte a költségvetési javaslatot. Senić ezen felül bejelentette, hogy az elkövetkezendőkben sokkal szigorúbban fogják ellenőrizni a költségvetési eszközök költését. Az IMF és a Költségvetési Tanács ajánlása nyomán negyedévente fogjuk ellenőrizni az eszközök költését – nyilatkozta Senić.

PESEVSZKI EVELYN

2021. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2021. október 27.

10,00 - Zenta - Találkozó Branko Ružić első kormányalelnökkel, oktatási, tudományügyi és technológia fejlesztési miniszterrel

2021. október 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

14,00 - Szabadka - a gázvezeték-hálózat bővítési munkálatainak megtekintése a Zorka Helyi Közösségben

2021. október 29.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2021. november 1.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. november 2.

12,00 - Bajmok - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2021. november 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 15. ülése

2021. november 6.

11,00 - Szabadka - Dr. Várady Tibor akadémikus előadása az ösztöndíjas joghallgatóknak

2021. november 8.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2021. november 9.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VI. ülése)

2021. november 10.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 12.

09,00 - Bajmok - a Szent Péter és Pál római katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

12,00 - Szabadka - Találkozó Kudlik Zoltán tartományi művelődési, tájékoztatási és vallási közösségi segédtitkárral 

2021. november 14.

10,00 - Budapest - a Fidesz tisztújító kongresszusa

2021. november 17.

16,00 - Budapest -  Fogadás Ausztria budapesti nagykövetségén, amely során Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az Arany Érdemrend az Osztrák Köztársaság Szolgálatáért kitüntetésben részesül

2021. november 18.

10,00 - Találkozó Sutus Áronnal, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökével

18,00 - Hajdújárás a VMSZ Tanácsának ülése

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

2021. november 19.

12,00 - Szabadka - a BAS Boysen Abgassysteme gyár ünnepélyes megnyitója

2021. november 22.

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) Rt. képviselőivel és a szabadkai Városi Képviselő-testület Palics, Hajdújárás és Ludas településeket képviselő tanácsnokaival, valamint e három helyi közösség titkáraival és tanácsainak tagjaival

2021. november 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VII. ülése)

12,00 - Belgrád - A Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádi Városi Szervezete által szervezett, A híres szerbek és magyarok nagy szerelmei c. kiállítás megnyitója

2021. november 24.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2021. november 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak VIII. ülése)

 

2021. november 26.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

12,00 - Szabadka - Ünnepség a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar fennállásának 15., valamint a szabadkai magyar tanítóképzés 150. évfordulója alkalmából

2021. november 27.

15,00 - Bácskossuthfalva - Csubela Ferenc, a VMSZ első elnöke halálának évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés és emléktábla-avatás

2021. november 29.

09,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak X. ülése)

2021. november 30.

12,00 - Szabadka - I. Péter Karađorđević király szobrának felavatása

15,00 - Belgrád - A Parlament nyolcadik alkalmi ülése a XII. ciklusban (alkotmánymódosítás)

18,30 - Belgrád - Szavazás (A Parlament VIII. alkalmi ülése a XII. ciklusban)

2021. december 1.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

13,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2021. december 2.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 16. ülése

2021. december 3.

12,00 - Szabadka - Ünnepség a a szabadkai Gázművek Közvállalat fennállása 16. évfordulója alkalmából

13,00 - Szabadka - Találkozó Rashid Hassan Pour Baei úrral, az Iráni Iszlám Köztársaság belgrádi nagykövetével

2021. december 4.

11,00 - Palics - a VIII. Hagyományok Téli Fesztiválja megnyitója

2021. december 6.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2021. december 7.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

 

2021. december 8.

11,00 - Palics - Találkozó Tatjana Matić köztársasági kereskedelmi, idegenforgalmi és távközlési miniszterrel 

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak XI. ülése)

18,00 - Belgrád - a Vajdasági Magyar Szövetség Belgrádi Városi Szervezete fennállásának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség

2021. december 11.

15:30 - Ludas - Hálaadó szentmise az Alexandria Szent Katalin templom megépítésének 200. évfordulója alkalmából

2021. december 12.

16,00 - Hajdújárás - Advent a falunkban

2021. december 13.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

 

2021. december 14.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XII. ülése)

2021. december 15.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

14,15 - Szabadka - a Betlehemi Békeláng fogadása

2021. december 17.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,30 - Szabadka - a VMSZ Tömb Önkormányzati Fórumának ülése

2021. december 20.

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Ludas - Találkozó a VMSZ szabadkai városi tisztségviselőivel

2021. december 21.

10,00 - Belgrád - Találkozó Pintér Attilával, Magyarország belgrádi nagykövetélvel

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XIV. ülése)

2021. december 22.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

12,00 - Szabadka - A TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban ma 20 órakor)

2021. december 23.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 17. ülése

2021. december 27.

10,00 - Szabadka - A YU ECO TV In medias res c. műsorának felvétele (szerb nyelven; adásban kedden 20 órakor)

14,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

17,00 - Ada - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2021. december 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak XVI. ülése)

11,00 - Belgrád - Gyászülés Branko Marinković, a Parlament főtitkár-helyettese tiszteletére

14,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgatóbizottságának ülése

14,30 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó és a Hét Nap számára

2021. december 29.

10,00 - Belgrád - A Parlament kilencedik alkalmi ülése a XII. ciklusban 

14,30 - Újvidék - A Gazdasági Akadémia Univerzitás újévi fogadása

17,00 - Ludas - a VMSZ köztársasági és tartományi tisztségviselőinek találkozója

2021. december 30.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele (adásban pénteken 15 órakor)

2022. január 10.

10:30 - Szabadka - Találkozó Maczkó Józseffel, a magyarországi Kelebia polgármesterével

2022. január 11.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XV. rendkívüli ülés)

 

2022. január 12.

14,30 - Szabadka - A Pannon TV Szubjektív c. műsorának felvétele (adásban csütörtökön 19:30-kor)

 

2022. január 14.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

 

2022. január 16.

09,00 - Szabadka - Alkotmányozó referendum - szavazás

2022. január 19.

08,45 - Szabadka - Vendégszereplés az M1 Határvédelem c. műsorában (élő)

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke Novine hetilap számára

2022. január 20.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 18. ülése

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2022. január 21.

12,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor) 

19,00 - Szabadka - A Szent Száva-Hét nyitó ünnepsége