Felkutatjuk a sokféleségünket összehangoló erőt

Újvidéken olyannyira szétszóródtunk, hogy néha úgy érezzük, nem is él rajtunk kívül itt más magyar

Az újvidéki magyarság számára csütörtökön este immár 18. alkalommal szerveztek városnapi, ünnepi műsort.

Az Újvidéki Színházban lezajlott eseményen arra emlékeztünk, hogy Mária Terézia uralkodónő 1748. február 1-jén nyilvánította szabad királyi várossá Újvidéket. Erdély Lenke, a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Szervezetének elnök asszonya emlékeztetett arra, hogy február elseje ünnep és öröm, de egyben feladat is: arra ösztönöz bennünket, hogy megemlékezzünk dicső múltunkról, és hogy ápoljuk őseinknek páratlanul gazdag hagyományait! – A múlt évben a vajdasági magyarság két fontos választáson vett részt. Az egyik a magyarországi, országgyűlési választások, a másik pedig a nemzeti tanácsi választások voltak. A választásokat megelőző időszakban, több mint húsz rendezvényben szervezőként vagy aktív résztvevőként voltunk jelen. A választási eredmények mindkét esetben magukért beszélnek. A 2018. évben, mint eddig is, az állandó projektumaink és rendezvényeink mellett, jelen voltak a megkezdett, illetve az új projektumaink is.

Nagyon fontos, hogy évről-évre meg tudjuk tartani a városban oktatási intézményeinket a bölcsődétől az egyetemig. Továbbra is öt középiskolában és négy általános iskolában folyik magyar nyelven az oktatás. Nem kevésbé lényeges az sem, hogy a városi költségvetésben biztosítani tudjuk az Újvidéki Színház, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, a pirosi, tiszakálmánfalvi és kátyi művelődési egyesületek zavartalan működéséhez a megfelelő eszközöket. Vannak sikereink, vannak terveink és fáradhatatlanul teszünk azok megvalósításáért. De előfordul, hogy valamiért olyan régóta harcolunk kitartóan, hogy már nem is emlékezünk rá, hogy mikor kezdtünk bele. Ilyen projektum, az ártatlan áldozatok emlékére, az 1944–45-ös emlékmű felállítása. Tavaly ezzel kapcsolatosan pozitív politikai döntés született, hiszen a városi képviselő-testület határozatot hozott ennek megvalósításáról. A kérelem végső formában az illetékes minisztériumban van. Mint ahogy lenni szokott, ez sem ment zökkenőmentesen. Mert ami megtörténik, nem magától történik meg. Nem csak azért történik meg, mert nekünk jár. Egy csapat kitartó, következetes munkája van benne, a városi szinttől a köztársasági szintig. Aki a közösség érdekeiért dolgozik, az  tudja, hogy milyen súlya van a döntéseket megelőző beszélgetéseknek, a magyarázatnak, indoklásnak, észszerű érvelésnek. Hétfőn, Belgrádban dr. Pásztor Bálint köztársasági képviselő és frakcióvezető az illetékesekkel folytatott tárgyaláson, ezt tette az újvidéki magyarok érdekéért. Minden újvidéki magyar nevében megköszönöm neki. Szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az együttműködés és az összehangolt cselekvés a városi, tartományi és köztársasági szinten. De nem csak ott! A horizontális, egymás közötti közösségépítő kommunikáció ugyanolyan fontos. Meg kell hallgatnunk egymást, keresni kell együtt a lehetőségeket, a problémák megoldását. Ha nem állunk ki egymásért, ha nem teszünk meg közösségünkért, amit megtehetünk, ha nem kapaszkodunk egymásba és nem segítjük egymást, el fogjuk veszíteni hitelességünket, politikai súlyunkat és nemzeti mivoltunkat is. Magyarságunk, elsősorban itt Újvidéken, olyannyira szétszóródott, hogy néha úgy érezzük, nem is él rajtunk kívül itt más magyar.  A VMSZ VSZ-nek feladata hogy állandóan keresse, kutassa azt a központi erőt, amely ha nem is vet véget szétszóratásunknak, sorsunk sokféleségét összehangolja, új távlatot ad neki – mondta Erdély Lenke, majd így folytatta: – Újvidék nagy sikert aratott elnyerve az Európa Ifjúsági Fővárosa címet, majd két évvel később Európa kulturális fővárosaként ünnepelhetjük! Mindannyian büszkék lehetünk ezekre a címekre, mert együtt tesszük Újvidéket azzá, ami. Minden itt élő nemzeti közösség tagja nyomot hagyott, hagy a város életében. A vajdasági, az újvidéki magyar közösség is jelentős mértékben kivette a részét a város életének a fejlődésében. Az újvidékiek nevében köszönetet szeretnék mondani Magyarország hathatós támogatásáért. Külön köszönetet érdemel Pécs város vezetősége – amely 2010-ben volt Európa kulturális fővárosa –, és mint testvérváros, önzetlenül segítette, tanácsolta a helyi városvezetést. A VMSZ is folyamatosan hozzájárul az  Európa kulturális fővárosa 2021 projektumához. Ígéretünkhöz híven, a városban, a 28 magyar személynévvel ellátott utcanévtáblákat és más közterületek tábláit magyar nyelven is kiírták. Erre a második világháború óta nem volt példa – hallottuk felszólalásában Az elnök asszony kijelentette, hogy nem feledkeztek meg, és nem felejtették el feladataikat, vállalásaikat. Sajnos előfordul, hogy lassabban mennek a dolgok, mint szeretnék, de kitartással, összefogással mindent meg tudunk oldani, és erre büszkék lehetünk.

Az újvidéki magyarság számára megszervezett, városnapi rendezvények megvalósítói erőt szeretnének adni, és erőt szeretnénk kapni az újvidéki magyaroktól ahhoz, hogy a február 1-jén ünnepelt múlthoz kapcsolódó értékeket továbbra is megőrizhessük, és hogy úgy alakítsuk közösen életünket, sorsunkat, hogy az állandó változások, bizonytalanságok és küzdelmek ellenére közösségünk méltón meg tudjon maradni – mert itthon érezzük jól magunkat!

Az est során ünnepi beszédet mondott Oszoli Dénes is, Pécs testvérváros önkormányzatának nevében arról beszélt, hogy a két város 2009 óta ápol testvéri kapcsolatot, ez a kapcsolat azonban sokkal több ennél. – Közös történelmi múltunk van, az itt élő nemzettársainkkal közös a sorsunk. Újvidék magyarsága sok mindent átélt, a közösség megfogyatkozott, de mégis él bennük a hit, hogy megtalálják a helyüket a kiteljesülni látszó, Kárpát-medencei, nagy magyar összefogásban – emlékeztetett.

Dr. Pásztor Bálint köztársasági parlamenti képviselő történelmi összefoglalójában kitért többek között arra is, hogy a szabad királyi város rangot a korabeli újvidékiek nem elnyerték, hanem az akkori játékszabályok szerint megvették, és hogy ebben meghatározó szerepet játszottak az itt élő magyarok.

Miloš Vučević polgármester is szólt az egybegyűltekhez, felszólalásában úgy értékelt, hogy a VMSZ hagyományos rendezvénye egyfajta felvezetője a városnapi ünnepségegyüttesnek. Emlékeztetett arra, hogy az Újvidéki Színház épületét felújították, és hogy az önkormányzat támogatásával az idén ez az intézmény a megérdemelt fényében tündökölhet majd.  – Újvidék jól szervezett, szorgalmas emberek közössége, olyanoké, akik hajlandóak a fejlesztést az adott pillanatban átengedni az utánuk érkező nemzedéknek – mondta többek között a polgármester.

Az ünnepségen jelen voltak Magyarország Nagykövetségének képviselői, Kovács Elvira köztársasági képviselő asszony, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Nyilas Mihály tarományi kormányalelnök, Pelt Ilona és Kormányos László tartományi képviselők, mgr. Fehér László, a VMSZ Intéző Bizottságának tagja, Korponai Lívia és Uzelac Katica tartományi segédtitkárok is.

A VMSZ Városi Szervezetének következő rendezvénye a Csárdásbál lesz, február 23-án a Petőfi Sándor MMK-ban tartják meg, mindenkit szeretettel várnak.

Az ünnepség előtt a színház előcsarnokában megnyílt Dávid Csilla fotóriporterünk szülővárosának születésnapjára összeállított kiállítása. A fotógyűjtemény Újvidék-emlékalbum elnevezés alatt tekinthető meg a hónap végéig.

Csilla a Karlócai Gimnáziumban tanult, és ahogy a kiállítást megnyitó Antal Szilárd fogalmazott: fotóművészetéből egyértelműen kiderül, hogy szereti városát. Tanulmányait a Jugoszláviai Újságírói Intézmény fotóriporteri szakán végezte, részt vett a Női Stúdiumok és Kutatások tanfolyamán. Tisztelegve a régi fotóriporterek emlékének, 2012-ben elindította a Fény tanúi elnevezésű fehér-fekete fotó-naptársorozatot. Újvidéket úgy látja, mint egy terebélyes fát, melynek koronájában a jelen idő folyosóit járjuk. A fa törzsében az idő sok kis párhuzamos folyosója fut, az évgyűrűk emlékeinket őrzik. A fa gyökerében a múlt, a történelem eseményeinek és alakjainak számtalan kis tükörképe, képforrása, archívumokban és szívekben őrzött adata rejtőzik, melyeket néha termésként megjelenítünk a lombkoronában.

szb

2019. május 23.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 24.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

2019. május 26.

19,00 - Budapest - a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvénye

2019. május 27.

16,00 - Belgrád - A Parlament XXII. alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban (Koszovói jelentés)

 

2019. május 28.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

17,15 - Belgrád - Szavazás  (a Parlament XXII. alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban) 

2019. május 29.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

10,10 - Belgrád - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,10 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak VI. ülése)

16,00 - Hajdújárás - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének ülése

20,15 - Hajdújárás - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. május 30.

17,00 - Szabadka - A Skala Garden Kft. nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása 

2019. május 31.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

 

2019. június 3.

10,00 - Budapest (Ferencváros) - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2019. június 4.

16,00 - Királyhalom - Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

2019. június 6.

18,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2019. június 10.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,00 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

19,00 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. június 12.

10,30 - Belgrád - A Parlament Európai Integrációs Bizottságának ülése

15,00 - Belgrád - Vendégszereplés az O2 TV Fokus c. műsorában (szerb nyelven; adásban: ma 16,25-kor)

18,00 - Zenta - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Zenta - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 14.

11,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

18,00 - Horgos - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Oromhegyes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

21,00 - Magyarkanizsa - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 17.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

18,00 - Kelebia - Találkozó a helyi teremelőkkel

2019. június 18.

08,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ fennállásának 25. évfordulója alkalmából

10,00 - Belgrád - A Parlament XXIV.  alkalmi ülése a Tizenegyedik ciklusban 

18,00 - Szabadka - Makkhetes - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Csantavér - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 19.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

19,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Királyhalom - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

 

2019. június 20.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

18,00 - Péterréve - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,00 - Óbecse - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

20,00 - Bácsföldvár - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

21,00 - Óbecse - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 21.

19,00 - Szabadka - Újfalu - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 24.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

13,00 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

2019. június 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XII. rendkívüli ülés)

16,00 - Törökfalu - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

17,30 - Mohol - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

18,30 - Ada - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

19,30 - Ada - a VMSZ községi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 26.

10,00 - Belgrád -  Parlamenti ülés

19,00 - Bajmok - a VMSZ helyi szervezetének tisztújító taggyűlése

2019. június 27.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. június 28.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,30 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának alakuló ülése

18,00 - Szabadka (Zorka HK) - VII. Buckai Lángos Fesztivál

2019. július 1.

12,00 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

17,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

18,30 - Szabadka - a VMSZ Elnökségének ülése

19,45 - Szabadka - a VMSZ Tanácsának ülése

2019. július 2.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

20,00 - Zenta - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 3.

08,00 - Szabadka - a VMSZ sajtótájékoztatója

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,00 - Szabadka - Kisradanovác Helyi Közösség - a VMSZ és az SNS lakossági tájékoztatója a piacfejlesztésről

19,00 - Szabadka - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 4.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

19,00 - Ada - a Prosperitati Alapítvány tájékoztató előadása

2019. július 5.

11,00 - Szabadka - A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése – OPTI BIKE elnevezésű projektum  konferenciájának megnyitása

2019. július 7.

12,00 - Szabadka - helyiközösségi választások - szavazás

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2019. július 8.

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XII. rendkívüli ülés)

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XIII. rendkívüli ülés)

17,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2019. július 9.

19,00 - Brüsszel - A magyar néppárti delegáció évzárója

2019. július 10.

13,00 - Brüsszel - Találkozó a magyar néppárti delegáció képviselőivel 

14,30 - Brüsszel - Találkozó Gyürk András és Hídvéghi Balázs európai parlamenti képviselőkkel

16,15 - Brüsszel - Találkozó Trócsányi László európai parlamenti képviselővel

18,00 - Brüsszel - Interjú a Vajdasági Televíziónak

 

2019. július 11.

10,00 - Brüsszel - Találkozó Ana Hrustanovićtyal, Szerbia Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetőjével

11,30 - Brüsszel - Interjú a Pannon TV-nek

2019. július 12.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

15,30 - Szabadka - Gyászülés Földi Márta emlékére

2019. július 13.

10,00 - Szabadka - Vasutas-települési helyi közösség - VI. Jótékonysági levendulanapok

2019. július 14.

12,00 - Hajdújárás - IV. Rózsa Sándor Fesztivál

2019. július 15.

09,45 - Belgrád - Szavazás (A Parlament XXV. alkalmi ülése a XI. ciklusban)

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XIV. rendkívüli ülés)

16,00 - Szabadka - A Yu Eco TV In medias res c. műsorának felvétele (adásban holnap 20 órakor)

 

2019. július 16.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés 

13,00 - Belgrád - a szerbiai Parlament Spanyol Baráti Tagozatának találkozója Raúl Bartolomé Molinaval, Spanyolország belgrádi nagykövetével

16,00 - Szabadka - A VMSZ elnökének, alelnökeinek és Intéző Bizottságának egyeztetése

2019. július 17.

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 18.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 19.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ helyi, községi, körzeti elnökeinek és más tisztségviselőinek fóruma

2019. július 20.

15,30 - Péterréve - a legtöbben együtt tamburázók magyar rekordkísérlete - megnyitó

2019. július 22.

09,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XIV. rendkívüli ülés)

09,15 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,30 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (XV. rendkívüli ülés)

11,00 - Zimony - Hunyadi János belgrádi szobrának avató ünnepsége

2019. július 23.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 24.

09,30 - Belgrád – A Parlament Igazságügyi, Közigazgatási és Helyi Önkormányzati Bizottságának ülése

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

2019. július 25.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

 

2019. július 26.

09,45 - Belgrád - A Parlament Alkotmányügyi és Jogalkotási Bizottságának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

18,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (XV. rendkívüli ülés)

2019. július 28.

16,00 - Beodránál - Emlékünnepség az aracsi pusztatemplomnál

2019. augusztus 1.

12,00 - Óbecse - a Községi Képviselő-testületnek Óbecse község napja alkalmából tartandó díszülése

2019. augusztus 14.

16,00 - Orom - Előadás megtartása a Vajdasági Magyar Jogász Egylet nyári egyetemén

2019. augusztus 16.

11,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a 3. Szabadkai Félmaraton kapcsán

18,00 - Óbecse - Szent István-napi rendezvény

2019. augusztus 17.

16,00 - Szabadka - Találkozó Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével

17,00 - Szabadka és Palics - A VMSZ Szent István-napi rendezvénye

2019. augusztus 20.

10,05 - Szabadka - Vendégszereplés az RTS Reggeli Műsorában (élő)

18,00 - Újvidék - A Magyar Nemzeti Tanács Szent István-napi rendezvénye

2019. augusztus 25.

12,00 - Szabadka (Makkhetes) - 6. Családi Nap

17,30 - Zentagunaras - XVIII. Újkenyér ünnep

2019. szeptember 6.

13,00 - Topolya - az EXPO 2019 Topolya - Mezőgazdasági és Gazdasági Kiállítás ünnepélyes megnyitója