Intézményesített kisebbségkutatás

Nemzetközi kisebbségügyi tanácskozás Újvidéken

Az alcímben feltüntetett elnevezéssel szerveztek a hétvégén nemzetközi tanácskozást Újvidéken. A résztvevőket, a Magyarországról, Erdélyből és Kárpátaljáról is érkezett kutatókat, előadókat az Európa Kollégium látta vendégül. A rendezvényt a Vajdasági Magyar Akadémia Tanács szervezte meg. A rendezvénynek az ismeretterjesztő jelleg mellett kapcsolatteremtő feladata is volt, a vendégek számára lehetővé tette azt, hogy megismerkedjenek a Kárpát-medencei kisebbségkutatás vezető egyéniségeivel, illetve Újvidéken, a vajdasági magyar tudományosság szórványban dolgozó képviselőivel. Az előadásokat követően a résztvevők kerekasztalhoz ültek, beszélgetésük témája pedig a kisebbségkutatás jelene és jövője volt. Megnyitó köszöntőbeszédet Lendák Imre, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke mondott, egyebek között arról is szólt, hogy a tanácsnak, mint civil szervezetnek az a célja, hogy tömörítse a Vajdaságban dolgozó, magukat magyarnak is valló kutatókat és felsőoktatásban részt vevő oktatókat. – A mai rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia támogatását élvezi. A VMAT tagjai korábban már többször is részt vettek különböző, kisebbségkutatási helyzet- és igényfelmérésekben. Sokszor elhangzott már az, hogy a kisebbségkutatást intézményesíteni kellene. Örülünk annak, hogy külföldi vendégeink ma itt vannak, és hogy átadhatják tapasztalataikat – mondta az elnök.

A rendezvényen a külföldről érkezett vendégek mellett sokan részt vettek az újvidéki és a belgrádi egyetemről és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiáról is. A kollégium dísztermében többek között jelen volt Várady Tibor akadémikus, a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, Zoran Milošević tartományi felsőoktatási és tudományügyi titkár, Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke, Pásztor Bálint köztársasági képviselő, Vitkay-Kucsera Ágota a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében, Halasi Szabolcs tartományi felsőoktatási segédtitkár, Snejder-Sára Ildikó, az Európa Kollégium igazgatónője, König Marianna, az MTA Területi Akadémiai Bizottságainak igazgatónője, Morvai Tünde, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság osztályvezetője és Nagy Melinda, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács titkára is.

Zoran Milošević egyetemi tanár felszólalásában örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a magyar politikai korpusz nagymértékben hozzájárul a tartományi kormány működésének sikeréhez. – Nagy örömömre szolgál, hogy ma köszönthetem Várady Tibor akadémikust és Pásztor Bálint képviselő urakat is, akárcsak a Magyar Tudományos Akadémia tagjait, mindazokat, akik művészetükkel és tevékenységükkel igazolják azt, hogy bármikor javíthatunk helyzetünkön, amennyiben készen állunk a párbeszédre. Politikai tőkénket jellemzi a nemzeti kisebbségek tudományos tevékenysége is, ezek között a magyar kisebbségkutató aktivitása kiemelkedő helyet tölt be. Tőkénk részét képezik a tudományos oktatás terén megnyilvánuló tevékenységek is, az a tény, hogy a szabadkai Tanítóképző Kar már csak egy lépésnyire áll a jogi szubjektivitás elnyerésétől, és attól, hogy az egyetemi közösség 14., egyenrangú tagjává váljon – sorolta egyebek között a titkár, majd emlékeztetett arra, hogy éppen különbözőségeink tesznek naggyá és hatalmassá bennünket. – Be kell bizonyítanunk az európai közösségnek azt, hogy képesek vagyunk megérteni egymás értékeit, ugyanúgy, mint ahogy ők már ezt megtették, és kialakították az erre vonatkozó párbeszéd-szabványrendszert – mondta.

Snejder-Sára Ildikó üdvözlőbeszédében kitért arra, hogy a magyar tudomány ünnepének hónapjában, az Eötvös Loránd-emlékévben az Európa Kollégium a lehető legjobb választás volt a tanácskozás megszervezésére. – A vajdasági magyar közösség tudományos utánpótlása nevelkedik itt, 2015 óta évente 380 magyar ajkú fiatal lakik itt, 70 vajdasági településről. A bennlakók tanulmányaik mellett a tudományos kutatások terén is megtehetik első lépéseiket, a szakkollégiumi tevékenységek által fejlődhetnek – emlékeztetett az igazgatónő.

– Többen is két mezben vagyunk itt, közéleti szereplőként, ugyanakkor tudományos tevékenységet is kifejtünk kisebb vagy nagyobb sikerrel. Az értékteremtő kisebbségkutatás pontosan ennek a két szférának az együttműködéséről szól, hiszen a közéletben, a politikában működőknek jut az a feladat, hogy értékeket teremtsenek, hogy jogaink előbbre vitelét segítsék, ezáltal azt eredményezve, hogy otthon érezzük magunkat. A tudománnyal foglalkozók azok, akik tanulmányozhatják, elemezhetik a megoldásokat, rámutathatva jó vagy kevésbé jó oldalaikra. A politikában, közéletben szerepet vállalóknak szükségük van a tudománnyal foglalkozók véleményére, kritikus megállapításaira, hogy a jogrendben szerepet kapó megoldások minél jobban megfeleljenek az elvárásoknak. Az alapvető cél az, hogy itt, a szülőföldön otthon érezhessük magunkat  – mondta Pásztor Bálint köztársasági képviselő üdvözlőbeszédében. – Van miről tanácskoznunk. Tizenöt évvel ezelőtt, amikor a nemzeti tanácsok megválasztási módjáról folyt a közéletben a vita, voltak olyan nemzetközi szervezetek, amelyek megengedhetetlennek tartották, hogy a tanácsokat közvetlen módon válasszák meg. Ugyanis a nemzeti kisebbségek tagjainak hátrányai szármázhatnak abból, ha listázzák a neveiket. Azóta a jogszabályok nemzeti nyilvántartásra vonatkozó adatokat is tartalmazó jegyzékek vezetésére kötelezik az állami szerveket. Ma, amikor az anyakönyv részévé válik a nemzeti hovatartozás, és amikor nyilvántartást vezetnek a magyarul tanulókról, ebből csakis előnyök származhatnak. Összehasonlító szempontból ezt érdemes a Kárpát-medence szintjén is tanulmányozni. A politikumnak és tudománynak együtt kell működnie – véli a köztársasági képviselő, aki szerint ma a vajdasági magyar közösségnek talán a legnagyobb értéke az Európa Kollégium.

szb

2020. április 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

 

2020. április 29.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,05 - Belgrád - Parlament - szavazás (I. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 4.

17,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel

 

2020. május 6.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

20,45 - Belgrád - Parlament - szavazás (II. ülés a rendkívüli állapot ideje alatt)

2020. május 8.

09,15 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

13,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. május 10.

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,30 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak II. ülése)

2020. május 12.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

19,30 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. május 14.

17,00 - Csóka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 15.

17,00 - Topolya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 16.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2020. május 18.

13,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

17,00 - Zenta - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 19.

15,15 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

17,00 - Kisorosz - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 20.

17,00 - Bácsfeketehegy - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 21.

17,00 - Horgos - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 22.

17,00 - Magyarkanizsa - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 23.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. május 25.

17,00 - Óbecse - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 26.

17,00 - Bácskertes - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 27.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

 

2020. május 28.

17,00 - Hajdújárás - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 29.

17,00 - Szabadka - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. május 30.

10,00 - Palics - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 1.

17,00 - Temerin - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 2.

17,00 - Muzslya - Találkozó a VMSZ aktivistáival

2020. június 3.

21,00 - Újvidék - Vendégszereplés a Vajdasági Televízió (RTV) Sučeljavanje c. műsorában (élő; szerb nyelven)

2020. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2020. június 5.

10,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

2020. június 6.

09,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Elnökségének ülése

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

13,00 - Szabadka - Találkozó a radanováci polgárokkal

2020. június 9.

10,00 - Óbecse - Látogatás helyi intézményekben

19,00 - Ludas - Találkozó a helyiekkel

19,30 - Ludas - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 10.

11,00 - Palics - Találkozó a helyiekkel

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - a VMSZ lakossági fóruma

 

2020. június 11.

06,45 - Szabadka - Vendégszereplés a Kossuth Rádió reggeli műsorában (élő)

09,00 - Szabadka (Vasutas HK)  - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Találkozó Kövér Lászlóval, Magyarország Országgyűlésének elnökével

17,20 - Belgrád - Vendégszereplés az RTV1 Pravi ugao c. műsorában (élő; szerb nyelven)

19,00 - Palics - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 12.

10,00 - Kelebia - Találkozó a helyiekkel

16,30 - Szabadka (Újfalu HK) - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Királyhalom - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 13.

08,30 - Palics (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,10 - Szabadka - Kisradanovác (piac) - Találkozó a helyiekkel

09,40 - Szabadka - Vasutas (piac) - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka (Makkhetes) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Csantavér - Falunap

14,30 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

15,30 - Palics - Találkozó a helyiekkel

17,30 - Szabadka - Találkozó Illés Boglárkával, a Fidelitas elnökével

18,00 - Szabadka - Ifjúsági kerekasztal

2020. június 14.

09,00 - Szabadka - Zöldike Piac - Találkozó a helyiekkel

09,30 - Szabadka - Ócskapiac - Találkozó a helyiekkel

10,00 - Szabadka - Tejpiac - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka (Bajnát) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 15.

10,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

18,30 - Szabadka (Kisradanovác) - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 16.

10,00 - Szabadka (Sétaerdő HK) - Találkozó a helyiekkel

11,00 - Szabadka - a Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézmény alapkövének ünnepélyes lehelyezése

13,00 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

19,00 - Bajmok - a VMSZ lakossági fóruma

2020. június 17.

09,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió politikai műsorának felvétele 

12,30 - Bácsfeketehegy - Találkozó Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

13,05 - Bácsfeketehegy - az Aretol Kft. mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

13,55 - Bácsfeketehegy - a Prosperitati Alapítvány ünnepélyes szerződéskötési rendezvénye

14,55 - Palics - Megbeszélés Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

15,35 - Palics - Sajtótájékoztató Szijjártó Péterrel, Magyarország külgazdasági és külügyminiszterével

17,05 - Szabadka - Egyházi találkozó Szakály József plébánossal

18,00 - Szabadka (Pescsara) - Találkozó a helyiekkel

2020. június 18.

10.00 - Palics - a Palics -Ludas védősáv körüli munkálatok megtekintése

11,00 - Nosza - a művelődési ház megtekintése

20,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Yu Eco Televízióban (élő; szerb nyelven)

2020. június 19.

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VIII. Buckai Lángos Fesztivál

2020. június 20.

11,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 21.

10,00 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Eredményvárás a VMSZ-ben

2020. június 22.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. június 24.

13,30 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. június 26.

10,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2020. június 28.

09,00 - Bajmok - Péter-Pál Napi Ünnepség

2020. július 3.

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

 

 

2020. július 4.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. július 7.

10,00 - Szabadka - Interjú a Szabad Európa Rádiónak