Ez már autonómia – Heti Interjú

Pásztor Bálint és Varga László, a VMSZ parlamenti képviselői a nemzeti tanácsokról szóló törvény javaslatáról

- A szerbiai kisebbségek hét évet vártak rá, hogy a belgrádi kormány kidolgozza és a parlament elé utalja a kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvény javaslatát. Túl vagyunk az általános és a részletes vitán is. A szavazásra azonban majd csak a képviselők nyári szabadságának végeztével, augusztus végén, vagy szeptember elején kerülhet sor. Kormányzati források szerint meglesz hozzá a többség, annak ellenére, hogy a parlamentben kemény bírálatok érték a dokumentumot.

Pásztor Bálint:

- Az ellenzéki pártok elsősorban azt kifogásolják a törvényjavaslatban, hogy túlságosan szélesek lesznek a nemzeti tanácsok hatáskörei. Megengedhetetlennek tartják, hogy úgymond „állami” felhatalmazásokkal rendelkezzenek ezek a tanácsok. Szerintük ebben az országban a kisebbségek helyzete egyébként is a lehető legmagasabb szinten rendeződött.

- A Liberális Demokrata Párt részéről bírálat érte a törvényjavaslat azon cikkelyét, mely szerint a kisebbségi nemzeti tanácsok megválasztása során jelölteket csak a magukat kisebbségi pártként deklaráló szervezetek állíthatnak, a többiek, tehát a nagy belgrádi és újvidéki pártok nem.

Pásztor Bálint:

- Képviselőtársaink szerint ez megengedhetetlen, ugyanis szerintük az összes parlamenti párt soraiban vannak a nemzeti kisebbségek soraiba tartozó emberek. Ez – megjegyzem – igaz is, de nem tudok egyetérteni a mondat második felével, ami arról szól, hogy minden párt kiáll a nemzeti kisebbségek érdekvédelme mellett, és hogy minden párt mindent megtesz annak érdekében, hogy a kisebbségeknek minél jobb legyen Szerbiában. Ha így volna, akkor nem lenne szükség kisebbségi pártokra, másrészt az elmúlt évek gyakorlata rácáfol ezekre a véleményekre, ugyanis láthattuk számos példa esetében, hogy csak az autentikus kisebbségi pártok képviselői hajlandóak és képesek arra, hogy maradéktalanul kiálljanak a kisebbségi érdekek mellett.

120 nap a névjegyzék összeállítására

- A szerbiai kormány 15 módosítási javaslatot fogadott el. Ebből kettőt a Magyar Koalíció, konkrétan a VMSZ képviselői fogalmaztak meg. Melyek ezek?

Varga László:

- Az egyik módosítási javaslatunk arra vonatkozott, hogy a nemzeti tanácsok ne „a nemzeti tanácsok” szimbólumait és ünnepeit határozhassa meg, hanem a nemzeti közösségek ünnepeit és szimbólumait. Az MNT ezt a feladatot már elvégezte, ezért ez a módosítási javaslat azon nemzeti tanácsok miatt lesz majd fontos, amelyek ez ügyben még nem döntöttek. A másik elfogadott módosítási indítványunk pedig arra vonatkozott, hogy a választói névjegyzék összeállítására előlátott 90 napos határidő 120 napra hosszabbodjon meg. E két javaslatunk már a parlamenti eljáráson átment törvényjavaslat részét képezi.

- A Magyar Koalíció másik két pártja, a VMDK és a VMDP is keményen bírálta a törvényjavaslatot, elfogadhatatlannak minősítetve annak néhány rendelkezését. Pl. azt, amely szerint a kisebbségi polgároknak maguknak kell feliratkozniuk a választói névjegyzékre, ahelyett, hogy a horvátországi példát követve, itt is az állami szervek készítenék el a névjegyzéket, amelyre aztán az esetleg lemaradtak feliratkozhatnának, akik pedig nem kívánnak rajta lenni, azok leiratkozhatnának erről a listáról.

- A kisebbségi választói névjegyzék összeállítása a törvényjavaslat értelmében állami feladat, ezért az államnak kell elkészítenie. Ugyanakkor a különbség a mi javaslatunk és az elfogadásra váró törvényjavaslat között az, hogy kiindulópontként nem lesz egy olyan iniciális névjegyzék, amelyre föl-, vagy amelyről le lehet iratkozni. Az eredeti javaslatunk szerint ugyanis az állam a különböző nyilvántartások alapján fölállított volna egy kiindulópontként szolgáló kezdetleges névjegyzéket, és arra lehetett volna feliratkozni, illetve leiratkozni róla. Mivel a belügyminisztérium hivatalosan azt az álláspontot képviseli, hogy ilyen jellegű nyilvántartás nem létezik, ezért maradt a másik megoldás. Ez azt jelenti, hogy kiindulópont nélkül, a nulláról kell a névjegyzéket létrehozni, és mindenkinek feliratkozás alapján kell a névjegyzékre felkerülnie. Mégpedig olyan módon, hogy egy formanyomtatványt készít a minisztérium, és azt kell a mi esetünkben a magyar közösség tagjainak aláírniuk, és úgy kerülnek majd föl a magyar választói névjegyzékre. Ezt nyilván úgy fogjuk majd elvégezni, hogy kiképezünk nagyobb számú aktivistát, akik meg fogják keresni a magyar polgárokat Vajdaságban azzal a céllal, hogy senkinek ne jelentsen fáradtságot a névjegyzékre való felkerülés. Egyébként a Magyar Koalíció autonómiakoncepciójában az a megfogalmazás szerepel, hogy a névjegyzéket az államnak kell létrehoznia a kisebbségi szervezetek közreműködésével. Ennek a kritériumnak megfelel ez a törvény. Annak a kritériumnak viszont nem tesz eleget, hogy az állam egy kiindulópontként szolgáló iniciális névjegyzék alapján hozza létre a végleges névjegyzéket. Tudomásul kellett vennünk azt, hogy ez volt az egyetlen lehetséges megoldás, amelyhez meg lehetett nyerni a parlamenti többség szavazatát.

Összefogással összegyűjthető a 117.320 aláírás

- Összegyűjthető-e a névjegyzék összeállításához szükséges 117. 320 aláírás, vagy pedig eleve azért dolgozták ki így a törvénytervezet vonatkozó rendelkezését, hogy ne lehessen teljesíteni? Ezt azért tartom fontosnak megkérdeni, mert a napokban több – nem VMDP és VMDK szimpatizáns – újságíró kollégámtól hallottam azt a véleményt, hogy ez egy elterelő hadművelet. Szerintük a VMSZ annak látszatát kelti, mintha akarná a közvetlen választásokhoz nélkülözhetetlen névjegyzék összeállítását. Aztán pedig – szerintük - ki fog derülni, hogy erre nincs lehetőség, aminek eredményeként végül ismét közvetett, elektoriális választások útján áll majd össze az új MNT. Mit szólnak az ilyen pletykákhoz?

Varga László:

- Határozottan szeretném cáfolni az ilyen híreszteléseket. Nekünk meggyőződésünk, hogy a választói névjegyzék összeállítható, és hogy a szükséges számú magyar ember fel fog iratkozni erre a választói névjegyzékre. Egyébként 2002-ben, amikor elektoriális rendszerben került sor az MNT megválasztására, akkor rövid idő alatt 36 ezer aláírást sikerült összegyűjteni. Úgy gondolom, hogy egy kicsit nagyobb erőbevetéssel, hosszabb felkészüléssel, jobb szervezettséggel és hatékonyabb állami támogatással, - ami 2002-ben elmaradt - ez a feltétel teljesíthető. Az pedig, hogy a VMSZ az elektoriális választási rendszert szeretné, vagy azt helyezi előtérbe, egyszerűen nem igaz. Nagyon sokszor elmondtuk azt, hogy a törvényjavaslat ilyen formában került a parlament elé, hogy benne van a közvetlen választás lehetősége. Ez pedig annak köszönhető, hogy a VMSZ képviselői mindent megtettek annak érdekében, hogy a közvetlen választás lehetősége benne legyen a törvényjavaslatban.

- Ezek szerint bízhatunk abban, hogy a névjegyzéket sikerül majd összeállítani.

Varga László:

- Meggyőződésünk, hogy sikerülni fog. Ha nem így lenne, akkor nem álltunk volna ki azon megoldás mellett, hogy benne legyen a törvényben az önálló magyar névjegyzék alapján létrejövő MNT választás lehetősége. Másrészt pedig nem támogatnánk a törvényjavaslatot, ha nem lennénk ennek jelentőségéről meggyőződve.

- A 120 napos határidő elegendő lesz a nagy munka elvégzéséhez?

Varga László:

- Szerintünk 120 nap alatt összeállítható a magyar névjegyzék. Valamikor az ősz folyamán indul majd útjára ez a folyamat. Azzal a módszerrel, hogy nem a polgároknak kell majd a hivatalba bemenniük, hanem mi keressük meg a polgárokat, én úgy gondolom, hogy teljesíthető lesz ez a feltétel.

Pásztor Bálint:

- Annak érdekében, hogy 120 nap alatt összeállíthatóvá váljon a külön magyar választói névjegyzék, az összes magyar párt, civil szervezet és jelentős befolyással rendelkező magyar értelmiségnek az összefogására van szükség. Tehát a névjegyzék összeállítható, de csak abban az esetben, ha megszűnnek az alaptalan kritikák a nemzeti tanácsokról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban, és ha az előttünk álló hónapokban mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy a nemzettársainkat meggyőzzük arról, hogy semmilyen káruk nem származhat abból, ha feliratkoznak a választói névjegyzékre. Sőt, rengeteg haszon származik belőle, ugyanis évtizedes álom válik valóra azzal, hogy közvetlen választások alapján megválaszthatóvá válik egy olyan MNT, amelynek valós hatáskörei is lesznek.

Ez már autonómia!

- Amennyiben a parlament elfogadja a törvényt, és ennek alapján megalakul az új MNT, ez azt jelenti-e, hogy megvalósult a vajdasági magyarság lassacskán húsz éve dédelgetett álma: a magyar autonómia?

Pásztor Bálint:

- Ez már autonómia. A perszonális, kulturális, vagy egyszerűen csak kisebbségi autonómia 2002-ben kezdett el megvalósulni az akkor még szövetségi kisebbségjogi törvény alapján. Ekkor jöhettek létre a nemzeti tanácsok. Ezek a nemzeti tanácsok már akkortól rendelkeznek hatáskörökkel, csak ezek a hatáskörök nem voltak konkrétan egy jogszabályban felsorolva. Az új nemzeti tanácsokról szóló törvénynek ez a legnagyobb pozitívuma, hiszen az elmúlt években az adott nemzeti közösség erejétől, vágyaitól, szándékaitól függött az, hogy egy-egy nemzeti tanács milyen ügyekkel foglalkozott, és mennyire vette komolyan az autonómia megvalósításának a szándékát, illetve célját. Ha a parlament igent mond erre a törvényre, attól a pillanattól ugyanazok a jogosítványai lesznek mindegyik nemzeti tanácsnak. Fontos elmondani azt is, hogy az autonómiaépítés egy folyamat. Nem ismerek olyan példát a világban, hogy valahol az autonómia egy tollvonással létrejött volna. Az autonómia kivívása éveken, évtizedeken át tartó folyamat.

- Volt ahol fegyveres harccal küzdöttek érte.

Pásztor Bálint:

- Így van. Szerencsére mi ezt átugorhattuk, de ennek ellenére évekre volt szükség ahhoz, hogy idáig eljussunk. Ki kell mondanunk, hogy a vajdasági magyarság ennek a törvénynek köszönhetően az autonómiaépítésben olyan messzire fog eljutni, illetve olyan messzire jutott el, amely szintet megközelítő állapotról nem az erélyi, a felvidéki, vagy a kárpátaljai magyarság csak álmodhat. Ezt a törvényjavaslatot azonban nem kell idealizálni. Mi sem tesszük. Vannak hiányosságai, apróbb negatívumai. De ennek ellenére úgy gondolom, hogy káros hozzáállás, és semmiképpen sem a valóságnak megfelelő hozzáállás, hogy azt kommunikáljuk az emberek felé, hogy pl. a nemzeti tanács a kormánynak lesz valamilyen végrehajtó szerve, és hogy semmilyen döntéshozatali jogosítványa nem lesz, illetve, hogy nem foglalhat állást pl. a magyarverések ügyében. Ezeket az észrevételeket a VMDP fogalmazta meg az elmúlt hetekben.

Élen járunk a Kárpát-medencében

- A VMDP közleménye emellett még azt is kimondja, hogy „a törvényjavaslat az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és az egyenjogú nyelvhasználat tekintetében csak többszörösen ellenőrzött véleményezési jogot ad, s ezért a leendő nemzeti tanács alkalmatlanná válik a magyar autonómia politikai funkcióinak érvényesítésére”. Ön ezt hogy látja?

Pásztor Bálint:

- Én ezt éppen ellenkezőleg gondolom. Mindjárt ki is fogom bontani, hogy mi alapján állítom, hogy a VMDP-nek nincs igaza. Ezt megelőzően szeretném megállapítani, hogy az a tény, hogy mi olyan messzire jutottunk, amiről az erdélyi vagy a felvidéki magyarság csak álmodhat, annak ellenére, hogy sokkal többen vannak, mint mi, az nem a véletlen műve. Mi nem gondoljuk azt, soha nem is gondoltuk, hogy a történelem velünk kezdődik. Éppen azért kell azt kimondani: az, hogy Szerbiának lesz nemzeti tanácsokról szóló törvénye, az elmúlt húsz év politikai küzdelmének köszönhető, a történelmi VMDK-tól kezdve a mai napig. Tehát, ha a vajdasági magyarságnak az elmúlt húsz évben nem lett volna olyan politikai képviselete, mint amilyen volt, és ha nem lett volna olyan bátor kiállás az elmúlt húsz évben, mint amilyen volt, akkor most nem kerülhetett volna a parlament elé ez a törvény. Ennek a hosszantartó küzdelemnek aktív részese volt Kasza József, Ágoston András, Páll Sándor, Csubela Ferenc, Sepsey Csaba, Csorba Béla, Várady Tibor és még nagyon sokan mások. Úgy gondolom, hogy ha ez a küzdelem nem lett volna, akkor most nem kerülhetett volna a törvényhozás elé ez a jogszabály. Éppen ezért nem értem azt, hogy ezek az emberek, akiknek jelentős szerepe van abban, hogy a törvény végre realitássá válhat, most mindent megtesznek annak érdekében, hogy minimalizálják ennek a sikernek a jelentőségét, amelynek a kivívásában ők maguk is tevékenyen részt vettek az elmúlt húsz évben, ráadásul éppen azokban a pillanatokban, amikor sokkal nehezebb volt kiállni ezek a törekvések mellett, mint ma. Az első magyar autonómiakoncepciót éppen itt a Vajdaságban dolgozták ki, a kilencvenes évek első felében. 1999-ben a bombázások alatt a VMSZ megerősítette ezt a koncepciót, elfogadva a három pilléren nyugvó autonómia-modellt, amelynek legfontosabb pillére éppen a perszonális autonómia, a jelentős hatáskörökkel rendelkező MNT formájában. Ezt követően tavaly márciusban a VMDK, a VMDP és a VMSZ által létrehozott autonómiabizottság kidolgozott egy közös autonómia-koncepciót. Ennek a bizottságnak az elnöke Varga László volt. Részt vett benne Ágoston András a VMDP-ből, Tari István a VMDK részéről, én is a tagja voltam, meg még néhányan. Akkor megfogalmaztuk, hogy melyek azok a minimumok, amelyeknek be kell, hogy kerüljenek a nemzeti tanácsokról szóló törvénybe ahhoz, hogy valós perszonális autonómiáról beszélhessünk. Én a felelősségem teljes tudatában állítom, hogy a hatásköri rendelkezéseknek a 90 százaléka, amely a Magyar Koalíció közös autonómiakoncepciójában szerepel, bekerült a nemzeti tanácsokról szóló törvény javaslatába. Tehát olyan fontos döntéshozatali jogosítványai lesznek az új MNT-nek, pl. az oktatás területén, amilyenről az erdélyi magyarság, annak ellenére, hogy egymillió hatszázezren vannak, csak álmodhat. Nem tudok még egy példát mondani a Kárpát-medencéből, ahol a magyarság képviselőinek, a perszonális autonómia legfőbb szervének formájában vétójoga van pl. a tankönyvek tekintetében. Mi magunk határozhatjuk meg, hogy a jövőben milyen tankönyvből fognak a magyar diákok tanulni. Nem tudok egy példát sem mondani, ahol azon oktatási intézmények esetében, amelyekben többségében magyar osztályok vannak, az MNT-nek vétójoga van az igazgató kinevezésének tekintetében. És egy olyan példát sem tudok említeni, ahol a jelenlegi állami iskolák igazgatási jogainak egy jelentős része átkerülhet a nemzeti tanácsra, és még számos ilyen lehetőséget lehetne még felsorolni, és tételesen, szakaszokra hivatkozva nagyon egyszerűen, jogászi rutinmunkaként meg lehet cáfolni a VMDP, vagy az MPSZ észrevételeit ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy összefogásra van szükség. A választói névjegyzék összeállítása abban az esetben sikerülhet, ha ebben az összes politikai párt és civil szervezet a partnerünk lesz. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz.

- Mi az a tíz százalék, amit a VMSZ, a VMDK és a VMDP alkotta Magyar Koalíció közös autonómiakoncepciójából nem sikerült beépíteni a nemzeti tanácsokról szóló törvényjavaslatába?

Varga László:

- Talán a tíz százalék sok, talán annyi sem hiányzik a törvényjavaslatból az általunk megfogalmazott követelésekhez képest. Van 3-4 olyan hatáskör, amelynél a MK autonómiakoncepciója javaslattételi jogot irányoz elő, a törvényjavaslat pedig véleményezési jogot biztosít. Ugyanakkor az autonómiakoncepció 30 konkrétan fölsorolt hatáskört tartalmaz az oktatás, a tájékoztatás, a hivatalos nyelvhasználat és a művelődés területén, a törvényjavaslat pedig szám szerint 65-öt. Tehát nagyon sok ponton többet tartalmaz a törvényjavaslat, mint amit az autonómiakoncepciónk tartalmazott. Egy konkrét példa, amely nincs benne a törvényjavaslatban, ugyanakkor benne volt a Magyar Koalíció koncepciójában, hogy a vajdasági közszolgálati rádió és televízió programtanácsa tagjai esetében nincs javaslattételi joga az MNT-nek. A törvényjavaslat azt látja elő, hogy csak véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. Ugyanakkor érdemesebb arról beszélni, ami megtalálgató a törvényjavaslatban. Képviselőtársam nem említette, hogy minden, kizárólag magyar tannyelvű oktatási intézmény alapítói jogát a nemzeti tanácsokra kell, hogy átruházza az állam. Minden kisebbségi művelődési intézmény esetében ugyanez a helyzet. Ugyanez vonatkozik a kisebbségi tájékoztatási intézményekre is. Ezek olyan jelentőségű hatáskörök, amelyekkel kapcsolatban azt megfogalmazni, hogy „a nemzeti tanácsok ezen törvény alapján, majd csak többszörösen ellenőrzött véleménynyilvánítási joggal rendelkeznek” talán felelőtlenség. Másrészt pedig az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén a 65 konkrét jogosítvány között számos olyan található, amely ugyancsak megcáfolja ezeket a véleményeket. Azt gondolom, hogy ez a törvény, annak ellenére, hogy nem tökéletes, és annak ellenére, hogy nincs benne száz százalékban az, amit mi a Magyar Koalíció autonómiakoncepciójában, mint egy ideális állapotot megfogalmaztunk, mégis csak egy jelentős mérföldkő az autonómia építésben, különösen akkor, ha figyelembe vesszük a környező országok gyakorlatát. Figyelembe kell venni és meg kell érteni azt is, hogy az autonómia építés kizárólag csak a többségi társadalom meggyőzése útján, a többségi társadalommal egyetértésben valósulhat meg. Mi megfogalmazhatjuk a saját elvárásainkat, és meg is fogalmazzuk azokat, de hogy abból törvény legyen, ahhoz jóval több mint száz nem magyar képviselőt kell meggyőznünk a szerbiai parlamentben. És ez nem könnyű feladat.

- A törvény elfogadását követően megkezdődik a visszaszámlálás.

Varga László:

- A törvény hatályba lépését követően 30 napos határidő áll a minisztérium rendelkezésére, hogy elkészítse a formanyomtatványokat, különböző szabályzatokat, és azt követően kezdődik majd a 120 napos határidő. Tehát a törvény elfogadásától számítva kb. 160-170 nap áll rendelkezésre a névjegyzék összeállítására. Számításaim szerint valamikor a tavasz folyamán állhat fel az új MNT.

- Magam elé képzelem János bácsit, vagy Piroska nénit a falu végéről, akik az elmondottak után azt kérdeznék, hogy jól van fiúk, de mondjátok már, jobb lesz-e nekünk magyaroknak, ha megszületik a törvény, és végre működni kezd az új nemzeti tanács?

Pásztor Bálint:

- Én biztos vagyok abban, hogy jobb lesz. Persze az ellenzék is elmondta - ez egy nagyon veszélyes tézis volt a fölszólalásaikban, – hogy ez a törvény nem fogja javítani a gazdasági helyzetünket, és valójában nincsenek itt kisebbségi problémák, mert nehezen élnek a magyarok is, meg a szerbek is, meg a többiek is. Természetesen ez a törvény nem jelenthet gyógyírt minden problémánkra. Nem jelenthet gyógyírt azokra a gondokra, amelyek valóban a gazdasági nehézségeknek következtében jelentkeznek. És nem jelenthet megoldást az összes olyan gond tekintetében sem, amelyeket mi mindennapi diszkriminációként élhetünk meg, akárhol is élünk Vajdaságban. Ennek ellenére azt gondolom, hogy mindenképpen jobb lesz mindannyiunknak, hiszen azokból a hatáskörökből, amelyekről mi itt Varga Lászlóval beszéltünk, illetve amit mazsolázgattunk a törvényjavaslatból, ebből azért látszik, hogy a vajdasági magyarság sokkal nagyobb mértékben veheti kezébe sorsának az irányítását, mint ahogy az volt az elmúlt években. Ha a vajdasági magyarságnak a közvetlen választások útján mandátumhoz jutott képviselői révén döntő befolyása lehet a nemzeti oktatásra, művelődésre és tájékoztatásra, valamint a hivatalos nyelvhasználatra, akkor bátran mondhatjuk azt, hogy jobbra fordul a helyzetünk. Az autonómia nem cél, hanem egy eszköz. A perszonális autonómia az MNT megválasztásának a formájában, a reális hatáskörökkel egy olyan eszköz, amely hozzásegíthet mindannyiunkat ahhoz, hogy jobb minőségű és magyarabb legyen a közéletünk.

TERNOVÁCZ ISTVÁN

2024. március 19.

10,00 - Szabadka - Találkozó a magyarországi szerbek vezetőivel

2024. március 20.

10,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

17,25 - Belgrád - Parlament - Szavazás 

2024. március 21.

17,00 - Palics - Találkozó Rákay Philippel

18,00 - Palics - a Most vagy soha! c. film vajdasági díszbemutatója

2024. március 25.

09,00 - Szabadka - Egyeztetés a VMSZ alelnökeivel

10,00 - Szabadka - Találkozó Panyi Miklóssal, parlamenti és stratégiai államtitkárral, miniszterhelyettessel, Salgó László Csongrád-Csanád Vármegye főispánjával, dr. Csepeti Ádám stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkárral

2024. március 26.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

11,00 - Zenta - a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének tisztújító közgyűlése

2024. március 27.

12,00 – Subotica - a TV Subotica U sred srede c. műsorának felvétele (adásban ma 19,00 órakor)

2024. március 28.

08,00 - Szabadka - A Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának ülése

10,00 - Szabadka - Találkozó Christopher R. Hillel, az USA belgrádi nagykövetével

13,30 - Szabadka - a VMSZ elnökének, alelnökeinek, Intéző Bizottságának, a Tanács elnökének és helyettesének egyeztetése

2024. április 2.

10,00 - Szabadka - Találkozó Csáky Csongorral, a Rákóczi Szövetség elnökével

2024. április 3.

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Alapszabályzati Kérdéseket, Szervezést és Képviselő-testületi Iratszabályokat Figyelemmel Kísérő Bizottságának ülése

09,30 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület Káderügyi, Közigazgatási és Munkaviszonyi Bizottságának ülése

10,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató

18,00 - Temerin - Ágoston András meglátogatása

2024. április 4.

08,30 - Szabadka - a VMSZ szabadkai városi frakciójának ülése

09,00 - Szabadka - a Városi Képviselő-testület 45. ülése

13,00 - Topolya - találkozó Dallos Gyula magyar miniszteri biztossal

18,00 - Zombor - egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 9.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

18,00 - Zombor - Egyeztetés a VMSZ Nyugat-Bácskai Körzetéhez tartozó helyi szervezeteinek vezetőivel és tisztségviselőivel

2024. április 13.

10,00 - Beregszász (Ukrajna) - A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség XXXIV. közgyűlése

2024. április 15.

09,00 - Szabadka - Interjú felvétele az M1 Délvidék ma c. műsorába (adásban április 16., és a Pannon TV Közügyek c. műsorában, április 16-án, 18,10 órakor)

2024. április 16.

19,00 - Szeged - Szegedi Tudományegyetem, díszvacsora dr. Karikó Katalin tiszteletére

2024. április 18.

09,30 - Szabadka - Tárgyalás Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 19.

10,00 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ-ben

2024. április 20.

09,00 - Szabadka - Találkozó dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadóval

10,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Keresztény Értelmiségi Szövetség közéleti fórumán

2024. április 22.

08,00 - Szabadka - a VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

11,00 - Belgrád - Parlamenti ülés (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

2024. április 23.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Belgrád - Parlament - szavazás (a Rendes Tavaszi Ülésszak I. ülése)

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. április 24.

09,00 - Szabadka - találkozó Csorba Bélával, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökével és Szmieskó Zoltánnal, a Magyar Egység Párt elnökével

11,30 - Szabadka - Találkozó a Városi Képviselő-testület Egyeztető Tanácsának tagjaival

12,00 - Szabadka - Önkormányzati sajtótájékoztató a Városi Képviselő-testület elnökeként

2024. április 25.

13,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

17,30 - Budapest - Orbán Viktor miniszterelnöki fogadása a CPAC Hungary alkalmából

18,30 - Budapest - találkozó Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével

19,00 - Budapest - Az Alapjogokért Központ és a New York Young Republican Club közös gálavacsorája  a CPAC Hungary alkalmából

2024. április 26.

09,00 - Budapest - Részvétel a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

10,00 - Budapest - Találkozó Nyitrai Zsolt parlamenti képviselővel, Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadójával

15,50 - Budapest - Részvétel előadóként az United We Stand panel beszélgetésen a 3. európai Konzervatív Politikai Akció Konferencián - CPAC Hungary

2024. április 28.

08,15 - Szabadka - a VMSZ szabadkai választási listájának aláírása

2024. április 29.

09,00 - Szabadka - a VMSZ városi választási listájának átadása

14,00 - Szabadka - Állami kitüntetés átadási ünnepsége Magyarország Főkonzulátusán, a magyar nemzeti ünnep alkalmából 

18,00 - Szabadka - Vendégszereplés a Pannon RTV Közügyek c. műsorában (élő)

2024. május 1.

12,00 - Belgrád - A Parlament első alkalmi ülése a Tizennegyedik ciklusban - Napirenden: a Kormány megválasztása

17,30 - Belgrád - A Pannon TV Híradó Plusz c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. május 2.

09,00 - Belgrád - Parlamenti ülés

16,50 - Belgrád - Szavazás (A Parlament első alkalmi ülése a XIV. ciklusban - a Kormány megválasztása)

2024. május 6.

17,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. május 7.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

09,00 - Szabadka - Beszélgetés a Mathias Corvinus Collegium (MCC) hallgatóival

18,00 - Zenta - A VMSZ koordinátorainak, aktivistáinak és jelöltjeinek találkozója

2024. május 8.

10,00 - Szabadka - Beruházás megtekinése az 1-es vízgyárban

10,45 - Szabadka - Kisradanovác HK, a Virág utca aszfaltozási munkálatainak megtekintése

12,00 - Majdány - A Látogatóközpont megtekintése

12,40 - Oroszlámos - A Művelődési Ház megtekintése

13,20 - Törökkanizsa - A felújított Népkönyvtár épülete és a templom megtekintése

16,00 - Martonos - A felújított középületek megtekintése

17,00 - Kispiac - A Művelődési Ház megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 9.

11,00 - Pacsér - Az Öko-kút és a Gyógyfürdő megtekintése

12,00 - Bácskossuthfalva - Az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tornatermének megtekintése 

12,40 - Bácskossuthfalva - A művelődési ház nagyterasza felújítási munkálatainak megtekintése

13,00 - Bácskossuthfalva - A Gróf Széchenyi István utca felújítási munkálatainak megtekintése

19,00 - Hajdújárás - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 10.

10,00 - Csóka - A Szentháromság templom megtekintése

10,30 - Csóka - A regionális hulladékudvar - bekötőút megtekintése

11,15 - Tiszaszentmiklós - A Tiszaszentmiklós-Hódegyháza út megtekintése

11,30 - Hódegyháza - A Szent István Király Hagyományőrző MME székházának megtekintése

12,15 - Szaján - A Művelődési Otthon megtekintése

13,00 - Nagykikinda - A Fejős Klára Általános Iskola megtekintése

13,50 - Magyarcsernye - A Kultúrotthon megtekintése

16,20 - Torda - Látogatás a Civil Szervezetek Otthonába

17,20 - Nagybecskerek - A Tina Szalon Kft. vállalkozás megtekintése

17,45 - Nagybecskerek - A Sonja Marinković Általános Iskola megtekintése

18,20 - Muzslya - A Lehel sportközpont megtekintése

19,00 - Muzslya - Közösségi találkozó

2024. május 11.

09,30 - Gunaras - A gunarasi ÖTT 100. évfordulójának ünnepsége

10,15 - Topolya - Tópartszépítő akció

11,15 - Szabadka - Családi délelőtt az Újfalu HK-ben

11,45 - Szabadka - Sportpálya (Stipe Grgić u. 60.) - környezetszépítő akció

2024. május 12.

14,30 - Topolya - Találkozó Zsigmond Barna Pál EU ügyekkel megbízott miniszterhelyettessel, országgyűlési képviselővel

17,30 - Péterréve - A Gemini-GM vállalkozás meglátogatása

18,10 - Óbecse - A Rolometal Kft. meglátogatása

19,00 - Óbecse - Közösségi találkozó

2024. május 13.

13,45 - Belgrád - Találkozó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel

17,30 - Topolya - A fürdő megtekintése

18,00 - Topolya - Közösségi találkozó

2024. május 14.

11,00 - Topolya - A Prosperitati Alapítvány Mentorprogramjának megnyitója

14,00 - Palics - Ünnepélyes szerződéskötés az MNT pályázatainak nyertes egyesületeivel és intézményeivel

17,00 - Szabadka - A Nagybányai remekművek magángyűjteményekből c. kiállítás megnyitója

18,00 - Szabadka - A zsinagóga megtekintése és találkozó Várhelyi Olivérrel, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosával

2024. május 15.

10,00 - Újvidék - Vendégszereplés az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda c. műsorában (élő)

19,00 - Szabadka - Hot Jazz Band koncert a Zsinagógában

2024. május 16.

11,00 - Mohol - A Csobolyó Művelődési Egyesület felújított székházának megtekintése

11,30 - Ada - A Vadvirág Hagyományápoló Kör felújított székháza és a Szarvas Gábor Könyvtár megtekintése

12,45 - Zenta - A termáltó projekt bemutatása a Sportcsarnokban

18,00 - Magyarkanizsa - Közösségi találkozó

2024. május 17.

09,30 - Palics - A Miroslav Antić Általános Iskola megtekintése

10,15 - Palics - A gázvezeték-hálózat bővítése - munkálatok megtekintése

10,45 - Palics - A Víkendtelep megtekintése

11,20 - Ludas - A Kosztolányi-ház megtekintése

11,40 - A Ludas-Kispiac út megtekintése

14,00 - Szabadka - Találkozó Deutsch Tamással, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti listavezetőjével

15,25 - Magyarkanizsa - A Vajdasági Birkózóakadémia megtekintése

18,00 - Topolya - A TSC Labdarugó Akadémia megtekintése

19,30 - Palics - Közösségi találkozó

2024. május 18.

10,00 - Kishegyes - I. Délvidéki Médiatalálkozó (konferencia)

12,30 - Hajdújárás - A teniszpálya építése, a park rendezése és a sportközpont megtekintése

2024. május 19.

09,00 - Ludas - Pünkösdi szentmise és közösségi találkozó

16,00 - Királyhalom - Anyák napi ünnepi műsor

2024. május 20.

09,30 - Palics – A Vermes Lajos táblák megtekintése a sétányon

10,30 - Szabadka - A Raichle-palota, a Kortárs Galéria épületén végzett állagmegőrző munkálatok megtekintése

18,00 - Szabadka - Lakossági fórum a Zorka HK épületében

19,00 - Kelebia - Pünkösdölés

2024. május 21.

09,00 - Szabadka - Séta a Rádity fivérek utcában az evangélikus templom elől, sajtótájékoztató a Darabos cukrászda előtt a Gubec Máté utcában és a Kosztolányi Dezső Színház megtekintése

10,30 - Szabadka - A G-dent fogtechnikai laboratórium megtekintése

16,00 - Bácsfeketehegy - Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjének fogadása és a Nikola Đurković Általános Iskola felújítási munkálatainak megtekintése

16,30 - A Potok víztározó megtekintése a kishegyesi és szikicsi határ között

17,15 - Kishegyes – A Wood and More kft. meglátogatása

17,45 - Kishegyes – A Petőfi Sándor Közösségi- és Magyar Művelődési Központ megtekintése

18,00 - Kishegyes - Közösségi találkozó a Színházteremben

2024. május 22.

10,30 - Szabadka - Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának vajdasági látogatása

11,30 - Szabadka - Sajtótájékoztató a VMSZ székházában

14,00 - Zenta – Az atlétikapálya megtekintése

16,15 - Zenta – A Petőfi-mellszobor leleplezése a Petőfi Sándor Általános Iskolában

17,20 - Kevi – A Kevi-Buránysor út aszfaltozási munkálatainak megtekintése

17,40 - Tornyos - A Tömörkény István Általános Iskola megtekintése

18,10 - Csantavér - A Városi Könyvtár Csantavéri Fiókkönyvtára fejlesztéseinek megtekintése

18,30 - Csantavér - Közösségi találkozó, filmvetítés

2024. május 23.

09,15 - Szabadka - Találkozó Magyar Leventével, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter-helyettesével

10,00 - Szabadka - Az Aktív Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft. HEPA projektjének megtekintése és sajtótájékoztató

11,10 - Magyarkanizsa - Ünnepélyes szerződéskötés a Prosperitati Alapítány falusi házvásárlás és vállalkozói pályázatainak nyertes pályázóival

12,00 - Adorján - A Kontakt Kft. kiemelt jelentőségű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztés ünnepélyes átadása

14,45 - Mohol - Találkozó Győrffy Balázzsal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, a Fidesz-KDNP EP lista jelöltjével

15,00 - Mohol - Mezőgazdasági vállalkozó gazdaságának megtekintése

15,50 - Zenta - A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége székházának megtekintése, találkozó a falugazdász irodák vezetőivel

17,00 - Zenta - A Vajdasági Magyar Edzők Egyesületének alakuló ülése

17,30 - Zenta - A Medica Netter orvosi és fizikoterápiás magánrendelő megtekintése

18,00 - Zenta - Közösségi találkozó

2024. május 24.

10,00 - Szabadka - Interjú a Magyar Szó napilapnak és interjú a Hét Nap hetilapnak

11,00 - Szabadka - Interjú az Informer TV-nek

13,00 - Nosza - Kis Torma András mezőgazdasági termelő gazdaságának megtekintése

13,30 - Nosza - A Művelődési Ház megtekintése

17,00 - Budapest - A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj átadó ünnepsége, a díjazott az újvidéki Európa Kollégium

2024. május 25.

09,30 - Palics - Találkozó Németh Szilárddal, a Fidesz alelnökével, kormánybiztossal, országgyűlési képviselővel, a Magyar Birkózó Szövetség elnökével

10,00 - Palics - A Palicsi Olimpiai Játékok és Vermes Lajos-emléknapok második napja - Vermes Lajos szobrának koszorúzása

10,15 - Palics - Kiállításmegnyitó az Öko-közpotban

12,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta ünnepélyes megnyitója

14,00 - Szabadka (Nagyradanovác) - Családi nap a Mária Rádió szervezésében, a rendezvény fő előadója: msgr. Felföldi László, pécsi megyéspüspök

18,00 - Szabadka - A Vajdasági Vágta döntője és díjátadó

20,00 - Bezdán - Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület díszközgyűlése, az egyesület fennállásának 145. évfordulója alkalmából

2024. május 26.

16,00 - Palics - A Folk Music Fest népzenei fesztivál megnyitó ünnepsége

17,00 - Szabadka - Utcafórum a Pescsara Helyi Közösségben

20,00 - Palics - Zvonko Bogdan koncert

2024. május 27.

09,00 - Szabadka (Vasutas HK) - A Kun Ernő utca megtekintése

10,00 - Szabadka - Bíró Károly emléktábla-avató ünnepség

17,00 - Csóka - Beszélgetés a parasportról a Művelődési és Oktatási Központban - Szekeres Pál, magyar olimpikon, a Fidesz-KDNP EP-lista jelöltjének részvétele a VMSZ kampányában 

18,00 - Csóka - A helyi Asztalitenisz Klub edzésének megtekintése

19,00 - Ada - A felújított Sportcsarnok épületének megtekintése és találkozó a Kézilabda Klub vezetőségével

19,30 - Ada - Közösségi találkozó

2024. május 28.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

10,00 - Zombor - Közoktatási intézmények vezetőinek szakmai találkozója

10,30 - Zombor - Az Egészségház felújítási munkálatainak megtekintése

11,30 - Bácsgyulafalva - A Helyi Közösség felújított épületének bemutatása, a tervek ismertetése, templom megtekintése

13,20 - Bezdán - A kultúrotthon/színházterem felújítási munkálatainak ünnepi kezdete

16,00 - Bácskertes - A Szent Anna Római Katolikus templom felújítási munkálatainak megtekintése

17,00 - Zombor - Közösségi találkozó

2024. május 29.

09,00 - Szabadka - Makkhetes HK - a felújított játszótér munkálatainak megtekintése

10,00 - Bajmok - A felújított Kaponyai emlékmű felavatása

10,30 - Bajmok - A Szent Péter és Pál Apostolok Római Katolikus templom felújításának megtekintése

11,00 - Bajmok - Utcafórum

12,00 - Szabadka - Kampányösszegző sajtótájékoztató a VMSZ székházban

13,00 - Szabadka - Interjú felvétele a YU ECO RTV-ben (adásban csütörtökön 20,00-kor)

17,00 - Újvidék - A Magyar Szó székházának megtekintése

17,40 - Újvidék - Pázmány Péter mellszobrának felavatása az Európa Kollégiumban

18,15 - Újvidék - Közösségi találkozó

2024. május 30.

09,00 - Palics - A Víztorony felújítási munkálatainak megtekintése 

09,20 - Palics - Találkozó Bóka Jánossal, Magyarország európai ügyekért felelős miniszterével

09,30 - Palics - Beszélgetés a polgárokkal a Vigadó nagyteraszán

10,30 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

12,30 - Interjú a budapesti Magyar Nemzet c. napilapnak

14,00 - Szabadka - Találkozó Gál Kingával, a Fidesz–KDNP EP-lista jelöltjével a VMSZ székházában és séta Szabadka belvárosában 

15,10 - Szabadka - A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felújított épületének megtekintése

16,00 - Szabadka - A Magyar Médiaház keretein belül működő intézmények munkájának bemutatása

17,00 - Szabadka - Közösségi találkozó és a VMSZ kampányzáró rendezvénye

19,00 - Szabadka - Mága Zoltán koncertje a Zsinagógában

20,00 - Szabadka - „Razgovor sa povodom“ c. műsor a YU ECO TV-n

2024. június 1.

11,00 - Nagybecskerek - Msgr. Štefković Mirko nagybecskereki megyéspüspök püspökszentelése

2024. június 2.

07,30 - Szabadka - Szavazás

20,00 - Szabadka - Eredményvárás a VMSZ-ben

2024. június 3.

13,00 - Szabadka - A Pannon TV Közügyek c. műsorának felvétele (adásban ma 18 órakor)

2024. június 4.

11,00 - Geszt (Magyarország) - Ünnepség a Nemzetei Összetartozás Napja alkalmából, a geszti Tisza-kastély átadója, Orbán Viktor miniszterelnök emlékbeszéde

16,00 - Királyhalom - Ünnepség a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

18,00 - Hajdújárás - a VMSZ Elnökségének és Tanácsának ülése

2024. június 5.

10,30 - Szabadka - Interjú a Srpski telegraf c. napilapnak

12,00 - Szabadka - Interjú felvétele a Hír FM Magyar Hangok c. műsorába (adásban szombaton 8 órakor)

17,00 - Szabadka - A VMSZ Szabadkai Városi Szervezete Tanácsának ülése

2024. június 6.

12,00 - Szeged - Találkozó a magyarországi Országos Szerb Önkormányzat vezetőségével és Soltész Miklóssal, Magyarország Miniszterelnöksége egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárával

2024. június 7.

09,00 - Szabadka - Interjú az RTS reggeli híradójának (felvétel szerb nyelven; adásban június 9-én)

2024. június 8.

11,00 - Ada - 60. Gyöngyösbokréta fesztivál; ünnepi megnyitó 12,40

2024. június 9.

19,00 - Budapest - Az európai parlamenti választások Fidesz-KDNP eredményvárója

2024. június 11.

07,30 - Szabadka - Vendégszereplés a Szabadkai Magyar Rádió Napindító c. műsorában (élő)

08,00 - Szabadka - Találkozó Lánszki Regő magyar építészeti államtitkárral és az ÉMI Nonprofit Kft. képviselőivel, majd az Avilai Szent Teréz székesegyház bejárása

2024. június 12.

18,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) Állandó Bizottságának ülése

2024. június 13.

09,00 - Budapest - A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) ülése

2024. június 14.

10,00 - Zenta - A Réel Chocolate Manufaktúra új boltjának ünnepélyes megnyitója

18,00 - Kúla - A Magyar Szó napilap Magvető mezőgazdasági mellékletének gálaműsora és a kúlai Népkör MMK évadzáró műsora

2024. június 15.

11,00 - Csantavér - Részvétel a falunapi programokon

2024. június 16.

11,00 - Szabadka - Megemlékezés a szabadkai zsidók deportálásának évfordulója alkalmából

2024. június 17.

10,00 - Belgrád - Találkozó Aleksandra Đurovićtyal, Szerbia magyarországi nagykövetével