Jövő a múlt árnyékában

Azzal több politikus is egyetért, hogy fontos lenne végrehajtani az átvilágítást, egyesek szerint viszont Szerbia elkésett ezzel

A Szerbiai Kereszténydemokrata Párt törvénymódosítási indítvány formájában javasolja az emberi jogok megsértésével kapcsolatos felelősségről, azaz az átvilágításról szóló törvény hatályának  meghosszabbítását újabb tíz évre. A szóban forgó jogszabályt 2003 májusában fogadta el a Szerbiai Képviselőház, majd ugyanazon év júniusában lépett hatályba. A törvény az 1976. március 23. és a jogszabály elfogadása közötti időszakban elkövetett gaztettekre, emberi jogok megsértésére vonatkozik. Három hónap múlva lejár a jogszabály hatálya. Akármilyen összetételű hatalom is állt az utóbbi tíz évben Szerbia élén, az átvilágítás tekintetében semmi sem történt. Ennek értelmében megtörténhet, hogy azok az emberek, akik valamilyen módon felelőssé tehetők a rendszerváltás előtti időszakban jellemző különböző gaztettek elkövetéséért, továbbra is valamilyen köztisztséget töltenek be. Az átvilágítási törvénynek nem az a célja, hogy ezeket az embereket börtönbe juttassa, hanem az, hogy azok, akik a rendszerváltás előtti időszakban valamilyen módon megsértették az emberi jogokat, ne tölthessenek be közfunkciót, mondják a törvénymódosítást támogató politikusok.

Az átvilágítás tekintetében pozitív példaként említhető Csehország, ahol az 1991-ben elfogadott lusztrációs törvény értelmében az államvédelem és a katonai kémelhárítás tisztjei, munkatársai, a volt magas rangú kommunista funkcionáriusok, a munkásőrség vezetői nem tölthetnek be magasabb tisztségeket az államigazgatás, a hadsereg, a rendőrség és néhány más testület soraiban. A lusztrációs törvény gyakorlatilag lehetetlenné tette a kommunista rezsim vezető rétegének politikai túlélést.

ELKÉSTEK

A Vajdasági Magyar Szövetség mindenféleképpen támogatja, hogy a törvénymódosítási javaslat napirendre kerüljön, és amennyiben ez megtörténik, akkor a párt képviselői megszavazzák azt, mondta lapunknak nyilatkozva Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője, hozzátéve: komoly kételyei vannak azzal kapcsolatban, hogy a lusztrációs törvény hatályának meghosszabbítása hozhat-e bármiféle eredményt.

– Kétségtelen tény, hogy a tranzíciós országokban a konszolidált demokrácia kialakulásának egyik alapfeltétele a lusztrációs törvény meghozatala. Magyarán: az átvilágításnak meg kell történnie, hogy ne tölthessenek be köztisztséget olyan személyek, akik a kommunizmus ideje alatt megsértették az emberi jogokat. A demokrácia megszilárdításához az átvilágítás mellett a tranzíciós országokban a titkos dossziék megnyitása, a vagyon-visszaszármaztatás végrehajtása és a rehabilitáció is fontos. Annak ellenére, hogy Szerbiában még 2003 júniusában hatályba lépett az átvilágítási törvény, ez idáig semmi sem történt ezen a téren. A hozzáállás abból is látszik, hogy a jogszabály mentén megalakult kilenctagú bizottság, amelynek kiemelkedő független jogászok, parlamenti képviselők, a Legfelsőbb Bíróság bírái a tagjai, egyáltalán nem működött. Ennek az az egyik legfőbb oka, hogy a bizottság semmiféle állami támogatásban nem részesült. Itt nemcsak az anyagi, hanem az erkölcsi támogatás hiányára is gondolok. Ebben a társadalomban még távolról sem alakult ki konszenzus azzal kapcsolatban, hogy az átvilágítás az ország demokratizációjának egyik elengedhetetlen feltétele. 2008-ban 400 ezer dinár volt a bizottság éves költségvetése, 2011-ben 16 ezer dinár, idén pedig nem is szerepel a köztársasági költségvetésben. Nem állíthatjuk, hogy a tavalyi kormányváltással változott meg minden, ezért is soroltam fel a korábbi adatokat. Országos szinten ebben az ügyben még 400 ezer dinárból sem lehet semmit tenni. Szerbia nem követte a példaértékű csehországi gyakorlatot és tudjuk, hogy ki mindenki tölt be, vagy töltött be az utóbbi tíz évben magas és kevésbé magas állami tisztségeket. 2013-ban már nem lehet ezt a folyamatot elkezdeni. Késő most megkezdeni az átvilágítást. Mondom ezt annak ellenére, hogy a lusztráció a demokrácia megszilárdításának az alapfeltétele minden tranzíciós országban. Az átvilágítás lényege az, hogy a rendszerváltást követően ne tölthessenek be tisztségeket olyan személyek, akiknek a kezéhez vér tapad, vagy akik bármiféle módon megsértették az emberi jogokat. Tíz-tizenöt évvel a rendszerváltás után nincs értelme az átvilágításnak – fogalmazott Pásztor.

Jogos a kérdés, hogy vajon még mindig sok olyan személy tölt-e be köztisztséget, akinek félnivalója lenne a lusztrációs törvény alkalmazása miatt. Pásztor szerint nehéz lenne megválaszolni a kérdést, hogy mennyire szövik át ezek a személyek továbbra is a közszférát. Az igazsághoz csak akkor lehetne közelebb kerülni, ha a volt kommunista országok többségéhez hasonlóan Szerbiában is megnyitották volna, vagy megnyitnák a titkos dossziékat.

NEM KÉSŐ

Aleksandar Marton, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga alelnöke szintén támogatandó kezdeményezésnek tartja az SZKDP törvénymódosítási indítványát és a téma felfrissítését. A VSZL már korábban is hangsúlyozta az átvilágítás fontosságát, illetve azt, hogy a meglévő jogszabály mentén el kellene kezdődnie a folyamatnak – nyilatkozta lapunknak Marton, hozzátéve: az országban szinte semmi sem történt a múlt század kilencvenes éveiben elkövetett gaztettekért felelős személyek megnevezésére.

Abban az időszakban fegyveres összecsapások történtek a volt Jugoszlávia területén, embereket gyilkoltak meg, vagy üldöztek el otthonaikból, vagyis a lehető legkülönfélébb módon sértették meg az emberi jogokat, fejtegette Marton, aki szerint csupán maroknyi személy felelt a tetteiért.

– A lusztrációs bizottság nem végezte a munkáját. Ezt a hiányzó politikai akarattal magyarázom. Azoknak az embereknek a többsége, akik valamilyen módon megsértették az emberi jogokat, 2000. október 5. után is köztisztséget tölthettek be. Ezért is csatlakozunk a legújabb kezdeményezéshez, hogy hosszabbítsák meg a lusztrációs törvény hatályosságát. Szerbia csakis akkor lehet normális ország, ha megtörténik az átvilágítás, ha szembesülünk a múlt század kilencvenes éveiben elkövetett gaztettekkel. Míg korábban egyedül voltunk a követelésünkkel, hogy a törvény hatályosságát meg kell hosszabbítani, addig mostanra más pártok is támogatják ezt az elképzelést, a VSZL pedig ezeknek a pártoknak az oldalára áll. A törvény hatályosságának 2023-ig történő meghosszabbításával hozzájárulnánk ahhoz, hogy az illetékes bizottság megkezdje a munkát és megnevezze azokat az embereket, akik valamilyen módon részét képezték a rendszerváltás előtti rezsimnek – összegezte Marton.

Kérdésünkre válaszolva, hogy ha az utóbbi tíz évben, amikor bizonyos ideig a VSZL is a hatalom részét képezte a köztársaságban, semmi sem történt ezen a téren, akkor miért éppen most kezdenék meg az illetékesek az átvilágítást, a VSZL alelnöke kifejtette: egyértelmű, hogy eddig hiányzott az egységes politikai akarat.

– Biztosan mindenki emlékszik arra, hogy Zoran Đinđić kormányfői tisztsége  idejében a demokratikus erőknek alig volt meg a többsége, majd a Szerbiai Demokrata Párt nagyon gyorsan hátat fordított a kormányfőnek és a Demokrata Pártnak. Később jött az SZDP vezette kormány, majd a kormány, amelyben bár a DP és az VSZL is részt vettek, de az is tudvalevő, hogy milyen más erő – Szerbiai Szocialista Párt – képezte még részét annak a kormánynak. Azok, akik a kilencvenes években is hatalmon voltak, nem támogatták az átvilágítást. Bízom benne, hogy most már valóban minden lényeges politikai erő Szerbia európai integrációját támogatja és ennek mentén felismerik az átvilágítás fontosságát. Csakis egységesen, politikai konszenzussal lehet végrehajtani a folyamatot – érvelt Marton.

Megjegyzésünkre, hogy a kilencvenes évek gaztetteinek tekintetében feltehetőleg esélytelen a Szerb Radikális Pártból kilépő személyek által megalakított Szerb Haladó Párttól, valamint az ismét hatalmi szocialistáktól elvárni az átvilágítást, Marton kifejtette: e pártok vezetőinek és mindenki másnak, legyen bármelyik politikai párt tagja, vagy vezetője is valaki, tudnia kell, hogy Szerbia jövőjét veszélyeztetik, ha nem történik meg a szembesülés a múlttal.

PESEVSZKI EVELYN

2024. január 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Újvidék - Szerződésaláírás a Magyar Szó épületében tervezett felújítési munkálatokkal kapcsolatban

2024. január 24.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. január 25.

10,00 - Szabadka - a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium iskolanapja és kápolnájának búcsúja

2024. január 26.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

18,00 - Zenta - Ünnepség a Magyar Kultúra Napja alkalmából

2024. január 28.

17,00 - Magyarkanizsa - Ökumenikus istentisztelet

2024. január 31.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Újvidék Város napja, a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 1.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 43. ülése

15,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. február 2.

14,00 - Szabadka - A Prosperitati Alapítvány központi irodája új helyszínének avatója

18,00 - Törökkanizsa - A VMSZ községi szervezete megalakulásának 17. évfordulójára szervezett ünnepség

 

2024. február 6.

10,00 - Belgrád - A Parlament első, alakuló ülése a XIV. ciklusban

10,30 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

11,30 - Belgrád - Találkozó Magyar Józseffel, Magyarország belgrádi nagykövetével

2024. február 8.

16,30 - Csóka - Megemlékezés Móra Ferenc halálának 90. évfordulóján

2024. február 17.

13,30 - Budapest - Találkozó Zsigmond Barna Pál, országgyűlési képviselővel, a Fidesz határon túli ügyekért felelős igazgatójával

15,00 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszéde

2024. február 19.

13,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

18,00 - Zombor - Zombor Város napja - a VMSZ ünnepi műsora

2024. február 20.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

15,30 - Szabadka - Találkozó Dr. Gyuricza Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) rektorával

2024. február 21.

10,00 - Zenta - A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) diplomaosztó ünnepsége

 

2024. február 24.

10,30 - Palics - Jogászkonferencia a Vajdasági Magyar Jogász Egylet (VMJE) szervezésében

 

2024. február 26.

16,30 - Budapest, Országház - Magyarország köztársasági elnökének megválasztása és ünnepélyes eskütétele

2024. február 27.

10,30 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučićtyal, Szerbia köztársasági elnökével

2024. március 1.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2024. március 2.

10,00 - Zenta - a VMSZ tisztújító közgyűlése

2024. március 4.

13,30 - Szabadka - Interjú a „Politika” napilapnak   

16,00 - Zenta - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. március 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. március 6.

08,00 - Budapest - találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

09,00 - Budapest - előadás megtartása a Misszióvezetői Értekezleten a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 

10,00 - Budapest - találkozó Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával, miniszterhelyettessel

16,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak

2024. március 7.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 44. ülése

12,30 - Szabadka - Interjú a Hét Nap hetilapnak

2024. március 8.

14,00 - Budapest - Esterházy János Emlékünnepség és Díjátadó

2024. március 11.

17,00 - Óbecse - Megemlékezés Than Mór halálának 125. évfordulójára

2024. március 12.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában

10,30 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

2024. március 13.

13,30 - Szabadka - Tárgyalás Bányai Gábor országgyűlési képviselővel, a Dél-Alföld gazdasági fejlesztéséért felelős kormánybiztossal

18,00 - Palics - Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának ünnepi fogadása az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére

2024. március 14.

11,00 - Királyhalom - Petőfi Sándor mellszobrának ünnepélyes leleplezése

12,00 - Királyhalom - Találkozó Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral

2024. március 15.

10,00 - Magyarittabé - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

15,00 - Bácskossuthfalva - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

17,00 - Szabadka - Megbeszélés dr. Nobilis Márton Pállal, Magyarország  Agrárminisztériumának államtitkárával

18,00 - Szabadka - a Vajdasági Magyar Szövetség Központi megemlékezése

2024. március 16.

16,00 - Tiszaszentmiklós - Ünnepi műsor és emléktábla avatás Pásztor István tiszteletére

18,30 - Torda - Koszorúzás és ünnepi műsor

2024. március 18.

09,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Nemzet napilapnak

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)