Házhoz ment a VMSZ Szabadkán és településein: 400 javaslat a polgároktól

Összesen 30 helyi közösséget látogatott meg az elmúlt két hónapban munkatársaival dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-testület elnöke. A polgárokat meghallgatva szerették volna megtudni, mik az aktuális problémák, amire az adott településeik lakói megoldást várnak. Összesen 400 felvetés hangzott el, amelyek alapján egy prioritási lista készült. Az elkövetkező mandátumban ezek megoldására helyezi majd a hangsúlyt a Vajdasági Magyar Szövetség.

A Házhoz megy a VMSZ elnevezésű találkozósorozat tapasztalatairól pénteken egy sajtótájékoztatón számolt be dr. Pásztor Bálint, a VKT-elnöke és Kern Imre szabadkai alpolgármester.

Úgy gondoltuk, hogy az új városvezetés VMSZ-es részének feladata az, hogy megkeresse az embereket és közvetlen módon elbeszélgessen a polgárokkal, hogy milyen gondokkal szembesülnek, milyen elképzelésekkel bírnak, milyen célokat szeretnének megvalósítani, mondta a sajtótájékoztatón dr. Pásztor Bálint.

- Mindennek pedig az volt a célja, hogy a következő mandátumban minél sikeresebben tudjuk képviselni az érdekeiket. Fontos, hogy egyenrangúan fejlődhessenek a helyi közösségek a városban és a kültelepüléseken is. 21 helyszínen 30 helyi közösség lakóival beszélgettünk el. Szabadka Város területén egyébként 37 helyi közösség van. Gyakorlatilag az összes olyan helyi közösségben voltunk, ahol magyarok élnek. Voltak azonban olyan találkozók is, ahol szerb nemzetiségű polgártársaink is megtiszteltek bennünket a bizalmukkal, s mindkét nyelven folytak a beszélgetések.

A kampány során azt mondtuk, szeretnénk az emberek érdekeit képviselni, s hogy ezt hatékonyan tegyük, úgy gondoltuk, hogy a polgárokkal elbeszélgetve határozzuk meg a prioritási listát, fogalmazott Pásztor Bálint.

- A prioritási listának az az alapja, hogy egy mindenre kiterjedő leltár készüljön. A jelenlegi helyzet nem kedvez annak, hogy nagyobb beruházásokra sor kerüljön, valószínűleg jövőre is jelentkeznek előre nem tervezett kiadások a járvány miatt, viszont viszonylag rengeteg olyan probléma van, amit jóindulattal, odafigyeléssel, nagyobb eszközök nélkül is meg lehet oldani. Ezért voltak fontosak ezek a találkozók, nemcsak a polgároknak, hanem a VMSZ-nek is.

A beszélgetéseken részt vett az összes VMSZ-es tisztségviselő, a városi tanács tagjai, a közigazgatásban dolgozó vezető személyiségek, s a közvállalatok vezetői is.

- Rengeteg problémára már a helyszínen megoldást tudtunk találni. Elkészült egy 31 oldalas leltár is, ami 26 pontban foglalva találkozza az egyes problémákat. Ez jelenti a sorvezetőt a következő négyéves mandátumra, s ez alapján fogjuk meghatározni a prioritásokat a költségvetések kidolgozásának a folyamatában – ígérte dr. Pásztor Bálint.

Gyakorlatilag több mint 400 felvetés hangozott el ezeken a megbeszéléseken az élet minden területéről, foglalta össze Kern Imre alpolgármester:

- Legtöbb kérdés a kommunális területtel volt kapcsolatos. Külön ezeket 20 alcsoportba soroltuk be. Ilyen például az útkarbantartás és –építés, ami szinte minden helyszínen szóba került. A külterületi helyi közösségek területén felhívták a figyelmet a mezei utak feljavításának a szükségességére is. Nagyon szeretnék az emberek, ha tovább bővülnének a kerékpárutak, hiszen sokan azzal járnak munkába. A közlekedési nehézségek tekintetében hangzottak el javaslatok az utak szignalizációjával kapcsolatban. Mindenütt szóba került a vízvezeték-hálózat bővítésének szükségessége, erre jobban oda kell figyelnünk. Hasonló a helyzet a csatornahálózattal és az esővíz-elvezetés problémájának megoldására is felhívták a figyelmünket. Igénylik az emberek a gázvezeték hálózat bővítését. A közvállalat évente 10 kilométernyi hálózatot tud kiépíteni, úgyhogy az elkövetkező időszakban ez a program is folytatódik. A közvilágítás javításának kérdését is sokan felvetették. Éppen az idén új lámpatestek kerültek kihelyezésre az összes külterületi településen, de a városban is tovább kell ezzel foglalkozni ezzel.

Nagyobb odafigyelést igényel a hulladékgazdálkodás kérdése, ami Imre szerint nem is igényel sok pénzt:

- A civil szféra bekapcsolásával sokat tudunk tenni ezen a téren az elkövetkező időszakban. Mindenütt felvetették a közterületeken lévő bokrok, fák karbantartásának kérdését. Örök téma a kóbor kutyákkal kapcsolatos problémák megoldása. Az új rendelkezések adnak is erre lehetőséget. Igénylik a polgárok a játszóterek létesítését, illetve azok karban tartását. Javasolják a közmunka bevezetését, illetve sokan felvetették a közbiztonság kérdését a migránsválság kapcsán. Egyes tanintézményekben a roma populáció integrálása kapcsán merültek fel gondok.

A helyi közösségekben nehezményezték, hogy a titkárok rövid ideig tartózkodnak az irodákban, folytatta az alpolgármester:

- Sok óvodát kellene felújítani. Az egészségügy kapcsán felvetették, hogy nincsenek gyógyszertárak több településen. Azt hiszem, hogy a gyógyszertárak bérbeadása megoldást jelent erre a problémára. Idősebbek kérték, hogy legyenek nyugdíjasklubok. Két környezetvédelmi problémára is felhívták a figyelmünket: az egyik, hogy a szabadkai erdőkben illegális

2020. szeptember 1.

10,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 1. rendkívüli ülése

12,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület városnapi ünnepi ülése

2020. szeptember 4.

12,00 - Szabadka - a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány igazgató bizottsága elnöki tisztségének átvétele

13,00 - Szabadka - a Vajdasági Televízió Napjaink c. műsorának felvétele (adásban hétfőn 20 órakor)

2020. szeptember 5.

10,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,30 - Palics - a 14. IAU 6, 12, 24 órás, 50,100 km nemzetközi ultramaraton országos bajnokság ünnepélyes megnyitója

2020. szeptember 7.

09,00 - Szabadka - Interjú a Subotičke novine hetilapnak

 

2020. szeptember 8.

15,00 - Szabadka - A Szabadkai Magyar Rádió Mérleg c. műsorának felvétele

2020. szeptember 10.

18,00 - Királyhalom - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

20,00 - Ludas - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

 

2020. szeptember 11.

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 12.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 14.

20,00 - Palics - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 15.

13,00 - Szabadka - Találkozó Vermes Mihállyal

2020. szeptember 17.

11,00 - Szabadka - A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése c. konferencia megnyitója

11,30 - Szabadka -  Találkozó a Szerbiai Sportszövetség elnökével, Davor Štefanekkal

18,00 - Radanovác - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 18.

09,00 - Szabadka - a Városi Könyvtár épülő új olvasótermének megtekintése

2020. szeptember 19.

09,30 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 20.

09,00 - Hajdújárás - 52. Szüreti Nap

2020. szeptember 21.

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon TV Közügyek c. műsorában (élő)

19,00 - Csantavér - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

 

2020. szeptember 23.

06,00 - Szabadka - A Pannon RTV Fitt Zóna c. műsorának felvétele 

12,00 - Szabadka - Találkozó Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti Tanács elnökével

19,00 - Kelebia - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 24.

12,00 - Szabadka - Találkozó Ágoston Andrással

2020. szeptember 25.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

11,00 - Szabadka (Radanovác) - Találkozó a helyiekkel

11,45 - Hajdújárás - Találkozó a helyiekkel

12,30 - Csantavér - Találkozó a helyiekkel

2020. szeptember 26.

10,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. szeptember 28.

19,00 - Bajmok - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 29.

17,00 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

19,00 - Békova - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. szeptember 30.

10,00 - Szabadka - Találkozó dr Suzana Kujundžić Ostojićtyal, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnökével

2020. október 1.

13,00 - Szabadka - Találkozó Jasna Vojnićtyal, a Horvát Nemzeti Tanács elnökével

2020. október 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 2. ülése

2020. október 6.

11,00 - Elemér (Nagybecskerek város) - központi megemlékezés az aradi vértanúk kivégzésének évfordulóján (nemzeti gyásznap)

18,00 - Zorka HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

20,00 - Bajnát HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 7.

12,00 - Szabadka - az Ivan Sarić Repülőklub és a repülőtér meglátogatása 

2020. október 9.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2020. október 12.

16,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. október 13.

10,00 - Szabadka - Találkozó a Caritas vezetőivel

18,00 - Kisradanovác HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,00 - Kertváros, Újváros HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 14.

18,00 - Vasutas HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,30 - Makkhetes HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 15.

15,00 - Szabadka - Ivan Antunović püspök szobrának leleplezése

2020. október 16.

15,00 - Szabadka - a Magyar Nemzeti Tanács 2020–2021. évi ösztöndíjszerződéseinek ünnepélyes aláírása

2020. október 17.

10:15 - Szabadka - Ünnepség Ivan Sarić első repülésének 110. évfordulója alkalmából, az Ivan Sarić Repülőklub szervezésében

2020. október 19.

18,00 - Belváros HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,30 - Pescsara HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 20.

18,00 - Sándor-Kér-Gát (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,30 - Kisbajmok HK (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 21.

12,30 - Szabadka - Frakcióvezetői egyeztetés

2020. október 22.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,20 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2020. október 23.

16,00 - Palics - Koszorúzás az 1956-os magyar forradalom kitörésének évfordulója alkalmából

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2020. október 24.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

 

2020. október 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak I. ülése)

 

2020. október 27.

18,00 - Újfalu (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

19,30 - Sétaerdő (Szabadka) - a VMSZ helyi szervezetének taggyűlése

2020. október 28.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a 2020. évben - Napirenden: a Kormány megválasztása

19,20 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a 2020. évben - a Kormány megválasztása)

2020. október 30.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

2020. november 2.

12,00 - Bajmok - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

15,00 - Szabadka - Megemlékezés az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére

2020. november 3.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

18,00 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

2020. november 4.

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

2020. november 5.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 3. ülése

2020. november 6.

12,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a Vajdasági Magyar Szövetségben

2020. november 9.

12,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

 

2020. november 10.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

2020. november 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

11,35 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Őszi Ülésszak II. ülése)

12,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak III. ülése)

2020. november 13.

13,00 - Belgrád - A VMSZ és az SNS közötti koalíciós szerződés aláírása

2020. november 14.

11,00 - Szabadka - A Római Katolikus Egyház szabadkai egyházmegyéje új püspökének, mons. Slavko Večerinnek felszentelése

2020. november 16.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

 

2020. november 17.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

2020. november 23.

12,00 - Szabadka - Találkozó a Caritas vezetőivel

2020. november 24.

09,00 - Belgrád - A Parlamenti Kollégium ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak IV. ülése)

2020. november 26.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

2020. november 27.

09,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

 

2020. december 1.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Őszi Ülésszak V. ülése)

 

2020. december 2.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

12,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése